Tadalafiili kuuluu erektiohäiriön hoidossa käytettäviin valmisteisiin, ja sitä myydään Cialis-tuotenimellä. Tadalafiilista on saatavilla tarvittaessa nautittava 10 tai 20 mg tabletti, sekä päivittäin pienemmissä annoksissa otettava tabletti, joka soveltuu pitkäkestoisen, vakavan erektiohäiriön hoitoon. Tadalafiilia voidaan käyttää myös hyvälaatuisen eturauhasen liikakasvun hoitoon.

Mitä tadalafiili on?

Tadalafiili kuuluu fosfodiestraasi tyyppi 5:n estäjien lääkeryhmään, joka toimii estämällä erektiota heikentävän fosfodiestraasin toimintaa elimistössä. Kemiallinen välittäjäaine syklinen GMP on yksi erektioon vaikuttavista tekijöistä, joka aiheuttaa verisuonten laajenemisen ja verenkierron kiihdyttämisen peniksen verisuonissa, jolloin veri pakkautuu paisuvaiskudokseen ja penis jäykistyy. Syklinen GMP hajoaa elimistössä yhdynnän jälkeen fosfodiestraasin vaikutuksesta, jolloin erektio päättyy ja penis veltostuu. Tadalafiili toimii ehkäisemällä fosfodiestraasin vapautumista pitäen verisuonet laajentuneinen pidempään, jolloin erektiokyky paranee.

Tadalafiililla on huomattavan pitkäkestoinen vaikutus elimistössä muihin erektiolääkkeisiin verrattuna, sillä yksi tabletti parantaa erektiokykyä jopa 36 tunnin ajan. Lääkkeen pitkä vaikutusaika onkin yksi sen myyntivalteista, ja lääkettä kutsutaan usein 'viikonloppupilleriksi'. Monet käyttäjät pitävät siitä, että annoksen voi ottaa perjantai-iltana ja sen vaikutus riittää sunnuntaiaamuun asti – tämä tekee seksin harrastamisesta spontaanimpaa, eikä tunnelma latistu lääkkeen vaikutuksen alkamista odoteltaessa.

Tadalafiilin käyttö

 • Cialis voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman. Niele tabletti kokonaisena vesitilkan kera.
 • 10 mg ja 20 mg tabletit on tarkoitettu tarvittaessa otettaviksi, ja ne tulee nauttia noin puoli tuntia ennen suunniteltua yhdyntää. Yksi annos vaikuttaa elimistössä keskimäärin 24-36 tuntia, eikä tabletteja tule nauttia yhtä annosta enempää vuorokauden aikana. Tabletit eivät sovellu päivittäin nautittaviksi.
 • Jos harrastat seksiä vähintään kaksi kertaa viikossa ja kärsit vakavasta erektiohäiriöstä, voi päivittäinen Cialis olla sinulle parempi vaihtoehto. Päivittäin nautitut Cialis-tabletit sisältävät joko 2.5 mg tai 5 mg tadalafiilia, jolloin lääkeaineen määrä elimistössä pysyy tasaisena. Seksin harrastaminen ei vaadi yhtä paljon ennalta suunnittelemista, vaan pysyy spontaanina. Päivittäinen käyttö on turvallista, kunhan annosmäärä on pieni.
 • Alkoholia ei ole suositeltavaa nauttia suuria määriä Cialiksen käytön yhteydessä, sillä tämä voi johtaa huimaukseen, sydämentykytykseen ja päänsärkyyn.
 • Huimausta lääkkeen käytön yhteydessä voi ilmetä etenkin makuulta tai istuma-asennosta seisomaan noustessa. Mikäli kovaa huimausta ilmenee, asetu makuulle siksi aikaa, että huimaus katoaa.
 • Jos käytät 5 mg annosta eturauhasen liikakasvun hoitoon, tulee sinun nauttia yksi annos päivässä samaan aikaan vuorokaudesta.
 • Tadalafiilia ei tule ottaa samanaikaisesti muiden erektiohäiriön hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa.

