Korkea verenpaine (tunnetaan myös verenpainetautina) aiheuttaa vain harvoin huomattavia oireita, ja sitä kutsutaankin 'hiljaiseksi tappajaksi', sillä hoitamattomana korkea verenpaine lisää riskiä vakaviin terveysvaivoihin, kuten sydänkohtaukseen ja halvaukseen.

Artikkelissa tutustumme korkean verenpaineen oireisiin, seurauksiin ja hoitoon. Voit tilata hoidon Medilicon kautta. Terveystietojesi perusteella lääkärimme kirjoittaa sinulle reseptin ja lähettää sen apteekkiin josta tuote lähetetään sinulle. Saat avun korkean verenpaineen hoitoon ilman ylimääräisiä toimitus- tai lääkärikuluja.

 • E-resepti
  lääkäriltämme

 • Resepti kelpaa
  kaikissa apteekeissa

 • Nopea
  toimitus
 • Kaikenkattava
  lääketieteellinen hoitopalvelu

Mikä on korkea verenpaine?

Korkea verenpaine on elimistölle haitallinen tila, missä sydän joutuu työskentelemään tavallista enemmän pumpatakseen verta kaikkialle elimistöön – tämä johtaa ateroskleroosiin eli valtimonkovettumatautiin, ja lisää huomattavasti riskiä halvaukseen, munuaisten sairauksiin ja sydäninfarktiin.

Jos verenpaine on kovasti koholla, voi ilmetä oireita, kuten huimauksen tunnetta ja päänsärkyä, mutta useimmiten tauti jää huomaamatta. Ainoa keino korkean verenpaineen diagnosointiin on mitata verenpaine.

Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä elinikää lyhentävistä terveysvaivoista, ja se aiheuttaa joka vuosi yli 9 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Suomalaisista aikuisista noin kaksi miljoonaa kärsii kohonneesta verenpaineesta, ja vain joka viidennen verenpaine on ihanteellisella tasolla.

Verenpaine mitataan kahta eri arvoa käyttämällä: systolinen paine (korkeampi luku) on voima, jolla sydän pumppaa verta kaikkialle kehoon, kun taas diastolinen paine (alempi luku) määrittää sen, miten paljon vastusta verisuonissa ilmenee. Kumpaakin näistä mitataan elohopean millimetreinä (mmHg).

systolinen ja diastolinen verenpaine

Terve ja epäterve verenpaine

Korkean verenpaineen raja-arvona pidetään yleensä 140/90 mmHg arvoa, mutta tämä vaihtelee eri maiden välillä. Verenpaine-arvot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan seuraavasti:

 • Korkea verenpaine: 140/90mmHg tai yli
 • Ihanteellinen verenpaine: 90/60 mmHG – 120/80mmHg
 • Alhainen verenpaine: alle 90/60mmHg

Verenpainelukema, joka on 120/80mmHg – 140/90mmHG voi merkitä sitä, että olet riskissä kärsiä korkeasta verenpaineesta, mikäli et ryhdy toimiin verenpaineen hallitsemiseksi.

Systolinen mmHg Diastolinen mmHg
Optimaalinen < 120 < 80
Normaali < 130 < 90
Lievästi kohonnut 130-139 85-89
Verenpainetauti 1 aste 140-159 90-99
Verenpainetauti 2 aste 160-179 100-109
Verenpainetauti 3 aste ≥ 180 < 110

Mikä aiheuttaa korkean verenpaineen?

Korkean verenpaineen kehittymiseen johtavat seikat eivät ole vielä täysin tiedossa, mutta verenpaineeseen vaikuttavia tekijöitä voi olla monia. Näistä yleisimpiä ovat:

 • Tupakointi
 • Ylipaino
 • Liikunnan puute
 • Liiallinen suolan määrä ruokavaliossa
 • Liiallinen alkoholin nauttiminen (yli 1-2 alkoholipitoista juomaa päivässä)
 • Stressi
 • Korkea ikä
 • Perimä
 • Läheinen perheenjäsen, jolla on todettu korkea verenpaine
 • Krooninen munuaissairaus
 • Lisämunuaisen tai kilpirauhasen toimintaan liittyvät ongelmat
 • Uniapnea

Monissa tapauksissa yksittäistä syytä korkealle verenpaineelle ei löydy: jopa 95% kaikista todetuista kohonneen verenpaineen tapauksista ei löydetä selitystä verenpaineen kohoamiselle. Tällaiset kohonneen verenpaineen tapaukset määritellään idiopaattiseksi verenpainetaudiksi.

