Erektiohäiriö on yleisin miesten seksuaalisuuteen liittyvä häiriö. Kyseessä on varsin yleinen vaiva, sillä lähes jokainen mies kohtaa erektiovaikeuksia elämänsä aikana. Erektiohäiriöt koskettavat miehiä iästä riippumatta, mutta niiden on todettu yleistyvän iän myötä. Noin viidellä prosentilla 40-vuotiaista miehistä on vaikeuksia saada erektio tai ylläpitää sitä. Yli 60-vuotiaista samasta vaivasta kärsii noin neljännes.

Erektiohäiriöitä pidetään kiusallisina, mutta niiden toistuessa usein on hyvä hakeutua lääkäriin. Erektiohäiriöitä pystytään nykyisin hoitamaan tehokkaasti. Markkinoilla on lukuisia erilaisia niiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, joista tunnetuin on Pfizerin valmistama Viagra. Toinen maailmanlaajuisesti paljon käytetty erektiolääke on Eli Lillyn kehittämä Cialis.

Vaikka Viagra ja Cialis on kehitetty saman vaivan hoitoon, ne eivät ole identtisiä. Molemmat lääkkeet kuuluvat niin kutsuttuihin PDE5-estäjiin ja niiden vaikutusmekanismi on sama. Tästä huolimatta niiden vaikutusaika ja haittavaikutukset eroavat toisistaan.

Erektiohäiriöiden syyt

Erektiohäiriöiden taustalla voi olla sekä psyykkisiä että fysiologisia tekijöitä. Esimerkiksi epäterveelliset elämäntavat sekä tietyt sairaudet ja lääkkeet voivat vaikuttaa erektiokykyyn. Erityisesti korkea verenpaine, ylipaino ja diabetes altistavat erektiohäiriöille. Häiriöt voivat olla tilapäisiä tai jatkuvia, ja ne voivat alkaa yhtäkkiä tai kehittyä ajan myötä.

Nuorilla miehillä erektiohäiriöt johtuvat usein psyykkisistä syistä, kuten stressistä tai seksuaalisuuteen liittyvistä paineista. Suurimmalla osalla miehistä erektiohäiriöt johtuvat ikääntymisestä ja sen myötä verenkierron hidastumiseen sukupuolielinten alueella. Tilapäisten ja yllättävien oireiden syynä voivat olla psyykkisten syiden lisäksi väsymys tai runsas alkoholin käyttö. Niiden aiheuttamat oireet häviävät usein itsestään. Vähitellen ilmenevät oireet johtuvat tavallisesti ikääntymisestä, mutta niiden aiheuttajana voi olla myös jokin sairaus tai lääkitys.

Erektiohäiriöille voidaan harvoin nimetä vain yksi syy, mutta tutkimuksissa on huomattu, että eräs merkittävimmistä erektiohäiriöitä aiheuttavista tekijöistä on tyypin 5 fosfodiesteraasientsyymin (PDE5) liian suuri pitoisuus veressä. PDE5-entsyymin korkea pitoisuus vaikeuttaa erektion saavuttamista ja ylläpitämistä. Käytetyimpien erektiolääkkeiden vaikutus perustuukin siihen, että ne estävät erektiokyvylle haitallisen PDE5-entsyymin toiminnan laskemalla sen pitoisuutta veressä.

Mitä Viagra ja Cialis ovat?

Viagra ja Cialis ovat reseptiä edellyttäviä erektiolääkkeitä, jotka kuuluvat PDE5-estäjiin (tyypin 5 fosfodiesteraasin estäjät). Vaikka molempien lääkkeiden vaikutus perustuu PDE5-pitoisuuden alentamiseen, lääkkeet poikkeavat huomattavasti toisistaan niin vaikuttavan aineen, vaikutuksen keston kuin haittavaikutustenkin osalta.

Viagran vaikuttavana aineena toimii sildenafiili. Viagra on ensimmäinen kliiniset tutkimukset läpäissyt erektiolääke. Se hyväksyttiin markkinoille erektiohäiriöiden hoitoon käytettävänä lääkkeenä vuonna 1998. Nykyisin se on maailman tunnetuin ja myydyin erektiolääke. Kauppanimeä Viagra käytetään usein synonyymina erektiolääkkeille. Pfizer-lääkeyrityksen patenttioikeus kehittämäänsä Viagraan vanheni kesäkuussa 2013. Siitä lähtien myös muut lääkevalmistajat ovat saaneet valmistaa ja markkinoida sildenafiilia sisältäviä lääkkeitä erektiohäiriöiden hoitoon. Tällaisia lääkkeitä kutsutaan Viagran rinnakkaisvalmisteiksi.

