Propecia on miestyyppisen hiustenlähdön hoidossa käytettävä lääke, joka on ollut Suomessa markkinoilla vuodesta 1998. Miestyyppinen hiustenlähtö eli androgeeninen alopesia on yleinen vaiva, jonka on todettu johtuvan sekä perinnöllisistä että hormonaalisista tekijöistä. Erityisesti dihydrotestosteronin (DHT) määrä vaikuttaa hiusten kasvuvaiheen lyhenemiseen ja hiusten ohenemiseen. Propecian vaikuttava aine finasteridi on synteettinen steroidi, joka muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan testosteronia ja estää testosteronin muuttumisen dihydrotestosteroniksi. Finasteridin myötä elimistön DHT-pitoisuus pienenee, mikä hidastaa hiustenlähtöä. Miestyyppisen hiustenlähdön ohella Propecialla voidaan hoitaa eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua.

Propeciaa on saatavilla kalvopäällysteisinä tabletteja. Hiustenlähdön hoidossa tavallisesti käytettävä annos on yksi milligramma ja eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa viisi milligrammaa. Propecia-tabletit niellään kokonaisina veden kera. Päivittäin saa ottaa ainoastaan yhden tabletin. Tabletit on suositeltavaa ottaa aina samaan kellonaikaan Propecian tehokkaan vaikutuksen takaamiseksi. Halutessaan tabletin voi ottaa ruokailun yhteydessä.

Propecian käyttötarkoitukset

Propeciaa käytetään sekä mieshormonien aiheuttaman hiustenlähdön että eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa. Molempien vaivojen hoidossa Propecian vaikutus perustuu 5-alfareduktaasin estämiseen, jolloin testosteroni ei muutu dihydrotestosteroniksi (DHT). DHT-pitoisuuden laskeminen elimistössä vähentää hiustenlähtöä sekä pienentää suurentunutta eturauhasta.

Propecia mieshormonien aiheuttaman hiustenlähdön hoidossa

Propecia soveltuu 18–41-vuotiaiden miestyyppisen hiustenlähdön hoitoon. Mieshormonien aiheuttama hiustenlähtö on hiustenlähdön yleisin muoto, ja sen nimitys johtuu siitä, että mieshormonit eli androgeenit laukaisevat sen. Alttius tämän tyyppiseen hiustenlähtöön on synnynnäinen, ja se periytyy yleensä äidiltä pojalle. Tavallisesti miestyyppinen hiustenlähtö alkaa ohimoilta ja ilmenee niin kutsuttuina leskenlovina.

Mieshormonien aiheuttaman hiustenlähdön aiheuttajana on perinnöllinen hiustupen yliherkkyys elimistön tuottamalle DHT-hormonille. Hiustupet reagoivat DHT:hen ja kutistuvat, mikä aiheuttaa sen, että hiuksia irtoaa nopeammin kuin uusia ehtii kasvaa tilalle. Erityisesti ikääntymisen myötä hiusjuuret herkistyvät DHT:lle.

DHT:ta muodostuu testosteronista 5-alfareduktaasissa. Propecian sisältämä finasteridi on synteettinen steroidi, joka muistuttaa rakenteeltaan luonnollista testosteronia. Tämän yhtäläisyyden ansiosta finasteridi pystyy ehkäisemään 5-alfareduktaasin ja testosteronin muuttumisen DHT:ksi. DHT:n määrän laskeminen elimistössä vähentää hiustenlähtöä.

Propecia eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Testosteroni vaikuttaa huomattavasti myös eturauhasen liikakasvussa kehittyviin hyvänlaatuisiin solumuutoksiin. Finasteridi estää 5-alfareduktaasin sekä testosteronin muuttumisen DHT:ksi, mikä hidastaa eturauhasen kasvua ja lopulta pysäyttää sen. Finasteridi pienentää suurentunutta eturauhasta, vähentää eturauhasen liikakasvun aiheuttamia oireita ja edistää virtsan virtausta.

