Miestyyppinen kaljuuntuminen (alopecia androgenetica) on yleinen vaiva, joka aiheuttaa hiustenlähtöä ja hiusten ohentumista miehillä. Hiusten harveneminen alkaa tyypillisesti ohimoilta ja päälaelta, ja etenee niin, että päälaki on lopulta kokonaan kalju. Hiustenlähdön lisäksi hiuskarvat ohenevat. Yleensä hiustenkasvu pysyy normaalina takaraivolla ja korvallisilla.

Jokaisella suomalaisella miehellä on kaljuuden geenejä, ja suuri osa tulee kärsimään hiustenlähdöstä jossain vaiheessa elämää. Osalla miehistä kaljuuntuminen alkaa jo 20. ikävuoden jälkeen, kun taas toisilla hiukset pysyvät tuuheina korkeaan ikään saakka.

Kaljuuntumisen hoidossa ja ehkäisyssä voidaan käyttää finasterdia tai minoksidiilia, jotka ehkäisevät hiustenlähtöä ja tehostavat uusien, terveiden hiusten kasvua. Miestyyppistä kaljuuntumista esiintyy myös naisilla, mutta tutkimukset eivät ole osoittaneet finasteridilla olevan merkittävää vaikutusta naisten hiustenlähdön hoidossa.

Mistä hiustenlähtö johtuu?

Hiukset muodostuvat hiustupissa. Yksittäinen hius kasvaa hiustupesta noin kolmen vuoden ajan, minkä jälkeen hius putoaa ja hiustuppi kasvattaa uuden hiuksen sen tilalle. Miestyyppisessä kaljuuntumisessa hiustuppien koko pienenee, jolloin niiden tuottamat hiukset ovat ohuempia ja katkeilevat aikaisempaa helpommin, sillä kutistunut hiustuppi ei saa kaikkia tarvitsemiaan ravintoaineita. Hiukset harvenevat, hiuksista tulee tavallista ohuemmat ja hiusraja vetäytyy.

Mieshormonit ovat vastuussa hiustuppien muutoksista, sillä hiustupet muuntavat testosteronia (tärkein mieshormoni) dihydrotestosteroniksi. Hiustupet herkistyvät ajan myötä dihydrotestosteronin vaikutuksille, ja tämä johtaa hiustuppien kutistumiseen.

Osalle miehistä kaljuuntuminen voi olla ahdistavaa ja stressaavaa, etenkin tapauksissa, joissa kaljuuntuminen alkaa nuorella iällä.

Mitä finasterdi on ja miten se toimii?

Finasteridi on antiandrogeeni, joka toimii estämällä 5-alfa reduktaasi-entsyymin toimintaa, joka muuttaa testosteronin dihydrotestosteroniksi. Finasteridi patentoitiin vuonna 1992 hoitona eturauhasen liikakasvuun, ja vuonna 1997 se hyväksyttiin myös miestyyppisen kaljuuntumisen hoitoon.

Finasteridi voi aiheuttaa käyttäjille sivuvaikutuksia, joista suurin osa vaikuttaa seksuaaliseen suorituskykyyn. Osa käyttäjistä raportoi mm. ejakulaatiovaikeuksia, libidon heikentymistä ja erektiohäiriöitä. Finasteridi on kuitenkin todettu turvalliseksi lääkeaineeksi myös pitkällisessä käytössä (esim. hiustenlähdön hoidossa) ja yleensä sivuvaikutukset katoavat pidemmän käytön jälkeen.

Kaljuuntumisen hoidossa finasteridi (esim. Propecia) ehkäisee elimistöä muuntamasta testosteronia dihydrotestosteroniksi, joka on hiustupille haitallista pitkällä ajanjaksolla. Finasteridin vaikutus voi ehkäistä hiustenlähtöä ja jopa palauttaa hiusten kasvun normaaliksi: hiustuppien kutistuminen lakkaa ja ne saavat taas kaikki tarvitsemansa ravintoaineet pystyäkseen kasvattamaan hyväkuntoisia, paksuja hiuksia. Kliinisissä kokeissa lääkkeen on todettu toimivan jopa 90% käyttäjistä ja sen vaikutus näkyy yleensä 3-6 kuukauden kuluttua käytön aloittamisesta.