Vaikka ensisijaista verenpainetautia on vaikea yhdistää yksittäisiin aiheuttajiin, tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet yhteyksiä tiettyihin riskitekijöihin. Korkea verenpaine on yleensä periytyvä vaiva, josta kärsivät monet eri perheenjäsenet. Tiedossa on myös se, että miehet kärsivät korkeasta verenpaineesta naisia yleisemmin.

Kun kohonneelle verenpaineelle pystytään määrittämään selkeä syy, joka johtuu yleensä toisesta sairaudesta, tilasta tai tietyistä lääkkeistä, kutsutaan tilaa sekundaariseksi verenpainetaudiksi.

Tunnettu sekundaarisen verenpainetaudin aiheuttaja on etenkin pitkäaikainen munuaissairaus, mutta se voi johtua myös kasvaimista tai muista muutoksista lisämunuaisissa, jolloin elin erittää liiallisesti verenpainetta nostattavia hormoneja. Näiden lisäksi kohonnut verenpaine voi johtua munuaisten verenkierron sairaudesta, primaari aldosteronismista, aortan ahtaumasta, Cushingin syndroomasta, feokromosytoomasta ja e-pillereistä. Runsas, useita kertoja viikossa tapahtuva lakritsin tai salmiakin syönti paljastuu silloin tällöin verenpainetaudin aiheuttajaksi. Myös raskaus ja verisuonia supistavat valmisteet voivat johtaa verenpaineen kohoamiseen.

Kuka on altis korkean verenpaineen kehittymiselle?

 • Tupakoivat ihmiset
 • Ihmiset, joiden perheessä ilmenee korkeaa verenpainetta
 • Raskaana olevat naiset
 • Ehkäisypillereitä käyttävät naiset
 • Yli 35-vuotiaat
 • Ylipainoiset ja sairaalloisen lihavat ihmiset
 • Liikuntaa harrastamattomat ihmiset
 • Alkoholia runsaasti käyttävät
 • Runsaasti rasvaisia ja suolaisia ruokia nauttivat
 • Uniapneasta kärsivät

Ruokavalion vaikutus verenpaineeseen

Sekä elämäntavoilla että ruokavaliolla on suuri merkitys ensisijaiseen kohonneeseen verenpaineeseen, ja etenkin suolan yhteys verenpaineen kohoamiseen on huomattava. Tutkijoiden mukaan Japanin pohjoissaarilla elävät ihmiset syövät enemmän suolaa, kuin kukaan muu maailmassa, ja heillä ilmenee enemmän korkeaa verenpainetta kuin missään muualla. Tiedetään myös, että ihmiset, jotka eivät nauti ollenkaan suolaa ruuissaan, eivät yleensä kärsi ensisijaisesta verenpainetaudista.

Suurin osa korkeasta verenpaineesta kärsivistä ihmisistä kärsii suolaherkkyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että perustarpeet ylittävä suolamäärä nostattaa verenpainetta välittömästi. On syytä huomata, että kaliumin, kalsiumin ja magnesiumin puute ruokavaliossa voi lisätä riskiä kohonneeseen verenpaineeseen.

Lue lisää korkean verenpaineen hoidosta ja ehkäisystä ruokavalion avulla kohdassa 'Korkean verenpaineen hoito'.

Korkean verenpaineen oireet

Yksi korkean verenpaineen vaarallisimmista tekijöistä on se, että se aiheuttaa vain harvoin huomattavia oireita, jolloin kohonnut verenpaine jää diagnosoimatta ja hoitamatta. Jopa kaksi kolmesta ihmisestä ei tiedä kärsivänsä korkeasta verenpaineesta, sillä ainoa keino mitata verenpainetta on käydä lääkärin vastaanotolla tai mitata verenpaine itse kotona. Verenpaineen tarkkailu on tärkeää etenkin tilanteissa, joissa läheinen sukulainen kärsii tilasta.

