Erektiohäiriö eli impotenssi on yleinen vaiva, jonka esiintyvyys kasvaa etenkin yli 40-vuotiaiden miesten keskuudessa. Satunnaisia erektiovaivoja ilmenee lähes kaikilla miehillä jossain vaiheessa elämää, ja usein hetkellisen vaivan taustalla on stressi tai kova alkoholinkulutus, mutta jos häiriö on erityisen vakava tai se kestää pitkään, on syytä lähteä tutkimaan ongelman syytä tarkemmin.

Erektiohäiriön taustalla voi olla monia eri syitä, jotka voivat olla luonteeltaan fyysisiä tai psyykkisiä. Joskus erektiohäiriö voi olla merkki jostakin toisesta sairaudesta, kuten diabeteksesta. Myös jotkut lääkkeet saattavat aiheuttaa erektio-ongelmia sivuvaikutuksena. Tässä artikkelissa käydään läpi eri syitä, jotka voivat aiheuttaa erektio-ongelmia varsinkin vanhemmilla miehillä.

Erektiohäiriön fyysiset syyt

Suurimmassa osassa tapauksia erektiohäiriö johtuu fyysisestä tekijästä. Tässä osiossa on listattu yleisimpiä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa fyysisistä syistä johtuvan erektiohäiriön.

Sydäntauti

Yhteys sydämen toiminnan ja erektiohäiriön välillä ei ole välttämättä heti selkeä, mutta usein erektiohäiriö on merkki jostakin vielä diagnosoimattomasta vaivasta, kuten sydäntaudista tai muista verisuonten toimintaan vaikuttavista terveysvaivoista.

Penis tarvitsee riittävän ja toimivan verenkierron täyttääkseen paisuvaiskudoksen verellä, joka johtaa peniksen jäykistymiseen. Mikäli verisuonet ovat tukkeutuneet tai vaurioituneet, ei veri pääse kulkemaan vapaasti kudoksissa ja lihaksissa – tämä heikentää kaikkien elimistön verisuonten toimintaa, myös peniksen. Jos kärsit erektiohäiriöstä, voi se olla ensimmäinen merkki yhden tai useamman verisuonen ahtautumisesta tai vaurioitumisesta.

Erektiohäiriössä paisuvaiskudos ei täyty verellä

Valtimotauti

Valtimotauti (valtimonkovettumatauti, ateroskleroosi) tarkoittaa verta kuljettavien valtimoiden ahtautumista, jonka seurauksena veren kulku suonessa häiriintyy. Taudista käytetään myös kansanomaista nimeä "verisuonten kalkkeutuminen", vaikka ahtauma ei johdu kalkista.

Ahtautuminen vaikeuttaa veren kulkua verisuonissa, joka voi heikentää erektiokykyä. Peniksen verisuonet ovat luontaisesti hyvin ohuita, joten erektiovaikeudet voivat usein olla ensimmäinen varoitusmerkki valtimotaudista. Valtimotauti lisää riskiä sydänkohtaukseen ja halvaukseen, joten erektiovaivan syy tulee aina tutkia – näin voidaan ehkäistä pitkäkestoisia ja hengenvaarallisia terveysvaivoja.

Korkea kolesteroli

Edellä mainittu valtimotauti on yksi yleisimmistä fyysisistä syistä erektiohäiriölle. Monet seikat voivat johtaa valtimotaudin kehittymiseen, ja yksi näistä on korkea kolesteroli. Korkea määrä kolesterolia veressä voi johtaa kolesterolin kertymiseen verisuonten seinämiin, joka ahtauttaa verisuonia ja heikentää verenkiertoa. Kolesteroliarvoja tulisi tarkkailla säännöllisesti etenkin vanhemmilla ihmisillä, ja kohonneita arvoja tulee pyrkiä laskemaan terveellisellä ruokailulla.

Korkea verenpaine

Suurin osa erektiokykyä heikentävistä vaivoista liittyy verisuonten toimintaan, ja koska korkea verenpaine vaurioittaa verisuonten seinämiä heikentäen niiden toimintaa, voi korkea verenpaine vaikuttaa negatiivisesti erektioon. Vaurioituneet verisuonet eivät avaudu samalla tavalla kuin terveet verisuonet, eikä penikseen virtaa riittävästi verta vahvaa erektiota varten.

Korkea verenpaine vaurioittaa verisuonia tekemällä niistä paksummat ja joissain tapauksissa korkea verenpaine voi johtaa jopa verisuonten puhkeamiseen.

Mikäli sinulla on todettu korkea verenpaine ja käytät siihen lääkkeitä, voivat useat verenpainelääkkeet heikentää erektiota. Tästä voit lukea lisää kohdassa 'Lääkityksen aiheuttama erektiohäiriö'.