Propeciaa nautitaan tablettimuodossa kerran päivässä, ja jos lääkkeen ottaminen lopetetaan, palaa kaljuuntuminen entiselle tasolle 6-8 kuukauden aikana.

Miten finasteridia käytetään?

 • Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Pakkausselosteesta löydät tärkeää lisätietoja finasteridista ja sen sivuvaikutuksista.
 • Ota yksi tabletti joka päivä lääkärin antamien ohjeiden mukaan. Yritä ajoittaa tabletin otto samaan aikaan joka päivä, sillä tämä helpottaa tabletin ottamisen muistamista.
 • Niele tabletti kokonaisena veden kera, älä murskaa tai halkaise sitä. Finasteridi voidaan ottaa sekä ruuan kanssa että tyhjään mahaan.
 • Jos unohdat ottaa tabletin, ota se heti muistettuasi asian. Jos muistat tabletin vasta seuraavana päivänä, jätä yksi annos väliin, älä ota kahta tablettia kerralla korvataksesi unohtuneen annoksen.
 • Hiusten tuuheudessa ja kasvussa voi yleensä huomata parannusta muutaman kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta, mutta yleensä tabletteja tulee ottaa vuoden ajan ennen kuin hoidon täysi hyöty on havaittavissa. Tablettien ottamista tulee jatkaa pitkäkestoisesti, sillä muutoin hiustenlähtö jatkuu entiseen tapaan.

Finasteridin teho

Propeciaa pidetään yhtenä tehokkaimmista nykyhoidoista miestyyppisen kaljuuntumiseen. Kliinisten kokeiden mukaan 18-41-vuotiaat miehet, jotka kärsivät keskivaikeasta tai lievästä hiustenlähdöstä, saivat avun Propeciasta: lääke auttoi hidastamaan hiustenlähtöä ja palautti hiustenkasvun normaaliksi 90% tapauksista.

Propecian teho on parhaimmillaan, kun hoito aloitetaan varhaisessa vaiheessa, heti huomattavan hiustenlähdön alkuvaiheissa. Propecian teho ei ulotu miehiin, joiden kaljuuntuminen on edennyt pitkälle tai miehiin, jotka kärsivät muista hiustenlähtöä aiheuttavista vaivoista.

Propecia ei sovi naisten käytettäväksi, sillä tutkimuksissa ei ole osoitettu lääkkeellä olevan huomattavaa vaikutusta naisten kärsimään miestyyppiseen kaljuuntumiseen. Lisäksi finasteridilla voi olla syntymättömään lapseen haitallinen vaikutus, ja tästä syystä raskaana olevien naisten tuleekin välttää tablettien koskettamista.

Finasterdin sivuvaikutukset

Finasteridin käytön yhteydessä voi ilmetä sivuvaikutuksia, mutta nämä ovat yleensä lieviä ja katoavat itsestään.

Seksuaalinen toimintakyky ja finasteridi

Finasteridin on todettu aiheuttavan mm. seksuaalisen halukkuuden laskemista, impotenssia, ejakulaatiovaikeuksia ja erektiovaivoja. Tämän uskotaan johtuvan siitä, että finasteridi vaikuttaa elimistössä esiintyvään mieshormoni dihydrotestosteronin (DHT) määrään ehkäisemällä testosteronin muuntumista DHT:ksi. Kun testosteroni ei pääse muuntumaan DHT:ksi, voi sen puute vaikuttaa erektiokykyyn. DHT vaikuttaa mm. peniksen hermostossa ja paisuvaiskudoksessa, ja sitä pidetään tärkeänä hormonina seksuaalisten toimintojen kannalta. Useissa eläin- ja ihmiskokeissa onkin todettu, että 5-alfa reduktaasin estäjät voivat vaikuttaa negatiivisesti seksuaaliseen suorituskykyyn.

Ei kuitenkaan ole täysin selvillä, kuinka usein kyseessä on nosebovaikutus. Nosebovaikutuksella tarkoitetaan plasebovaikutuksen vastakkaista tilannetta. Potilasta varoitetaan lääkkeen sivuvaikutuksista etukäteen, jolloin potilas kokee herkemmin mainittuja sivuvaikutuksia. Tutkimusten mukaan vain noin 2% kaikista finasteridin käyttäjistä saa todellisuudessa sivuvaikutuksia ja muutoin kyseessä on psykologinen vaikutus.

