Viagra on tunnetuin ja maailman suosituin erektiohäiriöiden ja impotenssin hoitoon kehitetty lääkevalmiste, ja sen vaikuttavana aineena toimii sildenafiili. Viagran vaikutus näkyy erektiokyvyssä 30–60 minuutin kuluttua tabletin ottamisesta, joten Viagra on nopea ja tehokas apu erektiohäiriöihin ja impotenssiin. Sen vaikutus kestää 3–5 tuntia. Muiden erektiolääkkeiden tavoin Viagrankin ostaminen edellyttää aina reseptiä.

Viagran kalvopäällysteiset tabletit (25 mg, 50 mg ja 100 mg) ovat pääasiassa hyvin siedettyjä, mutta joillekin ne voivat kuitenkin aiheuttaa sivuvaikutuksia. Viagran aiheuttamat sivuvaikutukset häviävät yleensä lyhyessä ajassa ja ovat voimakkuudeltaan lieviä. Jotkin krooniset sairaudet ja ylipaino voivat lisätä Viagran sivuvaikutuksia tai nostaa niiden voimakkuutta.

Jotta erektiohäiriöiden hoito Viagralla onnistuu mahdollisimman hyvin, potilaan on suositeltavaa tutustua jo ennen lääkkeen käytön aloittamista sen mahdollisesti aiheuttamiin sivu- ja yhteisvaikutuksiin sekä vasta-aiheisiin.

Mitä sivuvaikutuksia Viagralla voi olla?

Muiden lääkkeiden tavoin Viagrakin voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Useimmiten Viagran sivuvaikutukset ovat lyhytkestoisia sekä lieviä tai kohtalaisia. Riskitekijöitä, jotka altistavat sivuvaikutuksille, ovat korkea verenpaine (hypertensio), rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, diabetes, sydänsairaudet sekä tupakointi.

Hyvin yleiset ja yleiset

Viagran yleisin sivuvaikutus on pääsärky, jota ilmenee useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä. Muita yleisiä haittavaikutuksia ovat huimaus, nenän tukkoisuus, kasvojen punoitus sekä kuumotus ylävartalossa. Myös ruoansulatushäiriöitä ja pahoinvointia voi esiintyä. Viagra vaikuttaa usein myös näkökykyyn esimerkiksi lisäämällä näköaistimuksen värikkyyttä tai hämärtämällä näköä. Nämä sivuvaikutukset häviävät yleensä Viagran vaikutusajan (3–5 tuntia tabletin ottamisesta) jälkeen.

Melko harvinaiset

Viagran melko harvinaisia sivuvaikutuksia ovat oksentelu, ihottuma, verenpaineen muutokset, lihaskivut, nenäverenvuodot sekä uneliaisuus. Näitä sivuvaikutuksia ilmenee yhdellä potilaalla sadasta. Viagra voi aiheuttaa myös sydämentykytystä sekä sykkeen nopeutumista, ylävatsakipuja, virtsan verisyyttä sekä tuntoaistin heikentymistä.

Viagran melko harvinaisista sivuvaikutuksista useat liittyvät silmiin ja näkökykyyn. Viagra voi aiheuttaa silmien verestystä, punoitusta tai vetisyyttä, silmäkipuja, valoherkkyyttä sekä valonvälähdyksiä näkökentässä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat myös suun kuivuminen, refluksitauti, närästys, poskionteloiden tukkoisuus sekä nenän limakalvojen tulehdus.

Harvinaiset

Harvinaisia sivuvaikutuksia ilmenee yhdellä potilaalla tuhannesta. Ne ovat usein yleisiä sivuvaikutuksia vakavampia ja voivat vaatia lääkärihoitoa. Harvinaisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat pyörtyminen, aivohalvaus, sydänkohtaus, sydämen rytmihäiriöt, hetkellisesti vähentynyt verenvirtaus tiettyihin aivojen osiin sekä kuristava tunne kurkussa.

