Proszę mieć na uwadze, że ten dokument jest wersją przetłumaczoną. Oryginalna wersja dokumentu jest w języku angielskim, która została przetłumaczona na inne języki.

Dokumenty przetłumaczone zostały w celach informacyjnych i nie były tłumaczone przez tłumacza przysięgłego, dlatego nie stanowią podstawy prawnej do jakichkolwiek roszczeń, żądań, dysput, zażaleń, reklamacji itp. W przypadku sporu co do treści lub interpretacji ww przetłumaczonych dokumentów albo niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją w j. angielskim, a innymi wersjami językowymi tych dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo rozstrzygająca będzie i brana pod uwagę wersja w j. angielskim.

Angielska wersja językowa dokumentów dostępna jest na naszej stronie tutaj . Oryginalna wersja może zostać do ciebie przesłana na pisemną prośbę.

Niniejszy regulamin opisuje warunki korzystania ze tej Witryny, www.medilico.com, oraz wszystkich powiązanych z nią domen (Strona). Przed skorzystaniem lub zakupieniem czegokolwiek na Witrynie, prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem.

Prosimy pamiętać, że niniejsze warunki mogą zmienić się w przyszłości. Odwiedzając tą Witrynę i korzystając z niej, akceptujesz te warunki i zgadzasz się przestrzegać regulaminu oraz wszystkich nawiązujących do niego dokumentów. Jeśli nie akceptujesz regulaminu i nie zgadzasz się go przestrzegać powinieneś natychmiast opuścić tą Witrynę.

Szczegóły tej Umowy nie zostaną przez nas przekazane żadnym odpowiednim instytucjom

1 Definicje

 • Treść
 • Oznacza jakikolwiek tekst, zdjęcie, nagranie wideo, plik audio lub inne treści multimedialne, oprogramowanie, informacje bądź materiały zamieszczone na naszej Witrynie.
 • Niepożądane nadesłane materiały
 • Znaczenie zostało wyjaśnione w klauzuli 6.1.
 • Polityka cooki
 • Oznacza politykę, która reguluje sposób korzystania z plików cookie na tej Witrynie.
 • Polityka prywatności
 • Oznacza politykę, która reguluje sposób przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych.
 • Warunki dostawy
 • Oznaczają warunki obowiązujące przy zamawianiu produktów za pośrednictwem naszej Witryny.
 • My, nam lub nasze
 • Oznacza Sonar Healthcare Ltd. "My, nam, nasze" w niniejszym regulaminie może w niektórych przypadkach also includes our group companies from time to time.
 • Ty lub twoje
 • Oznacza osobę odwiedzającą Witrynę lub korzystającą z jej Treści, Produktów lub Usług.

W niniejszym regulaminie, nawiązanie do:

1.1 przepisu ustawowego oznacza odniesienie do przepisu ustawowego jako zmodyfikowanego lub/i ponownie ustanowionego, niezależnie od tego czy nastąpiło to przed czy po dacie ustanowienia tej Umowy i jakichkolwiek przepisów prawa wtórnego wydanego na podstawie przepisu ustawowego, przed lub po dacie ustanowienia tej Umowy.

1.2 Nazwa dokument jest odniesieniem do tego dokumentu raz na jakiś czas zmodyfikowanego lub zmienionego.

1.3 Liczby pojedynczej obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie (o ile z kontekstu nie wynika inaczej);

1.4 klauzuli lub harmonogramu, chyba że z kontekstu wynika inaczej, oznacza nawiązanie klauzuli lub harmonogramu tej Umowy; i

1.5 słowa "inne", "uwzględnia", "uwzględniając", "na przykład" i "w szczególności" nie ograniczają ogólności jakichkolwiek poprzedzających je słów, a żadne następujące po nich słowa nie mogą być interpretowane jako ograniczające się do tej samej klasy poprzedzających słów, gdzie możliwe jest szersze ich znaczenie.

