Proszę mieć na uwadze, że ten dokument jest wersją przetłumaczoną. Oryginalna wersja dokumentu jest w języku angielskim, która została przetłumaczona na inne języki.

Dokumenty przetłumaczone zostały w celach informacyjnych i nie były tłumaczone przez tłumacza przysięgłego, dlatego nie stanowią podstawy prawnej do jakichkolwiek roszczeń, żądań, dysput, zażaleń, reklamacji itp. W przypadku sporu co do treści lub interpretacji ww przetłumaczonych dokumentów albo niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją w j. angielskim, a innymi wersjami językowymi tych dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo rozstrzygająca będzie i brana pod uwagę wersja w j. angielskim.

Angielska wersja językowa dokumentów dostępna jest na naszej stronie tutaj . Oryginalna wersja może zostać do ciebie przesłana na pisemną prośbę.

Właścicielem i zarządcą tej Witryny jest Sonar Healthcare Ltd. Witryna, dla użytkowników i wizytorów ("ty" "tobie" "twoje" itp.) działa pod nazwą handlową www.medilico.com. Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić i respektować twoją prywatność oraz używać technologii zwiększającej Twoje bezpieczeństwo w trybie online.

Prosimy o uważne przeczytanie Polityki Prywatności (Polityki), gdyż zawiera ona istotne informacje o sposobie korzystania twoich danych osobowych.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Data Protection Act) z 1998 roku, Sonar Healthcare Ltd jest "administratorem danych osobowych" (firmą odpowiedzialną za kontrolowanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych).

Dane osobowe, które możemy od ciebie pobrać

Przed skorzystaniem z niektórych obszarów tej Witryny, prosimy Cię o zarejestrowanie się na niej poprzez podanie wymaganych osobistych informacji, w tym "poufnych danych osobowych" zdefiniowanych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Data Protection Act).

Zgromadzimy twoje dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres, dane medyczne itp.) w chwili wypełniania internetowego formularza medycznego lub jakiegokolwiek innego formularza online. Dla przykładu, zgromadzimy twoje dane osobowe w kiedy: zarejestrujesz się na tej Witrynie, wypełnisz formularz medyczny online, wyślesz nam swoją opinię, prześlesz materiał, skontaktujesz się z nami w jakimkolwiek celu, skorzystasz z naszych usług lub zamówisz jakikolwiek produkt. Możemy również uzyskać poufne dane osobowe, jeśli dobrowolnie przekażesz je nam podczas wypełniania formularza online. Dobrowolne przekazanie nam takich informacji, oznacza zgodę na przetwarzanie ich w celu uzyskania opinii lekarza i zakupu leczenia.

Możemy monitorować twoje korzystanie z tej Witryny poprzez używanie plików cookie oraz podobnych urządzeń do monitorowania. Dla przykładu, możemy monitorować takie informacje jak: częstotliwość odwiedzania witryny, odwiedzane strony, ruch na stronie, lokalizacja użytkownika oraz oryginalną nazwę domeny dostawcy internetu użytkownika. Te informacje pomagają nam budować profil naszych użytkowników. Niektóre z tych danych będą zbierane oraz wykorzystywane do tworzenia statystyk, co oznacza, że nie będziemy mieli możliwości zidentyfikowania ciebie jako indywidualnego użytkownika.

Więcej informacji na ten temat korzystania z plików cookie znajduje się w Polityce Plików Cookie.

W rzadkich przypadkach możemy otrzymywać informacje o tobie z innych źródeł (takich jak Biuro Informacji Kredytowej). Są to dodatkowe informacje, które zostaną dodane do tych, które już posiadany w celu dostosowania do ciebie naszych usług.

Jak korzystamy z twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane w następujących celach:

 • Administracja
 • Poświadczenie bezpieczeństwa
 • Udoskonalanie naszego serwisu
 • Płatność oraz realizacja zamówienia
 • Zapobieganie i wykrywanie oszustw
 • Marketing - zobacz "Marketing i rezygnacja", znajdujące się poniżej
 • Badanie, analiza statystyczna i analiza behawioralna
 • Identyfikacja ciebie oraz założonych u nas kont
 • Tworzenie profilu klienta i badanie preferencji zakupowych
 • Scoring kredytowy i kontrola kredytowa - zobacz "Kontrola kredytowa", poniżej
 • Dostosowanie tej strony i jej treści do indywidualnych preferencji.
 • Informowanie o jakichkolwiek zmianach na stronie lub zmianach w świadczonych przez nas usługach, które mogą mieć na ciebie wpływ.

Marketing i rezygnacja

Jeśli nie odhaczyłeś opcji otrzymywania newslettera, możemy kontaktować się z tobą w celu przekazywania informacji na temat naszego serwisu, produktów, promocji, ofert, lub akcji charytatywnych. Możemy kontaktować się z Tobą poprzez e-mail, pocztę, telefon, sms, fax lub wysyłając zdjęcia lub wideo. Jeśli nie chcesz dostawać od nas żadnych bezpośrednich marketingowych wiadomości, możesz w każdej chwili zrezygnować z newslettera. Zobacz "Twoje prawa" poniżej.

