Ennenaikainen siemensyöksy on yksi yleisimmin esiintyvistä miesten seksuaaliterveyden vaivoista, josta kärsii arviolta 20-30% kaikista miehistä. Merkittävin oire on syöksyn saaminen hyvin lyhyen ajan kuluessa yhdynnän aloittamisesta. Tilanteesta aiheutuu usein myös psykologista rasitetta, kuten stressiä, turhautuneisuutta ja pelkoa yhdynnän onnistumisesta.

Ennenaikaista siemensyöksyä on onneksi mahdollista hoitaa lääkkeillä. Medilicosta voit tilata tehokkaan hoidon kätevästi suoraan kotiisi. Kun tilaat, pyydämme sinua täyttämään lyhyen terveyskyselyn, jonka avulla lääkärimme varmistaa, että lääke on sinulle soveltuva ja turvallinen käyttää. Tämän perusteella lääkäri kirjoittaa sinulle reseptin ja lääkkeet lähetetään apteekistamme sinulle.

 • E-resepti
  lääkäriltämme

 • Resepti kelpaa
  kaikissa apteekeissa

 • Nopea
  toimitus
 • Kaikenkattava
  lääketieteellinen hoitopalvelu

Priligy

Valmistaja berliner-chemie-menarini

Priligy 30mg ja 60mg on lääkeyhtiö Berlin-Chemie Menarinin valmistama, tutkitusti tehokas valmiste ennenaikaiseen siemensyöksyyn. Vaikuttavana aineena dapoksetiini. Voit ostaa Priligy-tablettisi luottamuksellisesti täytettyäsi lyhyen ja kirjallisen verkkokonsultaation - resepti sisältyy hintaan.

lue lisää aiheesta Priligy
Hae reseptiä (Priligy) kotiovellesi
Nopea ja ilmainen toimitus Resepti sisältyy hintaan
Tilaa Priligy nyt
Erinomainen Trustpilot 4.5 / 5 Asiakkaan Trustpilot antama arvio

Mikä on ennenaikainen siemensyöksy?

Ennenaikainen siemensyöksy on yleinen miesten seksuaalinen vaiva, josta kärsii jopa 30% miehistä. Kyseessä on seksuaalinen häiriö, jossa mies laukeaa hyvin lyhyen ajan kuluessa yhdynnän aloittamisesta. Tilanteeseen liittyy tyypillisesti myös siemensyöksyn hallinnan puute sekä kielteisiä tunteita.

Liian aikainen siemensyöksyn määrittely on kuitenkin jossain määrin hankalaa: toisten parien tyydyttävänä pitämä yhdynnän pituus saattaa hyvinkin olla epätyydyttävä joillekin muille.

Vuonna 2006 Euroopassa pidetyssä International Society for Sexual Medicine –kongressissa amerikkalainen tieteellinen julkaisu raportoi, että:

 • Normaali yhdynnän kesto oli 7,3 minuuttia; mutta
 • Ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsivillä yhdynnän kesto oli vain 1,8 minuuttia

Samaisessa kongressissa kansainvälinen paneeli teki ehdotuksen tutkimusnäyttöön perustuvasta määritelmästä, jota nykyään usein käytetään ennenaikaisen siemensyöksyn mittarina. Tämän mukaan ennenaikainen siemensyöksy on seksuaalinen häiriö, jossa:

Siemensyöksy tapahtuu aina tai lähes aina noin minuutissa yhdynnän aloittamisen jälkeen, ja tilanteeseen liittyy siemensyöksyn hallinnan puute sekä kielteisiä tunteita, kuten ahdistuneisuutta, turhautuneisuutta tai seksin välttämistä.

Ennenaikainen siemensyöksy vaikuttaa usein haittaavasti parisuhteeseen ja kumppanien väliseen seksuaaliseen tyytyväisyyteen. Tutkimusten mukaan vaiva vaikuttaa hyvin negatiivisesti sekä miehen että hänen kumppaninsa seksuaaliseen itsetuntoon, yhdyntöjen laatuun sekä parisuhteeseen yleensä.

