Sildenafiili on tunnetuin erektiohäiriön hoidossa käytetyistä valmisteista, jonka teki kuuluisaksi vuonna 1998 markkinoille tullut Viagra. Sildenafiilia on saatavilla myös halvempana, brändittömänä rinnakkaisvalmisteena.

Mitä sildenafiili on?

Sildenafiilin käyttötarkoitus löytyi vahingossa lääkeyhtiö Pfizerin tutkimuskeskuksessa, jossa sildenafiilia käytettiin alunperin korkean verenpaineen ja rasitusrintakipujen hoitoon. Kokeisiin osallistuneilla miehillä ei ilmennyt huomattavia parannuksia verenpaineessa tai rasitusrintakivuissa, mutta monet heistä raportoivat erektioidensa lisääntyneen ja vahvistuneen. Lääke tuli markkinoille ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa vuonna 1998, jonka jälkeen siitä tuli nopeasti yksi myydyimmistä lääkevalmisteista maailmassa. Tänä päivänä lääke tunnetaan nimellä Viagra.

Sildenafiili on yksi tutkituimmista lääkevalmisteista, jota ovat käyttäneet turvallisesti ja onnistuneesti miljoonat miehet ympäri maailmaa.

Sildenafiili kuuluu fosfodiestraasi tyyppi 5:n estäjien lääkeryhmään, joka toimii estämällä erektiota heikentävän fosfodiestraasin toimintaa elimistössä. Kemiallinen välittäjäaine syklinen GMP on yksi erektioon vaikuttavista tekijöistä, joka aiheuttaa verisuonten laajenemisen ja verenkierron kiihdyttämisen peniksen verisuonissa, jolloin veri pakkautuu paisuvaiskudokseen ja penis jäykistyy. Syklinen GMP hajoaa elimistössä yhdynnän jälkeen fosfodiestraasin vaikutuksesta, jolloin erektio päättyy ja penis veltostuu. Sildenafiili toimii ehkäisemällä fosfodiestraasin vapautumista pitäen verisuonet laajentuneinen pidempään, jolloin erektiokyky paranee.

Sildenafiilin käyttö

Valmisteesta on saatavilla 25 mg, 50 mg ja 100 mg vahvuiset annokset, ja annostusta voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa. Perusterveillä miehillä sildenafiilin käyttö aloitetaan yleensä 50 mg annoksella, josta voidaan tarvittaessa siirtyä pienempään annokseen sivuvaikutusten lieventämiseksi tai suurempaan annokseen, mikäli kevyemmät annokset eivät tuo toivottuja tuloksia.

Käyttöohjeet

 • Ota tabletti vesitilkan kera noin 30-60 minuuttia ennen suunniteltua yhdyntää. Jokainen reagoi sildenafiiliin eri tavoin ja osalla käyttäjistä vaikutus alkaa nopeasti, osa taas joutuu odottamaan lääkeaineen vaikutusta pidempään; kokeilemalla lääkkeen ottamista eri aikoihin löydät itsellesi parhaiten sopivan ottoajan. Lääkkeen vaikutus kestää keskimäärin viisi tuntia.
 • Tabletin voi ottaa ruuan kanssa, mutta nopeiten se imeytyy tyhjään mahaan. Vältä rasvaisten ruokien nauttimista lääkkeen ottamisen yhteydessä.
 • Älä koskaan ota yhtä annosta enempää 24 tunnin aikana.
 • Vältä alkoholin nauttimista sildenafiilin käytön yhteydessä, sillä alkoholin ja erektiolääkkeen yhteiskäyttö herkistää sivuvaikutuksille.
 • Sildenafiili ei aiheuta erektiota ilman kiihottumista, joten pelkoa tahdottomista erektioista ei ole.
 • Älä käytä sildenafiilia samanaikaisesti muiden erektiohäiriön hoidossa käytettyjen valmisteiden kanssa.

