Ehkäisypillerit tulivat markkinoille 1960-luvulla, ja niitä pidettiin tuolloin innovatiivisena ehkäisymenetelmänä. Nykyisin ehkäisypillerit ovat erittäin suosittu ehkäisymenetelmä erityisesti nuorten naisten keskuudessa. Pillereiden suosio perustuu niiden luotettavuuteen sekä siihen, että ehkäisyn ohella niillä voidaan hoitaa ja helpottaa muun muassa aknea, kuukautiskipuja ja endometrioosia. Ehkäisypillerit ovat Suomessa suosituimpia hormonaalisia ehkäisyvalmisteita.

Ehkäisypillerit ovat yleisesti hyvin siedettyjä, mutta niiden käytön aikana voi kuitenkin ilmetä haittavaikutuksia. Lisäksi pillereillä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Erityisesti yhdistelmäehkäisypillereitä käyttävien tai niiden käyttöä suunnittelevien naisten on hyvä olla tietoisia pillereiden mahdollisista haitta- ja yhteisvaikutuksista.

Mitä ehkäisypillerit ovat?

Ehkäisypillereiden tarjonta on kasvanut huomattavasti 1960-luvun jälkeen. Nykyisin on saatavilla lukuisia erilaisia ehkäisypillereitä, joiden vahvuus, vaikutus ja vaikuttavat aineet poikkeavat toisistaan. Niin kutsutut yhdistelmäehkäisypillerit sisältävät kahta eri hormonia eli naishormoni estrogeenia ja keltarauhashormoni progestiinia. Yhdistelmäehkäisypillereiden ehkäisyteho perustuu ovulaation estoon. Toisin sanoen ne estävät munasolun kypsymisen ja irtoamisen munasarjasta. Niin kutsutut minipillerit sisältävät ainoastaan progestiinia. Niiden ehkäisyteho perustuu kohdunkaulan liman muutoksiin, jotka estävät siittiöiden pääsyn kohtuun.

Ehkäisypillereiden runsas valikoima tarjoaa paljon erilaisia vaihtoehtoja, joista naiset voivat yhdessä lääkärin kanssa valita sopivimman. Ehkäisypillereiden käytössä on kuitenkin otettava huomioon se, että pillereille on määritelty selkeät käyttökriteerit ja -ohjeet, joita tulee noudattaa pillerivalintaa tehdessä. Pillereiden käyttöä voidaan tarvittaessa mukauttaa potilaan mukaan. Esimerkiksi ehkäisypillereiden tehokkuutta heikentävien epilepsialääkkeiden käytön aikana ehkäisypillereitä voidaan käyttää kaksinkertainen annos normaaliin verrattuna.

Ehkäisypillereiden haittavaikutukset

Muiden lääkevalmisteiden tavoin ehkäisypillerit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Yhdistelmäehkäisypillereille on tyypillistä, etteivät kaikki pillerit sovi kaikille. Yhdistelmäehkäisypillereitä ovat esimerkiksi Yasmin ja Zoely. Toisin sanoen se, mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. Useimmiten pillerimerkin vaihto helpottaa haittavaikutuksia. Merkkiä vaihdettaessa voidaan kokeilla esimerkiksi estrogeenipitoisuuden lisäämistä tai vähentämistä tai annostelutavan muutosta.

Ehkäisypillereiden hormonaaliset haittavaikutukset ovat yleensä vaarattomia mutta kiusallisia. Etenkin ensimmäisten käyttökuukausien aikana voi esiintyä haittavaikutuksia, joista osa johtuu estrogeenista, osa progestiinista ja osa molemmista hormoneista. Tyypillisimpiä pillereiden käytön alkuvaiheen haittavaikutuksia ovat lievä pahoinvointi, päänsärky, nesteen kertymisestä johtuva turvotuksen tunne, rintojen pingotus sekä painon, mielialan ja seksuaalisen halun vaihtelut. Näitä haittavaikutuksia voi esiintyä myös käytön jatkuessa, mutta yleensä ne häviävät parin kuukauden kuluttua käytön aloittamisesta.