Cialiksen vaikuttava aine on tadalafiili. Eli Lillyn valmistama Cialis on ollut markkinoilla vuodesta 2003 lähtien. Se poikkeaa Viagrasta ja monista muista erektiolääkkeistä vaikutuksen kestoltaan. Cialiksen vaikutus voi kestää jopa 36 tuntia, ja pitkä vaikutusaika on tehnyt siitä hyvin suositun erektiolääkkeen. Cialiksesta on kehitetty myös lääke, joka sisältää tavallista pienemmän annoksen tadalafiilia. Kyseinen lääke on ainoa päivittäin käytettävä erektiolääke.

Viagran ja Cialiksen vahvuudet ja ulkonäkö

Viagra kuuluu erektiolääkkeisiin, joissa on korkea annos vaikuttavaa ainetta. Viagra-tabletit sisältävät joko 25, 50 tai 100 milligrammaa sildenafiilia. Tabletit ovat väriltään sinisiä ja muodoltaan vinoneliöitä. Viagra on yksi väärennetyimmistä ja pimeillä markkinoilla myydyimmistä lääkkeistä. Väärennettyjen tablettien turvallisuudesta ei ole takeita, minkä takia on suositeltavaa käyttää ainoastaan aitoja tabletteja.

Keltaisia ja mantelinmuotoisia Cialis-tabletteja on saatavilla 10 ja 20 milligramman vahvuisina, kun taas päivittäin käytettävät keltaoranssit Cialis-tabletit sisältävät joko 2,5 tai 5 milligrammaa tadalafiilia. Pienemmän tadalafiiliannoksen ansiosta miedompaa Cialisia voi käyttää päivittäin. Vahvempaa Cialisia käytetään Viagran tavoin tilannekohtaisesti.

Käyttöalueet

Viagraa ja Cialisia käytetään pääasiassa erektiohäiriöiden ja impotenssin hoitoon. Ensimmäisenä markkinoille hyväksytty Viagra keksittiin ikään kuin vahingossa. Sen erektiokykyä parantava vaikutus huomattiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin sildenafiilin käyttämistä angina pectoriksen eli sydänperäisen rintakivun hoidossa. Sildenafiili ei tuottanut toivottuja tuloksia sydänsairauksien hoidossa, joten lääkeyritys Pfizer alkoi tutkia sen vaikutusta miesten erektiokykyyn. Syynä tähän oli se, että tutkimukseen osallistuneista miehistä monet kertoivat erektiokykynsä parantuneen sildenafiilin käytön aikana.

Cialisin vaikuttavaa ainetta tadalafiilia on voinut marraskuusta 2012 lähtien määrätä erektiohäiriöiden lisäksi eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun (prostatahyperplasia) hoitoon. Liikakasvun hoidossa käytetään yleensä 2,5 tai 5 milligramman vahvuista Cialisia, jota saa ottaa päivittäin.

Vaikutus- ja reaktioaika

Sekä Viagra että Cialis edellyttävät toimiakseen seksuaalista kiihottumista. Toisin sanoen pelkkä erektiolääke ei saa aikaan erektiota. Viagran vaikutus kestää keskimäärin 4–5 tuntia, kun taas Cialis vaikuttaa jopa 36 tuntia. Cialisia käyttävät miehet arvostavat tadalafiilissa ennen kaikkea sen pitkää vaikutusaikaa.

Ruokailu ei vaikuta Cialiksen toimintaan, mutta Viagran vaikutusta se hidastuttaa. Näin ollen ruokailun jälkeen otettu Viagra vaikuttaa tavallista hitaammin. Sekä Viagran että Cialisin reaktioaika on noin 30 minuuttia. Toisin sanoen molempien lääkkeiden erektiokykyä parantava vaikutus on nähtävissä puoli tunnin tabletin ottamisen jälkeen. Mikäli käytössä on miedompi, päivittäin otettava Cialis, sen noin puolen tunnin reaktioaika näkyy vain ensimmäisellä käyttökerralla. Lääkkeen käytön jatkuessa sen vaikutus muuttuu pitkäkestoiseksi. Näin ollen spontaani seksi on potilaalle jälleen mahdollista.

Haittavaikutukset

Viagra ja Cialis voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka useimmiten ovat lieviä tai kohtalaisia. Vaikka Viagra ja Cialis ovat kumpikin PDE5-estäjiä, niiden erilaisten vaikuttavien aineiden takia niiden haittavaikutukset ovat erilaisia.

