Overvægt er et stigende problem, ikke bare i Danmark, men i store dele af verden. For nogle mennesker der lider af overvægt eller fedme, kan en slankekur være nok til at tabe sig. Men for rigtig mange mennesker, kan det være nødvendigt med ekstra hjælp for at opnå et varigt vægttab.

Har du prøvet at tabe dig ved hjælp af traditionelle slankekure med ændrede kostvaner og øget motion, uden at opnå de ønskede resultater, kan løsningen være en vægttabsbehandling. Hos Medilico tilbyder vi de receptpligtige slankepiller Xenical. Med den aktive ingrediens Orlistat, kan behandlingen forhindre 1/3 af det indtagende fedt fra kosten i at blive optaget i kroppen. Med en skriftlig online konsultation kan du få recept udskrevet og behandlingen tilsendt i en diskret pakke med dag-til-dag levering.

 • Online recept
  Fra vores læge
 • Gyldig recept
  hos alle apoteker
 • Levering i Danmark
  Inkl. i prisen
 • Alt inkluderet i prisen
  Ingen skjulte gebyrer

Xenical

Produceret af Roche

Ønsker du et hurtigt og vedvarende vægttab, men har svært ved at opnå resultater? Xenical er et receptpligtigt slankemiddel, der kan givet et effektivt boost til slankekuren. Slankepillen indeholder den aktive ingrediens Orlistat, der kan forhindre op mod 1/3 af det indtagende fedt fra kosten ikke optages i kroppen. Kombineres vægttabsbehandlingen med sund kost og motion er der stor chance for et succesfuld vægttab.

læs mere om Xenical

Hvad er overvægt?

Når kroppen har et overskud af fedt, som den ikke forbrænder igen, ophobes denne fedt i kroppen. Ophobes der for meget fedt i forhold til normal tilstand, er man overvægtig. Da ”normal tilstand” kan være et vidt begreb, bruger man et redskab kaldet Body Mass Index, forkortet BMI, til at beregne, om man er overvægtig.

Body Mass Index (BMI)

BMI er en simpel regnemetode, der kan bruges til at finde ud af, om man er overvægtig. Man dividerer blot sin kropsvægt med sin højde i meter². Som eksempel vil en person, der vejer 75 kg og måler 1,80 m, have et BMI-tal på 23,1 (75 kg / (1,8m*1,8m)). BMI er opdelt i 6 kategorier, der er som følger:

Undervægtig = BMI under 18,5

Normalvægt = BMI mellem 18,5-25

Overvægt = BMI mellem 25-30

Fedme klasse 1 = BMI mellem 30-35

Fedme klasse 2 = BMI mellem 35-40

Fedme klasse 3 = BMI over 40

Vores person i eksemplet ovenfor vil med en vægt på 75 kg og en højde på 1,80 m være normalvægtig, da BMI på 23,1 er placeret i kategorien normalvægt. Generelt bør man stile efter at være placeret i kategorien normalvægt. Akkurat som et højt BMI-tal og dermed overvægt kan være skadeligt, gør det samme sig gældende for et lavt BMI-tal og deraf følgende undervægt.

BMI er en god og simpel metode til at finde ud af, om man er overvægtig eller ej. Dog er metoden ikke helt fejlfri. F.eks. vil meget muskuløse personer kunne komme til at fremstå som overvægtige ifølge BMI, uden at det er tilfældet. En af grundene til dette er, at muskler vejer mere end fedt, hvilket vil placere meget muskuløse personer forholdsvist højt i BMI.

Overvægt i Danmark

Antallet af overvægtige i Danmark har været stigende flere årtier. 47% af alle voksne danskerne er overvægtige, og 13% lider af fedme. Det svarer til at 1,75 mio. danskere lider af overvægt og 600.000 af fedme. Med andre ord er over halvdelen af den danske voksne befolkning enten overvægtige eller svært overvægtige. Knap 100.000 af dem er placeret i klasse 2 eller 3 i BMI. Disse personer vil som oftest opleve følgesygdomme og andre problemer med helbredet på grund af deres vægt. Der findes flest tilfælde af overvægtige i aldersgruppen 50-60 år.

Tendens

Procentdelen af overvægtige danskere er steget væsentligt i løbet af de seneste år. Der er således sket en stigning i antallet af overvægtige på 75% i løbet af de seneste 20 år, og man kan derfor tale om, at overvægt og fedme reelt set er ved at udvikle sig til en folkesygdom. I modsætning til tidligere er det især hos de yngre aldersgrupper, at antallet af overvægtige vokser.

