Astma, som betyder andnöd, är en sjukdom i luftvägarna. Luftrörens slemhinnor hos den drabbade är kroniskt inflammerade och svullnar, vilket gör det svårt för luften att komma till och från lungorna. Luftrörens slemhinnor blir därmed även extra känsliga (hyperreaktiva) för olika faktorer som exempelvis pälsdjur, cigarettrök, fysisk rörelse och annat som kan utlösa astman.

 • E-recept
  från våra läkare
 • Receptet kan användas
  på alla apotek inom EU
 • Expressleverans
  till hela Sverige
 • Allt ingår i priset
  - Inga dolda avgifter

Bricanyl turbuhaler

Tillverkas av Astrazeneca

Bricanyl är ett astmaläkemedel med terbutalin som intas i form av en så kallad Turbuhaler. Beställ med recept online idag.

Läs mer om Bricanyl turbuhaler
Beställ Bricanyl turbuhaler till din dörr
Leverans nästa dag Recept ingår
Beställ Bricanyl turbuhaler nu
Enastående Trustpilot 4.5 / 5 kunder har skrivit ett omdöme via TrustPilot

Flutide

Tillverkas av Allen & Hanburys

Flutide innehåller flutikasonpropionat och anses vara en mycket säker och effektiv behandling mot astma.

Läs mer om Flutide
Beställ Flutide till din dörr
Leverans nästa dag Recept ingår
Beställ Flutide nu
Enastående Trustpilot 4.5 / 5 kunder har skrivit ett omdöme via TrustPilot

Pulmicort

Tillverkas av Astrazeneca Logo

Pulmicort behandlar astma med den aktiva ingrediensen budesonid, en steroid som lindrar tillfälliga inflammationer i lungorna.

Läs mer om Pulmicort
Beställ Pulmicort till din dörr
Leverans nästa dag Recept ingår
Beställ Pulmicort nu
Enastående Trustpilot 4.5 / 5 kunder har skrivit ett omdöme via TrustPilot

Seretide

Tillverkas av GlaxoSmithKline

Seretid inhalator är en regelbunden astmabehandling som fungerar som en långvarig bronkodilator i förebyggande syfte och en kortikosteroid för kortsiktig och snabb lindring. De två aktiva ingredienserna rensar luftvägarna och kontrollerar inflammationen i lungorna.

Läs mer om Seretide
Beställ Seretide till din dörr
Leverans nästa dag Recept ingår
Beställ Seretide nu
Enastående Trustpilot 4.5 / 5 kunder har skrivit ett omdöme via TrustPilot

Symbicort

Tillverkas av Astrazeneca

Symbicort innehåller budesonid och formoterol, som tillsammans effektiv förebygger astmabesvär.

Läs mer om Symbicort
Beställ Symbicort till din dörr
Leverans nästa dag Recept ingår
Beställ Symbicort nu
Enastående Trustpilot 4.5 / 5 kunder har skrivit ett omdöme via TrustPilot

Atrovent

Tillverkas av Boehringer Ingelheim

Atrovent är ett läkemedel som används mot astma och KOL. Läkemedlet kommer som inhalationsspray, även kallat för inhalator, och tillverkas av Beohringer Ingelheim. Detta är ett läkemedel som skall användas regelbundet. Atrovent innehåller Ipratropium.

Läs mer om Atrovent

Ventoline

Tillverkas av Allen & Hanburys

Ventoline innehåller den aktiva substansen salbutamol och är en mycket effektiv astmabehandling. Beställ med recept idag.

Läs mer om Ventoline
Beställ Ventoline till din dörr
Leverans nästa dag Recept ingår
Beställ Ventoline nu
Enastående Trustpilot 4.5 / 5 kunder har skrivit ett omdöme via TrustPilot

Vilka drabbas av astma och vad händer vid ett astmaanfall?

Det finns två typer av astma: allergisk och icke-allergisk. Hos barn är den allergiska astman den vanligaste formen, medan den andra formen är vanligare ju äldre man blir. Barn kan även få en typ av astma vid förkylningar. Vid allergisk astma får du besvär med andningen när du kommer i kontakt med de ämnen som du är extra känslig mot till exempel pollen eller pälsdjur. Dina besvär kan komma inom 20 minuter eller dröja upp emot 5-6 timmar efter exponeringen.

