Champix on tupakoinnin lopettamiseen suunnattu reseptilääke, jonka aktiivisena ainesosana on varenikliini. Valmiste lisää tupakoinnin lopettamisen onnistumisprosenttia jopa kolminkertaisesti verrattuna tapauksiin, joissa tupakoiva ihminen yrittää lopettaa ilman mitään apukeinoja. Valmiste toimii lievittämällä tupakanhimoa ja vieroitusoireita, eikä se sisällä nikotiinia.

Champix tukee sinua tupakoinnin lopettamisessa, mutta se ei yksinään riitä tupakoinnin lopettamiseen. Lopettaminen vaatii mielenlujuutta, omistautumista ja hyviä tukikeinoja, sillä näin mahdollistetaan savuttomana pysyminen lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Varenikliinin käyttöön liittyvät sivuvaikutukset ovat useimmiten lieviä ja ohimeneviä, ja niihin kuuluvat mm. pahoinvointi, univaikeudet, päänsärky ja epänormaalit unet. Harvinaisissa tapauksissa valmiste voi aiheuttaa myös vakavampia sivuvaikutuksia, joista käyttäjien on oltava tietoisia: pienellä osalla käyttäjistä on nimittäin esiintynyt psyykkisiä haittavaikutuksia.

Miten varenikliini toimii?

Champix-tabletit sisältävät aktiivisena ainesosana varenikliinia. Varenikliini vaikuttaa aivoissa samoihin reseptoreihin, kuin nikotiini, mutta se ei vastaa nikotiinikorvaushoitoja, sillä valmiste ei sisällä ollenkaan nikotiinia.

Varenikliini toimii stimuloimalla aivojen nikotiinireseptoreita, mikä johtaa nikotiininhimon heikkenemiseen ja nikotiinin vieroitusoireiden helpottamiseen. Samalla varenikliini estää nikotiinin vaikutuksen reseptoreihin, jolloin tupakoinnista ei saa tavallista mielihyvän tunnetta. Monet käyttäjät raportoivat tupakan maun muuttuvan epämiellyttäväksi valmisteen käytön aloittamisen jälkeen, eikä tupakointi tuo samanlaista tyydytystä kuin aikaisemmin.

Champixin fyysiset sivuvaikutukset

On hyvä muistaa, että tupakoinnin lopettaminen sekä ilman apukeinoja että apukeinojen kanssa voi johtaa erilaisiin oireisiin, kuten masentuneeseen, ärtyneeseen tai turhautuneeseen oloon, uni- ja keskittymisvaikeuksiin, sydämen sykkeen hidastumiseen, ummetukseen, lisääntyneeseen ruokahaluun ja painonnousuun.

Alta löydät listan sivuvaikutuksista, joita Champixin käyttäjillä voi esiintyä. Ei ole täysin selvää, johtuuko osa sivuvaikutuksista nikotiinin vieroitusoireista vai itse valmisteesta.

Yleiset sivuvaikutukset (ilmenee yhdellä kymmenestä)

 • Pahoinvointi
 • Päänsärky
 • Univaikeudet, unettomuus
 • Epätavalliset unet

Muut sivuvaikutukset

 • Uneliaisuus ja väsymys
 • Huimaus
 • Muutokset makuaistissa
 • Kuiva suu
 • Muutokset vatsan toiminnassa, esim. ummetus, ripuli, oksentelu, turvotus, närästys, ilmavaivat
 • Ihon kutina, ihottuma
 • Ruokahalun lisääntyminen ja painonnousu

Epätavalliset sivuvaikutukset

 • Muutokset mielialassa: masennus, ahdistus, ärtyneisyys, epätavalliset ajatukset ja käyttäytymisen muutokset, aggressiivisuus, psykoosi ja itsetuhoiset ajatukset. Tupakoinnin lopettaminen voi aiheuttaa masennuksen tunteita, etenkin potilailla, joilla on taipumusta psyykkisiin sairauksiin, mutta jos tunnet olosi hermostuneeksi tai masentuneeksi, tai kärsit itsetuhoisista ajatuksista, lopeta valmisteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
 • Muutokset seksuaalisessa halukkuudessa
 • Kohtaukset, väristykset
 • Korvien soiminen
 • Ihoreaktiot, kuten akne tai hikoilu
 • Lisääntynyt virtsaamisen tarve
 • Kohonnut verensokeri
 • Gastriitti eli mahalaukun seinämän tulehdus
 • Kohonnut verenpaine, sydämentykytykset, rintakivut

Psyykkiset sivuvaikutukset

Osalla varenikliinin käyttäjistä on ilmennyt kuurin aikana masennusta, itsetuhoisia ajatuksia ja muita mielialahäiriöitä. Lääkeaine vaikuttaa suoraan keskushermostoon ja osa sen vaikutuksesta liittyy dopamiinin vapautumiseen, joten on mahdollista, että sillä on vaikutus mielialaan. Lopeta lääkkeen käyttö ja käänny lääkärin puoleen, mikäli koet muutoksia mielialassasi tai käyttäytymisessäsi - näihin kuuluvat mm. ahdistus, paniikkikohtaukset, sekavuus, hallusinaatiot, pelkotilat, impulsiivisuus, hermostuneisuus, aggressiivisuus, levottomuus, masennus, hyperaktiivisuus, sekä itsetuhoiset ajatukset.