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu voi aiheuttaa oireita, jotka johtuvat virtsan kerääntymisestä rakkoon ja rakon tyhjentymisen ongelmista. Virtsan kerääntymisongelmat ilmenevät tihentyneenä virtsaamistarpeena ja pahimmillaan pidätyskyvyn häiriöinä. Tyhjentymisongelmista tyypillisin on virtsantulon viipyminen, suihkun heikentyminen sekä tunne epätäydellisestä rakon tyhjenemisestä. Pitkittyessään nämä oireet voivat johtaa virtsaumpeen, jolloin virtsaaminen ei onnistu ilman apuvälineitä.

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa käytetään viiden milligramman vahvuista Propeciaa. Propecian vaikutus ei näy heti, sillä tutkimusten mukaan kestää noin kuusi kuukautta ennen kuin virtsan virtaamisessa ja muissa liikakasvun aiheuttamissa oireissa on havaittavissa finasteridin vaikutuksia.

Mitä sivuvaikutuksia Propecialla on?

Muiden lääkkeiden tavoin Propeciakin voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa käytettävä viiden milligramman annos aiheuttaa todennäköisemmin sivuvaikutuksia kuin miestyyppisen hiustenlähdön hoidossa käytettävä yhden milligramman annos. Propecian aiheuttamat sivuvaikutukset ovat yleensä lieviä, ja ne menevät ohi itsestään. Useimmiten sivuvaikutukset häviävät lääkkeen käytön jatkuessa tai sen käytön loputtua ilman erillisiä hoitotoimia.

Yleisimmät sivuvaikutukset

Propecia on hyvin siedetty lääke. Sen yleisimpiä mutta kuitenkin melko harvinaisia sivuvaikutuksia ovat seksuaalisen halun heikkeneminen, erektiovaikeudet, impotenssi sekä siemensyöksyn ongelmat, kuten kertasiemennesteen määrän pienentyminen. Propecian vaikuttava aine finasteridi estää biologisesti saatavan dihydrotestosteronin (DHT) rakentumisen ja toiminnan elimistössä, mikä aiheuttaa hormonitasapainon muutoksia, jotka näkyvät muun muassa erektiohäiriöinä ja seksuaalisen halukkuuden laskuna. Finasteridin aiheuttamat hormonitasapainon muutokset voivat oireilla myös eturauhasen pienentymisenä, rintasyöpäriskin kohoamisena ja maksaentsyymien lisääntymisenä. Edellä mainittuja sivuvaikutuksia esiintyy enintään yhdellä käyttäjällä sadasta.

Propecia voi aiheuttaa mielialan muutoksia, kuten alakuloista mielialaa, masennusta ja joissakin tapauksissa myös itsemurha-ajatuksia. Tällaisten sivuvaikutusten ilmetessä Propecian käyttö on suositeltavaa lopettaa. Lisäksi potilaan tulee hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Muita sivuvaikutuksia

Propecia voi aiheuttaa myös muita sivuvaikutuksia, mutta niiden yleisyyttä ei ole toistaiseksi pystytty määrittelemään kliinisissä tutkimuksissa. Käyttäjien mukaan Propecian käytön aikana voi ilmetä kipuja kiveksissä, rintojen turvotusta tai arkuutta, sydämentykytystä, masentuneisuutta, silmien kuivuutta sekä näköhäiriöitä. Rintojen turvotuksen ja arkuuden taustalla ovat hormonitasapainon muutokset. Mikäli Propecian käytön aikana rinnoissa tai rintakudoksessa ilmenee kyhmyjä tai kipuja tai rintarauhasesta erittyy nestettä, Propecian käyttö tulee lopettaa ja potilaan tulee hakeutua lääkäriin.