Diabetes

Erektiohäiriö on erityisen yleinen vaiva diabetesta sairastavien miesten keskuudessa, sillä jopa 75% kaikista diabetesta sairastavista miehistä kärsii jonkinasteisesta erektiohäiriöstä jossakin vaiheessa elämää. Vaikka erektiohäiriö on yleensä vanhempien miesten vaiva, voi diabeetikolla ilmetä ensimmäiset erektiohäiriöt jopa 10-15 vuotta tavallista aikaisemmin. Mitä vanhemmaksi diabeetikko elää, sitä suurempi on erektiohäiriöiden esiintyvyys: yli 70-vuotiaista diabeetikoista jopa 95% kärsii erektiohäiriöistä.

Ylipaino

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ylipainoiset miehet kärsivät normaalipainoisia miehiä herkemmin erektiohäiriöistä. Ylipainoisuus voi lisätä riskiä erektiohäiriön kehittymiseen 30-90% tutkimuksesta riippuen. Tämä ei ole yllättävä tulos, sillä ylipainon tiedetään vaikuttavan negatiivisesti sydämen ja verisuonten toimintaan ja se johtaa helposti erilaisiin verenkiertoelimistön sairauksiin.

Ylipainoisille miehille kehittyy myös herkemmin diabetes tai metabolinen oireyhtymä, jotka vaikuttavat omalta osaltaan negatiivisesti erektiokykyyn.

Normaalipainossa pysyminen ehkäisee liiallista verenkiertoelimistön rasitusta sekä haitallisten rasvojen ja kolesterolin kertymistä verisuoniin: näin verisuonet pystyvät toimimaan normaalisti ja erektiokyky pysyy hyvänä.

Metabolinen oireyhtymä

Metabolinen oieryhtymä on aineenvaihdunnan toimintaan liittyvä tila, jossa samalla henkilöllä on useita terveyttä uhkaavia häiriöitä samanaikaisesti. Oireyhtymän aiheuttaa keskivartalolihavuus. Muiden edellä mainittujen esimerkkien tavoin tämä oireyhtymä hankaloittaa verisuonten toimintaa ja voi aiheuttaa erilaisia vaurioita verenkiertoelimistössä.

Parkinsonin tauti

Erektiohäiriö on yleisin seksuaalitoimintojen ongelma Parkinsonia sairastavilla miehillä. Parkinsonin tautiin otettavien lääkkeiden sivuvaikutukset, taudin eteneminen ja psyykkiset oireet, kuten ahdistus, apatia ja univaikeudet voivat heikentää seksuaalista halukkuutta, orgasmikykyä ja kykyä saada ja ylläpitää erektioita.

Usein Parkinsonin tautia sairastavilla miehillä ilmenee yhdessä erektiohäiriön kanssa masennusta, ja näissä tapauksissa masennuksen hoito voi samalla hoitaa erektiohäiriötä ja parantaa seksuaalista tyytyväisyyttä.

MS-tauti

MS-tauti vaikuttaa elimistöön monella eri tavalla ja tautia sairastavilla miehillä ilmenevät erektiohäiriöt voivat johtua useasta eri syystä. Näihin kuuluvat:

 • MS-taudin aiheuttamat hermostovauriot. Kiihottuminen ja erektio vaativat hermoston normaalia toimintaa, jotta viestit voivat kulkea hermoratoja pitkin. MS-tauti vaurioittaa hermoratoja, jolloin aivojen lähettämät viestit voivat hidastua tai estyä kokonaan, mikä johtaa erektion lyhytkestoisuuteen ja vaikeuteen saada erektio.
 • Muut MS-oireet. Monet MS-oireet vaikeuttavat erektion saamista ja ylläpitämistä. Jos kärsit kivusta ja tunnottomuudesta sukupuolielinten alueella, voivat tavallisesti miellyttävät tuntemukset muuttua epämukaviksi. Masennus ja heikentynyt keskittymiskyky voivat osaltaan johtaa siihen, ettei seksuaalisesssa tilanteessa pysty keskittymään tai nauttimaan, jolloin erektio kärsii.
 • Emotionaaliset ja psykologiset vaivat. MS-tauti vaikuttaa usein negatiivisesti kehonkuvaan ja itseluottamukseen, ja usein taudista kärsivät kokevat itsensä vähemmän haluttaviksi tai viehättäviksi. Tämä voi tehdä seksin harrastamisesta hankalaa ja heikentää seksuaalista halukkuutta: samalla erektioiden saaminen voi hankaloitua.