2 Korzystanie ze strony

2.1 Serwis jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego..

2.2 W przypadku zakupu towaru na naszej stronie zgadzasz się:

2.2.1 Przestrzegać naszego Regulaminu oraz wszystkich powiązanych z nim dokumentów;

2.2.2 Przestrzegać dodatkowych warunków, które mogą być dodane do tego kontraktu (może się to zdarzyć ze względów prawnych, regulacyjnych lub w celach bezpieczeństwa); i

2.2.3 Przestrzegać określonych warunków odnoszących się do niektórych produktów

2.3 Ponosić wyłączną odpowiedzialność za

2.3.1 Wszystkie koszty i wydatki, które możesz ponosić w związku z korzystaniem z tej Witryny; i

2.3.2 Utrzymywać w tajemnicy swojego hasło oraz inne szczegóły konta.

2.4 Jeśli odwiedzasz naszą stronę, znajdując się poza terytorium Wielkiej Brytanii, zobowiązujesz się przestrzegać lokalnego prawa obowiązującego w danym miejscu.

2.5 Staramy się, aby nasza Witryna była jak najbardziej przystępna. Jeśli doświadczyłeś jakichkolwiek problemów z użytkowaniem tej Witryny, prosimy o kontakt informacja@medilico.com .

2.6 W przypadku nieprzestrzegania regulaminu tej Witryny lub jakichkolwiek powiązanych dokumentów, Polityk lub warunków, możemy zawiesić twój dostęp do tej Witryny.

3 Prawa i obowiązki

3.1 Strony

Niniejsza umowa określa twoje prawa i obowiązki, nasze prawa i obowiązki, oraz kluczowe informacje, które muszą być podane zgodnie z postanowieniami Dyrektywy do Praw Konsumenta (Directive on Consumer Rights, 2011/83/EC), Dyrektywy do Spraw Handlu Elektronicznego (Electronic Commerce Directive, 2000/31/EC), Praw Konsumenta (the Consumer Rights Act, 2015), Umowy Konsumenckiej (the Consumer Contracts), (Informacje, Anulowania i Dodatkowe Opłaty) Regulations 2013, oraz Regulacji Handlu Elektronicznego (the Electronic Commerce Regulations, 2002). W tej Umowie:

 • My, nasze, nam etc. oznacza Sonar Healthcare Ltd (Dostawca/Agent); i
 • Ty, tobie, twoje etc. oznacza osobę korzystającą z naszej Witryny w celu zakupienia od nas produktu lub produktów.

3.2 Dane naszej firmy

 • Firma zarejestrowana jest w United Kingdom, numer rejestracyjny to: 10400207.
 • Nasze zarejestrowane biuro znajduje się pod tym adresem: 72 Curzon Avenue, Birstall, Leicester, LE4 4AD.

3.3 Organizacje o funkcji regulacyjnej

Jesteśmy zarejestrowani w poniżej wymienionych organizacjach. Organizacje te pełnią w stosunku do nas funkcję regulacyjną:

 • Agencja Regulacyjna do Spraw Leków i Opieki Zdrowotnej (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA): działająca w ramach Wspólnego Europejskiego systemu zezwoleń dla internetowych sprzedawców leków (EU Common authorisation scheme for online sellers of medicines). Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj:
 • Information Commissioner's Office (ICO): Numer notyfikacyjny (Notification Number): Z2900979. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj:

Współpracująca z nami apteka, Sonar Healthcare Ltd, jest zarejestrowana poniżej wymienionych organizacjach. Organizacje te pełnią w stosunku do apteki funkcję regulacyjną:

 • Generalna Rada Farmaceutyczna (General Pharmaceutical Council, GPhC): numer rejestracyjny 9010081. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj:
 • Agencja Regulacyjna do Spraw Leków i Opieki Medycznej (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA): działająca w ramach Wspólnego Europejskiego systemu zezwoleń dla internetowych sprzedawców leków (EU Common authorisation scheme for online sellers of medicines). Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj:
 • Information Commissioner's Office (ICO): numer rejestracyjny: Z2900979. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj:

3.4 Recepty oraz dostawa leków

3.4.1 Zobowiązujemy się do zapewnienia tobie dostępu do bezpłatnej konsultacji medycznej online przeprowadzanej przez wykwalifikowanego, zarejestrowanego w Unii Europejskiej lekarza, który wspomoże proces leczenia twojej dolegliwości.