Mikäli verenpaine on erittäin korkealla, voi seuraavia oireita ilmetä:

 • Vakava päänsärky
 • Väsymys ja sekavuus
 • Näkövaivat
 • Rintakivut
 • Epäsäännöllinen sydämen syke
 • Verinen virtsa
 • Hakkaava tunne rinnassa, kaulassa tai korvissa

Korkean verenpaineen esiintyvyys

Suurimmalla osalla ihmisistä verenpaine nousee iän myötä: diastolisen verenpaineen keskiarvo suurenee 55 vuoden ikään ja systolisen arvo yli 80 vuoden ikään asti. Suomessa yleinen verenpainetaso on laskenut merkittävästi 1970-luvulta lähtien, mutta tämä kehitys on hidastunut 2000-luvulla. 2010-luvun loppuun mennessä diastolinen paine on kääntynyt uudelleen nousuun.

Korkean verenpaineen aiheuttamat terveysvaarat

Jos verenpaine on liian korkealla, se rasittaa sydämen lisäksi verisuonia ja muita elimiä, kuten aivoja, munuaisia ja silmiä. Pitkittynyt korkea verenpaine voi nostaa riskiä moniin haitallisiin ja pahimmillaan hengenvaarallisiin tiloihin, kuten:

 • Verisuonten vaurioituminen. Terveet verisuonet ovat joustavat ja vahvat, ja niiden sisäseinämän pinta on sileä, jolloin veri pääsee kiertämään vapaasti. Korkea verenpaine vaurioittaa verisuonia hitaasti, mikä altistaa niitä rasvakertymille ja ahtautumiselle. Ahtautuneet verisuonet muuttuvat jäykiksi ja niissä ilmenee terveitä verisuonia herkemmin repeytymiä ja veritulppia.
 • Sydäntauti. Sydäntauti vaikuttaa sydämen verisuoniin, ja se johtaa näiden elintärkeiden verisuonten ahtautumiseen. Kun veri ei pääse kiertämään sydämeen vapaasti, voit kärsiä rasitusrintakivusta, sydänkohtauksesta tai sydämen rytmihäiriöistä.
 • Sydänkohtaus ja halvaus (tutkimusten mukaan jopa 75% sydänkohtauksista ja aivohalvauksista johtuu osittain korkeasta verenpaineesta).
 • Sydämen vajaatoiminta. Korkean verenpaineen aiheuttama sydämeen kohdistuva rasitus voi heikentää sydänlihaksen toimintakykyä ja johtaa lopulta sydämen vajaatoimintaan.
 • Ääreisverenkierron ongelmat.
 • Aortan valtimonpullistuma.
 • Munuaisten vauriot. Munuaiset poistavat ylimääräistä nestettä ja kuona-aineita elimistöstä, ja niiden toiminta riippuu terveistä verisuonista. Korkea verenpaine voi johtaa munuaisten vajaatoimintaan, jolloin ne eivät pysty poistamaan kuona-aineita tehokkaasti. Lisäksi korkea verenpaine voi johtaa munuaisten arpeutumiseen, joka johtuu munuaisten pienten verisuonien vaurioista.
 • Aivojen vauriot. Aivot kaipaavat sydämen lailla verta toimiakseen kunnolla, mutta korkea verenpaine voi johtaa mm. TIA-kohtaukseen, halvaukseen, dementiaan ja kognitiivisten toimintojen heikentymiseen. TIA-kohtaus on ohimenevä, lievä tila, jolloin verenkierto aivoissa estyy ateroskleroosin tai veritulpan takia – TIA-kohtaus on usein merkki siitä, että olet vaarassa kärsiä vaarallisesta halvauksesta. Korkean verenpaineen aiheuttama verisuonten ahtautuminen ja tukkeutuminen voi johtaa dementiaan, joka vaikuttaa ajatteluun, puheeseen, muistin toimintaan, liikkumiseen ja näköön.

Mikäli kärsit kohonneesta verenpaineesta, voidaan yleensä alentaa riskiä näihin terveyshaittoihin nopeasti ja tehokkaasti alentamalla verenpainetta pienenkin määrän.

Korkean verenpaineen diagnosointi

Verenpainetaudin diagnoosi perustuu toistuviin verenpaineen mittauksiin, jotka suoritetaan lääkärin vastaanotolla tai terveydenhoitajan toimesta elohopeamittarilla. Potilas pystyy nykyisin myös mittaamaan verenpaineen omatoimisesti kotimittarilla, jolloin verenpaineen tarkkailu on huomattavasti helpompaa.

