Cialis on yksi tunnetuimmista erektiohäiriöiden ja impotenssin hoitoon kehitetyistä lääkevalmisteista, ja sen vaikuttavana aineena toimii tadalafiili. Cialiksen vaikutus kestää jopa 36 tuntia, mikä tekee siitä pitkäkestoisimman erektiolääkkeen. Cialiksen vaikutus näkyy erektiokyvyssä noin 30 minuutissa. Muiden erektiolääkkeiden tavoin senkin ostaminen edellyttää aina reseptiä.

Cialiksen kalvopäällysteiset tabletit (10 mg ja 20 mg) ovat pääasiassa hyvin siedettyjä, mutta joillekin ne voivat kuitenkin aiheuttaa sivuvaikutuksia. Cialiksen aiheuttamat sivuvaikutukset häviävät yleensä lyhyessä ajassa. Tutkimusten mukaan Cialis aiheuttaa keskimääräistä vähemmän sivuvaikutuksia, mikä on yksi syy sen suosioon erektiohäiriöiden hoidossa.

Jotta erektiohäiriöiden hoito Cialiksella onnistuu mahdollisimman hyvin, on suositeltavaa tutustua jo ennen lääkkeen käytön aloittamista sen mahdollisesti aiheuttamiin sivu- ja yhteisvaikutuksiin sekä vasta-aiheisiin.

Mitä sivuvaikutuksia Cialiksella voi olla?

Muiden lääkkeiden tavoin Cialiskin voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Cialiksen sivuvaikutukset ovat useimmiten lyhytkestoisia sekä lieviä tai kohtalaisia. Riskitekijöitä, jotka altistavat sivuvaikutuksille, ovat korkea verenpaine (hypertensio), rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, diabetes, sydänsairaudet sekä tupakointi.

Hyvin yleiset ja yleiset

Cialiksen yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat päänsärky, selkäkipu, lihassärky sekä erilaiset ruoansulatusvaivat. Myös kasvojen ja kaulan punoitus sekä nenän tukkoisuus kuuluvat Cialiksen yleisiin sivuvaikutuksiin. Tällaisia sivuvaikutuksia ilmenee 1–10 potilaalla sadasta.

Melko harvinaiset

Melko harvinaisia sivuvaikutuksia (1–10 potilaalla tuhannesta) ovat vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, närästys, väsymys sekä hengitysvaikeudet. Cialis voi aiheuttaa myös heitehuimausta erityisesti seisomaan noustessa, verenpaineen muutoksia sekä käsien, jalkaterien ja nilkkojen turvotusta. Muita melko harvinaisia sivuvaikutuksia ovat:

 • näön hämärtyminen ja silmäkivut
 • korvien soiminen
 • rintakivut
 • sydämen kiihtynyt syke ja sydämentykytys
 • hengitysvaikeudet
 • nenäverenvuoto

Ihottuma on Cialiksen melko harvinainen sivuvaikutus. Se on yleensä lievää ja häviää Cialiksen käytön jatkuessa. Joskus ihottuma voi olla merkki allergisesta reaktiosta, mutta tällöin sen ohella ilmenee usein kutinaa sekä kasvojen, kurkun ja nielun turvotusta. Cialis voi myös verisuonia laajentavan vaikutuksensa takia lisätä hikoilua.

Harvinaiset

Harvinaisia sivuvaikutuksia (1–10 potilaalla 10 000:sta) ovat pyörtyminen, kouristelu, ohimenevä muistinmenetys, äkillinen kuulon heikkeneminen tai menetys, sydämen sykkeen muutokset sekä migreeni. Cialis voi toisinaan aiheuttaa myös verenvuotoa peniksestä sekä silmäoireita, kuten silmäluomien turvotusta ja silmien punoitusta. Cialiksen käyttäjät ovat raportoineet myös joistakin harvinaisista sivuvaikutuksista, joita ei ole havaittu kliinisissä tutkimuksissa. Tällaisia ovat muun muassa kasvojen turvotus ja rintakipu.

Cialiksen harvinaisia sivuvaikutuksia ovat allergiset reaktiot, jotka ilmenevät turvotuksena, punoituksena ja kihelmöintinä. Myös erilaiset allergiset ihoreaktiot, kuten nokkosihottuma eli urtikaria, ovat mahdollisia harvinaisia sivuvaikutuksia. Joissakin tapauksissa Cialis voi aiheuttaa priapismia eli pitkittyneitä ja kivuliaita erektioita.