Ennenaikainen siemensyöksy voidaan jakaa kahteen pääryhmään, elinikäiseen tai hankittuun:

 • Elinikäinen enneaikainen siemensyöksy tarkoittaa tilaa, jossa vaiva on ollut olemassa ensimmäisestä yhdynnästä lähtien. Vaiva ei myöskään ole lieventynyt ajan myötä, vaan voi sen sijaan jopa pahentua.
 • Hankittu enneaikainen siemensyöksy taas on tila, jossa laukeaminen on aikaisemmin ollut normaalia, mutta on jossain vaiheessa muuttunut liian herkäksi.

Useasti nuorten miesten jännityksestä tai suorituspaineesta tms. johtuva haitallisen nopea laukeaminen taas on yleensä ohimenevä ongelma, eikä sitä luokitella varsinaiseksi seksuaaliseksi häiriöksi.

Ennenaikainen siemensyöksy vai erektiohäiriö?

Ennenaikaista siemensyöksyä ei tule sekoittaa erektiohäiriöön. Kun edellisessä on kyse nimenomaan liian nopeasta laukeamista, niin jälkimmäinen taas viittaa vaikeuksiin saada tai ylläpitää riittävän vahva erektio yhdynnän onnistumiseksi. Jos siis miehen ongelma on se, että erektio lopahtaa usein kesken seksin, mutta ilman laukeamista, kyseessä on erektiohäiriö, eikä ennenaikaiseen laukeamiseen perustuva ongelma.

Ennenaikaisen siemensyöksyn diagnosointi

Kuten ylempänä todettiin, ennenaikainen siemensyöksy voi olla vaikea diagnosoida, koska usein kyse on siitä kokeeko mies itse ja hänen kumppaninsa, että siemensyöksy tapahtuu liian nopeasti vai ei. Jos verrattain nopeaa laukeamista ei koeta ongelmaksi, ei silloin yleensä puhuta ennenaikaisesta siemensyöksystä, vaikka siihen saattaisi teoriassa olla aihetta. Näin ollen ennenaikaisen siemensyöksyn diagnoosi riippuu myös potilaan itsensä ja tämän kumppanin mielipiteistä ja tuntemuksista.

Tyypillisesti ollaan sitä mieltä, että ennenaikaisesta siemensyöksystä voidaan puhua mikäli laukeaminen tapahtuu aina tai lähes aina alle kaksi minuuttia yhdynnän alkamisesta. Joissakin toisissa lähteissä taas puhutaan noin yhdestä minuutista. Mikäli yhdyntä kestää jatkuvasti yli kaksi minuuttia, mutta mies on silti sitä mieltä että hän laukeaa liian nopeasti, puhutaan nopeaksi koetusta siemensyöksystä. Tällaista tilannetta ei kuitenkaan pidetä varsinaisena seksuaalihäiriönä.

Mistä ennenaikainen siemensyöksy johtuu?

Syitä ennenaikaiseen siemensyöksyyn ei vielä tunneta tarkasti. Tiedetään kuitenkaan että sekä perinnölliset, biologiset että psyykkiset tekijät voivat vaikuttaa häiriön syntyyn. Koska serotoniinilla on tärkeä osa siemensyöksyn välittäjäaineena, voi sen säätelyn poikkeavuus vaikuttaa osaltaan asiaan. Tutkimuksissa onkin saatu näyttöä joidenkin serotoniinia säätelevien masennuslääkkeiden (SSRI) laukeamisaikaa pidentävästä vaikutuksesta enneaikaisesta siemensyöksystä kärsivillä miehillä. Muiden välittäjäaineiden, kuten dopamiinin ja oksitosiinin, vaikutusta siemensyöksyyn on myös tutkittu jonkin verran. Suomessa myös perimän osuutta ennenaikaiseen siemensyöksyyn on selvitetty, ja saatujen tulosten valossa perintötekijät selittäisivät jopa 30% ilmiöstä.