3.4.2 Taka konsultacja oraz leczenie podlega warunkom zawartym w tym Regulaminie.

3.4.3 Uważamy, że najlepszą opcją jest przekazanie informacji zgromadzonych podczas konsultacji twojemu lekarzowi . Bez twojej zgody nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W takim przypadku współpracujący z nami lekarz bierze pełną odpowiedzialność za twoją opiekę i opiekę postpenitencjarną naszych klientów.

3.4.4 Wszystkie przepisane leki zostaną wydane przez zarejestrowaną W Wielkiej Brytanii aptekę, zgodnie z wystawioną przez lekarza receptą. Dane lekarza oraz apteki są dostępne na naszej stronie.

3.5 Gwarancje

3.5.1 Twoje gwarancje

a) Zobowiązujesz się do wypełnienia internetowego formularza medycznego w sposób szczery i uczciwy, ujawniając wszystkie istotne informacje.

b) Niniejsza Umowa automatycznie traci ważność, jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz niezgodnie z prawdą.

3.5.2 Nasze gwarancje

a) Gwarantujemy, że informacje zawarte w formularzu medycznym zostaną zweryfikowane przez Lekarza oraz jego personel medyczny w celu wyleczenie twojej dolegliwości.

b) Gwarantujemy, że wystawiona przez lekarza recepta zostanie z realizowana w zarejestrowanej w Unii Europejskiej aptece. Stamtąd też zostanie wysłany lek.

3.6 Opisy leków

Opis leku zależny jest od recepty.

3.7 Cena

Cena leku zależna jest od recepty.

3.8 Zamawianie produktów na naszych stronach

3.8.1 Dyrektywa do Spraw Praw Konsumenta (The Directive on Consumer Rights, 2011/83/EC) zapewni ci prawo do tego, aby produkty:

a) spełniały normy jakościowe;

b) były dostosowane do potrzeb, do których są przeznaczone; i

c) były zgodne z opisem, próbką lub wzorem.

3.8.2 Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia tobie produktów w sposób zgodny z prawem.

3.8.3 Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z naszych usług i otrzymać od nas leczenia.

3.8.4 Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu internetowego formularza medycznego, który zostanie przekazany współpracującemu z nami lekarzowi do weryfikacji. Doktor może wystawić receptę, która zostanie zrealizowana we współpracującej z nami aptece. Prosimy przeczytać i dokładnie sprawdzić swoje informacje zawarte w formularzu przed ukończeniem zamówienia.

3.8.5 Po ukończeniu zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail. Ta wiadomość, nie oznacza jednak, że zamówienie zostało zatwierdzone.

3.8.6 Możemy skontaktować się z tobą w celu poinformowania, że zamówienie nie zostało zatwierdzone. Może to nastąpić z następujących powodów:

(a) Nie możemy autoryzować twojej płatności

(b) Nie masz prawa zakupić u nas produktu

(c) Współpracujący z nami lekarz odsyła cię to twojego lekarza;

(d) Zamówiłeś zbyt wiele produktów w ciągu danego przedziału czasowego; i

(e) Wystąpił błąd w cenach lub opisie produktu.

3.8.7 Możesz uznać zamówienie za zaakceptowane, gdy otrzymasz od nas e-mail z potwierdzeniem akceptacji (Dispatch Confirmation Email). W tym momencie:

(a) Między nami zawarta zostaje prawnie wiążąca umowa; i

(b) Wyślemy tobie zamówiony produkt

3.8.8 Jeśli nie możemy dostarczyć danych produktów, możemy zastąpić je alternatywnymi produktami o równych lub lepszych standardach i wartości. W takim przypadku postaramy powiadomić cię o zaistniałej sytuacji, jednak czasami może to być niemożliwe. Możesz odmówić otrzymania substytutu. W takiej sytuacji zaoferujemy ci zwrot pieniędzy lub wymianę towaru oraz poinformujemy cię jak długo ta oferta jest ważna.

3.8.9 Opakowanie produktu może być inne niż to wyświetlające się na Witrynie.

Postanowienia niniejszej umowy nie wpływają na prawo zawarte w różnych powiązanych ustawach.

3.9 Płatność

3.9.1 Akceptujemy następujące metody płatności: karta kredytowa (Visa, Visa Electron, MasterCard), przelew bankowy, polecenie zapłaty (direct debi), płatność pobraniowa. Czasami przyjmujemy również płatność w ratach.