Joissain tapauksissa verenpaineesta voi olla vaikea saada selkeää kuvaa toistuvilla mittauksilla, ja kotimittaus voi näissä tilanteissa antaa paremman kuvan verenpaineesta, sillä potilas voi jännittää mittaustilannetta ja painetaso nousee valheellisesti. Mittausta ennen tulee välttää kofeiinipitoisia juomia, tupakointia ja fyysistä ponnistelua.

Verenpaine voidaan mitata ns. ambulatorisella verenpainemittauksella, jossa potilas kantaa mukanaan vuorokauden ajan automaattisesti verenpainetta mittaavaa laitetta, joka antaa kattavan kuvan verenpaineesta 24 tunnin ajalta.

Tapauksissa joissa epäillään korkeaa verenpainetta, on syytä suorittaa myös sydämen ja keuhkojen kuuntelu, sydänfilmin otto, keuhkojen röntgenkuva ja verikokeet. Verikokeista voidaan tarkastaa perusverenkuva sekä kolesteroliarvot.

Sekundaarinen verenpainetauti löytyy 5-10 prosentilta verenpainepotilaista, ja sen diagnosointi on tärkeää, sillä se voi olla parannettavissa.

Korkean verenpaineen hoito

Korkeaa verenpainetta pyritään ehkäisemään ja hoitamaan sekä ruokavaliomuutoksilla, elämäntavoilla ja lääkityksellä.

Ruokavaliosuositukset korkean verenpaineen hoitoon

Ruokavaliolla on suuri merkitys sydämen terveyteen, verisuoniin ja verenpaineeseen. Mitä terveellisemmin syöt, sitä pienempi riski on korkean verenpaineen kehittymiseen.

Jos kärsit korkeasta verenpaineesta on erityisen tärkeää kiinnittää huomio ruokavalioon, ja jos käytät lääkkeitä verenpaineen hallitsemiseen, voi oikeanlainen ruokavalio ehkäistä tarvetta lääkkeille ja vähentää niiden käyttöä.

Suolan käyttö

Vähennä suolan käyttöä huomattavasti. Suola on yksi merkittävimmistä korkeaa verenpainetta aiheuttavista tekijöistä, sillä suola johtaa nesteiden kertymiseen elimistöön ja tämä ylimääräinen neste johtaa verenpaineen kohoamiseen.

Liiallinen suolan nauttiminen voi johtaa myös siihen, etteivät verenpainetta alentavat lääkkeet, kuten diureetit toimi riittävän tehokkaasti. Suolan vähentäminen ja välttäminen onkin yksi nopeimmista keinoista verenpaineen alentamiseen. Suolan välttäminen voi kuitenkin olla hankalaa, sillä ihminen nauttii luontaisesti suolan mausta ja monet ruuat sisältävät runsaasti lisättyä suolaa.

Aikuisen ihmisen ei tulisi syödä yli 6 grammaa suolaa päivässä, mutta suurin osa meistä nauttii huomattavasti yli suositusten: ihmiset nauttivat keskimäärin 8 grammaa suolaa päivässä. Suurin osa ihmisten nauttimasta suolasta on 'piilosuolaa', jota löytyy leivästä, kekseistä, aamiaismuroista, sekä valmisruuista ja kastikkeista. Tämä piilosuola kattaa 75% kaikesta syömästämme suolasta, kun taas 25 % tulee ruuanlaiton yhteydessä lisätystä suolasta.

Ruoka-aineiden sisällysluetteloita tutkimalla saat kuvan sitä, paljonko suolaa käyttämäsi ruoka-aineet sisältävät. On suositeltavaa välttää lisättyä suolaa sisältäviä tuotteita ja välttää suolan liikakäyttöä ruuanlaiton yhteydessä. Suolan vähentäminen voi saada ruuan tuntumaan mauttomalta ja tähän tottuminen voi viedä aikaa - käyttämällä enemmän muita mausteita voidaan kuitenkin korvata suola helposti.

Osa ulkomaisista ruokatuotteista voi sisältää maininnan natriumista suolan sijaan, ja tätä tulee tarkkailla, sillä suola muodostuu natriumkloridista, ja natrium on se osa suolasta, joka nostattaa verenpainetta. 1 gramma natriumia vastaa 2.5 grammaa suolaa.