Mahdolliset sivuvaikutukset

Noin 15 % sildenafiilia käyttävistä kokee sivuvaikutuksia. Näistä yleisimpiä ovat päänsärky ja kasvojen ja kaulan punoitus. Muihin yleisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat:

 • vatsakivut
 • nenän tukkoisuus
 • pahoinvointi
 • huimaus
 • ihottuma
 • virtsatietulehdus
 • ripuli
 • vaikeus erottaa värit vihreä ja sininen toisistaan

Muihin mahdollisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat:

 • selkäkipu tai kipu lihaksissa
 • lyhytkestoiset muistiongelmat
 • elimistön kuivuminen
 • kipu tai epämukava tunne silmissä, esim. näön sumentuminen, silmien punoitus, silmien herkistyminen valolle
 • sydämentykytykset, kiihtynyt sydämen syke
 • verinen virtsa tai siemenneste, paineen tunne rakossa
 • uneliaisuus
 • korvien soiminen
 • tuntoaistin heikentyminen

Harvinaiset, vaaralliset sivuvaikutukset

Harvinaisissa tapauksissa käyttäjillä voi ilmetä muutoksia näkökyvyssä, kuten äkillinen näön heikkeneminen tai katoaminen. Fosfodiestraasin estäjät voivat harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa NAION:in eli non-arteriittisen anteriorisen iskeemisen optikusneuropatian. Neuropatia johtuu hapenpuutteesta silmässä ja voi johtaa pahimmillaan näkökyvyn menetykseen yhdessä tai kummassakin silmässä. Jos kärsit muutoksista näkökyvyssä valmisteen käytön aikana, ota yhteys lääkäriin välittömästi.

Sildenafiili voi aiheuttaa korvien soimista, huimausta ja äkillistä kuulonalenemaa. Jos kuulossa ilmenee muutoksia valmisteen käytön aikana, tulee lääkäriin ottaa yhteys välittömästi.

Sildenafiili on yleisesti ottaen turvallinen valmiste perusterveille miehille, mutta riski sydänoireisiin on olemassa, mikäli potilas kärsii vakavista sydänongelmista tai verenkiertohäiriöistä. Jos koet lääkkeen käytön aikana rintakipuja, puristusta rintakehässä, kipua käsivarressa, leuassa tai olkapäässä, hengästymistä, pahoinvointia, hikoilua tai yleistä huonovointisuutta, lopeta valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Kenelle sildenafiili ei sovi?

Valmiste ei sovellu

 • Naisille
 • Alle 18-vuotiaille
 • Vakavista sydämen toimintahäiriöistä tai rasitusrintakivuista kärsiville, joilta lääkäri on kieltänyt seksuaalisen kanssakäymisen
 • Hiljattain sydänkohtauksesta tai halvauksesta kärsineille
 • Alhaisesta verenpaineesta kärsiville
 • Nitraattilääkkeitä käyttäville, esim. glyseryylitrinitraatti tai amyylinitriitti
 • Periytyvää, rappeuttavaa silmäsairautta kärsiville, esim. retinitis pigmentosa
 • Non-arteriittisen anteriorisen iskeemisen optikusneuropatian (NAION) sairastaneille. Tulehdus aiheuttaa äkillisen osittaisen tai kokonaisen näkökyvyn menetyksen yhdessä tai kummassakin silmässä
 • Sildenafiili sisältää laktoosia, joten se ei sovellu galaktoosi-intoleranssista, Lapp-laktaasinpuutoksesta tai glukoosi-galaktoosin imeytymishäiriöstä kärsiville

Sildenafiilin käyttöä tulee harkita tapauskohtaisesti seuraavilla ihmisryhmillä, sillä he voivat olla herkempiä sivuvaikutuksille :

 • Iäkkäät ihmiset
 • Munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta kärsivät
 • Sydän- ja verisuonitaudeista kärsivät
 • Sydämen verekiertohäiriöistä kärsivät, esim. aorttaläpän ahtauma
 • Verenvuotohäiriöistä kärsivät, esim. hemofilia
 • Aktiivisesta mahahaavasta kärsivät
 • Leukemiaa, luusyöpää tai sirppisoluanemiaa sairastavat. Sildenafiili voi näiden sairauksien kanssa herkistää priapismille eli pitkittyneelle, kivuliaalle erektiolle
 • Peniksen fyysisestä epämuodostumasta, Peyronien taudista tai peniksen arpikudoksesta kärsivät

Sildenafiilin vaikutus muihin lääkkeisiin

Nitraattivalmisteet

Sildenafiilia ei tule ottaa minkäänlaisten nitraattilääkkeiden kanssa, sillä valmisteiden yhteisvaikutus voi johtaa vaaralliseen verenpaineen alenemiseen, joka voi aiheuttaa huimausta, pyörtymistä tai sydänkohtauksen. Nitraatteihin kuuluvat:

glyseryylitrinitraatti, isosorbidi mononitraatti ja isosorbidi dinitraatti, joita käytetään rasitusrintakipujen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Jos koet rintakipuja Viagran ottamisen jälkeen, älä yritä lievittää niitä ottamalla nitraatteja, vaan hakeudu lääkäriin välittömästi. Muihin nitraattivalmisteisiin kuuluvat nikorandiili ja amyylinitriitti.