Tietyt reseptilääkkeet

Lue lisää kohdassa 'Lääkityksen aiheuttama erektiohäiriö'.

Tupakan käyttö

Tupakan aiheuttamat terveysriskit ovat yleisessä tiedossa, sillä tupakansavun sisältämät kemikaalit vaikuttavat lähes kaikkialla elimistössä. Sisäänhengitetyn savun sisältämät myrkyt vaurioittavat verisuonten seinämiä ja muuttavat niiden toimintaa, lisäksi samaiset kemikaalit vahingoittavat sydäntä, aivoja, munuaisia ja monia muita kudoksia ympäri kehoa.

Tupakansavun aiheuttamat vauriot verisuonissa heikentävät erektiota, sillä vaikka hermosto toimisi täydellisesti lähettäen viestejä aivoista penikseen, ei erektio välttämättä ole fyysisesti mahdollinen, jos verisuonet ovat kärsineet tupakan aiheuttamista vaurioista.

Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa, jossa verrattiin tupakoinnin lopettaneiden miesten hedelmällisyyttä ja seksuaalista suorituskykyä tupakoiviin miehiin todettii , että tupakoinnin lopettaneiden miesten erektiot olivat vahvempia ja nopeampia, kuin tupakoivilla miehillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös tupakoivien miesten siittiöiden terveyttä, ja tulokset osoittivat, että tupakoimattomien miesten siittiöt olivat terveempiä ja vanhempia kuin tupakoivien miesten.

Peyronien tauti eli peniksen käyryys

Peyronien taudissa penis on käyristynyt kovettuneen arpikudoksen takia epäluonnolliseen asentoon: tämä tekee peniksestä vähemmän taipuisan ja voi johtaa kivuliaisiin erektioihin ja yhdyntävaikeuksiin. Vakavasta käyryydestä kärsivä mies ei välttämättä pysty harrastamaan seksiä ollenkaan.

Peyronien taudista kärsivillä miehillä esiintyy herkemmin myös erektiohäiriöitä, sillä kovettunut arpikudos voi heikentää peniksen pehmytkudosta ja tekee erektion saamisesta hankalampaa. Lisäksi arpikudos voi heikentää verenkiertoa peniksessä, eikä peniskudokseen virtaa riittävästi verta kunnollisen erektion saavuttamiseen. Usein arpikudos johtaa myös siihen, että penikseen kiihottuneessa tilassa virrannut veri poistuu peniksestä liian nopeasti, eikä erektio kestä pitkään.

Alkoholismi tai muu päihteiden käyttö

Alkoholilla on tunnetusti seksuaalista suorituskykyä heikentävä vaikutus. Satunnainen erektion heikkous tai erektion saamisen vaikeus humalassa tai muutaman alkoholipitoisen juoman jälkeen ei usein ole merkki vakavammasta vaivasta, sillä tämä on yleistä sekä nuorilla että vanhemmilla miehillä. Alkoholi voi vaikuttaa erektiokykyyn kahdella eri tavalla:

Hetkellinen erektiohäiriö. Tutkijoiden mukaan suuri määrä alkoholia vaikuttaa sekä aivoihin että penikseen. Yhdysvaltalaisen Washingtonin yliopiston tutkimuksen mukaan alkoholia juomattomat miehet saavuttivat erektion nopeammin, kuin alkoholia nauttineet miehet – osa miehistä ei pystynyt saavuttamaan erektiota ollenkaan alkoholin nauttimisen jälkeen.

Tämä vaikutus johtuu siitä, että alkoholi vähentää veren virtausta penikseen, heikentää orgasmin vahvuutta ja voi vähentää tilanteen tuottamaa nautintoa. Vaikka pystyisit harrastamaan seksiä humalassa, voi kokemus siis olla vähemmän nautinnollinen kuin selväpäisenä.

Pitkällinen erektiohäiriö. Krooninen alkoholin suurkulutus ja alkoholismi johtaa suurella osalla miehistä pitkäkestoisiin erektiovaivoihin. Tutkimusten mukaan 60-70 %:lla alkoholista riippuvaisilla miehillä esiintyy erektiohäiriöitä tai muita seksuaalisten toimintojen ongelmia, kuten ennenaikainen siemensyöksy ja libidon heikkeneminen.

Lantioon tai selkäytimeen kohdistuvat vammat

Mikäli olet joutunut onnettomuuteen tai sinulle on tehty leikkaus lantion tai selkäytimen alueella, on riski erektiohäiröön olemassa niissä tapauksissa, joissa vamma tai toimenpide on vaurioittanut erektioon tarvittavia hermoja ja lihaksia. Lisäksi vammojen ja toimenpiteiden tuottama mahdollinen tunnottomuus voi vaikeuttaa kosketuksesta ja fyysisestä stimuloinnista syntyvää mielihyvää.