Näin pienennät nauttimasi suolan määrää ja parannat verenpainettasi:

 • Älä lisää suolaa ruuanlaiton aikana. Muista, että soijakastike, liemikuutiot ja muut samanlaiset valmisteet sisältävät runsaasti suolaa.
 • Tuo lisämakua ruokiisi yrteillä ja mausteilla. Kokeile tuoretta chiliä, inkivääriä, sitruunaa ja limeä.
 • Jos kaipaat suolan makua, voit käyttää pieniä määriä vähän natriumia sisältäviä suolan korvikkeita.
 • Tavalliset lisukkeet, kuten ketsuppi, sinappi ja säilykkeet sisältävät usein runsaasti suolaa, joten valikoi vähäsuolaiset vaihtoehdot käyttöösi.
 • Leipä ja aamiaismurot voivat sisältää runsaasti piilosuolaa. Tarkasta tuotteen sisältö ja vertaile eri merkkejä ja tuotteita keskenään löytääksesi itsellesi sopiva vaihtoehto.
 • Jos syöt ravintolassa, voit pyytää henkilökuntaa valmistamaan ruokasi vähäsuolaisena.
 • Savustetut ja prosessoidut lihatuotteet ja kala sisältävät runsaasti suolaa – vältä näitä.
 • Etsi käyttöösi vähäsuolaisia reseptejä, näitä löytyy runsaasti internetistä.

Vihannesten ja hedelmien nauttiminen

Lisäämällä vihannesten ja hedelmien määrää ruokavaliossa voit ehkäistä korkeaa verenpainetta, sillä kasvikset sisältävät runsaasti vitamiineja, mineraaleja ja kuitua, jotka auttavat pitämään elimistön terveenä. Lisäksi kasviksista saa kaliumia, joka auttaa ehkäisemään suolan haitallisia vaikutuksia elimistössä ja se auttaa alentamaan verenpainetta.

Alentaaksesi verenpainetta, aikuisten tulisi nauttia vähintään 5 annosta kasviksia ja vihanneksia päivässä. Yksi annos on 80 grammaa, ja seuraavat vaihtoehdot edustavat yhtä annosta:

 • Jälkiruokakulhollinen salaattia
 • Kolme suurta ruokalusikallista kasviksia
 • Kolme suurta ruokalusikallista palkokasveja, kuten kikherneitä, papuja tai linssejä
 • Kaksi pientä hedelmää, kuten luumua, aprikoosia tai satsumaa
 • Yksi viipale suurta hedelmää, kuten melonia, ananasta tai mangoa
 • 1-3 ruokalusikallista marjoja tai viinirypäleitä
 • Lasillinen (150 ml) hedelmä- tai kasvismehua
 • Ruokalusikallinen kuivattua hedelmää

Näin lisäät kasvisten määrää ruokavaliossasi:

 • Lisää kourallinen marjoja tai keitettyjä hedelmiä aamiaismysliin tai puuroon, tai lisää muusattua banaania, avokadoa tai tomaattia voilevällesi
 • Jos syöt kananmunia aamiaiseksi, lisää muutama grillattu tomaatti, sieniä tai pinaattia lautasellesi
 • Lisää lounaalla ja illallisella lautasellesi salaattia tai vähintään kaksi annosta kasviksia
 • Lisää kasviksia voileipiin ja wrappeihin
 • Lisää raastettuja tai paloiteltuja vihanneksia ja palkokasveja pastakastikkeeseen, keittoihin ja pataruokiin
 • Valmistaessasi liharuokia, voit korvata osan lihasta linsseillä
 • Napostele kasviksia ja hedelmiä päivän mittaan. Voit esimerkiksi leikata porkkanaa, paprikaa ja kurkkua ohuiksi tangoiksi

Vältä tyydyttyneitä rasvoja

Keho kaipaa toimiakseen tietyn määrän kolesterolia, mutta liiallinen määrä kolesterolia johtaa rasvakertymien kehittymiseen verisuonissa, mikä puolestaan johtaa verisuonten ahtautumiseen ja halvaus- ja sydänkohtausriskin kohoamiseen. Ravinnosta saatavia rasvoja on erilaisia, ja yleisesti ottaen tyydyttymättömät rasvahapot ovat elimistölle hyödyllisiä, kun taas tyydyttyneet, eläinperäiset rasvat johtavat usein kolesterolin kertymiseen.

