Levitra on yksi uusimmista erektiohäiriöiden ja impotenssin hoitoon kehitetyistä lääkevalmisteista, ja sen vaikuttavana aineena toimii vardenafiili. Levitran vaikutus näkyy erektiokyvyssä jo 15 minuutin kuluttua tabletin ottamisesta, mikä tekee siitä nopeimmin vaikuttavan erektiolääkkeen. Sen vaikutus kestää keskimäärin viisi tuntia. Muiden erektiolääkkeiden tavoin senkin ostaminen edellyttää aina reseptiä.

Levitran kalvopäällysteiset tabletit (5 mg, 10 mg ja 20 mg) ovat pääasiassa hyvin siedettyjä, mutta joillekin ne voivat kuitenkin aiheuttaa sivuvaikutuksia. Levitran aiheuttamat sivuvaikutukset häviävät yleensä lyhyessä ajassa. Tutkimusten mukaan Levitra aiheuttaa muita erektiolääkkeitä vähemmän sivuvaikutuksia, ja tämä on yksi syy siihen, miksi se on erityisesti yli 50-vuotiaiden miesten suosiossa.

Jotta erektiohäiriöiden hoito Levitralla onnistuu mahdollisimman hyvin, potilaan on suositeltavaa tutustua jo ennen lääkkeen käytön aloittamista sen mahdollisesti aiheuttamiin sivu- ja yhteisvaikutuksiin sekä vasta-aiheisiin.

Mitä sivuvaikutuksia Levitralla voi olla?

Muiden lääkkeiden tavoin Levitrakin voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Useimmiten Levitran sivuvaikutukset ovat lyhytkestoisia sekä lieviä tai kohtalaisia. Riskitekijöitä, jotka altistavat sivuvaikutuksille, ovat korkea verenpaine (hypertensio), rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, diabetes, sydänsairaudet sekä tupakointi.

Hyvin yleiset ja yleiset

Yleisin Levitran käytön aikana ilmenevä sivuvaikutus on päänsärky, jota esiintyy useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä. Hyvin usein (yhdellä potilaalla kymmenestä) esiintyy myös kuumotusta sekä kasvojen ja ylävartalon punoitusta. Levitran käytön aikana ilmeneviin yleisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat myös ruoansulatushäiriöt, lievä ripuli, pahoinvointi, nenän tukkoisuus sekä huimaus.

Melko harvinaiset

Levitran melko harvinaisia (yhdellä potilaalla sadasta) sivuvaikutuksia ovat ihon ja limakalvojen turvotus, uneliaisuus, ihottuma ja ihoärsytys, selkä- ja lihaskivut sekä sairauden tunne. Levitra voi vaikuttaa näkökykyyn ja aiheuttaa muun muassa silmien punoitusta ja vetisyyttä, värinäön häiriöitä sekä sidekalvontulehduksen. Se voi myös lisätä silmien valonherkkyyttä. Toisinaan Levitra voi myös lisätä nesteen kertymistä kasvojen alueelle ja sitä kautta aiheuttaa turvotusta.

Levitra voi aiheuttaa sykkeen ja verenpaineen muutoksia, jotka ilmenevät tavallista voimakkaampana sydämentykytyksenä, verenpaineen laskuna tai nousuna, vapinana ja huimauksena. Melko harvinaisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat myös nenäverenvuodot sekä erilaiset ruoansulatushäiriöt, kuten mahalaukun happojen nouseminen ruokatorveen, huonovointisuus ja mahatulehdus. Levitra voi myös nostaa tiettyjen maksaentsyymien pitoisuutta veressä.

Harvinaiset

Levitran harvinaisia (yhdellä potilaalla tuhannesta) sivuvaikutuksia ovat vardenafiiliyliherkkyyden aiheuttama allerginen reaktio, lisääntyneet nenäverenvuodot, ahdistuneisuus ja pyörtyminen. Levitran käytön aikainen pyörtyminen johtuu usein vardenafiilin aiheuttamasta verenpaineen äkillisestä laskusta.