3.9.2 Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie informacje udzielone nam podczas dokonywania płatności były zabezpieczone za pomocą mechanizmu bezpiecznego szyfrowania płatności (encrypted secure payment mechanism). Jednakże, w przypadku braku uchybień z naszej strony, nie będziemy prawnie odpowiedzialni za jakiekolwiek straty poniesione przez ciebie w wyniku uzyskania przez osobę trzecią nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek podanych przez ciebie informacji.

3.9.3 Płatność z twojej karty kredytowej lub debetowej będzie pobierana jedynie wtedy, gdy zamówione produkty zostaną przez nas wysłane.

3.9.4 Wszystkie płatności kartą płatniczą wymagają autoryzacji ze strony wydawcy karty

3.9.5 Ceny produktów:

(a) Opłata pobrana zostanie najprawdopodobniej w Euro (€)(EUR), a cena może być wyświetlona w innych walutach;

(b) Nie zawierają podatku VAT (opłacany przez ciebie) w obowiązujących stawkach.

3.9.6 Jeśli nie otrzymamy od ciebie płatności a ty otrzymasz od nas zamówiony produkt, jesteś zobowiązany do zapłacenia za niego w ciągu 30 dni.

3.9.7 Pod klauzulą 3.10.13 żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie wpływa na twoje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu okresu "dozwolonego okresu odstąpienia od umowy".

Możesz zostać obciążony kosztami cła przywozowego lub innych należnych podatków. Jeśli mieszkasz poza granicami Wielkiej Brytanii, powinieneś skontaktować się z urzędem celnym w celu uzyskania większej ilości informacji na temat kosztów oraz przeprowadzanych procedur. Jako nabywca jesteś również oficjalnym importerem i musisz upewnić się, że zakup jest w pełni zgodny z prawem obowiązującym w zamieszkałym przez ciebie kraju lub w kraju, do którego importujesz lek. Zamówiony produkt może zostać skontrolowany przez urząd celny i nie możemy zagwarantować, że opakowanie produktu nie zostanie naruszone. Zgadasz się, nie obciążać nas winą i odpowiedzialnością za takie przypadki.

3.10 Dostawa i zwrot pieniędzy

Dostawa

3.10.1 Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską UPS lub przy pomocy Międzynarodowych Przesyłek Pocztowych.

3.10.2 Możemy pobierać dodatkowe opłaty za dostawę do niektórych krajów. Aby dowiedzieć się więcej o opcjach dostawy, kliknij tutaj.

3.10.3 Planowana data i godzina dostawy jest podana w e-mailu potwierdzającym nadanie przesyłki.

3.10.4 Powiadomimy cię o zmianie daty dostawy jeśli wydarzy się coś, co jest poza naszą kontrolą i wpływa na planowaną datę dostawy.

3.10.5 Dostawa zostanie zrealizowane w momencie dostarczenia zamówienia pod wskazany przez ciebie adres.

3.10.6 Nie możemy dostarczyć zamówienia, jeśli nie jesteśmy w stanie cię zidentyfikować. Prosimy o wylegitymowanie się osobie dostarczającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

3.10.7 Jeśli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem, zostawi dla ciebie awizo zawierające informacje dotyczące ponownej dostawy lub odbioru przesyłki. Możesz poprosić także o dostawę zamówienia do pracy lub na inny adres.

3.10.8 Powiadomimy cię, anulujemy zamówienie oraz zwrócimy pieniądze, jeśli nie będziemy mogli dostarczyć zamówienia w ciągu 30 dni, chyba że zostanie ustalone między nami coś innego.

3.10.9 Jeśli w dniu dostawy nikt nie jest dostępny pod wskazanym adresem, skontaktuj się z nami.

3.10.10 W momencie nadania przesyłki, zobowiązany jesteś do przestrzegania regulaminu przewoźnika.

3.10.11 Po zrealizowaniu dostawy ponosisz wyłączną odpowiedzialność za produkt. W momencie odebrania przez ciebie przesyłki jakiekolwiek ryzyko związane z produktem przechodzi na ciebie.