Eturauhassyövän hoito tai suurentunut eturauhanen

Eturauhassyöpää joudutaan usein hoitamaan leikkauksella: eturauhasen osittainen tai kokonainen poistoleikkaus johtaa usein hetkellisiin erektiohäiriöihin. Osalla potilaista vaiva voi olla myös vakava ja pitkäkestoinen, etenkin tapauksissa, joissa erektiohermoja on jouduttu poistamaan. Suurin osa leikkauksista pyritään kuitenkin tekemään hermoja säästäen, mikäli tämä on hoidon kannalta mahdollista. Suurimmalla osalla leikkauspotilaista erektio on leikkauksen jälkeen heikko, mutta 50-70%:lla erektio palautuu täysin normaaliksi parin vuoden sisällä.

Hyvälaatuinen eturauhasen liikakasvu on yleinen vaiva iäkkäämmillä miehillä, ja se johtaa useimmiten virtsaamiseen liittyviin ongelmiin. Eturauhasen liikakasvulla ja erektiohäiriöllä ei ole suoranaista yhteyttä, mutta eturauhasen liikakasvun hoitoon käytetyt lääkkeet voivat aiheuttaa erektiohäiriöitä ja muita seksuaalisiin toimintoihin liittyviä haittoja.

Uniapnea

Unihäiriöt, kuten uniapnea voivat vaikuttaa negatiivisesti erektioon. Unen hajanaisuus ja riittämätön lepo uniapnean aikana voi vähentää spontaaneja, tahdosta riippumattomia erektioita yöaikaan – unen aikana esiintyvät erektiot on yhdistetty hyvään yleiseen erektiokykyyn. Apnean aiheuttama väsymys ja unen hajanaisuus voi johtaa lisäksi hormonitoiminnan muutoksiin ja verisuonten toimintaongelmiin. Koska uniapneaa esiintyy erityisen usein etenkin ylipainoisilla ja iäkkäämmillä ihmisillä, on hyvin mahdollista, että itse uniapnea ei aiheuta erektiohäiriöitä, vaan yleinen terveydentila vaikuttaa erektioon negatiivisesti.

Fyysisistä tekijöistä johtuvan erektiohäiriön hoito

Erektiohäiriön syy tulee aina tutkituttaa lääkärissä, sillä usein vaivan taustalla on jokin muu fyysinen ongelma. Hoitamalla esimerkiksi korkeaa verenpainetta tai korkeaa kolesterolia voidaan usein vaikuttaa samalla positiivisesti erektioon. Paras keino kohentaa terveyttä ja potenssia on noudattaa terveellisiä elämäntapoja: harrasta säännöllisesti liikuntaa, nauti terveellistä ja monipuolista ravintoa, lopeta tupakointi ja laihduta, mikäli sinulla on ylipainoa. Mitä terveempi olet, sitä vähemmän kaipaat lääkkeitä ja sitä parempi on seksuaalinen suorituskykysi.

Pitkäkestoisia erektiohäiriöitä voidaan hoitaa potenssilääkkeillä, kuten Viagralla tai Cialiksella, jotka kiihdyttävät verenkiertoa ja edesauttavat erektion saamista ja ylläpitämistä.

Erektiöhäiriöitä on erityyppisiä

Erektiohäiriön psyykkiset syyt

Aivoilla on tärkeä osa kiihottumisessa, erektion syntymisessä ja sen ylläpitämisessä. Kun mies kiihottuu, aivot laukaisevat sarjan toimintoja, jotka johtavat erektioon. Usein erektiohäiriö alkaa fyysisestä syystä, mutta vaivan pitkittyessä siihen liittyy myös psyykkisiä syitä, kuten ahdistusta ja stressiä, jotka vaikeuttavat omalta osaltaan erektion saamista ja ylläpitämistä. Pelkästään psyykkisistä syistä johtuvat erektiohäiriöt ovat yleisempiä nuorilla ja kokemattomilla miehillä, joita seksuaaliset tilanteet voivat jännittää tai ahdistaa.

Jos tunnet olosi rentoutuneeksi ja mukavaksi seksuaalisessa tilanteessa, saat normaaleja erektioita masturboidessasi ja erektiohäiriöitä ilmenee vain kumppanin kanssa, on todennäköistä että kärsit psyykkisistä syistä aiheutuvasta erektiovaivasta. Usein psyykkisestä syystä johtuva erektiovaiva liittyy suorituspaineeseen, huonoon kontrollikykyyn tai parisuhteeseen liittyviin ongelmiin. Tämän lisäksi erilaiset mielenterveysongelmat, kuten masennus voivat heikentää potenssia. Joissain tapauksissa myös menneisyyden traumat, kuten hyväksikäytön uhriksi joutuminen tai vaikeat seksuaaliset kohtaamiset tai itseluottamuksen puute voivat heikentää erektiota sekä halukkuutta.