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawnić dwoje dane osobowe:

 • Naszym agentom i dostawcom usług
 • Innym firmom w naszej grupie
 • Biurom informacji kredytowej - zobacz "Kontrola kredytowa", poniżej.
 • Naszym partnerom biznesowym zgodnie z punktami znajdującymi się w powyższej sekcji "Marketing i rezygnacja"
 • Organom ścigania w związku ze śledztwem lub w celu zapobiegania bezprawnej działalności

Bezpieczeństwo twoich danych

W celu chronienia twoich danych osobowych, używamy takich środków technologicznych jak:

 • Przechowywanie danych na bezpiecznych serwerach.
 • Szyfrowanie szczegółów dotyczących płatności przy pomocy technologii SSL.
 • Ograniczanie dostępu do konta za pomocą unikatowego hasła i nazwy użytkownika.

Dokładamy wszelkich starań (w granicach rozsądku), aby chronić twoje dane osobowe. Ty zaświadczasz jednak, że jesteś świadomy tego, że korzystanie z internetu nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i z tego powodu nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa oraz integralności danych osobowych przekazywanych przez ciebie lub do ciebie za pośrednictwem internetu.

Monitorowanie

Możemy monitorować i nagrywać komunikację między nami, na przykład rozmowy telefoniczne, e-maile i rozmowy na czacie w celu szkolenia, kontroli jakości zapobiegania oszustwom.

Kontrola kredytowa

Aby umożliwić nam, naszym partnerom lub innym firmom należącym do naszej grupy podjęcie decyzji kredytowej, a także zapobiegać nadużyciom oraz praniu pieniędzy, możemy otrzymać wgląd do twojej historii kredytowej oraz uzyskać informacje o tobie od agencji zapobiegania oszustwom (co zostanie zarejestrowane). Możemy ujawnić tego typu agencjom informacje o tobie i o twoim koncie w naszym serwisie. Twoje dane mogą także zostać powiązane z aktami należącymi do innych osób żyjących pod tym samym adresem oraz będących finansowo z tobą powiązanych.

Inne podmioty udzielające kredytów mogą wykorzystać te informacje w celu podjęcia decyzji kredytowej dotyczącej ciebie oraz osób, z którymi jesteś finansowo powiązany. Informacje mogą zostać także wykorzystanie w celu zapobiegania oszustwom, poszukiwania dłużników oraz zapobiegania praniu pieniędzy. W przypadku podejrzeń oszustwa oraz dostarczenia nam fałszywych lub nieprawidłowych informacji, zostanie to zarejestrowane.

Informacje o innych osobach

W przypadku podawania nam informacji w czyimś imieniu, oświadczasz, że działasz z polecenia tej osoby i posiadasz jej pozwolenie na:

 • Otrzymywanie w jej/jego imieniu
 • Wydanie zgody na przekazywanie jej/jego danych osobowych za granicę
 • Wydanie w jego/jej imieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wydanie zgodny na przetwarzanie jej/jego poufnych danych osobowych, takich jak informacje o stanie zdrowia.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu wywiązania się z naszych zobowiązań lub świadczonych usług, możemy przekazać twoje dane osobowe do krajów z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane przekazywane są zgodnie z umową chroniącą twoje prawo do prywatności, która została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Umowa ta zawiera również procedurę postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa (co jest mało prawdopodobne).

Rejestrując się na tej stronie, zgadzasz się na to, aby przekazywać twoje dane osobowe do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pragniemy podkreślić, że zawsze staramy się zapewniać odpowiednie środki bezpieczeństwa i dokładamy wszelkich starań, aby chronić twoje dane osobowe.

Twoje prawa

Masz prawo poprosić o dostęp do twoich danych osobowych, które zgromadziliśmy w naszym systemie (podlega to jednak drobnej opłacie w wysokości £10). Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa powinieneś:

 • złożyć pisemną prośbę
 • dołączyć wystawiony na nas czek na kwotę £10
 • sprecyzuj dane osobowe, do których uzyskać wgląd, w tym wszelkie konta lub numery referencyjne (w stosowanych przypadkach)
 • dołącz potwierdzenie tożsamości (na przykład kopię dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub ostatnich rachunków)

Masz prawo wymagać od nas bezpłatnego poprawienia wszelkich nieprawidłowości w twoich danych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa powinieneś:

 • złożyć pisemną prośbę
 • sprecyzować informacje wymagające poprawy
 • podać nam informacje umożliwiające identyfikację (numer konta, imię, nazwisko lub inne dane podane podczas rejestracji)

Masz również prawo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania twoich danych w celach marketingowych. Jeśli chcesz skorzystać z

 • złożyć pisemną prośbę
 • podać nam informacje umożliwiające identyfikację (numer konta, imię, nazwisko lub inne dane podane podczas rejestracji)
 • jeśli masz zastrzeżenia tylko to jednego kanału komunikacji (na przykład e-mail, telefon), prosimy o sprecyzowanie, przy pomocy którego kanału powinniśmy przestać się z tobą komunikować.

Nasze dane kontaktowe

Czekamy na twoje opinie lub pytania. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas na adres e-mail informacja@medilico.com. Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem (0)22 307 37 66 lub napisać do nas na adres 144 Mitcham Road, London, SW17 9NH.

Ta Polityka może w przyszłości ulec zmianom. Powinieneś regularnie sprawdzać jej zawartość, aby zawsze być zaznajomionym z aktualną wersją tego dokumentu.