Prawo do anulacji i Zwrot pieniędzy

3.10.12 Umowa Konsumencka (the Consument Contract) (Informacje, Anulacje i Dodatkowe Koszty) Regulacje 2013 – Część 3 - Prawo do anulacji – Regulacja numer 28 precyzuje wyjątki od prawa do anulacji:

28. —(1) Ta Część nie odnosi się do następujących—

(b) Dostawa produktów, które wykonane są według specyfikacji konsumenta lub są wyraźnie zindywidualizowane;

(c) Dostawa zepsutych produktów lub produktów z bardzo krótką datą ważności

(3) Prawa opisane w tej Części przestają obowiązywać w następujących okolicznościach

(a) W przypadku umowy na dostawę zapieczętowanych produktów, które nie mogą zostać zwrócone w celach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia…

3.10.13 W związku z powyższym oraz z uwagi na rodzaj produktów i usług oferowanych przez naszą Witrynę, wyjątek ten ma zastosowanie i nie masz prawa do odwołania. Dajemy jednak pacjentom prawo anulowania zamówienia do momentu nadania przesyłki. W ciągu 60 dni farmaceuta ma obowiązek zniszczenia leku, który powrócił do apteki, nawet jeśli opakowanie jest nieotwarte i nienaruszone. Nie jesteśmy zatem w stanie zwrócić pieniędzy w momencie, gdy zamówienie zostało już wysłane.

3.10.14 Jeśli anulujesz zamówienie przed wysłaniem leki, otrzymasz od nas pełen zwrot wpłaconych pieniędzy.

3.10.15 Pieniądze zostaną zwrócone bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później niż 14 dni od momentu, w którym zostaliśmy poproszeni o anulowanie zamówienia.

3.10.16 Pieniądze zostaną zwrócone przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta przy opłacaniu zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej. Nie poniesiesz żadnych kosztów w wyniku zwrotu.

3.10.17 Jeżeli ta umowa zostanie zakończona, to nie wpłynie to na nasze prawo otrzymania jakichkolwiek pieniędzy, które jesteś nam winien w ramach niniejszej umowy.

4 Własność oraz Prawo Własności intelektualnej

4.1 Ta Witryna jest naszą własnością i cała znajdująca się na niej Własność Intelektualna, wliczając w to (ale nie ograniczając się do) Treść. Prawa Własności intelektualnej oznaczają: prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa do designu, prawa do baz danych, patenty and wszystkie inne Prawa Własności Intelektualnej of niezależnie od tego czy są zarejestrowane (gdziekolwiek na świecie). Zastrzegamy sobie prawo do jakichkolwiek praw intelektualnych związanych z tymi zasadami i warunkami. To oznacza, na przykład, że pozostajemy ich właścicielami oraz posiadamy prawo do ich dowolnego wykorzystywania.

4.2 Wszystkie materiały zawarte i przedstawione na tej Witrynie, wliczając w to, ale nie ograniczając się, do tekstu oraz grafik są objęte prawem autorskim lub podobnymi prawami, chyba, że na stronie zostało napisane coś innego. Zastrzegamy sobie prawo i zabraniamy nieuprawnionego wykorzystywania lub kopiowania. Masz prawo do wydrukowania lub pobrania dóbr intelektualnych jedynie na własny użytek. Żaden materiał nie może jednak zostać wykorzystany w celach komercyjnych.

4.3 Wykorzystywanie jakichkolwiek znaków towarowych z tej Witryny jest surowo zabronione, chyba że posiadasz pisemne zezwolenie. Jakiekolwiek skopiowane elementy tej Witryny mogą być wykorzystane jedynie w celu późniejszego przeglądania lub wydrukowania na własny użytek. O ile nie posiadasz pisemnego zezwolenia, nie możesz gromadzić materiałów tej Witryny i tworzyć własnej bazy danych.

4.4 Nie możesz przerabiać naszych materiałów oraz ignorować lub usuwać jakichkolwiek informacji zawartych na Witrynie (w tym jakichkolwiek zawiadomień o własności intelektualnej), w szczególności jakichkolwiek prawa cyfrowych lub innych technologii zabezpieczeń wdrożonych lub zawartych na Witrynie.