Levitran harvinaisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat silmänpaineen kohoaminen (glaukooma) ja kyynelmuodostuksen lisääntyminen, mikä ilmenee usein silmien tavallista runsaampana vetisyytenä. Levitran käytön aikana on myös havaittu ihon herkistymistä auringonvalolle, mikä ilmenee yleensä ihottumana.

Verenpaineen muutosten lisäksi Levitra voi aiheuttaa rintakipua, sydänlihaksiston verenkiertohäiriöitä, sydäninfarktin tai angina pectoriksen. Mahdollisia mutta harvinaisia sivuvaikutuksia ovat verensokeritason ja verenkuvan häiriöt. Harvoin havaittaviin sivuvaikutuksiin kuuluu myös priapismi eli pitkittyneet ja kivuliaat erektiot. Mikäli Levitran käytön aikana ilmenee pitkittyneitä tai kivuliaita erektiota, Levitran käyttö tulee lopettaa tai sen annostusta tulee pienentää. Jos erektio kestää yli neljä tuntia, on syytä hakeutua lääkäriin.

Hyvin harvinaiset

Levitran hyvin harvinaisia (yhdellä potilaalla 10 000:sta) sivuvaikutuksia ovat kuulohäiriöt, kouristuskohtaukset sekä lyhytaikainen tajuttomuus. Joskus Levitra voi aiheuttaa myös verivirtsaisuutta (hematuria), verenvuotoa siittimestä sekä siemennesteen verisyyttä (hematospermia).

Harvinaiset poikkeustapaukset

Levitran sisältämä vardenafiili voi harvinaisissa poikkeustapauksissa johtaa näköhermon neuropatiaan (NAION), joka aiheuttaa näön hetkellisen tai pysyvän heikkenemisen joko toisessa tai molemmissa silmissä. NAION eli non-arteriittinen anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia syntyy silmän verenkierron häiriöiden aiheuttamasta hapenpuutteesta. Levitran käyttö tulee lopettaa välittömästi näköhäiriöiden ilmetessä.

Onko lääkkeiden samanaikaisella käytöllä yhteisvaikutuksia?

Levitran sisältämä vardenafiili voi reagoida muiden lääkkeiden vaikuttavien aineiden tai ainesosien kanssa. Eri lääkkeiden samanaikaisella käytöllä voi olla yhteisvaikutuksia, ja joissakin tapauksissa jotkin lääkeaineet voivat joko heikentää tai voimistaa toisten lääkeaineiden vaikutusta. Levitran tehokkuuteen vaikuttavia lääkeaineita ovat muun muassa antibiootit erytromysiini ja klaritromysiini sekä sieni-infektiolääkkeet itrakonatsoli ja ketokonatsoli. Lisäksi korkean verenpaineen hoidossa käytettävän amyylinitriitin ja HIV:n hoidossa käytettävien ritonaviirin ja indinaviirin käyttö samanaikaisesti Levitran kanssa voi aiheuttaa ei-toivottuja yhteisvaikutuksia sekä voimistaa tai lisätä sivuvaikutuksia.

Alfasalpaajien ja Levitran samanaikainen käyttö voi aiheuttaa verenpaineen voimakkaan laskun. Alfasalpaajia käytetään masennuksen ja korkean verenpaineen hoidossa. Levitra voi vaikuttaa myös elimistön impulssinjohtojärjestelmään eli sydämessä toimivaan erikoistuneiden lihassolujen muodostamaan järjestelmään, joka kuljettaa sydäntä tahdistavan sähköisen impulssin kaikkialle sydänlihakseen. Levitra voi pidentää impulssin etenemistä ja aiheuttaa rytmihäiriöitä, minkä takia rytmihäiriölääkkeiden (kinidiini, prokaiiniamidi, amiodaroni ja sotaloli) käyttöä tulee välttää Levitran käytön aikana.

