Avanafiili kuuluu PDE5-estäjien lääkeryhmään, joita käytetään erektiohäiriön hoidossa. Avanafiilia myydään tuotenimellä Spedra ja siitä on saatavilla 50 mg, 100 mg ja 200 mg annoskoot.

Avanafiili on suhteellisen uusi ja huomattavan nopeavaikutteinen valmiste, joka on ollut myynnissä vuodesta 2014 lähtien. Lääkkeen vaikutusaika vaihtelee käyttäjästä toiseen, mutta monilla käyttäjillä Spedra voi saada aikaan erektion jo 15 minuutin kuluttua ottamisesta, sillä se imeytyy verenkiertoon hyvin nopeasti. Nopea vaikutusaika vähentää tarvetta ennustaa ja suunnitella yhdyntähetkeä, ja seksin harrastaminen voi olla spontaanimpaa.

Mitä avanafiili on ja miten se toimii?

Avanafiili, eli Spedra, on selektiivinen fosfodiestraasi tyyppi 5:n estäjä, jota käytetään erektiohäiriön hoidossa. Avanafiili heikentää elimistössä luontaisesti esiintyvän fosfodiestraasin toimintaa, jolla on erektiota heikentävä vaikutus.

Kiihottuneessa tilassa peniskudoksessa vapautuu kemiallisia välittäjäaineita, jotka aiheuttavat erektion. Yksi näistä välittäjäaineista on nimeltään syklinen GMP, joka on vastuussa verisuonten seinämien rentouttamisesta ja verisuonien laajentamisesta, jolloin veri pakkautuu peniksen paisuvaiskudokseen ja penis jäykistyy. Syklinen GMP hajoaa elimistössä luonnollisesti fosfodiestraasin vaikutuksesta yhdynnän jälkeen, mutta avanafiilia käytettäessä samaa vaikutusta ei pääse syntymään. GMP:n määrä pysyy koholla, kun fosfodiestraasin toiminta estyy: verisuonet pysyvät laajentuneina pidempään, ja erektion saavuttaminen ja ylläpitäminen tehostuu.

Avanafiilin selektiivisyys on tarkempaa muihin PDE5-estäjiin verrattuna. Tarkempi selektiivisyys aiheuttaa vähemmän sivuvaikutuksia, kuten lihaskipuja tai näkömuutoksia muihin erektiolääkkeisiin verrattuna.

Avanafiilin käyttöohjeet

 • Spedrasta on saatavilla 50 mg, 100 mg ja 200 mg annoskoot, joista lääkäri valitsee sinulle sopivan annoksen terveydentilan ja muiden mahdollisten terveysvaivojen perusteella. Perusterveillä miehillä käyttö aloitetaan yleensä 50 mg annoksella, mutta annosta voidaan lääkärin harkinnan mukaan muuttaa halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi ja sivuvaikutusten minimoimiseksi.
 • Spedra otetaan noin puoli tuntia ennen suunniteltua yhdyntää ja osalla käyttäjistä valmiste aiheuttaa erektion jo 15 minuutissa. Esimerkiksi Viagran vaikutusaika on noin 30-60 minuuttia. Spedran vaikutus on yleensä nopea, mutta annoksen koosta ja yksilöstä riippuen vaikutusaika vaihtelee - parhaiten saat selville lääkkeen tehon omalla kohdallasi kokeilemalla sen ottamista eri aikoihin ennen yhdyntää.
 • Tabletti niellään kokonaisensa vesitilkan kera.
 • Spedran voi nauttia tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä.
 • Älä ota Spedraa yhtä tablettia enempää vuorokauden aikana.
 • Vältä liiallista alkoholin nauttimista Spedraa käyttäessäsi. Alkoholi voi lisätä herkkyyttä sivuvaikutuksille, kuten päänsärylle ja huimaukselle. Tämän lisäksi alkoholin ja Spedran yhteisvaikutus voi kiihdyttää sydämen sykettä tai alentaa verenpainetta.