Yhdistelmäehkäisypillereiden tavallisimpia haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, vatsakivut, painonnousu, päänsärky, rintojen kipu ja herkkyys, kuukautishäiriöt, välivuodot sekä mielialamuutokset. Näitä esiintyy yhdellä käyttäjällä kymmenestä. Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat migreeni, rintojen turvotus tai suurentuminen, nokkosihottuma, oksentelu, ripuli, akne, uneliaisuus sekä hiivatulehdukset ja sieni-infektiot.

Harvinaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat allergiset reaktiot, rintojen eritevuoto, huonokuuloisuus, piilolinssien huono sietokyky, ruokahalun muutokset sekä veritulpat, jotka voivat vakavimmillaan olla hengenvaarallisia. Harvinaisia haittavaikutuksia voivat olla myös verenpaineen muutokset sekä sydämen sykkeen nopeutuminen. Harvinaisia haittavaikutuksia esiintyy enintään 1–10 käyttäjällä 10 000:sta.

Tietyt sairaudet ja lääkkeet voivat vaikuttaa ehkäisypillereiden käyttöön ja voimistaa niiden haittavaikutuksia. Ehkäisypillerit voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia ja terveysriskejä myös perusterveillä naisilla. Tällaiset haittavaikutukset ilmenevät pääsääntöisesti pillereiden pitkään jatkuneen käytön aikana, mutta ensimmäiset merkit niistä ilmestyvät kuitenkin jo pillereiden käytön alussa. Mikäli pillereiden käytön aikana ilmenee keltaisuutta tai hyvin voimakasta vatsakipua, rinnasta löytyy kyhmy tai on epäily raskaudesta, pillereiden käyttö tulee lopettaa välittömästi. Lisäksi on suositeltavaa hakeutua lääkäriin mahdollisimman pian.

Veritulppa

Yhdistelmäehkäisypillerit lisäävät riskiä veritulpan syntymiseen, mutta riski veritulpan saamiseen pelkästään ehkäisypillereiden takia on pieni. Epäilyt veritulpista tulee kuitenkin aina ottaa vakavasti, koska veritulpat voivat aiheuttaa vakavia ja pysyviä haittoja. Veritulppia voi kehittyä sekä laskimoihin (laskimoveritulppa eli laskimotromboembolia) että valtimoihin (valtimoveritulppa eli valtimotromboembolia).

Veritulpan oireiden ilmetessä tulee hakeutua välittömästi lääkäriin. Veritulpan tyypillisimpiä oireita ovat:

 • äkillinen toisen jalan turvotus, johon liittyy kipua, lisääntynyt lämmöntunne jalassa ja jalan värin muuttuminen esimerkiksi sinertäväksi
 • äkillinen voimakas rintakipu, joka voi säteillä vasempaan käteen
 • äkillinen selittämätön hengenahdistus, nopea hengitys tai yskä
 • voimakas tai pitkittynyt päänsärky tai migreenin paheneminen
 • vaikea vatsakipu
 • näön menettäminen osittain tai kokonaan, kahtena näkeminen
 • puheongelmat tai -vaikeudet
 • voimakas pyörrytys, sekavuus, huimaus tai tasapainon menettäminen
 • tajunnanmenetys, johon voi liittyä kouristuskohtaus
 • äkillinen kasvojen, käsivarsien tai jalkojen tunnottomuus tai heikkous

Syitä ehkäisypillereiden käytön lopettamiselle

Veritulpan seurauksena ehkäisypillereiden käyttö on lopetettava. Muita lääketieteellisiä syitä ehkäisypillereiden lopettamiselle ovat:

 • melanoosi eli maksaläiskä
 • eryteema eli ihon punoitus
 • hypertensio eli verenpaineen nousu
 • hereditaarinen angioödeema
 • hirsutismi eli karvoituksen lisääntyminen

Ehkäisypillereiden käytön lopettamisen taustalla voivat olla myös jatkuvat haittavaikutukset, kuten päänsärky, pahoinvointi, sukupuolinen haluttomuus, mielialan muutokset ja masennus.