Masennus

Masennuksella on selkeä yhteys seksuaalisiin toimintoihin; tutkimusten mukaan 35-47% masennusta sairastavista ihmisistä kärsii myös seksielämän ongelmista. Vakavaa masennusta sairastavista ihmisistä jopa 61 % kärsii seksuaalisista ongelmista ja 40 % säännöllisesti masennuslääkkeitä ottavista raportoi kärsivänsä seksuaalisen tyytyväisyyden heikkenemisestä. Ei ole täysin selvää, aiheuttaako masennus erektiohäiriön vai johtaako erektiohäiriö masennuksen pahenemiseen.

Kiihottuminen ja erektioon tarvittavat viestit syntyvät ensimmäiseksi aivoissa. Jos aivoissa ei ole riittävästi kemikaaleja, jotka stimuloivat erektioon tarvittavaa verenkiertoa, johtaa tämä erektiohäiriöihin. Masennus aiheuttaa aivokemikaalien epätasapainoa, ja tämä puolestaan voi aiheuttaa sen, ettei seksi kiinnosta samalla tavalla kuin ennen ja seksuaalinen suorituskyky heikkenee. Masentuneena et välttämättä tunne oloasi viehättäväksi tai haluttavaksi, saatat eristäytyä muista, etkä halua kumppaniasi lähellesi – seksi voi tuntua ajatuksena epämiellyttävältä ja kaukaiselta, kun masennus on pahimmillaan.

Stressi

Stressi ja ahdistus vaikuttavat suoraan siihen, miten aivot suhtautuvat elimistön reaktioihin ja viesteihin. Stressi ja ahdistuneisuus voivat muuttaa tai heikentää sitä, miten aivot lähettävät viestejä penikseen verenkiertoa kiihdyttääkseen kiihottuneessa tilassa.

Stressi ja ahdistus voivat myös pahentaa jo olemassaolevaa erektiohäiriötä. Erektiohäiriö voi johtaa muutoksiin käyttäytymisessä, jotka lisäävät ahdistusta ja erektiohäiriön esiintyvyyttä. Erektioon vaikuttavaa stressiä voi olla monenlaista ja se jakautuu usein ikäryhmittäin seuraavasti:

 • Psykologinen erektiohäiriö (lähinnä hermostuneisuus ja ahdistus) vaikuttaa yleensä teini-ikäisiin ja nuoriin miehiin. Tästä syystä aiheutuvat erektiovaivat ovat yleensä lyhtykestoisia ja katoavat kokemuksen myötä
 • Henkilökohtainen (esim. parisuhdeongelmat) tai työstä aiheutuva stressi ja siitä aiheutuva erektiohäiriö vaivaa usein keski-ikäisiä miehiä
 • Kumppanin menetys ja yksinäisyys voivat johtaa iäkkäillä miehillä erektiokyvyn heikentymiseen

Erektiokykyä voivat heikentää myös seuraavat stressiä aiheuttavat tapahtumat elämässä:

 • ongelmat työpaikalla, työpaikan menetys ja työhön liittyvä stressi
 • ongelmat ja riidat parisuhteessa
 • sairaus tai läheisen ihmisen menettäminen
 • ikääntymisen pelko
 • muutokset terveydentilassa
 • rahahuolet

Psyykkisten tekijöiden aiheuttaman erektiohäiriön hoito

Mikäli erektiovaiva liittyy kokemattomuuteen tai jännitykseen, helpottaa kokemuksen karttuminen vaivoja. Saavuttamalla positiivisia kokemuksia itsetunto kohenee ja suorituspaine vähenee: näin erektiovaiva häviää lopulta itsestään. On tärkeää puhua seksistä avoimesti kumppanin kanssa, sillä läheinen ja luottava ihmissuhde lievittää jännitystä huomattavasti – kun koet, että kumppani ymmärtää ja tukee sinua, eikä odota sinulta liikoja, suoriudut sängyssä paremmin. Puhu siis avoimesti kumppanillesi jännityksestäsi.

Masennuksesta tai muista mielenterveysvaivoista johtuva erektiohäiriö paranee yleensä samalla kun mielenterveysvaivaa hoidetaan lääkkein ja terapialla.