Mahdolliset sivuvaikutukset

Yleisimmät lääkkeen käytön yhteydessä ilmenevät vaikutukset ovat lieviä, ja niihin kuuluvat mm. päänsärky ja selkäkipu. Suurin osa käyttäjistä kokee tästä huolimatta, että lääkkeen tuomat hyödyt ovat haittoja suuremmat. Yleisimpiin sivuvaikutuksiin kuuluvat:

 • kasvojen ja kaulan punoitus
 • nenän tukkoisuus
 • päänsärky

Muut sivuvaikutukset (esiintyy yhdellä sadasta)

 • Huimaus
 • Pahoinvointi
 • Näön sumentuminen
 • Väsymys
 • Sydämentykytys tai kiihtynyt syke
 • Selkäkipu
 • Kuumat aallot
 • Oksentelu
 • Vatsakivut
 • Lihaskivut

Harvinaiset sivuvaikutukset (esiintyy yhdellä tuhannesta)

 • ripuli
 • kuiva suu
 • unettomuus
 • kihti
 • allergiat
 • ennenaikainen siemensyöksy
 • verenpaineen kohoaminen
 • ylähengitysteiden tukkoisuus
 • rasitusrintakivut
 • mielialan muutokset
 • painonnousu
 • gastriitti
 • alavatsakipu
 • lihaskrampit
 • peniksen ärtyminen
 • ihon kutina
 • kova väsymys
 • verinen virtsa
 • veren kreatiniinin määrän lisääntyminen

Muuta huomioitavaa Spedran käytössä

Spedra voi erittäin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa vakavia sivuoireita, jotka voivat olla vaarallisia. Näihin kuuluvat:

 • Priapismi eli pitkittynyt, kivulias erektio. Erektiolääkkeet lisäävät riskiä priapismiin, sillä valmisteet vaikuttavat peniksen verenkiertoon. Jos erektiosi kestää yhtäjaksoisesti yli 4 tuntia ja penis muuttuu araksi tai kivuliaaksi, hakeudu välittömästi lääkärin vastaanotolle. Priapismi tulee hoitaa kuuden tunnin sisällä tai se voi aiheuttaa pysyviä vaurioita peniskudoksessa ja johtaa pysyvään erektiohäiriöön.
 • Äkillinen näkökyvyn heikkeneminen tai menetys yhdessä tai kummassakin silmässä. Mikäli huomaat käytön aikana näkökykysi heikentyvän yhtäkkiä, ota yhteys lääkäriin. Kyseessä voi olla harvinainen non-arteriittinen anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia eli NAION, joka johtuu hapenpuutteen aiheuttamista vaurioista näköhermossa.
 • Yhtäkkinen kuulonalenema tai kuulon katoaminen. Käyttäjillä voi ilmetä samanaikaisesti tinnitusta, huimausta ja korvien soimista. Lopeta valmisteen käyttö heti ja ota yhteys lääkäriin.

Vaikutus muihin lääkkeisiin

Kerro lääkärillesi kaikista käyttämistäsi lääkkeistä ja valmisteista ennen avanafiilin käytön aloittamista. Spedra voi vaikuttaa muiden valmisteiden tehoon, ja tiettyjen lääkeaineiden yhteisvaikutus voi altistaa sivuvaikutuksille.

Nitraatit

Nitraatteja eli 'nitroja' ei saa käyttää yhdessä avanafiilin kanssa, sillä valmisteiden yhteisvaikutus voi johtaa vaaralliseen verenpaineen alenemiseen, joka voi aiheuttaa huimausta, pyörtymistä tai sydänkohtauksen. Nitraatteja käytetään rasitusrintakipujen hoidossa ja niihin kuuluvat mm. glyseryylitrinitraatti, nitroglyseriini, amyylinitraatti, nikorandiili ja isosorbidi mononitraatti.

Alfasalpaajat

Alfasalpaajia tulee käyttää varoen avanafiilia käyttävillä, sillä kumpikin valmiste laajentaa verisuonia verenpainetta alentaen, mikä voi johtaa verenpaineen vaaralliseen romahdukseen. Salpaajia käytetään eturauhasen ongelmien ja korkean verenpaineen hoitoon, ja niihin kuuluvat mm alfutsosiini, pratsosiini, tamsulosiini, fenoksibentsamiini ja fentolamiini.

Alfasalpaajahoidon tulee olla vakiintunutta ennen avanafiilin käytön aloittamista, ja hoito aloitetaan pienimmällä mahdollisella annoksella. Lääkäri päättää, soveltuuko lääke alfasalpaajia käyttävälle potilaalle.

