Yhtä kaikille sopivaa ehkäisymenetelmää ei ole, mutta menetelmiä on kehitetty niin monta, että jokainen löytää niistä itselleen sopivan kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Ehkäisymenetelmän valintaan vaikuttavat muun muassa ehkäisyä käyttävän ikä, yleinen terveydentila, käytössä oleva säännöllinen lääkehoito sekä tupakointi. Myös kuukautisvuotojen kesto, määrä ja kivuliaisuus ohjaavat menetelmän valintaa. Merkitystä on myös sillä, kuinka pitkäksi ajaksi ehkäisyä tarvitaan.

Ehkäisymenetelmät

Ehkäisymenetelmien kirjo on nykyisin valtava. Eri tavoin raskautta ehkäisevät menetelmät voidaan jakaa kuuteen kategoriaan:

 • hormonaalinen ehkäisy
 • mekaaninen ehkäisy
 • operatiivinen ehkäisy
 • kemiallinen ehkäisy
 • luonnollinen ehkäisy
 • jälkiehkäisy

Hormonaalinen ehkäisy

Hormoniehkäisyllä pyritään estämään munasolun kehittyminen tai hedelmöittyminen. Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet ovat suosittuja naisten keskuudessa, koska ne suojaavat luotettavasti ei-toivotuilta raskauksilta. Ne toimivat lähes sataprosenttisesti, ja monia niistä käytetään myös endometrioosin, runsaiden tai kivuliaiden kuukautisten, PMS-oireiden, aknen sekä liiallisen karvankasvun (hirsutismi) hoidossa.

Hormonaalisia ehkäisyvalmisteita on useita. Niistä suosituimpia ovat ehkäisypillerit, jotka voidaan jakaa kahteen kategoriaan: yhdistelmäehkäisypillereihin ja minipillereihin. Yhdistelmäehkäisypillerit, kuten Yasmin ja Zoely, sisältävät kahta hormonia eli naishormoni estradiolia ja keltarauhashormoni progestiinia. Yhdistelmäehkäisypillereiden ehkäisyteho perustuu ovulaation estoon. Minipillerit sisältävät pelkästään keltarauhashormonia eli progestiinia. Niiden ehkäisyteho perustuu kohdunkaulan liman muutoksiin, jotka estävät siittiöiden pääsyn kohtuun. Käytetyin minipilleri on Cerazette.

Pillereiden ohella hormonaalisia ehkäisymenetelmiä ovat hormonikierukka sekä ehkäisylaastari, -rengas, -ruiske ja -kapseli. Ehkäisyrengas, kuten NuvaRing ja -laastari nimeltään Evra, sisältävät yhdistelmäehkäisypillereiden tavoin sekä nais- että keltarauhashormonia. Ehkäisyruiske ja -kapseli sekä hormonikierukka toimivat minipillereiden tavoin sisältäen ainoastaan keltarauhashormonia.

Mekaaninen ehkäisy

Hormonaalisista menetelmistä poiketen mekaaniset menetelmät perustuvat kokonaan ulkoisesti käytettyyn estemenetelmään, minkä takia niillä ei ole lainkaan hormonaalista vaikutusta. Estemenetelmien teho perustuu siihen, että ne estävät siittiöiden pääsyn kohtuun. Lisäksi jotkin niistä, kuten kondomi, suojaavat myös bakteereilta ja infektioilta. Kondomin lisäksi mekaanisia ehkäisymenetelmiä ovat kuparikierukka, pessaari, spermisidit, ehkäisysieni sekä naisten kondomi. Mekaanisista menetelmistä käytetyin on kondomi, jota hyödyntää noin 40 prosenttia naisista ja miehistä. Pessaareita, spermisidejä, ehkäisysieniä ja naisten kondomeja ei ole toistaiseksi Suomessa myynnissä, mutta niitä on saatavilla esimerkiksi verkkokaupoissa.

Operatiivinen ehkäisy

Operatiivisella ehkäisyllä viitataan sterilisaatioon, joka sopii ehkäisymenetelmäksi silloin, kun perhesuunnittelu on tehty tai lapsilukumäärä on täysi. Sterilisaatio on pysyvä ja lopullinen ehkäisymenetelmä. Sitä harkittaessa on tärkeä ottaa huomioon menetelmän lopullisuus. Vastoin yleistä mielikuvaa sterilisaatio ei kuitenkaan ole täysin pettämätön ehkäisymenetelmä.