Psykologiset tekijät

Joidenkin lääkärien mukaan varhaiset seksuaaliset kokemukset voivat muodostaa käyttäytymismallin, jota voi olla vaikeaa muuttaa myöhemmällä iällä. Näitä saattavat olla esimerkiksi tilanteet, joissa mies on kyennyt laukeamaan mahdollisimman pian vaikkapa kiinni jäämisen pelossa. Muita mahdollisia tekijöitä, jotka voivat osaltaan aiheuttaa ennenaikaista laukeamista, ovat:

 • Ahdistuneisuus – Monilla liian aikaisesta siemensyöksystä kärsivillä miehillä on ongelmia myös ahdistuneisuuden kanssa – joko seksuaaliseen suorituskykyyn tai muihin asioihin liittyen; psykologien mukaan ahdistuneisuus vaikuttaa keskushermostoon samalla tavoin kuin seksuaalinen kiihottuminen, lisäten ennenaikaisen laukeamisen mahdollisuutta.
 • Jännittäminen – Yhdeltä käsin herkkä siemensyöksy voi aiheuttaa jännittämistä, mikä taas toisaalta edesauttaa liian nopeaa laukeamista; tästä voi syntyä noidankehä, josta voi olla vaikea irtautua.
 • Parisuhteen ongelmat – Jos aikaisemmissa suhteissa liian nopea laukeaminen ei ole ollut ongelma, on mahdollista, että ongelmat nykyisessä parisuhteessa voivat olla osasyynä ennenaikaiseen siemensyöksyyn.
 • Stressi – Päivittäinen stressi vaikuttaa elimistöön monilla tavoin; stressihormonit kuten kortisoli voivat vaikuttaa sympaattiseen hermostoon sillä seurauksella, että siemensyöksy voi herkistyä.

Biologiset tekijät

Monet tutkijat pitävät ennenaikaista siemensyöksyä nykyään lähinnä elimellisistä tekijöistä johtuvana vaivana, johon tosin vaikuttavat myös monet psykologiset tekijät. Mahdollisia biologisia syitä häiriölle voivat olla:

 • Erektiohäiriö – Enneaikainen laukeaminen saattaa olla ongelma erektiohäiriöstä kärsiville miehille; tällaisissa tapauksissa erektiohäiriön hoitaminen saattaa poistaa myös ennenaikaisen siemensyöksyn ongelman.
 • Eturauhastulehdus – Krooniseen eturauhastulehdukseen liittyy usein seksuaalisia häiriöitä, kuten ennenaikaista siemensyöksyä.
 • Peniksen tuntoaistin yliherkkyys – Kosketukselle yliherkkä penis saattaa laueta kiusallisen nopeasti. Vaiva ei välttämättä katoa iän myötä, mutta tässä tapauksessa mm. herkkyyttä vähentävistä kondomeista tai voiteista saattaa olla monelle apua.
 • Keskushermoston serotoniinijärjestelmä – Tutkimusten mukaan välittäjäaine serotoniinilla näyttäisi olevan siemensyöksyä hidastava vaikutus. Näin ollen yksi biologinen syy ennenaikaiseen siemensyöksyyn saattaa löytyä serotoniini- ja dopamiinireseptorien toimintahäiriöstä.
 • Perinnölliset tekijät – Suomessa julkaistun tutkimuksen mukaan perimä selittäisi jopa 30% ennenaikaisesta siemensyöksystä. Tuoreissa geenitutkimuksissa on myös paikallistettu geenejä, joilla näyttäisi olevan merkitystä ilmiöön.

Mitkä ovat ennenaikaisen siemensyöksyn tyypillisimmät oireet?