Huomioitavaa

Mikäli Cialis aiheuttaa yliherkkyysreaktion, rintakipuja, pitkittyneen erektion tai äkillisen näön heikkenemisen, sen käyttö tulee lopettaa välittömästi. Tällaisten sivuvaikutusten ilmetessä tulee hakeutua mahdollisimman pian lääkäriin.

Cialis voi aiheuttaa joillekin potilaille priapismia eli pitkittyneitä ja kivuliaita erektioita, jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli neljä tuntia. Priapismi tule hoitaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuuden tunnin kuluttua erektion alkamisesta. Hoitamattomana priapismi voi aiheuttaa pysyviä vaurioita peniskudoksessa ja johtaa vakavimmillaan pysyvään erektiohäiriöön.

Cialiksen hyvin harvinaisena sivuvaikutuksena voi ilmetä näkökyvyn äkillinen heikkeneminen tai sokeutuminen toisessa tai kummassakin silmässä. Tällöin kyseessä voi olla harvinainen non-arteriittinen anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia eli NAION, joka johtuu hapenpuutteen aiheuttamista vaurioista näköhermossa. Mikäli Cialiksen käytön aikana ilmenee näköhäiriöitä, niistä on syytä kertoa hoitavalle lääkärille. Näkökyvyn äkillinen heikkeneminen tai menetys edellyttää aina lääkärihoitoa ja Cialiksen käytön lopettamista mahdollisimman nopeasti oireiden ilmettyä.

Erityisesti iäkkäiden potilaiden on noudatettava varovaisuutta Cialiksen käytössä. Mikäli Cialis valitaan heille lääkkeeksi erektiohäiriöiden tai impotenssin hoitoon, sen käyttö tulee aloittaa sivuvaikutusten välttämiseksi minimiannoksella. Lääkäri voi myöhemmin tarvittaessa nostaa annosta.

Cialiksen sivuvaikutusten yleisyys

Tutkimusten mukaan Cialis aiheuttaa oikein annosteltuna yleensä vain lieviä ja nopeasti ohi meneviä sivuvaikutuksia. Mitä suurempi annos tadalafiilia otetaan, sitä korkeampi on riski saada sivuvaikutuksia. Toisin sanoen 20 milligramman annos aiheuttaa käyttäjille herkemmin sivuvaikutuksia kuin kymmenen milligramman annos. Annosten aiheuttamien sivuvaikutuksen ero näkyy etenkin päänsäryn ja närästyksen määrässä.

Cialiksen haittavaikutusten yleisyys

haittavaikutus 10 mg 20 mg
päänsärky 11% 15%
närästys 8% 10%
selkäkivut 5% 6%
lihaskivut 4% 3%
nenän tukkoisuus 3% 3%
kasvojen punoitus 3% 3%
kipu raajoissa 3% 3%

Onko lääkkeiden samanaikaisella käytöllä yhteisvaikutuksia?

Cialiksen sisältämä tadalafiili voi reagoida muiden lääkkeiden vaikuttavien aineiden tai ainesosien kanssa. Eri lääkkeiden samanaikaisella käytöllä voi olla yhteisvaikutuksia, ja joissakin tapauksissa jotkin lääkeaineet voivat joko heikentää tai voimistaa toisten lääkeaineiden vaikutusta. Cialiksen tehokkuuteen vaikuttavia lääkkeitä ovat muun muassa suun kautta otettavat sienilääkkeet ketokontasoli ja itrakonatsoli sekä infektioiden hoitoon tarkoitetut antibiootit erytromysiini ja klaritromysiini.

Cialiksen vaikutus perustuu osittain verisuonien laajenemiseen, minkä takia verenpainelääkkeiden samanaikainen käyttö on kielletty. Erityisesti nitraattipohjaiset verenpainelääkkeet, alfasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat voimistavat Cialiksen vaikutusta, mikä voi johtaa sydämen sykkeen tihenemiseen, veren hyytymishäiriöihin sekä liian voimakkaaseen verenpaineen laskuun. Verenpaineen äkillinen lasku voi puolestaan johtaa pyörtymiseen. Cialiksen käytön aikana vältettäviä verenpainelääkkeitä ovat muun muassa doksatsosiini, indoramiini ja teratsosiini.