Varenikliinin osuus edellämainituissa oireissa on vielä osittain epäselvä, ja on mahdollista että myös nikotiinin puutteen aiheuttamat vieroitusoireet herkistävät psyykkisille oireille. Mielialahäiriöitä on tästä huolimatta esiintynyt myös käyttäjillä, jotka ovat jatkaneet tupakointia. Mielialaan vaikuttavia oireita on esiintynyt myös ihmisillä, jotka eivät ole aikaisemmin kärsineet mielenterveysongelmista.

Vuonna 2007 Iso-Britannian lääkkeiden turvallisuudesta ja säätelystä vastuussa oleva virasto (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) antoi varoituksen varenikliinin käyttöön liittyvistä riskeistä, kun käyttäjien keskuudessa ilmeni raportteja masennuksesta ja itsetuhoisista ajatuksista. Samanlaiset varoitukset julkaistiin myös muiden tahojen toimesta ympäri maailmaa. Vuoden 2009 huhtikuun loppuun mennessä virastolle oli ilmoitettu 14 itsemurhatapausta varenikliinia käyttäneiden keskuudessa, mutta lääkkeen kausaalista yhteyttä tapahtumiin ei pystytty varmistamaan.

Vuonna 2009 Yhdysvaltain lääke- ja ruokaturvallisuusvirasto vaati lääkkeen valmistajia lisäämään viraston vakavimman varoituksen lääkepakkaukseen jatkuvien negatiivisten käyttäjäraporttien jälkeen.

Kliiniset kokeet

Varenikliinin suoranaista yhteyttä masennukseen ja itsetuhoisiin ajatuksiin ei ole pystytty osoittamaan kliinisissä kokeissa, siitä huolimatta, että useat käyttäjät ovat raportoineet mielialamuutoksista lääkkeen käytön yhteydessä.

Vuosien 2006 ja 2008 välillä Iso-Britanniassa suoritettuun kokeeseen osallistui yli 80 000 miestä ja naista, joista yli kymmenelletuhannelle määrättiin varenikliinia tupakoinnin lopettamisen avuksi. Kokeen aikana ei havaittu selkeää näyttöä siitä, että varenikliini lisäisi riskiä itsetuhoisuuteen. Kokeessa ei myöskään havaittu varenikliinin lisäävän riskiä masennuksen tai itsetuhoisten ajatusten esiintymiseen. Tutkijat painottivat kuitenkin, ettei riskiä voida poissulkea kokonaan tulosten perusteella.

Vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa keskityttiin varenikliinin vaikutukseen vakavaa masennusta sairastaneilla koehenkilöillä tupakoinnin lopettamisen yhteydessä. Kokeessa verrattiin masennusta sairastaneiden ja sairastamattomien mielialaa sekä hoidon aiheuttamia sivuvaikutuksia.

Suurin osa käyttäjistä raportoi sivuvaikutusten olevan keskivaikeita tai lievempiä, eikä kahden ryhmän välillä ilmennyt haittavaikutuksien vakavuudessa suuria eroja. Masennusta sairastaneiden keskuudessa ilmeni perusterveitä hiukan enemmän sekavuutta, pahoinvointia ja univaikeuksia 21 päivän hoitojakson jälkeen. Kummankin ryhmän käyttäjien keskuudessa oli havaittavissa stressin ja masennuksen määrän yleistä vähenemistä, ja jos masennusoireita ilmeni tai ne pahenivat, niiden voimakkuus oli samalla tasolla kummassakin ryhmässä. Masennusta sairastaneet raportoivat kuitenkin muita enemmän ärtymystä, hermostuneisuutta, masennusta ja sekavuutta 21 päivän jälkeen, ja heillä ilmeni myös enemmän masennuksen ja ahdistuksen tunteita kolmen kuukauden hoidon jälkeen.

Vaikka ryhmien välillä ilmeni eroja, ei masennusta sairastaneiden keskuudessa ilmennyt suuria eroja masennusta sairastamattomiin koehenkilöihin, eikä uusia tai pahenevia mielialahäiriöitä ilmennyt.