Mahdolliset sivuvaikutukset

Tadalafiilin aiheuttamat sivuvaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä, ja näistä yleisimpiä ovat mm. päänsärky ja lihaskivut. Mikäli sivuoireet jatkuvat pitkään, ne ovat vakavia tai pahenevat yllättäen, ota yhteys lääkäriin välittömästi.

Yleiset sivuvaikutukset

 • Päänsärky
 • Kasvojen punoitus
 • Nenän tukkoisuus
 • Närästys
 • Selkäkivut
 • Lihaskivut

Muut sivuvaikutukset

 • Huimaus
 • Näön sumentuminen
 • Silmäkivut
 • Vatsakivut
 • Sydämen kiihtynyt syke
 • Sydämentykytykset
 • Alentunut verenpaine
 • Kohonnut verenpaine
 • Rintakivut
 • Hengitysvaikeudet
 • Nenäverenvuoto
 • Ihottuma
 • Hikoilu

Harvinaiset sivuvaikutukset

 • Pitkittynyt, kivulias erektio eli priapismi. Jos erektiosi kestää yli neljän tunnin ajan, tulee sinun hakeutua lääkäriin välittömästi, sillä priapismi voi vaurioittaa peniskudosta pysyvästi ja johtaa pysyvään erektiohäiriöön
 • Pyörtyminen
 • Migreeni
 • Lyhytkestoinen muistinmenetys
 • Punoittavat silmät
 • Allerginen reaktio: kasvojen, kurkun, suun tai käsien turvotus, punoitus ja kihelmöinti. Allergiset ihoreaktiot, kuten nokkosrokko eli urtikaria.
 • Äkillinen kuulonalenema
 • Muuntunut sydämen syke

Kenelle tadalafiili ei sovellu?

Tadalafiilia ei tule käyttää seuraavilla ihmisryhmillä:

 • Naiset
 • Alle 18-vuotiaat
 • Vakavista sydänvaivoista kärsivät, esim. vajaatoiminta tai rytmihäiriöt
 • Jatkuvista rasitusrintakivuista kärsivät, joilla lääkehoito ei tunnu toimivan
 • Seksin aikana rintakivuista kärsivät miehet
 • Sydänkohtauksesta viimeisen kolmen kuukauden aikana kärsineet
 • Halvauksesta viimeisen kuuden kuukauden aikana kärsineet
 • Korkea tai alhainen verenpaine, jota ei pystytä hoitamaan lääkkeillä
 • Nitraattivalmisteita käyttävät
 • Näköhermotulehduksesta (NAION) kärsineet miehet
 • Galaktoosi-intoleranssista, Lapp-laktaasinpuutoksesta tai glukoosi-galaktaasin imeytymishäiriöstä kärsivät
 • Päivittäin nautittavaa Cialista ei suositella munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta kärsiville

Tadalafiilin käyttöä tulee harkita tarkkaan seuraavilla ihmisryhmillä:

 • Munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta kärsivät
 • Sydän- tai verenkiertoelimistön sairauksista kärsivät
 • Korkeaa verenpainetta sairastavat ja sitä lääkkeillä säännöllisesti hoitavat
 • Leukemiaa, sirppisoluanemiaa tai luuydinsyöpää sairastavat. Näistä sairauksista kärsivillä on suurempi riski priapismiin eli pitkittyneeseen, kivuliaaseen erektioon
 • Miehet, jotka kärsivät peniksen epämuodostumista, Peyronien taudista tai arpikudoksesta peniksessä

Tadalafiili ja muut lääkkeet

Tietyt lääkevalmisteet eivät sovellu käytettäväksi tadalafiilin kanssa, sillä valmisteiden yhteisvaikutus voi lisätä riskiä vaarallisille sivuvaikutuksille tai heikentää tadalafiilin tehoa. Mainitse lääkärille kaikista käyttämistäsi valmisteita reseptipyyntöä tehdessäsi.