Erityisen yleinen raportoitu sivuvaikutus finasteridin käyttäjillä on impotenssi: sitä ilmenee noin 18%:lla käyttäjistä. Muita yleisiä sivuvaikutuksia ovat (ilmenee 1-10% käyttäjistä):

 • Epänormaali ejakulaatio
 • Ejakulaation voimakkuuden heikentyminen
 • Muutokset seksuaalisessa suorituskyvyssä
 • Erektiohäiriöt
 • Kipu kiveksissä
 • Siemennesteen siittiöiden määrän vähentyminen

Gynekomastia eli rintakudoksen kasvu miehellä

Gynekomastia eli rintakudoksen kasvu miehellä johtuu muutoksesta estrogeenin määrässä androgeenin suhteen elimistössä, joten on biologisesti mahdollista, että finasteridi aiheuttaa gynekomastiaa. Finasteridin suoraa yhteyttä gynekomastiaan ei kuitenkaan ole pystytty osoittamaan.

Yhdysvalloissa kirjattiin 214 gynekomastiatapausta vuosien 1992 ja 1995 välillä finasteridia käyttäneillä miehillä. On syytä huomioida, että 58% näistä miehistä käytti finasteridin yhteydessä jotakin muuta lääkevalmistetta, jonka tiedetään aiheuttavan rintojen kasvua miehillä. Suurimmalla osalla käyttäjistä rinnat palautuivat normaalikokoon finasteridin käytön lopettamisen jälkeen.

Muuta huomioitavaa lääkkeen käytön yhteydessä

Finasteridin käyttö voi heikentää hedelmällisyyttä, joten jos yritätte kumppanisi kanssa lasta, tulee tämä ottaa huomioon. Pieni määrä lääkeaineesta päätyy siemennesteeseen, joten lääkkeen käytön aikana tulee käyttää kondomia mikäli kumppanisi on mahdollista tulla raskaaksi tai hän on jo raskaana: lääke voi vaikuttaa haitallisesti syntymättömään lapseen.

Raskaana olevien naisten tai raskautta suunnittelevien ei tule koskea murskattuihin tai hajonneisiin tabletteihin, sillä lääkeaine voi imeytyä verenkiertoon ihon kautta ja aiheuttaa haittoja kehittyvälle miespuoliselle sikiölle. Kokonaiset tabletit on päällystetty suojakerroksella, joten aktiivinen ainesosa ei pääse kosketuksiin ihon kanssa.

Finasteridia käyttävien miesten ei tule luovuttaa verta hoidon aikana tai neljä viikkoa hoidon lopettamisen jälkeen. Jos raskaana olevalle naiselle annetaan lääkeainetta sisältävää verta, se voi vahingoittaa sikiötä.

Jos sinulla on tiedossa verikokeita, joissa on tarkoitus testata eturauhasarvoja (PSA) ja sulkea pois eturahassyövän mahdollisuus, on tärkeää kertoa lääkärille nauttivasi finasteridia. Finasteridi voi vaikuttaa kokeiden tuloksiin ja lääkärin on otettava tämä huomioon tuloksia tarkasteltaessa.

Jos huomaat finasteridin käytön aikana arkuutta tai kyhmyjä rintojen alueella, tai vuotoa nänneistä, ota yhteys lääkäriin.

Käyttö muiden valmisteiden kanssa

Finasteridilla ei ole tunnettua vaikutusta muihin valmisteisiin tai lääkkeisiin. Varmuuden vuoksi on kuitenkin tärkeää mainita kaikista käyttämistäsi valmisteista ja rohdoista reseptianomusta täyttäessäsi.

Lähteet:

 1. Miestyyppinen kaljuuntuminen. Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Anna Hannuksela-Svahn, Lääkärikirja Duodecim: terveyskirjasto.fi
 2. Eturauhasen liikakasvu (prostatahyperplasia), eturauhasvaiva. Yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma, Lääkärikirja Duodecim: terveyskirjasto.fi
 3. Finasteridi. Lääketieteellinen aikakauslehti Duodecim: duodecimlehti.fi

Sivu päivitetty: 27.6.22017