Terapialla ja etenkin pariterapialla voidaan saavuttaa huomattavaa parannusta seksuaalisessa suorituksessa, mikäli vaiva liittyy jännitykseen tai ahdistukseen seksuaalisen kohtaamisen aikana. Seksuaaliterapeutit ovat erikoistuneet seksiin liittyviin ongelmiin, ja voivat tarjota tukea ja neuvoja tyydyttävän seksielämän saavuttamiseksi.

Lääkityksen aiheuttama erektiohäiriö

Fyysisten ja psyykkisten syiden lisäksi tietyt lääkevalmisteet voivat heikentää potenssia ja aiheuttaa erektiovaikeuksia. Arvioiden mukaan ainakin joka kymmenes erektiohäiriötapaus johtuu lääkkeiden käytöstä, joten jos erektiokykysi on heikentynyt yllättäen uuden lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen, on asia syytä ottaa puheeksi lääkärin kanssa.

Useimmiten erektiota heikentävät korkean verenpaineen hoidossa käytetyt lääkkeet, masennuslääkkeet ja kipulääkkeet, mutta myös monet muut reseptilääkkeet sekä reseptittä saatavat valmisteet voivat heikentää potenssia.

Vaikka seuraavia valmisteita käytetäänkin erektioon tai seksuaaliseen suoritukseen liittymättömien vaivojen ja sairauksien hoitoon, ne voivat vaikuttaa miehen hormonitoimintaan, hermostoon sekä verenkiertoon johtaen erektiohäiriöön tai erektiohäiriön lisääntyneeseen riskiin.

Verenpainelääkkeet

Korkean verenpaineen hoitoon käytetyt lääkkeet, kuten beetasalpaajat ja diureetit, ovat yleisin syy lääkevalmisteen aiheuttamaan erektiohäiriöön.

Diureetteja käytetään poistamaan turvotusta aiheuttavia liiallisia nesteitä kudoksista ja niiden toiminta perustuu virtsanerityksen kiihdyttämiseen. Virtsanerityksen kiihtyessä verenkierrossa olevien nesteiden määrä vähenee ja verenpaine alenee - samalla verisuonten lihaskudos rentoutuu, eikä veri välttämättä virtaa tehokkaasti penikseen.

Beetasalpaajien vaikutus erektioon puolestaan on vielä osittain kyseenalainen, sillä eri kokeissa on saavutettu eri tuloksia. Beetasalpaajat toimivat ehkäisemällä tiettyjen hermoston reseptoreiden toimintaa, mikä puolestaan vaikuttaa elimistön noradrenaliinin määrään. Noradrenaliinilla on verisuonia supistava vaikutus, ja jos sen määrä vähenee, voi vaikutus erektioon teoriassa olla negatiivinen.

Vuonna 2003 julkaistun tutkimuksen mukaan beetasalpaajien vaikutus erektiokykyyn verenpainetta hoidettaessa johtui kuitenkin pelkästään psykologisesta vaikutuksesta, sillä osa potilaista tiesi ennakkoon beetasalpaajien mahdollisista sivuvaikutuksista. Tutkimuksessa korkeasta verenpaineesta kärsivät koehenkilöt jaettiin kolmeen ryhmään: A-ryhmäläisille ei kerrottu, mikä lääke oli kyseessä, B-ryhmäläiset saivat tiedon lääkkeestä, mutta heille ei kerrottu sivuvaikutuksista, ja C-ryhmäläisille puolestaan kerrottiin sekä lääkkeestä että sen sivuvaikutuksista. Kolmen kuukauden jälkeen potilailta kysyttiin erektiovaikeuksista: A-ryhmäläisistä 3.1% raportoi kokeneensa erektiovaikeuksia, B-ryhmäläisistä 15.6% ja C-ryhmäläisistä 31.2%. Kokeen suorittajat arvelivat, että kyseessä oli nosebovaikutus eli negatiivinen lumevaikutus.

Muut korkean verenpaineen hoitoon tarkoitetut valmisteet, kuten alfaestäjät, kalsiumkanavan salpaajat ja ACE-estäjät aiheuttavat vain harvoin erektiovaikeuksia. Esimerkiksi ACE-estäjät toimivat verisuonia laajentaen ja verenkiertoa parantaen, joten on hyvin epätodennäköistä, että ne yksinään aiheuttaisivat potenssivaivoja. Mikäli verenpainelääkkeesi aiheuttavat sinulle erektiovaivoja, puhu asiasta lääkärisi kanssa: on hyvin mahdollista että voit vaihtaa erektiohäiriötä aiheuttavan valmisteen toiseen.