Den icke-allergiska varianten kan utlösa eller försämra astma genom faktorer som exempelvis kall luft, rök, ansträngning, vissa läkemedel eller irriterande ämnen som till exempel starka dofter.

Vad som händer vid ett astmaanfall

Vid ett astmaanfall svullnar slemhinnorna och luftrören drar ihop sig. Luftvägarna blir därmed trånga och luftflödet till lungorna försvåras, vilket leder till att det blir tungt att andas och man kan pipa eller väsa när man andas. Ett segt slem bildas också vilket i sig framkallar hosta. Motståndet i luftvägarna ökar och man måste anstränga sig mer för att få luft, vilket gör att kroppen förbrukar mer syre.

Om det rör sig om ett svårt astmaanfall kan man drabbas av syrebrist. När inflammationen i luftvägarna sedan är på tillbakagång så frigörs slemmet och blir tunnare vilket gör att det kan uppstå ett rossligt ljud i bröstet. Dessa anfall kan se olika ut och upplevas olika. Vissa upplever att det bland annat är som att andas genom ett sugrör medan andra upplever att det är som att ha ett tryck över bröstet.

Varför drabbas man av astma?

Astma är en sjukdom som har blivit vanligare i västvärlden hos både barn och äldre personer, och i Sverige lider 8-10 personer av 100 av någon form av astma. Forskning kan dock inte påvisa exakta orsaker till varför man drabbas av astma. Ärftlighet har en viss roll i uppkomsten av astma men även allergier, luftföroreningar och vissa ämnen som kemikalier kan också påverka uppkomsten. En inaktiv livsstil och felaktig kost är en hypotes som forskningen har lagt fram.

Samband med andra besvär

Om du har en allergisk snuva löper du en större risk att även ha astma. Det finns också ett samband mellan astma, näspolyper hos vuxna personer samt överkänslighet mot vissa antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel och andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra. Om du har sura uppstötningar så kan du också uppleva mer besvär av din astma, speciellt nattetid eller om du har sömnapné kan du också uppleva ökade besvär av din astma.

Vad är astma bronchiale och förkylningsastma?

Astma bronchiale är ett annat namn för bronkialastma eller luftrörsastma och är en benämning som sällan används idag. Numera används det generella begreppet astma endast som benämning på det som tidigare kallades luftrörsastma. Förkylningsastma kallas det när man som vuxen eller barn drabbas av en infektion i luftvägarna som leder till det första utbrottet av astma.

Vad utlöser astma?

Det är vanligast att symtomen på astma kommer i barndomen, men även äldre personer kan drabbas av astma.

Vanliga symtom

Vanliga symtom man som drabbad kan uppvisa är att man upplever att det är svårt att andas, att det piper eller väser när man andas, får långvarig hosta i samband med förkylning, långvarig hosta nattetid utan annan medicinsk förklaring, andnöd eller hosta vid fysisk ansträngning, kallat ansträngningsastma. Eftersom luftrören är känsliga för retningar så kan exempelvis kall luft, rök, starka dofter och psykiska faktorer som stress, utlösa astmaanfall. Om du har en allergi mot till exempel pollen eller pälsdjur så kan du uppleva besvär om du kommer i kontakt med dessa.

Besvären kan komma och gå

Typiskt för astma är att besvären kan komma i perioder och sammandragningarna av luftrören och lungfunktionen kan då återgå till sitt normala tillstånd. Under dessa perioder upplever du inga besvär alls, medan besvären kan vara omfattande i andra perioder. Vissa individer upplever besvär vid enstaka tillfällen medan andra upplever det mer konstant.

Vilka behandlingar mot astma finns?

Om du misstänker att du har astma bör du kontakta en hälsocentral och du kan även ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd och hjälp.

Diagnos

För att kunna diagnostisera dina besvär som astma behöver läkaren göra en undersökning av dig. Du berättar om dina besvär och läkaren undersöker bland annat dina lungor för att se hur de fungerar. För att undersöka lungfunktionen finns flertalet metoder, bland annat spirometri samt användandet av en PEF-mätare. Båda dessa metoder går ut på att blåsa ut luft i rör eller munstycke som sedan mäts. Du kan även få göra andra undersökningar, som till exempel ansträngningstest, allergitest eller använda olika typer av läkemedel för att testa luftrören.