Kouristuksia ehkäisevät fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini voivat heikentää Cialiksen tehoa, minkä takia niiden samanaikaista käyttöä Cialiksen kanssa ei suositella. Myös HIV:n ja AIDS:n hoidossa käytettävillä lääkkeillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia Cialiksen kanssa. Cialiksen käyttö on kielletty muiden erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettujen PDE5-estäjien käytön aikana.

Cialiksen vasta-aiheet

Cialis on kehitetty erektiohäiriöiden ja impotenssin hoitoon, ja sitä saavat käyttää pääsääntöisesti vain aikuiset miehet. Cialis ei näin ollen sovellu lapsille, alle 18-vuotiaille nuorille eikä naisille. Mikäli näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt käyttävät Cialisia, sivuvaikutukset voivat olla tavallista voimakkaampia ja aiheuttaa pahimmissa tapauksessa jopa sairaalahoitoa vaativia oireita.

Cialiksen käyttö on luonnollisesti kielletty, mikäli on allerginen tadalafiilille tai jollekin muulle Cialiksen ainesosalle. Sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista kärsivien ei tule käyttää Cialisia, koska se voi vaikuttaa sydämen toimintaan, verenkiertoelimistöä ja verenpainetta säätelevien lääkkeiden toimintamekanismiin. Erityisesti korkea tai alhainen verenpaine, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriöt, jatkuvat rasitusrintakivut sekä yhdynnän aikana ilmenevät rintakivut muodostavat vasta-aiheen Cialiksen käytölle.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminnasta kärsivien tulee välttää Cialiksen käyttöä, koska vajaatoiminta voi hidastaa tadalafiilin hajoamista elimistössä. Edellisten kolmen kuukauden aikana sairastettu sydänkohtaus ja edellisen puolen vuoden aikana saatu aivohalvaus ovat Cialiksen vasta-aiheita, koska tadalafiili voi hidastaa sairauskohtauksesta toipumista. Myös leukemia, sirppisoluanemia ja luuydinsyöpä estävät Cialiksen käytön, sillä niistä kärsivillä on tavallista suurempi riski priapismiin eli pitkittyneisiin ja kivuliaisiin erektioihin. Niin ikään miesten, jotka kärsivät peniksen epämuodostumista tai Peyronien taudista tai joilla on arpikudosta peniksessä, tulee välttää Cialiksen käyttöä.

Muuta huomioitavaa Cialiksen käytössä

Ajaminen ja koneiden käyttö

Cialiksen sivuvaikutuksina voi ilmetä huimausta ja näköhäiriöitä, jotka voivat johtaa reaktiokyvyn alenemiseen tai reaktioiden hidastumiseen. Cialista käyttävän potilaan reaktiokyky voi heikentyä niin paljon, että kyky autolla ajamiseen tai koneiden käyttämiseen heikkenee merkittävästi. Erityisesti Cialiksen ensimmäisillä käyttökerroilla ajamista sekä koneiden käyttöä on suositeltavaa välttää.

Alkoholi ja greippivalmisteet

Cialiksen käytön aikana alkoholia voi juoda kohtuudella. On kuitenkin otettava huomioon, että alkoholi voi voimistaa Cialiksen verenpainetta laskevaa vaikutusta ja aiheuttaa huimausta etenkin seisomaan noustessa. Lisäksi alkoholi voi heikentää erektiokykyä. Greippimehun ja muiden greippiä sisältävien valmisteiden käyttöä tulee välttää Cialiksen käytön aikana, koska greippien entsyymit voivat johtaa tadalafiilin määrän lisääntymiseen veressä ja nostaa sivuvaikutusten riskiä.

Lähteet:

 1. Cialis tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg. Lääkeinfo, Lääketietokeskus: laakeinfo.fi
 2. Cialis, vaikuttava aine tadalafiili. Terve.fi, kaikki terveydestä ja hyvinvoinnista: terve.fi
 3. Cialis (tadalafil). Drugs.com, suuri itsenäinen lääketietosivusto: drugs.com

Sivu julkaistu 3.5.2017

 • Order the prescription for Cialis only

  Our doctor will issue your prescription after a short online consultation. The Prescription will be sent to you and can be used in any pharmacy.

  Order your prescription now
  TAI
 • Hae reseptiä (Cialis) kotiovellesi

  Apteekkimme lähettää hoidon valitsemaasi osoitteeseen. Tämä palvelu sisältää lääkärin reseptin ja lääkkeen nopean toimituksen.

  Tilaa Cialis nyt