Propecian käytön päätyttyä monilla lääkettä käyttäneillä on ilmennyt toistuvasti erektiovaikeuksia. Käyttäjät ovat raportoineet myös jatkuvista siemensyöksyn ongelmista sekä pysyvästä seksuaalisen halun heikkenemisestä. Propecia heikentää usein siemennesteen laatua, mutta sen laatu paranee tai normalisoituu yleensä lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Propecian pitkäaikaisen käytön on todettu voivan johtaa hedelmättömyyteen.

Vakavat sivuvaikutukset

Propecia voi aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia, kuten allergisen reaktion. Yliherkkyys finasteridille tai jollekin muulle Propecian ainesosalle ilmenee yleensä huulien, kasvojen, kielen tai nielun turvotuksena, nielemisvaikeuksina, ihottumana ja hengitysvaikeuksina. Tällaisten oireiden esiintyessä Propecian käyttö tulee lopettaa välittömästi. Lisäksi on syytä hakeutua pikaisesti lääkäriin. Voimakas allerginen reaktio voi johtaa anafylaktiseen sokkiin, joka vakavimmillaan voi olla hengenvaarallinen.

Propecia on tarkoitettu ainoastaan miehille, eivätkä naiset saa käyttää sitä raskauteen kohdistuvan vaaran vuoksi. Raskaana olevien naisten tulee välttää puolitettujen tai murskattujen Propecia-tablettien käsittelemistä. Mikäli poikalasta odottavan äidin elimistöön joutuu suun tai ihon kautta finasteridia, se voi aiheuttaa epämuodostumia syntyvän poikalapsen sukupuolielimissä. Finasteridia voi myös erittyä siemennesteeseen, mikä raskaana olevien tai raskautta suunnittelevien naisten tulee ottaa huomioon. Jos raskaana oleva nainen joutuu kosketuksiin Propecian vaikuttavan aineen kanssa, hänen on käännyttävä pikaisesti lääkärin puoleen.

Onko lääkkeiden samanaikaisella käytöllä yhteisvaikutuksia?

Propecian vaikuttavalla aineella finasteridilla ei ole tähän mennessä havaittu huomattavia yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Siitä huolimatta hoitavalle lääkärille tulee kuitenkin kertoa muista samanaikaisesti käytettävistä lääkkeistä ja rohdosvalmisteista, kuten mäkikuismasta. Monista muista lääkkeistä poiketen Propecialla ei tiedetä olevan yhteisvaikutuksia alkoholin eikä ruoka-aineiden kanssa.

Propecian vasta-aiheet

Propecia on hyvin siedetty lääke, eikä sen käytölle ole juurikaan vasta-aiheita. Allergia finasteridille tai jollekin muulle Propecian ainesosalle muodostaa luonnollisesti vasta-aiheen sen käytölle. Propecia on tarkoitettu ainoastaan aikuisille miehille, joten sen käyttö on kielletty naisilta sekä alle 18-vuotiailta lapsilta ja nuorilta. Kliiniset tutkimukset ovat myös osoittaneet sen, ettei Propecia tehoa naisilla esiintyvään hiustenlähtöön.

Propecia voi vaikuttaa eturauhassyövän seulontaan käytettävän PSA-verikokeen (prostataspesifinen antigeeni) tulokseen. Propecian käytöstä tulee kertoa lääkärille ennen PSA-verikoetta, koska finasteridi alentaa yleensä PSA-arvoja.

Maailman antidopingtoimisto (WADA) on kieltänyt Propecian ja ylipäänsä finasteridin käytön urheilukilpailuissa. Finasteridi ei varsinaisesti paranna suoritusta, mutta se vaikeuttaa dopingaineiden havaitsemista verestä. Lukuisat urheilijat ovatkin saaneet kilpailukieltoja finasteridin käytön takia.

Lähteet:

  1. Propecia tabletti, kalvopäällysteinen 1mg. Lääketietokeskus: laakeinfo.fi
  2. Propecia. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: spc.nam.fi
  3. Propecia: Uses, Dosage & Side Effects. Drugs.com, suuri terveysaiheinen internetjulkaisija: drugs.com

Sivu julkaistu: 21.6.2017