Elimistö käyttää tyydyttyneitä rasvoja muodostaakseen kolesterolia, joten liiallinen tyydyttyneiden rasvojen nauttiminen nostaa veren kokonaiskolesterolia. Jos kärsit korkeasta verenpaineesta, on erittäin tärkeää pitää huolta kolesteroliarvoista, sillä yhdessä korkea kolesteroli ja korkea verenpaine lisäävät hengenvaarallisten terveysvaivojen riskiä huomattavasti.

Tyydyttyneitä eli kovia rasvoja saadaan useimmiten eläinperäisistä tuotteista, kuten punaisesta lihasta, voista ja juustosta, sekä leivoksista ja kekseistä. Myös kookosöljy ja palmuöljy sisältävät tyydyttyneitä rasvoja. Vältä tyydyttyneitä rasvoja sisältäviä tuotteita, ja suosi niiden sijaan terveellisiä pehmeitä rasvoja, kuten oliiviöljyä, pähkinöitä ja avokadoa.

Noudata seuraavia ohjeita pitääksesi kolesterolin alhaisena:

 • Syö kalaa 2-3 kertaa viikossa. Valkoinen kala sisältää vähän rasvaa ja runsaasti vitamiineja ja mineraaleja. Rasvainen kala, kuten lohi ja makrilli, sisältää runsaasti terveellisiä omega 3-rasvahappoja, jotka auttavat alentamaan verenpainetta, suojaavat sydäntä ja verisuonia, ehkäisevät veritulppien muodostumista ja vähentävät triglyseridien määrää veressä.
 • Nauti kevyitä lihatuotteita, kuten kanaa ja vähärasvaisia maitotuotteita. Ruokaa valmistettaessa on syytä poistaa näkyvä rasva lihasta.
 • Vältä tyydyttyneitä rasvahappoja, joita löytyy voista, maitotuotteista ja eläinperäisistä tuotteista.

Vältä alkoholia

Liiallinen alkoholin nauttiminen voi nostaa verenpainetta pitkällä aikavälillä. Lisäksi alkoholi sisältää runsaasti kaloreita, jotka voivat johtaa painonnousuun ja verenpaineen kohoamiseen tästä syystä.

Jos pidättäydyt suositellussa alkoholimäärässä, vältät verenpaineen nousua. Nykysuositusten mukaan alkoholikäytön riskiraja on miehillä 24 annosta ja naisilla 16 annosta viikossa, ja päivässä riskiraja on miehillä maksimissaan 7 annosta ja naisilla 5 annosta. Näissä rajoissa pysyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö terveysriskejä ilmene, sillä 5 annosta päivässä joka päivä lisää huomattavasti riskiä erilaisiin terveysvaivoihin.

Yksi alkoholiannos vastaa 10 ml puhdasta alkoholia, mutta koska alkoholijuomat ovat vahvuuksiltaan erilaisia ja niitä nautitaan eri kokoisina annoksina, on tärkeää tietää, kuinka paljon alkoholia tietty juoma sisältää. Viinit sisältävät yleensä 11-14% alkoholia, jolloin yksi 175 ml lasillinen voi sisältää 1.9-2.4 annosta ja 250 ml lasillinen 2.8-3.5 annosta.

Vaikka nauttisit suosituksia vähemmän alkoholia, hyödyt silti alkoholin määrän vähentämisestä ja samalla verenpaineesi laskee. Alkoholin nauttimista voidaan rajoittaa seuraavilla keinoilla:

 • Kokeile vähäalkoholisia vaihtoehtoja: nykyisin on saatavilla alkoholittomia ja vähän alkoholia sisältäviä oluita ja siidereitä.
 • Tarkasta tuotteen etiketti – monet valmistajat mainitsevat kuinka monta annosta alkoholia tuote sisältää.
 • Lisää juomiisi vettä tai muita nesteitä, jotka pitkittävät juoman nauttimista.
 • Älä napostele suolaisia ruokia nauttiessasi alkoholia – sipsit ja suolapähkinät saavat olon janoiseksi, jolloin juot enemmän ja samalla niiden sisältämä suola kohottaa verenpainetta.
 • Jos nautit alkoholia kotona, osta itsellesi alkoholimitta, jolloin voit tarkkailla alkoholin kulutusta.