Behandling

Om du har fått diagnosen astma kan det krävas att du tar läkemedel, och ofta flera läkemedel för att dessa ska vara effektiva. Vilka läkemedel du ska använda får du veta av din läkare och beror på hur dina besvär ser ut. De vanligaste läkemedlen är kortison och luftrörsvidgande astmamedicin som inhaleras.

Vad kan astma leda till?

Hos ungefär 50% av de som drabbas av astma är sjukdomen lindrig, men den kan också ge svåra och ibland livshotande andningssymtom. Det är därför viktigt att man får en diagnos och att denna behandlas på ett korrekt sätt. Till exempel kan förkylningar och andra infektioner i luftvägarna göra att astman förvärras. Om du är gravid så är det viktigt att du är noggrann med din behandling eftersom eventuella astmaattacker kan påverka fostret.

Att lära sig mer om astma

Det kan vara en god idé att lära sig mer om sin sjukdom och vad du reagerar på samt hur läkemedlen fungerar. Vissa hälsocentraler har astmamottagningar med specialiserade sjuksköterskor som bland annat kan hjälpa dig att få en korrekt och säker inhalationsteknik. Det finns även astmaskolor på vissa hälsocentraler som också kan hjälpa dig med din sjukdom.

Tips och råd om du har astma

Du kan skriva en behandlingsplan, gärna tillsammans med din läkare. En skriftlig behandlingsplan är bra att ha skriven för att du ska kunna göra en ändring av din medicinering vid behov, till exempel om du blir förkyld eller ska anstränga dig fysiskt. Du kan även själv skaffa en PEF-mätare för att regelbundet kunna mäta din lungfunktion och om dosen av dina läkemedel då behöver korrigeras. I övrigt kan du behöva tänka på din livsstil. Att röka eller utsättas för röka miljöer bör undvikas, likaså att undvika det du är allergisk mot (om du har en allergi).

Du kan även behöva tänka på att på vissa arbetsplatser och inom vissa yrken, till exempel måleri, frisör samt bagare, så kan det finnas faktorer som kan påverka din astma som kemikalier eller starka dofter. Vissa läkemedel som vissa värkmediciner och antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel bör även undvikas då svåra symptom kan uppstå hos personer med astma. Prata med läkare, annan vårdpersonal eller apotekspersonal vid frågor.

Hur man beställer en behandling från medilico

Du kan beställa Bricanyl online på medilico. Här kan du även beställa andra astmamediciner som Ventoline, Symbicort, Pulmicort och Flutide.

Så här gör du för att beställa läkemedel hos medilico

Hos medilico kan du beställa de läkemedel du behöver via nätet, även om läkemedlen är receptbelagda. En läkare kommer att granska den information du angivit i samband med din beställning. Förutsatt att din behandling godkänns, kommer läkaren att utfärda ett recept på ditt läkemedel och skicka detta till ett av våra apotek.

Leveranstid för läkemedel

Om du gör din beställning före klockan 17 kommer läkemedlet att skickas redan samma dag. Om du dessutom väljer UPS som transportör, kommer läkemedlet att vara dig tillhanda nästa arbetsdag. Vid val av Posten som transportör, kommer du istället att inom 3-5 arbetsdagar kunna hämta ut ditt läkemedel hos ditt närmaste postombud.


Källor:

 1. Vad är astma?. Astma- & Allergilinjen. URL: astmaochallergilinjen.se
 2. Om astma. Astma- och Allergiförbundet. URL: astmaochallergiforbundet.se
 3. Läkemedelsbehandling vid astma. Läkemedelsverket. URL: lakamedelsverket.se
 4. Asthma. American Academy of Allergy Asthma & Immunology. URL: aaaai.org

Publicerad: 2016-11-16

Vår service
  • Välj din behandling

   Välj en behandling och ange dos och kvantitet för att gå vidare till din nätkonsultation.

  • Fyll i ett hälsoformulär

   Fyll i ditt konsultationsformulär online så att vår läkare har all information som krävs för att fatta ett beslut gällande din behandling.

  • Läkaren skriver ut din behandling

   Om vår läkare anser att behandlingen är rätt för sig så skrivs ett recept som skickas direkt till vårt apotek för utskick av läkemedlet redan samma dag.

  • Ditt läkemedel levereras nästa dag

   Vårt apotek skickar ut läkemedlet så att du kan ha det tillhands redan nästa arbetsdag.