Välivuodot

Ehkäisypillereiden käytön ensimmäisten 2–5 kuukauden voi ilmetä epäsäännöllistä veristä vuotoa emättimestä kuukautisten välillä. Tällaista vuotoa kutsutaan väli- tai tiputteluvuodoksi. Välivuodot eivät yleensä aiheuta syytä huoleen, sillä ne loppuvat tyypillisesti siinä vaiheessa, kun elimistö on tottunut ehkäisypillereihin. Pillereiden käyttöä tulee jatkaa välivuotojen aikanakin, jotta niiden ehkäisyteho säilyy.

Lääkärin puoleen on syytä kääntyä, jos välivuotoja alkaa ilmetä vasta pillereiden pitkäaikaisen käytön jälkeen tai jos niitä esiintyy kauemmin kuin vain muutaman kuukauden ajan pillereiden käytön aloittamisen jälkeen. Lääkäriin on hyvä olla yhteydessä myös silloin, jos välivuodot muuttuvat runsaiksi tai alkavat uudelleen.

Kuukautisten poisjääminen

Kuukautisten poisjääminen mielletään usein merkiksi mahdollisesta raskaudesta. Raskaus on kuitenkin hyvin epätodennäköinen vaihtoehto, jos ehkäisypillereitä on käytetty säännöllisesti, eikä pillereiden käyttäjä ole kärsinyt tänä aikana ripulista eikä oksentamisesta. Mikäli pillereiden käyttäjä on epävarma siitä, onko hän raskaana, hänen on suositeltavaa tehdä raskaustesti. Kaksi kertaa peräkkäin tulematta jääneet kuukautiset voivat olla merkki raskaudesta.

Huonovointisuus

Jotkut naiset huomaavat ehkäisypillereiden käytön alussa pahoinvointia, vatsa- ja pääkipuja, mielialan vaihteluja sekä turvotuksen ja paineen tunnetta rinnoissa. Nämä merkit kuvastavat kehon totuttautumista hormonaalisiin ehkäisymenetelmiin.


Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa

Joidenkin lääkkeiden ja ehkäisypillereiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa haittavaikutuksia, koska jotkin lääkeaineet voivat muuttaa ehkäisypillereiden vaikuttavien aineiden määrää veressä. Lisäksi jotkin lääkkeet voivat vaikuttaa epäsuotuisasti ehkäisypillereiden tehoon ja ehkäisypillerit joidenkin lääkkeiden tehoon. Ehkäisypillereiden tehokkuutta laskevia lääkkeitä ovat:

 • antibiootit griseofulviini, penisilliini, tetrasykliini, erytromysiini ja klaritromysiini
 • epilepsialääkkeet barbituraatti, karbamatsepiini, fenytoiini ja primidoni
 • beetasalpaajat propranololi, oksprenololi ja metoprololi
 • migreenilääkkeet
 • diabeteslääkkeet insuliini ja glibenklamidi
 • masennuslääkkeet
 • tuberkuloosilääke rifampisiini
 • HIV-lääkkeet ritonaviiri, nevirapiini ja efavirentsi
 • kalsiumkanavan salpaajat, kuten diltiatseemi ja verapamiili
 • rohdosvalmiste mäkikuisma
 • sieni-infektiolääkkeet itrakonatsoli, vorikontasoli ja flukonatsoli
 • greippimehu

Ehkäisypillerit voivat laskea joidenkin lääkkeiden tehokkuutta, minkä takia niiden samanaikaista käyttöä tulee välttää. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa epilepsialääke lamotrigiini, immuunipuolustusta heikentävä siklosporiini, astmalääke teofylliini sekä lihaskipujen ja -kramppien hoitoon käytettävä titsanidiini.

Ehkäisypillereitä käytettäessä on otettava huomioon, että vaikea ripuli tai oksentaminen (2–4 tuntia pillerin ottamisen jälkeen) alentaa pillereiden vaikutusta huomattavasti.

Lähteet:

 1. Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden haittavaikutukset. Terve.fi, terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvä sivusto: terve.fi
 2. Hormonaaliset ehkäisymenetelmät. Potilaan Lääkärilehti: potilaanlaakarilehti.fi
 3. Raskauden ehkäisy. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä. Käypä hoito -suositukset: kaypahoito.fi
 4. Minipillerit ja muut pelkkää progestiinia sisältävät ehkäisymenetelmät. Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Aila Tiitinen, Lääkärikirja Duodecim: terveyskirjasto.fi

Sivu julkaistu: 21.6.2017