• förpackning av symbicort turbohaler från medilico
 • förpackning av symbicort turbohaler från medilico
  4.8 / 5
Våra patienter har recenserat oss på
Säkert och tillförlitligt: Comodo Trusted Site Seal

Symbicort är ett läkemedel som hjälper dig som lider av astma eller KOL att avhjälpa besvären. Genom att vidga luftvägarna och skydda mot inflammationer och retningar, förbättrar läkemedlet luftflödet.

 • Symbicort vidgar luftvägarna och förbättrar luftflödet
 • Symbicort underlättar för dig som lider av KOL eller astma att andas
 • Hos medilico kan du beställa Symbicort och andra läkemedel online
 • Beroende på val av transportör kan läkemedlet levereras redan nästa arbetsdag
Beställ Symbicort till din dörr

Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

 • Leverans nästa dag
 • Recept ingår
 • Beställ innan midnatt för utskick redan imorgon
Beställ Symbicort nu

Vad är Symbicort och vad är det bra för?

Symbicort hjälper dig att behandla din astma så att du lättare kan andas.

 • Symbicort är ett utmärkt läkemedel för behandling av astma eller KOL
 • De aktiva substanserna budesonid och formoterol vidgar luftvägarna och skyddar dessa mot inflammationer
 • Symbicort hjälper till att underlätta för dina andningsorgan genom att skydda luftvägarna mot retningar
 • På medilico får du ett recept utskrivet med din beställning och ditt läkemedel snabbt och smidigt hemskickat direkt från ett fullt reglerat brittiskt apotek

Vad innehåller Symbicort?

Symbicort innehåller två aktiva substanser: budesonid och formoterol. Budesonid försvagar och förhindrar inflammation och svullnad i luftvägarna. Formoterol gör att musklerna i luftvägarna mjuknar och därmed får du en lättare andning. Kombinationen av dessa bägge substanser är vad som gör Symbicort till en unik astmamedicin.

Hur verkar Symbicort?

Symbicort är ett luftvägsvidgande läkemedel som används vid behandling av astma och KOL. Läkemedlet förhindrar inflammationer och skyddar luftvägarna mot retningar, vilket gör att du lättare kan andas. Läkemedlet förebygger också väsande och den andfåddhet som kan vara kopplad till dessa sjukdomar.

Används för vuxna och ungdomar

Inhalatorn används för att avhjälpa problem med astman hos vuxna personer samt personer i åldern 12-17 år. Om du lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) så kan detta läkemedel hjälpa, om du är 18 år eller äldre. Läkemedlet har en positiv inverkan på andningen oavsett vilken typ av astma du lider av, exempelvis allergisk astma eller så kallad förkylningsastma.

Symbicort: resultat i studier och undersökningar

I en studie med 658 individer påvisades att antalet svåra astmaanfall var 40% lägre hos de personer som hade Symbicort, vars dos de kunde justera, jämfört med annat läkemedel för astma.

Studie om KOL

I en annan studie fann forskarna att det bland de personer som använder Symbicort förelåg 26% mindre risk att drabbas av förvärringsperioder relaterade till sjukdomen än hos de som behandlades med preparatet Seretide.

Eventuella biverkningar när man tar Symbicort

Vanliga biverkningar som kan uppstå när du tar Symbicort är hjärtklappning, darrningar eller skakningar, vilka kan försvinna efter en tids användning. Du kan även få svampinfektion i munnen vilket kan avhjälpas med att du sköljer munnen med vatten efter användning. Andra vanliga biverkningar är halsont, hosta eller heshet samt huvudvärk. Mindre vanliga biverkningar är bland annat sömnstörningar, yrsel, illamående, snabbare hjärtrytm, blåmärken, kramper i musklerna samt en känsla av rastlöshet eller oro.

Sällsynta och allvarliga biverkningar

Sällsynta biverkningar som kan förekomma är utslag, klåda, kramp i luftrören, ojämn hjärtrytm eller låga halter av kalium i blodet. Mycket sällsynta biverkningar är depression, beteendeförändringar och då främst hos barn, bröstsmärta eller tryck över bröstet, blodtrycks- eller smakförändring eller en ökad sockermängd i blodet. Om du upplever att du blir svullen i ansiktet, och då framför allt runt munnen, eller nässelutslag i samband med att du får svårt att andas och/eller känslan av att du ska svimma, ska du omgående sluta ta läkemedlet och kontakta läkare. Detta gäller även om du får en akut andning som dessutom piper eller svårt att andas efter att du har använt läkemedlet.

Hur använder man Symbicort?

Doseringen av Symbicort görs av din läkare och det är viktigt att följa ordinationen. Det är i vilken omfattning dina besvär är, som bestämmer hur mycket och ofta du ska inhalera. Den vanligaste doseringen är dock en inhalation två gånger per dag för vuxna personer. Inhalatorn innehåller 60 eller 120 doser. Du ska använda Symbicort dagligen och det kan ta 1-2 veckor innan du upplever att läkemedlet uppnår sin fulla effekt.