Viagra voi aiheuttaa suun tunnottomuutta, ärtyneisyyttä, verenvuotoa siittimestä, siemennesteen verisyyttä sekä vakavia näköhäiriöitä. Lääkärihoitoa vaativia näköhäiriöitä ovat muun muassa verenvuoto silmän takaosassa, värikalvon häiriöt, näöntarkkuuden huomattava heikkeneminen, epänormaalit tuntemukset silmässä, silmänpaineen nousu (glaukooma) sekä silmänvalkuaisen värimuutokset. Viagra voi aiheuttaa myös kuulon heikkenemistä ja vakavimmissa tapauksissa jopa kuulonmenetyksen.

Huomioitavaa

Viagra voi aiheuttaa joillekin potilaille priapismia eli pitkittyneitä ja kivuliaita erektioita, jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli neljä tuntia. Priapismi tule hoitaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuusi tuntia erektion alkamisen jälkeen. Hoitamattomana priapismi voi aiheuttaa pysyviä vaurioita peniskudoksessa ja johtaa vakavimmillaan pysyvään erektiohäiriöön.

Viagran hyvin harvinaisena sivuvaikutuksena voi ilmetä näkökyvyn äkillinen heikkeneminen tai sokeutuminen toisessa tai kummassakin silmässä. Tällöin kyseessä voi olla harvinainen non-arteriittinen anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia eli NAION, joka johtuu hapenpuutteen aiheuttamista vaurioista näköhermossa. Mikäli Viagran käytön aikana ilmenee näköhäiriöitä, niistä on syytä kertoa hoitavalle lääkärille. Näkökyvyn äkillinen heikkeneminen tai menetys edellyttää aina lääkärihoitoa ja Viagran käytön lopettamista nopeasti oireiden ilmettyä.

Äkillinen kuulon heikkeneminen tai kuuroutuminen ovat Viagran hyvin harvinaisia sivuvaikutuksia. Niiden yhteydessä voi ilmetä tinnitusta, huimausta ja korvien soimista. Näköhäiriöiden tavoin äkilliset muutokset kuulossa edellyttävät lääkärihoitoa, ja niiden ilmetessä Viagran käyttö tulee lopettaa välittömästi.

Onko lääkkeiden samanaikaisella käytöllä sivuvaikutuksia?

Viagran sisältämä sildenafiili voi reagoida muiden lääkkeiden vaikuttavien aineiden tai ainesosien kanssa. Eri lääkkeiden samanaikaisella käytöllä voi olla yhteisvaikutuksia, ja joissakin tapauksissa jotkin lääkeaineet voivat joko heikentää tai voimistaa toisten lääkeaineiden vaikutusta. Viagran tehokkuuteen vaikuttavia lääkkeitä ovat muun muassa suun kautta otettavat sieni-infektiolääkkeet ketokonatsoli ja itrakonatsoli, HIV-lääkkeet sakinaviiri ja ritonaviiri sekä mahahappoja tasaava simetidiini.

Viagran vaikutus perustuu osittain verisuonien laajenemiseen, minkä takia se saattaa voimistaa alfasalpaajien, kalsiumkanavan salpaajien ja nitraattipohjaisten lääkkeiden verenpainetta laskevaa vaikutusta. Salpaajien tai nitrojen ja Viagran samanaikainen käyttö voi aiheuttaa verenpaineen laskemisen takia huimausta, sekavuutta ja pyörtymisen. Tämän takia muun muassa glyseryylitrinitraatin, amyylinitriitin, dosatsosiinin ja teratsosiinin samanaikainen käyttö Viagran kanssa on kielletty.

Keuhkoverenpainetaudin ja kroonisen tromboembolisen keuhkoverenpainetaudin hoidossa käytettävä riosiguaatti estää Viagran käytön, koska sildenafiili lisää sen verenpainetta alentavaa vaikutusta. Myös muiden erektiohäiriöiden ja impotenssin hoidossa käytettävien PDE5-estäjien (tadalafiili, vardenafiili ja avanafiili) käyttö samanaikaisesti Viagran kanssa on kielletty.

Viagran vasta-aiheet

Viagra on kehitetty impotenssin ja erektiohäiriöiden hoitoon, ja sitä saavat käyttää pääsääntöisesti vain aikuiset miehet. Viagra ei sovellu lapsille, alle 18-vuotiaille nuorille eikä naisille. Mikäli näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt käyttävät Viagraa, sivuvaikutukset voivat olla tavallista voimakkaampia ja aiheuttaa pahimmissa tapauksessa jopa sairaalahoitoa vaativia oireita tai reaktioita.