Alfaestäjät

Alfaestäjiä käytetään yleisesti korkean verenpaineen sekä eturauhasen liikakasvun hoitoon. Alfaestäjät laajentavat verisuonia ehkäisten paineen kohoamista verisuonissa. Sildenafiilin vaikutus on alfaestäjien tavoin verisuonia laajentava, joten sitä tulee käyttää varoen alfaestäjiä käyttävillä - lääkkeiden yhteisvaikutus voi aiheuttaa vaarallisen romahduksen verenpaineessa, joka voi voi johtaa huimaukseen tai pyörtymiseen. Vaikutus ilmenee yleensä neljän tunnin kuluessa sildenafiilin nauttimisesta. Alfaestäjiin kuuluvat mm. alfutsosiini, dosatsosiini, indoramiini, pratsosiini, tamsulosiini ja teratsosiini.

Muut sildenafiiliin vaikuttavat valmisteet

Seuraavat valmisteet voivat vaikuttaa sildenafiilin tehoon, joten niiden annostusta voidaan joutua pienentämään:

 • simetidiini (mahahapon eritystä vähentävä lääke)
 • erytromysiini (antibiootti)
 • itrakonatsoli (sienilääke)
 • ketokonatsoli (sienilääke)
 • HIV-proteaasin estäjät, kuten sakinaviiri ja ritonaviiri. Nämä voivat lisätä sildenafiilin määrää verenkierrossa, eikä lääkkeitä suositella käytettäväksi samanaikaisesti. Jos ritonaviiria käytetään sildenafiilin kanssa, tulee sildenafiiliannoksen olla korkeintaan 25 mg 48 tunnin aikana.

Muuta huomioitavaa

Sildenafiili voi aiheuttaa huimausta ja muutoksia näkökentässä. Vältä autolla ajamista tai raskaiden laitteiden käyttöä lääkkeen ensimmäisillä käyttökerroilla, näin tiedät aiheuttaako se sinulle kyseisiä sivuvaikutuksia ja varmistut turvallisuudestasi.

Jos koet huimausta lääkkeen käytön aikana, asetu makuuasentoon ja odota huimauksen päättymistä.

Jos erektiosi kestää pidempään kuin neljä tuntia, ota yhteys lääkäriin välittömästi. Pitkittynyt erektio tulee hoitaa kuuden tunnin sisällä, muutoin peniskudos voi vaurioitua pysyvästi.

Kliiniset kokeet

Sildenafiilin teho ja turvallisuus

Käytitpä Viagraa tai sen rinnakkaisvalmistetta, kumpikin lääkkeistä sisältää samaa vaikuttavaa ainesosaa, joka käyttäytyy elimistössä samalla tavalla valmisteesta riippumatta.

Viagran turvallisuutta tutkittiin ennen myyntiluvan saamista 74 kliinisessä kaksoissokkotutkimuksessa, joihin otti osaa yhteensä 9570 erektiohäiriöstä kärsivää potilasta. Yleisimmät kokeissa ilmenneet haittavaikutukset olivat lieviä, ja niihin kuuluivat päänsärky, kasvojen punoitus, vatsavaivat, tukkoinen nenä, huimaus ja näköhäiriöt. Harvinaisissa tapauksissa ilmeni vakavampia sivuvaikutuksia, mutta yleisesti ottaen sildenafiilin käyttö on turvallista perusterveille miehille, ja lääke aiheuttaa vain harvoin vaarallisia sivuvaikutuksia. Suurin osa käyttäjistä kokee, että lääkkeen tuomat hyödyt ovat haittoja suuremmat.

Lähteet:

 1. Sildenafiili (Viagra, Sildenafil). Seksuaaliterveysklinikka: seksuaaliterveysklinikka.fi
 2. Viagra 25 mg, kalvopäällysteiset tabletit. Valmisteyhteenveto. Euroopan komissio: europa.eu
 3. Sildenafiilia kysytään - kuinka hoidan? Olavi Lukkarinen ja Juha Tapanainen, Lääkärikirja Duodecim: terveyskirjasto.fi

Sivu päivitetty: 2.5.2017