Liikunta

Liikunnan puute on yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen, joten liikunnan lisääminen auttaa alentamaan verenpainetta. Jos sinulla on hiljattain todettu korkea verenpaine, saattaa hoitaja tai lääkäri ehdottaa liikunnan lisäämistä verenpaineen hallitsemiseksi. Ajatus liikunnasta voi kuitenkin hermostuttaa, sillä liikunta nostattaa tunnetusti sykettä ja verenpainetta – on tärkeää ymmärtää, että liikunta nostaa verenpainetta vain hetkellisesti ja että fyysisen rasituksen jälkeen verenpaine palaa normaalitasolle.

Suurin osa korkeasta verenpaineesta kärsivistä ihmisistä voi harrastaa liikuntaa turvallisesti, mutta vakavissa tapauksissa voidaan korkean verenpaineen hoito aloittaa lääkityksellä, ja liikunta suositellaan aloitettavaksi vasta siinä vaiheessa, kun verenpaine alkaa lähestyä turvallista tasoa. Jos kärsit erittäin korkeasta verenpaineesta, älä aloita liikuntaharrastusta ilman lääkärin lupaa.

Seuraava taulukko antaa kuvan siitä, mitä liikunnan harrastamisessa tulee ottaa huomioon verenpaineen kannalta. Muista aina keskustella liikunnan harrastamisesta lääkärisi kanssa.

Verenpaine Liikunta
Alle 90/60 Saatat kärsiä alhaisesta verenpaineesta, puhu aiheesta lääkärisi kanssa ennen uuden liikuntamuodon aloittamista
90/60-140/90 On turvallista liikkua enemmän, ja säännöllinen liikunta auttaa pitämään verenpaineen ihanteellisella tasolla
140/90 – 179/99  Liikunnan harrastaminen ja liikuntamäärän lisääminen on yleisesti ottaen turvallista
180/100 – 199/109  Puhu lääkärille ennen uuden liikuntaharrastuksen aloittamista 
200/110 tai yli Älä aloita liikuntaa – puhu lääkärillesi 

Korkean verenpaineen hoito lääkityksellä

Jos sinulla diagnosoidaan korkea verenpaine, saattaa lääkäri määrätä yhden tai muutaman valmisteen verenpaineen hallitsemiseen. Lääkehoito tulisi aloittaa tilanteissa, joissa systolinen painetaso on vähintään 160 mmHG tai diastolinen painetaso vähintään 100 mmHG. Jos potilaalla on todettu jokin muu terveysvaiva korkean verenpaineen lisäksi, kuten diabetes tai sydän- ja verisuonisairaus, suositellaan lääkehoitoa verenpaineen ylittäessä 140/90 mmHg. Lääkehoidon tavoitteena on saavuttaa 140/85 mmHg arvo muutoin terveillä potilailla, mutta mikäli potilaalla on muita sairauksia, voivat tavoitearvot olla tätä pienemmät.

Hoidossa pyritään alentamaan verenpainetta tehokkaasti ja samalla välttämään elämän laatua haittaavat sivuvaikutukset. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, jota voidaan tarvittaessa suurentaa. Jos lääkkeellä ei saavuteta haluttuja tuloksia tai haittavaikutuksia ilmenee, voidaan annosta muuntaa tai lääke vaihtaa toiseen. Yleisimmät korkean verenpaineen hoidossa käytetyt valmisteet ovat:

 • ACE:n estäjät ali angiotensiinireseptorien antagonistit
 • Diureetit eli nesteenpoistolääkkeet
 • Beetasalpaajat
 • Kalsiumkanavan salpaajat

ACE:n estäjät toimivat laajentamalla verisuonia, jolloin veri kiertää vapaammin ja verenpaine laskee. Nämä soveltuvat usein hyvin potilaille, jotka saavat sivuvaikutuksia muista verenpainelääkkeistä. Beetasalpaajat toimivat ehkäisemällä adrenaliinin vaikutusta elimistössä, jolloin sydämen syke hidastuu ja verenpaine laskee.

Lisäksi beetasalpaajat auttavat verisuonia laajenemaan, ja tämä auttaa osaltaan laskemaan verenpainetta. Diureetit auttavat munuaisia poistamaan natriumia ja nesteitä elimistöstä, mikä auttaa rentouttamaan verisuonten seinämiä ja alentamaan verenpainetta. Diureettejä käytetään yleensä samanaikaisesti jonkin muun verenpainetta alentavan valmisteen kanssa.

verenpaine lääkkeiden toiminta kehossa

Diureetit, beetasalpaajat ja ACE:n estäjät ovat tavallisimmin käytettyjä verenpainetaudin lääkkeitä. Kalsiumkanavan salpaajat estävät kalsiumin kulkeutumisen solun sisään ja rentouttavat verisuonten seinämiä, jolloin verenpaine laskee – kalsiumkanavan salpaajat toimivat erityisen hyvin tapauksissa, joissa systolinen verenpaine on korkea.