Korkean kolesterolin hoidossa käytetyt valmisteet

Korkea kolesteroli itsessään voi johtaa erektiovaikeuksiin, ja usein erektiota voidaan kohentaa laskemalla kolesterolin määrää verenkierrossa yksinkertaisesti noudattamalla terveellistä ruokavaliota. Joskus kolesterolin alentamiseen joudutaan kuitenkin käyttämään lääkevalmisteita. Korkean kolesterolin vähentämiseen tarkoitettujen valmisteiden, kuten statiinien, vaikutus erektioon on kyseenalainen ja tutkimusnäyttö aiheesta on ristiriitaista.

Vuonna 2014 julkaistun tutkimuksen mukaan statiinien nauttiminen voi johtaa testosteronin määrän vähenemiseen miehen elimistössä ja johtaa täten heikentyneeseen erektiokykyyn. Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa puolestaan raportoitiin, että statiineilla ei ole merkittävää vaikutusta erektioon, ja osa tutkijoista uskoo, että statiinien ottaminen pitkällä aikavälillä voi itseasiassa parantaa erektiokykyä.

Masennuslääkkeet

Mielialalääkkeet, kuten litium, trisykliset masennuslääkkeet, MAO-estäjät ja selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) voivat johtaa erektiohäiriöön.

Vuonna 2001 julkaistussa tutkimuksessa tarkkailtiin masennuslääkkeiden vaikutusta seksuaalisiin toimintoihin viiden vuoden ajan. Etenkin SSRI-lääkkeet, venlafaksiini ja klomipramiini aiheuttavat raportin mukaan erektiovaivoja, kun taas muut suositut masennuslääkkeet, kuten mirtatsapiini, bupropioni ja moklobemidi aiheuttivat tällaisia vaikutuksia harvemmin. Seksuaalisten vaikeuksien esiintyvyys oli 62.4%. SSRI-valmisteita ja venlafaksiinia käyttäneillä potenssivaikeuksia ilmeni 58-73%:lla.

Myös rauhoittavia lääkkeitä (esim. bentsodiatsepiinit) ja ruokahalua hillitseviä valmisteita (esim. fenfluramiini), käytettäessä voi myös ilmetä erektiovaikeuksia.

Kipulääkkeet

Kipulääkkeiden pitkäkestoinen nauttiminen kroonisten vaivojen hoitoon alentaa testosteronin määrää elimistössä, mikä puolestaan heikentää erektiokykyä. Useimmiten näihin kuuluvat vahvemmat valmisteet, kuten kodeiini, fentanyyli, hydromorfoni, meperidiini, metadoni, morfiini ja oksikodoni, mutta myös reseptittä saatavien kipulääkkeiden, kuten ibuprofeiinin ja asetyylisalisyylihapon (esim. aspiriini) käyttäjillä voi esiintyä erektiovaivoja. Jopa joka kolmas säännöllisesti kipulääkkeitä käyttävä mies raportoi kärsivänsä erektiovaivoista.

Yhdysvaltalaistutkimuksessa tarkkailtiin selkäkipujen hoitoon säännöllisesti lääkkeitä ottavien miesten seksuaalista suorituskykyä. Koehenkilöt, jotka ottivat korkean annoksen opioideja (120 mg) yli kolmen kuukauden ajan, kärsivät 50 % muita koehenkilöitä enemmän erektiovaikeuksista. Vahvojen kipulääkkeiden pitkäaikaisella käytöllä ja erektiohäiriöllä on siis selkeä yhteys.

Hiustenlähdön hoito

Hiustenlähdön ja eturauhasen hyvälaatuisen liikakasvun hoitoon käytetty finasteridi (myydään Suomessa Propecia-nimellä) voi johtaa erektiohäiriöön. Finasteridin sisältämät yhdisteet ehkäisevät 5-alfa reduktaasin toimintaa, jolloin testosteroni ei pääse muuntumaan vahvemmaksi dihydrotestosteroniksi: tämä edesauttaa uusien hiusten kasvua ja ehkäisee hiustenlähtöä. Ikävä kyllä dihydrotestosteroni kuuluu seksihormoneihin, joten sen määrän väheneminen voi vaikuttaa erektioon negatiivisesti.

Ennen Propecian tuloa markkinoille julkaistiin tuotteen valmistajan toteuttama tutkimus, jonka mukaan 3.8% käyttäjistä kokee seksuaalista suorituskykyä heikentäviä sivuvaikutuksia, kuten halukkuuden vähenemistä, ejakulaatiovaikeuksia tai erektiovaikeuksia. Valmistajan mukaan sivuvaikutukset lakkaavat valmisteen käytön lopettamisen jälkeen, mutta muissa aiheesta suoritetuissa tutkimuksissa tulokset ovat osoittaneet, että osalla käyttäjistä erektiohäiriö jatkuu pidempään.