Tietyt krooniset sairaudet tai sairauskohtaukset voivat muodostaa vasta-aiheen Viagran käytölle, koska sildenafiili voi vaikeuttaa perussairauksien hoitoa tai pahentaa sairauskohtauksien mahdollisia jälkioireita. Vakavat sydämen toimintahäiriöt, toistuvat rasitusrintakivut ja alhainen verenpaine estävät Viagran käytön. Niiden hoidossa käytettävien nitraattien, nitrojen, alfasalpaajien ja kalsiumkanavan salpaajien käyttö muodostaa niin ikään vasta-aiheen Viagralle. Myös viimeisen puolen vuoden aikana sairastettu sydäninfarkti tai aivohalvaus estää Viagran käytön.

Yliherkkyys sildenafiilille tai jollekin muulle Viagran ainesosalle estää luonnollisesti sildenafiilin käytön. Vakava maksasairaus, galaktoosi-intoleranssi ja glukoosi-galaktoosin imeytymishäiriö toimivat niin ikään vasta-aiheena Viagralle. Useat Viagran sivuvaikutukset ilmenevät silmäoireina, ja muutamat perinnölliset silmäsairaudet tai alttius niille voivat estää sildenafiilin käytön. Tällainen sairaus on muun muassa verkkokalvon pigmenttirappeuma (retinitis pigmentosa). Mikäli potilas on aiemmin menettänyt näkökykynsä näköhermon etuosan ei-tulehduksellisen, hapenpuutteesta johtuvan vaurion (NAION) takia, Viagran käyttöä tulee välttää.

Sirppisoluanemia, leukemia ja luuytimen syöpä voivat muodostaa vasta-aiheen Viagralle. Myös mahahaava ja verenvuoto-ongelmat, kuten hemofilia, voivat estää Viagran käytön. Peniksen epämuodostumat tai Peyronien tauti tulee ottaa huomioon Viagran käyttöä suunniteltaessa, koska myös ne voivat estää sildenafiilin käytön erektiohäiriöiden hoidossa.

Muuta huomioitavaa Viagran käytössä

Ajaminen ja koneiden käyttö

Viagran sivuvaikutuksina voi ilmetä huimausta ja näköhäiriöitä, jotka voivat johtaa reaktiokyvyn ja tarkkaavaisuuden alenemiseen tai reaktioiden hidastumiseen. Viagraa käyttävän potilaan reaktiokyky voi heikentyä niin paljon, että kyky autolla ajamiseen tai koneiden käyttämiseen heikkenee merkittävästi.

Alkoholi ja allergiat

Viagra voi aiheuttaa allergisen reaktion, joka oireilee yleensä ihon kutinana, ihottumana sekä kasvojen, silmien, nenän ja nielun turvotuksena. Allergisten oireiden ilmetessä Viagran käyttö tulee lopettaa välittömästi. Mikäli oireet ovat vakavia, potilaan tulee hakeutua pikaisesti lääkärihoitoon.

Alkoholin juominen Viagran käytön aikana voi nostaa sykettä ja laskea verenpainetta, mikä voi johtaa heitehuimaukseen, päänsärkyyn tai sydämentykytykseen. Verenpaineen äkillinen laskeminen voi aiheuttaa myös pyörtymisen. Lisäksi alkoholi voi vaikeuttaa erektion saamista ja sen ylläpitämistä.

Lähteet:

  1. Miesten seksuaalihäiriöt. PDE5-estäjät: sildenafiili, tadalafiili ja vardenafiili. Seksuaaliterveysklinikka: seksuaaliterveysklinikka.fi
  2. Seksuaaliset toimintahäiriöt ja lääkkeet. Matti O. Huttunen, Terveyskirjasto Duodecim: terveyskirjasto.fi
  3. Sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes ja seksuaalisuus. Duodecim-lehti: duodecimlehti.fi
  4. Sildenafil Pfizer, pakkausluettelo. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: spc.nam.fi
  5. Viagra (sildenafil). Drugs.com: drugs.com
  6. Viagra side effects. Drugs.com: drugs.com

Sivu julkaistu: 5.5.2017