Yhtenä sterilisaation etuna pidetään sitä, että se on hormoniton ehkäisymenetelmä, eikä se heikennä seksuaalista halukkuutta. Naisten sterilisaatiossa munanjohtimet katkaistaan tai tukitaan mekaanisesti, jolloin siittiöt eivät pääse hedelmöittämään munasolua. Sterilointi tehdään joko vatsaontelon (laparoskopia) tai kohtuontelon tähystyksessä (hysteroskopia). Miesten sterilisaatiossa eli vasektomiassa siemenjohtimet katkaistaan, minkä jälkeen siittiöt eivät pääse siemennesteeseen.

Kemiallinen ehkäisy

Kemiallisia ehkäisyvälineitä eli emättimeen asetettavia hormonittomia spermisidejä ovat ehkäisypuikko, -vaahto, -voide ja -geeli. Suurin osa spermisideistä sisältää nonoksinoli-9:ää vaikuttavana aineenaan. Spermisidejä ei ole tällä hetkellä myynnissä Suomessa, mutta niitä on saatavilla esimerkiksi verkkokaupoissa.

Luonnollinen ehkäisy

Luonnollinen ehkäisy perustuu ovulaation ajankohdan tunnistamiseen. Tämä edellyttää säännöllistä kuukautiskiertoa, ovulaation merkkien tunnistamista (kehon lämpötila ja ns. ovulaatiolima) sekä yhdynnästä pidättäytymistä hedelmällisenä ajanjaksona, joka kestää keskimäärin kymmenen päivää. Luonnollisia ehkäisymenetelmiä ovat kehon lämpötilan tarkkaileminen, symptotermaalinen ehkäisy (peruslämmön ja liman tarkkailu), ehkäisytietokone, keskeytetty yhdyntä, Ogino–Knausin-menetelmä (rytmimenetelmä) sekä Billings-menetelmä (liman tarkkailu).

Luonnolliset ehkäisymenetelmät ovat hormonittomia ja edellyttävät paljon sekä kärsivällisyyttä että itsekuria. Ne ovat myös varsin epäluotettavia ehkäisymenetelmiä. Erityisesti keskeytetty yhdyntä sekä Ogino–Knausin- ja Billings-menetelmät ovat huomattavasti hormonaalisia ja mekaanisia ehkäisymenetelmiä epävarmempia.

Jälkiehkäisy

Jälkiehkäisyä voidaan käyttää suojaamattoman tai riittämättömästi suojatun yhdynnän jälkeen ei-toivotun raskauden ehkäisemiseksi. Hormonaalisia jälkiehkäisypillereitä ovat NorLevo ja EllaOne. NorLevon vaikutus perustuu levonorgestreeli-nimiseen keltarauhashormoniin ja EllaOnen ulipristaali-nimiseen progesteronireseptorin muuntelijaan. Jälkiehkäisypillerit tulee ottaa viimeistään 72 tunnin kuluttua yhdynnästä. Hormoni- ja kuparikierukat jälkiehkäisynä estävät hedelmöittyneen munasolun kiinnittymisen myöhäisimmillään viisi päivää hedelmöittymisestä, ja niitä voidaan käyttää jälkiehkäisyn jälkeen pysyvänä ehkäisymenetelmänä.

Ehkäisymenetelmien ja -välineiden vertailu

Alla olevassa taulukossa esitellään tiivistetysti kaikki tavallisimmat ehkäisymenetelmät ja -välineet. Taulukkoon on merkitty jokaisen menetelmän ja välineen Pearlin indeksi, käyttöaika sekä edut ja haitat. Pearlin indeksi kertoo ehkäisymenetelmän luotettavuuden. Se ilmaisee, kuin moni nainen on tiettyä ehkäisyä käyttäessään tullut raskaaksi viimeisen vuoden aikana. Mitä matalampi Pearlin indeksi on, sitä varmempi ehkäisymenetelmä on.