Potilaan ikä voi vaikuttaa siihen, mitä valmistetta määrätään. Usein alle 55-vuotiaille tarjotaan ACE:n estäjää, kun taas yli 55-vuotiaille suositellaan useimmiten kalsiumkanavan salpaajaa. Lääkkeitä saattaa joutua käyttämään koko elämän ajan, mutta lääkehoitoa voidaan vähentää tai lopettaa kokonaan, mikäli verenpaine pysyy ihanteellisella tasolla monen vuoden ajan.

On tärkeää ottaa lääkkeet lääkärin määräämällä tavalla, sillä muutoin ne eivät välttämättä toimi halutulla tavalla. Lääkkeiden nauttiminen ei välttämättä tee huomattavia muutoksia oloon, sillä korkea verenpaine ei yleensä aiheuta oireita, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö lääkkeet toimi.

Verenapainelääkkeiden tilaaminen netistä: Kysymyksiä ja vastauksia

Kuinka ostan verenpainelääkkeitä netistä?

Kun tilaat lääkkeen kohonneen verenpaineen hoitoon Medilicon verkkoklinikalta, pyydämme sinua täyttämään lyhyen terveyskyselyn, jonka perusteella yhteistyölääkärimme varmistaa, että lääke on sinulle sopiva. Jos sinulla on perussairauksia, lääkäri ottaa ne huomioon suositellessa sinulle hoitoa kohonneeseen verenpaineeseen. Jos sinulla on verenpainetauti ja lääkäri on määrännyt sinulle lääkkeen, on erittäin tärkeää että noudatat lääkärin määräämiä ohjeita ja annostuksia.

Kuinka toimitus- ja tilausprosessi toimii?

Kun lääkärimme on myöntänyt sinulle reseptin, toimitamme lääkkeet haluamaasi osoitteeseen. Käytämme toimittajana Postia, joten voit tilata tuotteet esimerkiksi kotiisi. Lääkkeet toimitetaan sinulle noin 3 - 5 arkipäivässä tilauksestasi.

Yhteistyöapteekkimme pakkaa lääkkeet kohonneen verenpaineen hoitoon neutraaliin pakkaukseen, josta ei käy ilmi paketin sisältö. Toimituksen peruminen onnistuu ennen kuin lääkkeet on lähetetty yhteistyöapteekistamme. Kun lähetys on lähtenyt apteekistamme, tilauksen peruminen ei ole enää mahdollista.

Kuuluuko palveluun muuta verenpainelääkkeen lisäksi?

Palvelumme lopullinen hinta on tilausvaiheessa näkemäsi hinta, johon kuuluu:

 • alkuperäinen lääke
 • yhteistyölääkärimme konsultaatio
 • resepti
 • toimitus

Onko turvallista tilata reseptilääkkeitä korkean verenpaineen hoitoon verkosta?

Medilico on täysin lisensoitu verkkoklinikka, joka on rekisteröity EU-alueella Isossa-Britanniassa. Tämän ansiosta voit tilata meiltä huoletta verenpainelääkkeitä Suomeen. Voit varmistua sivustomme laillisuudesta klikkaamalla sivun alalaidassa olevia sertifikaatteja, jotka johtavat Ison-Britannian lääkeviranomaisten sivuille.

Näin palvelumme toimii
  • Valitse hoitosi

   Valitse lääke, jonka haluat tilata, ja tämän jälkeen määritä haluamasi pakkauskoko ja annostus.

  • Täytä luottamuksellinen konsultaatiokaavake

   Täytä lääketieteellinen konsultaatiokaavake, jonka avulla lääkärisi saa tietoa terveyteesi liittyen, ja voi varmistaa lääkkeen olevan sinulle sopiva.

  • Doctor issues prescription

   Once our online doctor checks your medical form, a prescription is created and sent directly to our pharmacy who will then dispatch your medication.

  • Medication delivered the very next day

   Our registered UK pharmacy will complete a final dispatch check ensuring you receive the right treatment the following day.