Yleisesti ottaen varenikliinin uskotaan olevan turvallinen valmiste suurimmalle osalle ihmisistä ja se aiheuttaa vain harvoin vakavia sivuvaikutuksia. Käyttäjien on kuitenkin tärkeää tarkkailla kehonsa reagointia valmisteeseen ja hakea apua, mikäli muutoksia mielialassa ilmenee.

Muuta huomioitavaa Champixin käytössä

 • Champix saattaa tehdä sinut uneliaaksi tai aiheuttaa huimausta. Tästä syystä on vältettävä raskaiden laitteiden käyttöä ja autolla ajamista, kunnes tiedät miten lääke vaikuttaa sinuun. Mikäli näitä oireita ei ilmene, voit suorittaa päivittäiset toimesi normaalisti.
 • Champix saattaa vahvistaa alkoholin vaikutusta elimistössä, joten valmisteen käytön aikana kannattaa välttää alkoholin suurkulutusta.

Kenelle valmiste ei sovellu?

Älä käytä Champixia, jos:

 • Olet raskaana tai imetät
 • Olet allerginen jollekin valmisteen ainesosalle

Tietyt ihmisryhmät saattavat tarvita alhaisemman annoksen tai läheistä lääkärin tarkkailua valmisteen käytön aikana. Näitä ihmisryhmiä ovat:

 • Munuaisvaivoista kärsivät
 • Sydän- ja verisuonitauteja sairastavat
 • Potilaat, jotka ovat kärsineet tai kärsivät parhaillaan psyykkisistä sairauksista, kuten masennuksesta, skitsofreniasta tai kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä
 • Epilepsiaa sairastavat

Champixin vaikutus muihin valmisteisiin

Älä käytä muita tupakoinnin lopettamiseen suunnattuja valmisteita (esim. nikotiinikorvaushoidot) Champixin käytön aikana, sillä valmisteiden yhteisvaikutus lisää haitallisia sivuvaikutuksia, kuten pahoinvointia, oksentelua, huimausta ja verenpaineen alenemista.

Jos sairastat vakavaa munuaisten toimintaan vaikuttavaa tautia, älä käytä simetidiiniä Champixia ottaessasi, sillä tämä lisää varenikliinin määrää verenkierrossa.

Tupakansavun sisältämät yhdisteet voivat johtaa erinäisten lääkeaineiden poistumiseen elimistöstä tavallista nopeammin. Kun tupakointi lopetetaan, nämä yhdisteet poistuvat elimistöstä hitaammin ja niiden määrä elimistössä voi kohota. Jos käytät alla mainittuja lääkkeitä, saattaa sinun olla tarpeen muuntaa lääkkeiden annosmääriä tupakoinnin lopettamisen jälkeen:

 • klotsapiini
 • dekstropropoksifeeni
 • flekainidi
 • fluvoksamiini
 • olantsapiini
 • pentatsosiini
 • fenyylibutatsoni
 • tietyt bentsodiatsepiinit, kuten oksatsepaami
 • tietyt betasalpaajat, kuten propranololi
 • takriini
 • teofylliini
 • trisykliset masennuslääkkeet, kuten imipramiini
 • varfariini

Diabetesta sairastavat tupakoivat ihmiset tarvitsevat yleensä enemmän insuliinia sairautensa kontrollointiin, sillä tupakointi vähentää insuliinin imeytymistä verenkiertoon insuliinipistoksesta. Jos sairastat diabetesta ja olet aikeissa lopettaa tupakoinnin, saattaa sinun olla tarpeen pienentää insuliiniannostasi. Keskustele aiheesta lääkärisi kanssa.

Lähteet:

 1. Tupakoinnin lopettaminen- reseptilääkkeet. Tupakoinnin asiantuntijalääkäri Kristiina Patja, Lääkärikirja Duodecim: terveyskirjasto.fi
 2. Champix tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 mg+1 mg, 1 mg. Lääketietokeskus: laakeinfo.fi
 3. Tupakoinnin lopettamista auttavat lääkkeet. Evidence-Based Medicine Guidelines: ebm-guidelines.com

Sivu julkaistu: 3.7.2017

 • Order the prescription for Champix only

  Our doctor will issue your prescription after a short online consultation. The Prescription will be sent to you and can be used in any pharmacy.

  Order your prescription now
  TAI
 • Hae reseptiä (Champix) kotiovellesi

  Apteekkimme lähettää hoidon valitsemaasi osoitteeseen. Tämä palvelu sisältää lääkärin reseptin ja lääkkeen nopean toimituksen.

  Tilaa Champix nyt