4.5 Ten regulamin nie udziela tobie żadnych innych praw, poza tymi, które są niezbędne do tego, abyś mógł korzystać ze strony.

5 Oprogramowanie

5.1 Oprogramowanie może być dostępne do ściągnięcia w celu usprawnienia pracy strony. Możesz skorzystać z tego oprogramowania tylko wtedy jeśli zgodzisz się przestrzegać regulaminu określającego warunki korzystania z tego oprogramowania. Jest to często określane jako Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (End User Licence Agreement, EULA). Przy próbie pobrania oprogramowania, zostaniesz poinformowany o jakichkolwiek warunkach i zasadach dotyczących oprogramowania. Jeśli nie zaakceptujesz tych warunków, nie będziesz mógł pobrać oprogramowania. W celu ochrony swojego interesu, przed zaakceptowaniem warunków, powinieneś je uważnie przeczytać (mogą one zawierać określone postanowienia dotyczące twoich obowiązków prawnych podczas użytkowania oprogramowania, obowiązków prawnych dostawcy oprogramowania, oraz postanowienia ograniczające obowiązki prawne dostawcy oprogramowania względem ciebie).

5.2 Oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku, nie można wykorzystywać go w celach komercyjnych.

5.3 Bezprawne wykorzystywanie oprogramowania (takie jak powielanie lub redystrybucja w sposób naruszający warunki regulaminu ) jest zabronione i może skutkować and sankcjami karnymi lub cywilnymi.

6 Przekazywanie informacji Witrynie

6.1 Dokładamy wszelkich starań, aby Witryna była bezpieczna, nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji, które nam przekazujesz. Z tego powodu nie możemy zagwarantować pełnej poufności. Nie powinieneś przekazywać nam zatem opatentowanych pomysłów lub opatentowanych aplikacji, sugestii reklamowych i marketingowych, prototypów, lub jakichkolwiek innych informacji, które uznajesz za poufne, wartościowe lub które objęte są tajemnicą handlową. (Niepożądane Nadesłane Materiały). Zgadzasz się, nie przekazywać nam żadnych Niepożądanych nadesłanych materiałów (Unwanted Submissions)

6.2 Możemy bezpłatnie wykorzystać jakiekolwiek Niepożądane Nadesłane Materiały (prosimy pamiętać, że nie mamy możliwości sprawdzenia, czy nadesłane informacje są poufne, objęte tajemnicą handlową lub cenne ponieważ nie monitorujemy Witryny pod tym kontem). Nie będziemy zatem prawnie odpowiedzialni za utrzymywanie jakichkolwiek Niepożądanych Nadesłanych Materiałów w tajemnicy. Nie będziemy także prawnie odpowiedzialni za wykorzystanie tych Niepożądanych Materiałów wobec ciebie, ani kogokolwiek innego.

6.3 Możemy ujawnić informacje osobom trzecim jako część sprzedaży lub pierwszej publicznej oferty majątku spółki Sonar Healthcare Ltd lub jakichkolwiek spółek zależnych, oddziałów lub podmiotów powiązanych z Sonar Healthcare Ltd, lub jako rezultat zmian w kontroli Sonar Healthcare Ltd lub któregokolwiek powiązanych podmiotów, spółek zależnych lub oddziałów, lub w ramach przygotowań do któregokolwiek z tych wydarzeń. Jakakolwiek strona trzecia, której Sonar Healthcare Ltd przekazuje lub sprzedaje majątek, będzie miała prawo do dalszego wykorzystywania osobistych oraz innych informacji, które nam dostarczasz w sposób określony w niniejszej Umowie.

6.4 Poprzez korzystanie z tej Witryny oraz przekazanie nam informacji o sobie, dajesz zgodę nam, naszej grupie oraz stronom trzecim zbierającym i wykorzystującym twoje osobiste informacje zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.

Będziemy wykorzystywać zebrane o tobie informacje w sposób zgodny z prawem i odpowiednimi ustawami.