Ennenaikaisen siemensyöksyn katsotaan olevan kyseessä silloin, kun laukeaminen tapahtuu aina tai melkein aina hyvin nopeasti (alle 2 minuutissa) yhdynnän aloittamisesta. Sen lisäksi tapahtumaan liittyy negatiivisia tuntemuksia ja siemensyöksyn hallinnan puutetta. Ennenaikainen siemensyöksy voi myös aiheuttaa laukeamisen jo ennen yhdynnän aloittamista. Monessa tapauksessa vaiva on ollut olemassa ensimmäisestä yhdyntäkerrasta asti, eivätkä nämä oireet ole lieventyneet iän myötä (elinikäinen enneaikainen siemensyöksy). Oireet voivat kuitenkin myös ilmestyä myöhemmässä elämänvaiheessa (hankittu ennenaikainen siemensyöksy).

Vaikka ennenaikaista siemensyöksyä esiintyy kaiken ikäisillä miehillä, etenkin nuoret miehet ovat vaivalle erittäin alttiita. Monelle ensimmäisiin seksuaalisiin kohtaamisiin liittyy usein jännitystä, minkä seurauksena laukeaminen voi tapahtua liian nopeasti. Kokemuksen karttuessa monet miehet kuitenkin oppivat siemensyöksyn hallinnan, joko itse tai kumppanin kanssa, joten tällaisissa tapauksissa ei voi puhua varsinaisesta seksuaalisesta häiriöstä.

Ennenaikaisen siemensyöksyn toteaminen

Ennenaikainen siemensyöksy todetaan pitkälti potilaan itsediagnoosin perusteella. Tarkkaa laukeamisen aikarajaa ei diagnoosin antamisen kannalta ole, mutta tyypillisesti voidaan olettaa ennenaikaisen siemensyöksyn ollessa kyseessä, mikäli laukeaminen tapahtuu jokaisella yhdyntäkerralla alle kahdessa minuutissa tai jo ennen yhdynnän aloittamista. Aika on kuitenkin vain yksi osatekijä, eikä se yksinään vielä riitä diagnoosin tekemiseen. Siemensyöksyn hallinnan puute sekä miehen omat negatiiviset tuntemukset ovat myös diagnoosin kannalta olennaisia.

Ennenaikaisen siemensyöksyn hoito

Ennenaikainen siemensyöksy ei parane iän myötä, mutta sitä voidaan hoitaa tehokkaasti joko lääkityksen, itsehoidon tai terapian avulla. Arviolta noin kaksi kolmasosaa vaivasta kärsivistä miehistä löytää ongelmaansa avun oikean hoidon avulla. Oikean hoitomuodon valitsemiseksi on kuitenkin tarpeellista olla mahdollisimman hyvin selvillä seikoista, jotka ovat vaikuttaneet vaivan syntyyn. Seuraavista kysymyksistä saattaa olla apua:

 • Johtuuko ongelma psykologisista syistä vai onko se seurausta elimellisten ja psykologisten syiden yhteisvaikutuksesta?
 • Onko vaiva ollut olemassa aina, vai onko siemensyöksy haittaavasti nopeutunut, oltuaan aiemmin normaali?
 • Onko liian nopea laukeaminen ajoittaista, vai esiintyykö sitä jokaisella yhdyntäkerralla?

Mikäli ennenaikainen siemensyöksy vaikuttaa haittaavasti parisuhteeseen ja heikentää yleistä elämänlaatua, on asianmukainen hoito todennäköisesti tarpeen. Moni löytää tehokkaan avun ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon kehitetyllä reseptilääkkeellä. Alla esittelemme lisäksi myös muita mahdollisia hoitomenetelmiä.

Reseptilääkityksellä tehokas apu ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon

Priligy on ainoa Euroopan lääkeviraston hyväksymä lääkevalmiste ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Valmisteen on todettu pidentävän erektion kestoa jopa 200-300%. Valmisteen vaikuttava aine dapoksetiini on lyhytaikainen serotoniinin takaisinoton estäjä, jota - toisin kuin tavanomaisia SSRI-lääkkeitä - annostellaan vasta juuri ennen yhdyntää. Dapoksetiinin on kliinisesti todettu sekä pidentävän siemensyöksyyn kuluvaa aikaa että parantavan miehen kykyä hallita ja ennakoida laukeamishetkeä. Tämän on todettu lisäävän sekä miesten että heidän kumppaniensa seksuaalista tyytyväisyyttä.