Esimerkiksi vuonna 2011 suoritetussa tutkimuksessa tarkkailtiin 71 finasteridia käyttänyttä miestä, joilla ilmeni seksuaalisiin toimintoihin liittyviä sivuvaikutuksia. Oireet jatkuivat keskimäärin 40 kuukautta hoidon lopettamisen jälkeen, ja niihin kuului kiihottumisongelmia, libidon heikentymistä ja orgasmivaikeuksia. Vuoden kuluttua valmisteen lopettamisesta 96 % miehistä kärsi yhä seksuaalisista toimintavaikeuksista.

Muut lääkevalmisteet, jotka voivat vaikuttaa erektioon

Antihistamiinit. Myös perinteiset ilman reseptiä saatavilla olevat allergialääkkeet eli antihistamiinit voivat heikentää seksuaalista suorituskykyä: miehillä tämä ilmenee ejakulaatiovaikeuksina ja erektion heikentymisenä.

Pahoinvointilääkkeet. Metoklopramidi on pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyssä käytetty valmiste, jota ei suositella käytettäväksi viittä päivää pidempään. Metoklopramidin toiminta perustuu dopamiinin toiminnan ehkäisyyn elimistössä, jolloin sen vastakkaisaine prolaktiini lisäntyy. Prolaktiini voi haitata erektiokykyä.

Parkinsonin taudin hoidossa käytetyt valmisteet, kuten biperideeni ja bentsotropiini.

Lihasrelaksantit ja epilepsian hoidossa käytetyt lääkkeet.

Se kuinka montaa eri valmistetta käytät ja kuinka pitkään niitä nautit, vaikuttaa selkeästi erektiokykyyn pitkällä aikavälillä. Mitä enemmän lääkkeitä käytät, sitä suuremmaksi kasvaa sivuvaikutusten riski. Jos olet lisäksi ylipainoinen ja kärsit muista terveysvaivoista, voi erektiovaivoja ilmetä herkästi. Tutkimusten mukaan alle kahta eri lääkevalmistetta käyttävillä miehillä vain yhdellä kuudesta ilmenee potenssivaivoja, kun taas yli kymmentä eri valmistetta nauttivista joka kolmas kärsii erektiohäiriöistä.

Alta löydät kattavan listan lääkevalmisteista, jotka voivat johtaa erektiovaivoihin:

Diureetit ja korkean verenpaineen hoitoon käytetyt lääkkeet: hydroklooritiatsidi, klooritalidoni, triamtereeni, furosemidi, guanfasiini, bumetanidi, metyylidopa, klonidiini, verapamiili

Masennusläkkeet, ahdistuslääkkeet ja epilepsialääkkeet: fluoksetiini, tranylsypromiini, sertraliini, isokarboksatsidi, amitriptyliini, amoksapiini, klomipramiini, desipramiini, nortriptyliini, feneltsiini, buspironi, klooridiatsepoksidi, kloratsepaatti, diatsepaami, doksepiini, imiprapiini, loratsepaami, oksatsepaami, fenytoiini

Antihistamiinit: Dimnehydrinaatti, difenhydramiini, hydroksitsiini, meklitsiini, prometatsiini.

Tulehduskipulääkkeet: Naprokseeni, indometasiini.

Parkinsonin taudin hoidossa käytetyt lääkkeet: Biperideeni, bentsotropiini, triheksifenidyyli, bromokriptiini, levodopa.

Sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytetyt lääkkeet: Disopyramidi.

Lihasrentouttajat: syklobentsapriini, orfenadriini.

Eturauhasen syövän hoidossa käytetyt lääkkeet: flutamidi, leuprolide.

Kemoterapialääkkeet: Busulfaani, syklofosfamidi.

Mitä tehdä, kun lääke heikentää erektiota?

Jos huomaat erektiokykysi heikentyneen tai seksuaalisten toimintojesi muuttuneen uuden lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen, on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Älä missään nimessä lopeta lääkkeen ottamista ilman lääkärin lupaa, sillä tämä voi johtaa vakaviin seurauksiin. Usein muuttamalla erektiovaivoja aiheuttavan lääkkeen annostusta tai vaihtamalla lääkkeen toiseen valmisteeseen voidaan välttää inhottavat sivuvaikutukset.

Lähteet:

 1. Yleisyys, syyt ja tutkiminen. Seksuaaliterveysklinikka: seksuaaliterveysklinikka.fi
 2. Erektiohäiriöt (impotenssi). Terve.fi, kaikki terveydestä ja hyvinvoinnista: terve.fi

 3. Erektiohäiriö (impotenssi). Lääkärikirja Duodecim: terveyskirjasto.fi

Sivu julkaistu 27.10.2017