7 Dokładność informacji i dostępność Witryny

7.1 Nie oświadczamy i nie dajemy żadnych gwarancji w zakresie dokładności lub rzetelności jakichkolwiek informacji na tej stronie. Dokładamy wszelkich starań, aby Witryna była dokładna, aktualna oraz wolna od błędów, jednak nie możemy tego zagwarantować. Ponadto, nie możemy zagwarantować, że witryna będzie dostosowana do jakichkolwiek celów. Zaufanie do informacji znajdujących się na Witrynie powierzane jest na własne ryzyko.

7.2 Możemy zawiesić lub zakończyć działanie serwisu w dowolnym czasie według naszego uznania.

7.3 Wszystkie Treści są tworzone wyłącznie w celach informacyjnych, aby dostarczyć tobie informacji o naszych produktach, aktualnościach, funkcjach, usługach oraz innych stronach, które mogą być interesujące. Zamieszczone informacje nie są radami technicznymi, finansowymi lub prawnymi, ani jakimikolwiek innymi radami, na których powinieneś polegać.

7.4 Dokładamy wszelkich starań, aby Witryna była zawsze dostępna do użytku, nie obiecujemy jednak, że będzie ona dostępna w każdej chwili. Nie możemy także zagwarantować, że będziesz mógł nieprzerwanie korzystać z tej Witryny.

8 Hyperlinki i witryny stron trzecich

Witryna może zawierać hyperlinki lub odnośniki to stron internetowych należących do osób trzecich. Tego typu linki umieszczane są jedynie dla wygody użytkownika. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi należącymi do osób trzecich oraz nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek zamieszczane na nich treści, materiały lub informacje. Zamieszczanie hyperlinkow lub odnośników do jakiejkolwiek strony należącej do osoby trzeciej to nie oznacza, że popieramy tą stronę lub dostępne na niej produkty lub usługi. Korzystając ze strony nalężącej do osoby trzeciej, podlegasz regulaminowi danej strony.

9 Ograniczenie Naszej odpowiedzialności

9.1 Z wyjątkiem jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej, której nie możemy wykluczyć w prawie (na przykład śmierć lub obrażenia ciała), nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek:

9.1.1 Straty, które:

a) Nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, i

b) Nie zostały spowodowane przez jakiekolwiek naruszenia z naszej strony

9.1.2 Straty biznesowe; i

9.1.3 Straty nie-konsumentów

9.2 Polegając na jakichkolwiek materiałach zamieszczonych na tej Witrynie, robisz to na własny użytek. Zastrzegamy sobie prawo, ale bez żadnych zobowiązań, do dowolnego zmieniania lub ulepszania treści, lub wycofywania bądź poprawiania jakichkolwiek błędów lub przeoczeń w dowolnej części materiału bez powiadomienia.

9.3 Nasze usługi oraz informacje nie są poradami ani zaleceniami, nie powinieneś sugerować się nim przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, w tym medycznych. Przed podjęciem takiej decyzji, należy uzyskać najpierw niezależną poradę lekarską.

9.4 Nasze usług oraz materiały zamieszone na tej Witrynie są dostarczane przez nas bez gwarancji. Zrzekamy się jakichkolwiek gwarancji (z zastrzeżeniem pkt 3.5.2 powyżej), wyrażonych lub zasugerowanych, w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo.

9.5 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty, żądania lub szkody w odniesieniu do naszych usług lub dostarczsnych przez nas informacji i materiałów, wliczając w to m.in. bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody. Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, czy takie roszczenia, straty lub szkody są wynikiem czynu niedozwolonego, kontraktu lub zaniedbania.

9.6 Odwiedzenie i korzystanie z Witryny oraz wszelkie spory dotyczące odpowiedzialności podlegają wyłączeniu odpowiedzialności w na mocy niniejszej klauzuli 9 i prawa obowiązującego w Anglii i Walii.

10 Oświadczenie o prywatności

10.1 Dokładamy wszelkich starań, aby chronić oraz szanować twoją prywatność poprzez wykorzystanie technologii zwiększającej bezpieczeństwo użytkowników. Przed skorzystaniem z pewnych obszarów Witryny, prosimy o zarejestrowanie się na niej poprzez podanie danych osobowych, w tym 'poufnych danych osobowych' zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Data Protection Act) z 1998 roku. Podane dane nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez twojego zezwolenia. Będziemy wykorzystywać zgromadzone o tobie informacje w sposób zgodny z prawem oraz z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Data Protection Act).