Priligyn vaikutusta yhdynnän kestoon, yhdyntätyytyväisyyteen ja parisuhteeseen on testattu useissa laajoissa tutkimuksissa, joihin osallistui kaikkiaan yli 6000 miestä. Tutkimusten perusteella:

 • 60 mg tabletti ennen yhdyntää pitkitti yhdynnän kestoa 3-4 –kertaiseksi.
 • Siemensyöksyn hallinnan tunne parani selvästi 76%:lla ja erittäin paljon 44%:lla miehistä.
 • Liian nopeaan laukeamiseen liittyvät negatiiviset tunteet, kuten ahdistus ja huoli lievenivät selvästi 71%:lla.
 • 72% miehistä arvioi ennenaikaisen siemensyöksyn lieventyneen Priligyn käytön myötä, ja 39% mukaan tilanne oli selkeästi lievempi kuin alussa. Myös kumppanit olivat valmisteeseen tyytyväisiä; 78% heistä ilmoitti tilanteen parantuneen.

Ennenaikaisen siemensyöksyn hoito SSRI-lääkkeiden avulla

Vaikka SSRI-lääkkeitä käytetään pääasiallisesti masennuksen hoitoon, niiden markkinoille tulo oli myös suuri harppaus ennenaikaisen siemensyöksyn hoidossa. Etenkin fluoksetiinin, paroksetiinin, sertraliinin ja sitalopraamin on todettu pidentävän siemensyöksyyn kuluvaa aikaa, mutta näitä ei ole virallisesti hyväksytty ennenaikaisen siemensyöksyn hoitomuotoina. Toisin kuin dapoksetiini, muut SSRI-lääkkeet myös edeltävät jatkuvaa päivittäistä käyttöä, ja ensimmäiset vaikutukset siemensyöksyyn ilmestyvät tyypillisesti vasta 2-3 viikon käytön jälkeen. Jatkuvan käytön haittapuolena voi myös esiintyä masennuslääkkeille tyypillisiä sivuvaikutuksia.

Ennenaikaisen siemensyöksyn itsehoito

Lääkehoidon ohella ennenaikaista siemensyöksyä voidaan hoitaa myös käyttäytymisterapeuttisilla menetelmillä. Seuraavista harjoituksista saattaa olla apua:

 • Puristustekniikka on yksinkertainen ja luotettava menetelmä laukeamisen säätelyyn. Menetelmässä penistä puristetaan peukalon ja etusormen välissä voimakkaasti juuri ennen siemensyöksyä, kunnes miehen kiihottuminen lievenee. Onnistuakseen tämä vaatii säännöllistä harjoittelua (esim. ensin yksin ja sitten kumppanin kanssa), mutta saavutetut tulokset ovat yleensä hyviä.
 • Start-Stop –menetelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa mies stimuloi itseään käsin, kunnes tuntee siemensyöksyn olevan lähellä. Tämä toistetaan useamman kerran, kunnes stimulaatio johtaa orgasmiin. Seuraavassa vaiheessa stimulaation suorittaa kumppani, joko käsin tai yhdynnässä. Stimulaatio lopetetaan juuri ennen laukeamista ja prosessi toistetaan useamman kerran. Tällä tavoin tarkoituksena on pidentää laukeamiseen kuluvaa aikaa vähä vähältä.

Lääkkeet ennenaikaiseen siemensyöksyyn netistä

Miten tilaan lääkkeet ennenaikaiseen siemensyöksyyn netistä?

Tällä hetkellä ainoa saatavilla oleva lääke ennenaikaiseen siemensyöksyyn on Priligy. Tilataksesi lääkkeet meiltä, sinun täytyy ainostaan valita haluamasi pakkauskoko ja siirtyä tilaamaan. Tämän jälkeen pyydämme sinua täyttämään lyhyen terveyskyselyn, sekä maksutiedot ja haluamasi toimitusosoitteen. Kun nämä tiedot on täytetty, tilaus on valmis ja se lähetetään eteenpäin lääkäreillemme ja apteekkiin.