Hvad er årsagerne til overvægt?

Den overordnede årsag til overvægt er ganske simpelt, at man indtager flere kalorier, end man forbrænder. Man opnår dermed et kalorieoverskud. De overskydende kalorier omdannes til fedt og placerer sig i fedtdepoter i kroppen, og det er denne fedt, der resulterer i overvægt. Det er derfor primært kost og motion, der kan påvirke kropsvægten.

Kost

Hvis man gennem kosten indtager mange kalorier dagligt, øges risikoen for overvægt, da man så skal forbrænde flere kalorier for at undgå kalorieoverskud. Samtidig har sammensætningen af kosten også en betydning. Spiser man fødevarer med højt fedtindhold, øges risikoen også. Så snart mængden af indtagne kalorier overstiger mængden af forbrændte kalorier, vil man tage på i vægt. Selv små forskelle mellem kalorieindtag og forbrænding kan med tiden resultere i overvægt.

Manglende motion

Udover kost er også motion en væsentlig faktor i forhold til overvægt. Når man indtager kalorier, skal disse forbrændes igen, da de ellers hober sig op som fedt i kroppens fedtdepoter. Uanset om man dyrker motion eller ej, vil kroppen altid forbrænde kalorier, da kroppen skal bruge energi på at holde sig i gang. Denne forbrænding er imidlertid normalt ikke nok til at forbrænde alle indtagne kalorier. Såfremt man har et stillesiddende arbejde eller af andre årsager ikke bevæger sig meget i dagligdagen, og samtidig undlader at dyrke motion, vil dette øge risikoen for et kalorieoverskud, og dermed også for overvægt.

Andre årsager

Udover forholdet mellem kalorieindtag og forbrænding findes der også andre årsager til overvægt. Disse årsager er dog forholdsvis sjældne. Af andre årsager kan bl.a. nævnes hormonforstyrrelser og lavt stofskifte. Derudover kan underliggende årsager som f.eks. psyke, arv og miljø også øge risikoen for overvægt. Disse årsager er ikke direkte grund til overvægt, men kan påvirke både kalorieindtag og forbrænding, og deraf indirekte resultere i overvægt.

Hvad er konsekvenserne ved overvægt?

Der er flere potentielt alvorlige konsekvenser ved overvægt, og typisk er der en direkte sammenhæng mellem graden af overvægt og risikoen for at blive udsat for en af konsekvenserne. Konsekvenserne består bl.a. af følgesygdomme og fysiske gener.

Overvægt og følgesygdomme

Risikoen for at blive ramt af sygdomme øges væsentligt ved overvægt, og der findes en lang række sygdomme, der er direkte relateret til overvægt. Det gælder bl.a. diabetes, blodpropper, hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk og lignende sygdomme, men også sygdomme som gigt, søvnapnø og bestemte typer kræft kan opstå på baggrund af overvægt. Fælles for mange af følgesygdommene er, at de kan resultere i højere dødelighed sammenlignet med normalvægtige. Netop dette er en af de vigtigste årsager til, at man bør undgå overvægt.

Overvægt og fysiske gener

Udover følgesygdommene risikerer man også at blive udsat for fysiske gener i forbindelse med overvægt. F.eks. kan knæ og andre led blive overbelastet grundet overvægt, og det samme gælder ryggen, der sammen med knæene bærer en stor del af kropsvægten. Man vil lettere opleve åndenød ved fysiske øvelser som f.eks. trappegang, løb og andet, da kroppen grundet overvægt skal arbejde ekstra hårdt for at bevæge sig. Endelig kan man også opleve hud- og hygiejneproblemer som et resultat af overvægt.

Psykiske gener

Udover følgesygdomme og fysiske gener kan man også opleve psykiske gener, når man er overvægtig. Flere overvægtige oplever problemer med lavt selvværd samt diskrimination i samfundet. En af årsagerne hertil kan være moderne og til tider forvrængede kropsidealer fremvist i tv, magasiner og andre medier. Det er som aldrig før blevet ”in” at være slank og i god form, også i helt ekstrem grad. Dette kan have en negativ indflydelse på overvægtige personers selvværd, da de kan føle sig udenfor dette samfundsideal.

Hvordan taber man sig?