10.2 W odniesieniu do wspomnianych 'poufnych danych osobowych' poprzez zaakceptowanie tej Umowy, dajesz nam wyraźną zgodę na gromadzenie i udostępnianie tego typu informacji wybranym stronom, w tym stronom trzecim.

10.3 Ograniczymy gromadzenie i wykorzystywanie tego typu informacji do minimum pozwalającego na dostawę, rozwój i ulepszenie naszych usług oraz w celach sprawniejszego zarządzania konsultacją lekarską.

10.4 Dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu będą bezpiecznie przechowywane w sposób zgodny z prawem oraz naszą wewnętrzną polityką bezpieczeństwa.

10.5 W celu zapewnienia poufności informacji, wszyscy nasi pracownicy zostali zaznajomieni w postanowieniami Polityki Prywatności.

10.6 Ta Witryna może zawierać linki do innych stron. Nie przekazujemy im jednak twoich danych osobowych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych spółek. W związku z tym, to Oświadczenie o Prywatności oraz nasza Polityka Prywatności odnosi się tylko do tej Witryny, a nie do stron z nią powiązanych.

10.7 Przy płatnościach kartą, używamy bezpiecznego, 256 - bitowego szyfrowania SSL

10.8 Pliki Cookies używane są na tej Witrynie w celu podwyższenia jakości.

10.9 Zgodnie z Ustawą o Prywatności oraz Komunikacji Elektronicznej (the Privacy & Electronic Communications Act) z 11 grudnia 2003 roku, nie wysyłamy losowo (strona trzecia) e-mali marketingowych na osobiste adresy e-mail (spam).

10.10 To Oświadczenie Prywatności odnosi się tylko do informacji zebranych podczas twojej wizyty na Witrynie. Będziemy wyświetlać widoczne zawiadomienia na stronie głównej Witryny, jeśli warunki Prywatności zostaną zaktualizowane lub zmienione. Powinieneś regularnie weryfikować Politykę Prywatności. Poprzez kontynuowanie użytkowania tej Witryny, zgadzasz się na warunki zawarte w tym Oświadczeniu Prywatności oraz naszej Polityce Prywatności.

10.11 Odwiedzenie i użytkowanie tej Witryny oraz jakiekolwiek spory dotyczące prywatności podlega niniejszemu Oświadczeniu Prywatności oraz przepisom prawa obowiązującego w Anglii i Walii.

11 Wydarzenia poza naszą kontrolą

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków w wyniku wydarzenia lub okoliczności nie będących pod naszą kontrolą, nie ograniczając się do ale, wliczając w to strajki, lokauty lub inne spory pracownicze, awarie systemu lub dostępu do sieci lub powódź, pożar, wybuch lub wypadek.

12 Zmiany

Żadna zmiana w tych warunkach nie jest ważna i nie ma żadnego wpływu, o ile nie zostanie zatwierdzona przez nas w formie pisemnej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w przyszłości. Nasz nowy regulamin zostanie wyświetlony na naszej stronie. Kontynuując korzystanie z naszej strony, wyrażasz zgodę na wszelkie zmiany naniesione w regulaminie. Do ciebie należy obowiązek sprawdzania tego regulaminu w przyszłości, w celu zweryfikowania tych zmian.

13 Spory

13.1 Postaramy się jak najszybciej rozwiązać wszelkie spory za pomocą naszej wewnętrznej procedury rozpatrywania reklamacji.

13.2 Prosimy skontaktować się z nami najszybciej jak to możliwe, jeżeli nie jesteś zadowolony z:

13.2.1 Produktu;

13.2.2 Wykonanej przez nas usługi; i

13.2.3 Wszelkich innych kwestii.

14 Prawa osób trzecich

Nikt oprócz Stron tej umowy nie ma prawa do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

15 Jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega prawu Anglii i Walii i podlega wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Niniejsza Umowa oraz wszelkie akty, transakcje, spory i kontrowersje wynikające z niniejszej Umowy lub odnoszące się do niej, a także wszelkie prawa i obowiązki stron będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa (a nie normami kolizyjnymi) angielskiego.

Ostatnia aktualizacja Czerwiec 2017.