Viagran yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, kasvojen punoitus ja kuumotus, kuumat aallot, ruoansulatushäiriöt sekä heitehuimaus. Myös näköhäiriöt ja muutokset näkökyvyssä ovat mahdollisia. Melko harvinaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat oksentelu, ihottuma, korkea tai matala verenpaine, silmäkivut sekä korvien soiminen. Harvinaisia haittavaikutuksia ovat pyörtyminen, epäsäännöllinen syke sekä vakavat muutokset näkökyvyssä.

Cialiksen yleisimpiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, selkä- ja lihassärky, raajojen kipu, kasvojen punoitus, nenän tukkoisuus sekä ruoansulatusvaivat. Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat heitehuimaus, vatsakivut, pahoinvointi, oksentelu, hengitysvaikeudet, korkea tai matala verenpaine sekä näön hämärtyminen. Harvinaisiin haittavaikutuksiin kuuluvat pyörtyminen, ohimenevä muistinmenetys, nokkosihottuma sekä silmien punoitus.

Viagran ja Cialiksen vasta-aiheet

Yliherkkyys Viagran ja Cialiksen vaikuttaville aineille on luonnollisesti este niiden käytölle. Vaikeat sydän- ja maksasairaudet, perinnölliset silmäsairaudet, tiettyjen lääkkeiden käyttö ja äskettäin ollut aivohalvaus muodostavat vasta-aiheen Viagran käytölle. Viagran käytön aikana tulee välttää alfasalpaajien, verisuonia laajentavien nitropohjaisten lääkkeiden sekä riosiguaatin käyttöä.

Vakava sydänsairaus, hiljattain ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus sekä ei-tulehdusperäinen näköhermon etuosan iskeeminen vaurio (NAION) estävät Cialiksen käytön. Nitraatteja sisältävät lääkkeet ja riosiguaatti muodostavat niin ikään vasta-aiheen Cialiksen käytölle.

Viagraa ja Cialisia ei saa käyttää, jos kärsii jostakin seuraavista:

 • vakava sydän- tai verisuonisairaus
 • sydänlihaksen rappeuma
 • angina pectoris
 • vakava keuhkoverenpainetauti
 • matala verenpaine (systolinen paine alle 90 mmHg)
 • maksan tai munuaisten toimintahäiriö
 • silmän verkkokalvon sairaudet (retinitis pigmentosa eli verkkokalvorappeuma)
 • näköhermon vaurioituminen verenkiertohäiriöiden seurauksena

Viagran ja Cialiksen yhteisvaikutukset

Viagralla ja Cialisilla voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Esimerkiksi alfasalpaajien samanaikainen käyttö voi aiheuttaa molempien lääkkeiden vaikutuksen voimistumisen. Tiettyjen lääkkeiden käyttö erektiolääkkeiden kanssa voi myös heikentää erektiolääkkeiden vaikutusta. Lääkkeiden lisäksi greippimehu voi vaikuttaa heikentävästi sekä Viagran että Cialiksen tehoon.

Nitraattipohjaisten lääkkeiden käyttö samanaikaisesti Viagran kanssa voi johtaa verenpaineen laskemiseen vaarallisen alas. Myös typpioksidin luovuttajiin kuuluvat lääkkeet voivat Viagran kanssa alentaa verenpainetta huomattavasti. Riosiguaatti ja HIV:n hoidossa käytettävät proteaasinestäjät voivat aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia.

Verenpainelääkkeet, 5-alfa-reduktaasin estäjät (eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa), sieni-infektiolääkkeet sekä useat epilepsialääkkeet voivat aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia Cialiksen kanssa. Viagran tavoin Cialiksella ja riosiguaatilla sekä proteaasinestäjillä voi olla yhteisvaikutuksia.

Muista myös, että Viagraa ja Cialista ei saa koskaan käyttää yhtä aikaa.

Lähteet:

 1. Cialis tabletti kalvopäällysteinen 20 mg. Lääkeinfo, Lääketietokeskus: laakeinfo.fi
 2. Sildenafil Pfizer. Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: spc.nam.fi
 3. Seksuaaliset toimintahäiriöt ja lääkkeet. Matti O. Huttunen, Terveyskirjasto Duodecim: terveyskirjasto.fi
 4. Comparison of Phosphodiesterase Type 5 (PDE5) Inhibitors. Medscape: medscape.com
 5. PDE5-estäjät: sildenafiili, tadalafiili ja vardenafiili. Seksuaaliterveysklinikka: seksuaaliterveysklinikka.fi

Sivu julkaistu: 6.6.2017