Ønsker man at tabe sig, skal man sørge for at være i dagligt kalorieunderskud. Indtager man dagligt færre kalorier end man forbrænder, vil man tabe sig. Det kan virke ganske simpelt, men desværre viser det sig ofte at være sværere at tabe sig, end de fleste tror. Især vaner kan være en stor hindring for at tabe sig. Skal man vende et større kalorieoverskud til et kalorieunderskud, kræver det ofte en større livsstilsændring, og det kan for mange være svært at lægge sine vaner om. Et kalorieoverskud kan vendes til et kalorieunderskud ved at indtage færre kalorier, øge kalorieforbrændingen eller ved en kombination heraf.

Indtag færre kalorier

Skal man skære i indtaget af kalorier, bør man starte med at sortere overflødige kalorier fra. De stammer fra usunde fødevarer som f.eks. kage, slik, sodavand osv. Derudover bør man forsøge at spise flere grøntsager, og generelt holde sig til sunde fødevarer, som indeholder begrænsede mængder fedt. Derudover kan man justere på mængden af mad i de enkelte måltider; f.eks. ved altid kun at tage en portion. Der findes mange gode og lettilgængelige kostplaner, opskrifter og andet, der kan hjælpe til sundere kostvaner.

Øg kalorieforbrændingen

En øget kalorieforbrænding sker ved at bruge mere energi i løbet af dagen. Motion er et godt middel til dette. Selv en halv times motion nogle få gange om ugen kan gøre en væsentlig forskel i forhold til ikke at dyrke motion overhovedet. Er man ikke vant til at dyrke motion, bør man prøve sig frem og finde den motionsform, der passer bedst. Det samme gælder, hvis man umiddelbart ikke har mod på motion. Der findes massevis af forskellige motionsformer, og ved at prøve sig frem er der gode chancer for at finde en motionsform, man kan trives med.

Behandling

Udover kost og motion findes der også andre metoder til at tabe sig. En af disse metoder er behandling af overvægt. Man kan både behandle medicinsk ved hjælp af slankemidler, der enten øger forbrændingen, mindsker appetitten eller nedsætter tarmens optag af næringsstoffer. Medicinsk behandling kan ikke stå alene, men bør i stedet ses som et supplement til ændrede kost- og motionsvaner.

Et sidste alternativ kan være kirurgisk behandling. Der er dog en række krav, der skal være opfyldt, før man kan komme i betragtning til kirurgisk behandling. Der stilles bl.a. krav til alder, BMI-tal og følgesygdomme. Kirurgisk behandling skal derfor ses som en sidste behandlingsmulighed.

Køb vægttabsbehandling online inkl. recept

Hos Medilico kan du få receptpligtige behandlinger online. Da vi har læger tilknyttet vores onlineklinik, kan du med en skriftlig konsultation blive godkendt til den ønskede behandling. Formålet med konsultationen er, at vores læger kan gennemgå den og sikre, at behandlingen egner sig til dig og ikke kan skade dit helbred. Recepten sendes til vores samarbejdsapotek, hvor bestillingen vil blive pakket og afsendt.

Bestiller du inden kl. 17.00 kan du modtage bestillingen allerede næste hverdag med UPS levering.

Sådan køber du vægttabsbehandling online hos Medilico

 • Vælg den ønskede behandling
 • Udfyld en skriftlig online konsultation
 • Konsultationen gennemgås af en læge for at sikre, at behandlingen er korrekt
 • Ved godkendt konsultation sendes recepten til apoteket
 • Apoteket pakker og afsender bestillingen
 • Pakken er anonym og viser ikke informationer om afsender eller indhold
 • Dag-til-dag levering med UPS eller levering til Pakkeboks med Postnord
 • Betal med betalingskort eller med Girokort efter du har modtaget bestillingen

Kilder

Hvordan vi fungerer
  • Vælg din behandling

   Vælg den medicin du ønsker at bestille og vælg den ønskede dosis og mængde for at fortsætte til konsultationen.

  • Udfyld din personlige medicinske skema

   Udfyld din medicinske konsultation der vil give din online læge yderligere information om din lidelse. Derved kan lægen sikre, at du får udskrevet den korrekte behandling.

  • Lægen udskriver recepten

   Når vores læge har set konsultationen igennem vil en recept blive udskrevet og sendt direkte til vores apotek, der pakker og afsender din behandling.

  • Behandling leveret næste hverdag.

   Vores engelsk-registrerede apotek vil foretage et sidste tjek af behandlingen, så det sikres, at du modtager den korrekte behandling næste dag.