Nitraatit

Tadalafiilia ei tule nauttia minkäänlaisten nitraattien eli 'nitrojen' kanssa, sillä kumpikin näistä valmisteista laskee verenpainetta. Valmisteiden yhteisvaikutus voi aiheuttaa vaarallisen romahduksen verenpaineessa, joka johtaa huimaukseen, pyörtymiseen ja pahimmillaan sydänkohtaukseen. Nitraatteihin kuuluvat:

 • glyseryylitrinitraatti, isosorbidi mononitraatti ja isosorbidi dinitraatti, joita käytetään rasitusrintakipujen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Jos koet rintakipuja Cialiksen ottamisen jälkeen, älä yritä lievittää niitä ottamalla nitraatteja, vaan hakeudu lääkäriin välittömästi
 • nikorandiili
 • huumausaine amyylinitriitti, tunnetaan myös 'poppersina'

Alfaestäjät

Tadalafiilia tulee käyttää varoen alfaestäjiä käyttävillä, sillä lääkkeiden yhteisvaikutus voi aiheuttaa verenpaineen alenemista, joka puolestaan voi johtaa huimaukseen tai pyörtymiseen. Jos sinulle on määrätty päivittäin käytettävää Cialista, kerro lääkärillesi kokemastasi huimauksesta lääkkeen käytön aikana, sillä verenpainelääkkeiden annostusta voidaan tarvittaessa muuttaa. Jos käytät alfaestäjiä, aloitetaan tadalafiilin annostus yleensä pienemmällä annoksella. Alfaestäjiin kuuluvat:

 • alfutsosiini
 • doksatsosiini
 • indoramiini
 • pratsosiini
 • tamsulosiini
 • teratsosiini

Muut tadalafiiliin vaikuttavat valmisteet

Seuraavat valmisteet voivat vaikuttaa tadalafiilin tehoon, joten niiden annostusta voidaan joutua vähentämään:

 • klaritromysiini, erytromysiini ja rifampisiini (antibiootti)
 • itrakonatsoli ja ketokonatsoli (sienilääke)
 • HIV-proteaasin estäjät, kuten sakinaviiri ja ritonaviiri
 • karbamatsepiini (epilepsian hoito)
 • fenobarbitaali (epilepsia- ja unilääke)
 • fenytoiini (epilepsia ja rytmihäiriöt)

Astman ja keuhkoahtauman hoitoon teofylliiniä käyttävien potilaiden tulee keskustella tadalafiilin ottamisesta lääkärin kanssa, sillä valmisteiden yhteisvaikutus voi aiheuttaa hienoisen nousun sydämen sykkeessä. Vaikutus on vain harvoin huomattava, mutta lääkärin tulee olla tästä tietoinen lääkettä määrättäessä.

Cialiksen turvallisuus ja tehokkuus

Tadalafiilin sivuvaikutuksia tutkittiin ennen myyntiluvan saamista yli 9000:lla miehellä kliinisissä kokeissa ympäri maailmaa. Päivittäin nautitun Cialiksen turvallisuutta tutkittiin osassa kokeista jopa kahden vuoden ajan. Yleisesti ottaen tadalafiili on yhtä turvallinen kuin muut suositut erektiolääkkeet, ja se aiheuttaa vain harvoin haitallisia sivuvaikutuksia.

Vuonna 2004 julkaistun tutkimuksen mukaan keskivaikeasta tai vakavasta erektiohäiriöstä kärsivät miehet saavat huomattavan avun vaivaansa 20 mg annoksella. Tutkimukseen otti osaa 409 miestä, joista 64% saavutti normaalin erektiokyvyn valmisteen käytön aikana verrattuna 16 % plaseboa käyttäneistä miehistä. 87 % valmistetta käyttäneistä oli tyytyväinen lääkkeen tehoon, ja lieviä sivuvaikutuksia esiintyi vain pienellä osalla käyttäjistä. Yleisimmät sivuvaikutukset olivat päänsärky (7.2% käyttäjistä) ja kasvojen punoitus (4.6% käyttäjistä).

Lähteet:

 1. Tadalafiili (Cialis). Seksuaaliterveysklinikka: seksuaaliterveysklinikka.fi
 2. Tadalafiilin (Cialis) päivittäinen annostelu erektiohäiriön hoidossa. Seksuaaliterveysklinikka: seksuaaliterveysklinikka.fi
 3. Cialis, tadalafiili. Euroopan lääkevirasto (EMA): ema.europa.eu

Sivu julkaistu: 2.5.2017