Hormonaaliset ehkäisymenetelmät


Pearlin indeksi käyttö hyödyt haitat
yhdistelmäehkäisy-pillerit 0,1–0,9 1 pakkaus per kierto
 • lähes sataprosenttinen suoja
 • kuukautiskipujen ja aknen lievitys
 • harvoin haittavaikutuksia
 • ei sovellu tupakoitsijoille eikä yli 35-vuotiaille
minipillerit 0,14–3 1 pakkaus per kierto
 • yhdistelmäehkäisy-pillereitä alhaisempi hormonipitoisuus
 • sopii imettäville naisille
 • haittavaikutuksia voi esiintyä
 • pilleri otettava päivittäin samaan aikaan
ehkäisyrengas 0,4–0,64 1 rengas per kierto
 • soveltuu erityisesti suolisto- ja vatsavaivoista kärsiville
 • haittavaikutuksia voi esiintyä
 • rengas voi liukua pois paikaltaan
ehkäisylaastari 0,72–0,9 3 laastaria per kierto
 • ehkäisystä ei tarvitse huolehtia päivittäin (laastari vaihdetaan kerran viikossa)
 • vakaa hormonipitoisuus veressä
 • ihoärsytys
 • kohonnut riski syvään laskimotukokseen
hormonikierukka 0,16 5 vuotta
 • lähes sataprosenttinen suoja
 • kuukautisvuoto huomattavasti aiempaa niukempaa
 • välivuodot
 • riski munanjohdin-raskauteen
ehkäisyruiske 0,3–0,88 3 kuukautta
 • lähes sataprosenttinen suoja
 • käyttövirheet eivät mahdollisia
 • korkea hormoniannos
 • vuotohäiriöt
ehkäisykapseli 0,8 3 vuotta
 • lähes sataprosenttinen suoja
 • käyttövirheet eivät mahdollisia
 • alhainen hormonipitoisuus
 • vuotohäiriöt
 • itsenäinen laitto tai poisto ei mahdollinen

Mekaaniset ehkäisymenetelmät


Pearlin indeksi käyttö hyödyt haitat
kondomi 2–12 1 per käyttökerta
 • suojaa sukupuolitaudeilta
 • käytön helppous
 • edullisuus
 • ihoärsytys
 • kohtalaisen varma ehkäisysuoja
naisten kondomi 5–25 1 per käyttökerta
 • suojaa bakteereilta ja infektioilta
 • hormoniton ehkäisy
 • käytön hankaluus
 • epävarma suoja
kuparikierukka 0,6–2,7 3–5 vuotta
 • hormoniton ehkäisy
 • suhteellisen varma suoja
 • sukuelinten tulehdukset
 • välivuodot
pessaari 6–20 1–2 vuotta
 • hormoniton ehkäisy
 • käyttö vain tarvittaessa
 • lateksiallergiariski
 • käytettävä aina spermisidin kanssa
ehkäisysieni 6–18 vähintään 1 vuosi
 • hormoniton ehkäisy
 • käyttö vain tarvittaessa
 • lateksiallergiariski
 • käytettävä aina spermisidin kanssa

Operatiiviset ehkäisymenetelmät


Pearlin luku käyttö hyödyt haitat
miehen sterilisaatio 0,1 1 kerta
 • hormoniton ehkäisy
 • lähes sataprosenttinen suoja
 • ei tunnu yhdynnässä
 • toimenpidettä vaikea perua
 • psyykkiset ongelmat
naisen sterilisaatio 0,5 1 kerta
 • hormoniton ehkäisy
 • lähes sataprosenttinen suoja
 • ei tunnu yhdynnässä
 • toimenpidettä vaikea perua
 • psyykkiset ongelmat