Så använder du din inhalator

Innan du inhalerar läkemedlet ska du andas ut ordentligt. Sedan tar du ett djupt och kraftigt andetag genom munstycket. Andas sedan ut, dock ej genom munstycket. Du bör avsluta användningen med att skölja munnen med vatten.

Vid ändrad dos eller avslut

Om du upplever att din dos är otillräcklig eller om du vill sluta med läkemedlet, bör du prata med din läkare. Det är viktigt att inte sluta tvärt med Symbicort utan att trappa ner användningen först.

Kontraindikationer

Om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna budesonid och formoterol eller dess hjälpämnen så bör du kontakta din läkare innan du börjar behandling med Symbicort. I läkemedlet ingår även laktos, vilket kan ge upphov till besvär för de som är känsliga.

Vid andra sjukdomar

Om du har eller har haft diabetes, infektion i lungorna, högt blodtryck, hjärtproblem, svåra leverproblem, låg halt av kalium i blodet eller problem med sköldkörteln eller binjurarna är det viktigt att du pratar med din läkare innan du påbörjar användning av Symbicort.

Vid andra läkemedel

Om du tar, har tagit eller kommer att ta andra läkemedel så bör du tala om detta med din läkare eller apotekspersonal. Främst gäller det om du använder betablockerare, fentiaziner, tricykliska antidepressiva läkemedel, nefazodon, xantiner, steroider som intas oralt, vätskedrivande läkemedel, luftrörsvidgande läkemedel, digoxin eller läkemedel mot snabb eller oregelbunden hjärtrytm, mot infektioner, Parkinsons sjukdom, sköldkörtelproblem eller HIV-proteashämmare som exempelvis ritonavir.

Bra att veta om Symbicort

Läkemedlet kan förskrivas antingen som enda inhalator eller som inhalator som används tillsammans med en annan anfallskuperare. Detta avgör din läkare.

Vid graviditet eller amning

Om du är gravid eller har tänkt att bli så tala med din läkare innan du använder läkemedlet. Om du blir gravid så tala med din läkare, men använd läkemedlet så länge.

Hur man beställer Symbicort online

Du kan beställa Symbicort på nätet hos medilico. Välj först det läkemedel du är intresserad av att beställa och följ därefter de instruktioner som ges under beställningsprocessen.

Konsultation

I samband med beställning av ditt läkemedel kommer du att få fylla i ett kortare formulär, och på så sätt genomgå en kostnadsfri onlinekonsultation. Detta görs för att våra läkare ska få den information de behöver för att kunna utfärda ett recept på ditt läkemedel. Den information du lämnar granskas oftast samma dag av någon av våra läkare. Om din behandling godkänns, kommer din betalning att dras och läkaren utfärdar ett recept som sedan skickas till något av våra brittiska apotek.

Apoteksservice och leverans

Från apoteket skickas sedan läkemedlet hem till dig. Om du gör din beställning före klockan 17 på en helgfri vardag, kommer din produkt att skickas samma dag. Redan nästa arbetsdag kommer läkemedlet att levereras till dig, förutsatt att du har valt UPS som transportör. Om du istället väljer leverans med Posten, kan du hämta ditt läkemedel hos närmaste paketombud inom 3-5 arbetsdagar.


Källor:

 1. Symbicort® Turbohaler®. FASS. URL: fass.se
 2. Skillnader mellan kol-preparat. LäkemedelsVärlden. URL: lakemedelsvarlden.se
 3. AstraZeneca announces positive top-line data from two phase III SYMBICORT studies. AstraZeneca. URL: astrazeneca-us.com

Publicerad: 2016-11-28

Vår service
 • Välj din behandling

  Välj en behandling och ange dos och kvantitet för att gå vidare till din nätkonsultation.

 • Fyll i ett hälsoformulär

  Fyll i ditt konsultationsformulär online så att vår läkare har all information som krävs för att fatta ett beslut gällande din behandling.

 • Läkaren skriver ut din behandling

  Om vår läkare anser att behandlingen är rätt för sig så skrivs ett recept som skickas direkt till vårt apotek för utskick av läkemedlet redan samma dag.

 • Ditt läkemedel levereras nästa dag

  Vårt apotek skickar ut läkemedlet så att du kan ha det tillhands redan nästa arbetsdag.

 • Beställ endast recept för Symbicort

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Symbicort till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Symbicort nu
Dosering
Kvantitet
Totalt pris för vår service: 
 • Vår service täcker allt:
 • Du slipper läkarbesök
 • Nätkonsultation med läkare ingår
 • Expressleverans nästa dag
Beställ innan midnatt för utskick redan imorgon