Greippimehun juomista ja greippien syömistä tulee välttää Levitran käytön aikana, koska greipin sisältämät yhdisteet vaikeuttavat vardenafiilin hajoamista elimistössä. Vardenafiilin tavallista hitaampi hajoaminen nostaa riskiä sivuvaikutusten ilmenemiseen ja lisää niiden voimakkuutta. Lisäksi greipin yhdisteet voivat potilaasta riippuen joko heikentää tai voimistaa Levitran vaikutusta.

Levitran vasta-aiheet

Levitra on kehitetty impotenssin ja erektiohäiriöiden hoitoon, ja sitä saavat käyttää pääsääntöisesti vain aikuiset miehet. Levitra ei sovellu lapsille, alle 18-vuotiaille nuorille eikä naisille. Mikäli näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt käyttävät Levitraa, sivuvaikutukset voivat olla tavallista voimakkaampia ja aiheuttaa pahimmissa tapauksessa jopa sairaalahoitoa vaativia oireita tai reaktioita.

Tietyt krooniset sairaudet tai sairauskohtaukset voivat muodostaa vasta-aiheen Levitran käytölle, koska vardenafiili voi vaikeuttaa perussairauksien hoitoa tai pahentaa sairauskohtauksien mahdollisia jälkioireita. Levitran aiheuttamat sivuvaikutukset voivat olla huomattavasti tavallista voimakkaampia, mikäli sitä käyttävä potilas kärsii esimerkiksi vakavasta maksan vajaatoiminnasta tai dialyysia edellyttävästä munuaisten toimintahäiriöstä. Niin ikään alhainen verenpaine (hypotensio), angina pectoris ja perinnölliset silmän värikalvon sairaudet ovat esteitä Levitran käytölle. Edellisten kuuden kuukauden aikana tapahtunut sydäninfarkti tai aivohalvaus estää Levitran käytön, koska vardenafiili voi hidastaa sairauskohtauksesta toipumista.

Muuta huomioitavaa Levitran käytössä

Koneiden käyttö ja ajaminen

Levitran sivuvaikutuksina voi ilmetä huimausta ja näköhäiriöitä, jotka voivat johtaa reaktiokyvyn alenemiseen tai reaktioiden hidastumiseen. Levitraa käyttävän potilaan reaktiokyky voi heikentyä niin paljon, että kyky esimerkiksi autolla ajamiseen tai koneiden käyttämiseen heikkenee merkittävästi.

Alkoholi ja allergiat

Lääkkeiden ja alkoholin samanaikainen käyttö voi heikentää entisestään reaktiokykyä. Lisäksi alkoholi voi heikentää Levitran vaikutusta ja itse asiassa jopa pahentaa erektiohäiriöitä.

Levitran vaikuttava aine voi laukaista allergisen reaktion. Ihon punoitus, kutina, nuha, limakalvojen turvotus, hengitysteiden supistuminen sekä silmien kutina ja punoitus voivat olla oireita vardenafiilin aiheuttamasta allergisesta reaktiosta. Joissakin tapauksissa voi aiheutua myös anafylaksia eli hengenvaarallinen allerginen reaktio, johon liittyy tajuttomuutta. Mikäli potilaalla on allergisen reaktion oireita, hänen tulee ottaa heti yhteyttä lääkäriin.

Lähteet:

  1. Levitra, pakkausseloste. Lääkeinfo, Lääketietokeskus: laakeinfo.fi
  2. Levitran valmisteyhteenveto. Euroopan lääkevirasto (EMA): ema.europa.eu
  3. Levitra, yleistietoa. Terve.fi: terve.fi
  4. Levitra Side Effects. Drugs.com, suuri itsenäinen lääketietosivusto: drugs.com

Sivu julkaistu 3.5.2017