Kemialliset ehkäisymenetelmät


Pearlin luku käyttö hyödyt haitat
geeli 3–21 per käyttökerta
 • hormoniton ehkäisy
 • käytön yksinkertaisuus
 • käyttö vain tarvittaessa
 • epävarma: suositeltavaa käyttää samanaikaisesti muita menetelmiä
 • allergiset reaktiot
 • kuumotus, polttelu tai kutina
vaahto 3–21 per käyttökerta
 • hormoniton ehkäisy
 • käytön yksinkertaisuus
 • käyttö vain tarvittaessa
 • epävarma: suositeltavaa käyttää samanaikaisesti muita menetelmiä
 • allergiset reaktiot
 • kuumotus, polttelu tai kutina
emätinpuikko 3–21 per käyttökerta
 • hormoniton ehkäisy
 • käytön yksinkertaisuus
 • käyttö vain tarvittaessa
 • epävarma: suositeltavaa käyttää samanaikaisesti muita menetelmiä
 • allergiset reaktiot
 • kuumotus, polttelu tai kutina
voide 3–21 per käyttökerta
 • hormoniton ehkäisy
 • käytön yksinkertaisuus
 • käyttö vain tarvittaessa
 • epävarma: suositeltavaa käyttää samanaikaisesti muita menetelmiä
 • allergiset reaktiot
 • kuumotus, polttelu tai kutina

Luonnolliset ehkäisymenetelmät


Pearlin luku käyttö hyödyt haitat
kehon lämpötilan tarkkailu 0,8–3
 • säännöllinen
 • pysyvä
 • hormoniton
 • vaatii soveltuvan lämpömittarin
 • helposti yhdistettävissä mekaanisiin menetelmiin
 • edellyttää tietoja pitkältä ajalta
 • virheet lämmön mittaamisessa
 • lämpötilojen vaihtelun oltava selkeää
symptotermaalinen ehkäisy 0,3
 • säännöllinen
 • pysyvä
 • hormoniton
 • vaatii soveltuvan lämpömittarin
 • helposti yhdistettävissä mekaanisiin menetelmiin
 • päivittäinen lämmön mittaaminen
 • virheet lämmön mittaamisessa
 • lämpötilojen vaihtelun oltava selkeää
ehkäisytietokone 0,3–6
 • säännöllinen
 • pysyvä
 • hormoniton
 • ei haittavaikutuksia
 • helposti yhdistettävissä mekaanisiin menetelmiin
 • ei yksistään itsenäinen ehkäisymenetelmä
 • suhteellisen kallis
keskeytetty yhdyntä 4–18 per yhdyntä
 • hormoniton
 • ei vaadi valmisteluja eikä apuvälineitä
 • erittäin epävarma ehkäisymenetelmä
 • edellyttää itsehillintää ja kurinalaisuutta
Ogino–Knausin-menetelmä (rytmimenetelmä) 9–30
 • säännöllinen
 • pysyvä
 • hormoniton
 • ei edellytä apuvälineitä
 • erittäin epävarma ehkäisymenetelmä
 • kierrot voivat vaihdella
 • edellyttää pitkää pidättäytyneisyyttä
Billings-menetelmä (limamenetelmä) 5–35
 • säännöllinen
 • pysyvä
 • hormoniton
 • ei edellytä apuvälineitä
 • erittäin epävarma ehkäisymenetelmä
 • edellyttää kokemusta ja kurinalaisuutta
 • rasittava menetelmä

Jälkiehkäisy


Pearlin luku käyttöaika hyödyt haitat
jälkiehkäisypilleri 0,4 1 per käyttökerta
 • estrogeeniton
 • käyttö suojaamattoman tai riittämättömästi suojatun yhdynnän jälkeen
 • ei sovellu säännölliseen ehkäisyyn
 • pahoinvointi, oksentaminen, päänsärky ja huimaus
hormonikierukka 0,2 1 per käyttökerta
 • hormoniton ehkäisy
 • lähes 99-prosenttinen suoja
 • voi käyttää ehkäisymenetelmänä jälkiehkäisystä eteenpäin
 • asettaminen voi olla vaikeaa tai kivuliasta
 • asetettava viiden päivän kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä
kuparikierukka 0,1–0,5 1 per käyttökerta
 • hormoniton ehkäisy
 • lähes 99-prosenttinen suoja
 • voi käyttää ehkäisymenetelmänä jälkiehkäisystä eteenpäin
 • asettaminen voi olla vaikeaa tai kivuliasta
 • asetettava viiden päivän kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä

Ei ehkäisyä


Pearlin luku haitat
ei ehkäisyä 85 ei suositeltava

Lähteet:


Sivu julkaistu: 6.6.2017