Avanafiilia määrättäessä on otettava myös huomioon tapaukset, joissa potilas kärsii vasemman kammion ulosvirtausesteestä tai verenpaineen autonomisen säätelyn häiriintymisestä, sillä näissä tapauksissa on kohonnut riski sivuvaikutuksille verisuonia laajentavia lääkkeitä käytettäessä.

Muut valmisteet

Seuraavat valmisteet voivat vaikuttaa avanafiilin toimintaan tai imeytymisen negatiivisesti:

 • simetidiini (mahahapon eritystä vähentävä valmiste)
 • erytromysiini (makrolidiryhmän antibiootti)
 • suun kautta otettavat sienilääkkeet, kuten itrakonatsoli tai ketokonatsoli)
 • HIV-proteaasin estäjät, kuten ritonaviiri ja sakinaviiri

Kenelle avanafiili ei sovellu?

Spedra ei sovellu naisille tai alle 18-vuotiaille. Spedran käyttöä on harkittava tarkkaan seuraavilla ihmisryhmillä:

 • vakavista tai epästabiileista sydänvaivoista kärsivät (esim. sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriöt)
 • hiljattain sydänkohtauksen tai halvauksen kärsineet, sydänleikkauksen viimeisen kuuden kuukauden aikana läpikäyneet
 • korkeasta tai alhaisesta verenpaineesta kärsivät, joilla tilaa ei saada tasapainotettua lääkkeillä
 • peniksen fyysisestä epämuodostumista tai Peyronien taudista kärsivät
 • sirppisoluanemiaa tai leukemiaa sairastavat
 • periytyvästä retinitis pigmentosa-silmäsairaudesta kärsivät
 • NAION-silmäsairaudesta kärsineet
 • verenvuotosairauksista, kuten hemofiliasta kärsivät
 • vakavista ja aktiivisista vatsahaavoista kärsivät
 • vakavista maksan tai munuaisten sairauksista kärsivät

Avanafiilin turvallisuus ja tehokkuus

Avanafiili on muiden PDE5-estäjien tavoin turvallinen käyttää perusterveillä miehillä ja se aiheuttaa vain harvoin vakavia sivuvaikutuksia. Avanafiili voi sopia myös muista terveyshaitoista kärsiville, mutta lääkkeen soveltuvuudesta päättää aina viime kädessä lääkäri. Tutkimusten mukaan avanafiili voi aiheuttaa vähemmän sivuvaikutuksia kuin muut erektiolääkkeet, ja se sopii myös diabetesta sairastaville.

Vuonna 2012 julkaistussa 12 viikkoa kestäneessä kokeessa tutkittiin avanafiilin tehoa ja turvallisuutta eriasteisista erektiohäiriöistä kärsivillä miehillä. Kokeeseen otti osaa 646 koehenkilöä, joille määrättiin joko 50 mg, 100 mg tai 200 mg annos avanafiilia, tai lumelääkettä. Koehenkilöitä ohjeistettiin ottamaan tabletti noin puoli tuntia ennen seksuaalista kanssakäymistä, eikä heille asetettu rajoituksia ruuan tai alkoholin käytön suhteen.

Avanafiilia saaneilla miehillä 65-71% yhdyntäyrityksistä onnistui, kun sama luku lumelääkettä saaneilla oli 27%. Kokeen aikana ei ilmennyt vakavia sivuvaikutuksia. Kokeeseen osallistuneiden miesten seksuaalinen suorituskyky ja tyytyväisyys seksielämään parani huomattavasti. Kaikki annoskoot, myös pienin 50 mg annos, tehostivat erektiota ja yhdyntäkykyä.

Avanafiili on tutkimusten mukaan luotettava, turvallinen ja tehokas hoito erektiohäiriöön.

Lähteet:

 1. Avanafiili, uusi erektiohäiriön hoitoon tarkoitettu PDE5-estäjä. LKT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri, Ylilääkäri Annika Kalliokoski. Fimea: sic.fimea.fi
 2. SPEDRA, Aikuisten miesten erektiohäiriöiden (impotenssi) hoito. Terve, lääkeopas: terve.fi
 3. SPEDRA tabletti 50 mg, 100 mg, 200 mg, Pakkausseloste: Tietoa potilaalle: Lääkeinfo: laakeinfo.fi
 4. How Does Avanafil Compare for Erectile Dysfunction? Oral phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors have been used as first-line therapy for ED. Medscape: medscape.com

Sivu julkaistu 4.5.2017