Miksi minun täytyy täyttää terveyskysely?

Ennenaikaista siemensyöksyä hoidetaan reseptilääkkeillä ja siksi niiden myymiseksi vaaditaan, että potilaalla on voimassa oleva resepti. Terveyskyselyssä kysymme sinulta samoja kysymyksiä, joita lääkäri kysyisi vastaanotollaan. Vastaustesi perusteella lääkärimme varmistaa, että tilaamasi lääkkeet ovat sinulle sopivia ja turvallisia ja kirjoittaa sinulle sähköisen e-reseptin. Tästä johtuen on tärkeää, että vastaat kaikkiin kyselyn kysymyksiin tarkasti ja täyttää kyselyyn kaikki muut mahdollisesti käyttämäsi lääkkeet ja muut siinä kysytyt tiedot.

Miten lääkkeet toimitetaan?

Kun lääkärimme on kirjoittanut sinulle e-reseptin, se lähetetään automaattisesti apteekkiimme, jossa lääkkeet pakataan ja lähetetään haluamaasi toimitusosoitteeseen. Lähetämme lääkkeet postissa, joten toimitusosoite voi olla kotiosoitteeesi tai mikä tahansa Postin noutopiste.

Lääkkeet lähetetään pakattuna huomaamattomaan pakkaukseen, josta ei käy ilmi paketin sisältö. Myöskään Medilicon nimeä tai logoa ei ole painettu pakkaukseen, vaan siinä on ainoastaan lähettävän apteekin nimi ja osoite noutamattomien lähetysten palauttamista varten.

Mitä tapahtuu, jos reseptiä ei myönnetä?

Joskus voi käydä niin, että ennenaikaiseen siemensyöksyyn käytettävät lääkkeet eivät syystä tai toisesta sovi sinulle, esimerkiksi jonkin perussairauden tai muun käytössä olevan lääkityksen takia. Tällöin lääkärimme ei ikävä kyllä voi kirjoittaa sinulle hoitoosi reseptiä, jolloin emme voi myydä lääkkeitä sinulle. Tällöin tilauksesi joudutaan perumaan. Mikäli maksu on jo ehditty veloittaa, se luonnollisesti palautetaan sinulle ensi tilassa.

Lähteet:

 1. Ennenaikainen (tai herkkä) siemensyöksy Seksuaaliterveysklinikka: seksuaaliterveysklinikka.fi

 2. Pharmacokinetic and pharmacodynamic features of dapoxetine, a novel drug for 'on-demand' treatment of premature ejaculation. BJU International: onlinelibrary.wiley.com

 3. Towards evidence-based drug treatment research on premature ejaculation: a critical evaluation of methodology. Nature: nature.com

 4. Guidelines for the Diagnosis and Management of Premature Ejaculation. The Journal of Sexual Medicine: onlinelibrary.wiley.com

 5. The Neurobiological Approach to Premature Ejaculation. Clinical Urology: sciencedirect.com

Sivu päivitetty: 6.9.2017

Näin palvelumme toimii
  • Valitse hoitosi

   Valitse lääke, jonka haluat tilata, ja tämän jälkeen määritä haluamasi pakkauskoko ja annostus.

  • Täytä luottamuksellinen konsultaatiokaavake

   Täytä lääketieteellinen konsultaatiokaavake, jonka avulla lääkärisi saa tietoa terveyteesi liittyen, ja voi varmistaa lääkkeen olevan sinulle sopiva.

  • Doctor issues prescription

   Once our online doctor checks your medical form, a prescription is created and sent directly to our pharmacy who will then dispatch your medication.

  • Medication delivered the very next day

   Our registered UK pharmacy will complete a final dispatch check ensuring you receive the right treatment the following day.