Diabetes diabetes mellitus) är ett samlingsbegrepp för flera olika sjukdomar som allihop har olika bakomliggande orsaker. Det som alla dessa sjukdomar har gemensamt är att blodsockernivån är för hög. Totalt 450 000 svenskar beräknas ha en diabetessjukdom. 85-90 procent av alla patienter med diabetes har typ 2-diabetes, vilket gör den till den vanligaste formen av diabetes i landet. Den näst vanligaste varianten är typ 1-diabetes, vilket 5-10 procent av diabetespatienterna har.

Om du har har fått diagnosen typ 2-diabetes och önskar beställa en behandling mot diabetes online, kan du efter att ha genomgått en kostnadsfri onlinekonsultation med våra läkare göra detta via oss. Syftet med den medicinska konsultationen är att säkerställa att den aktuella behandlingen är lämplig för dig att använda och att den kommer att ge önskad effekt. Du kan välja mellan flera olika betalnings- och leveransalternativ, vilket gör att du snabbt och enkelt kan påbörja din behandling.

 • E-recept
  från våra läkare
 • Receptet kan användas
  på alla apotek inom EU
 • Expressleverans
  till hela Sverige
 • Allt ingår i priset
  - Inga dolda avgifter

Metformin

Tillverkas av Pfizer Pharmaceutical

Metformin är den mest utskrivna behandlingen för Typ-2 Diabetes. Läkemedlet hjälper kroppen att besvara den låga nivån av insulin som diabetes orsakar, genom att kontrollera och sänka sockernivåerna i blodet.

Läs mer om Metformin

Vad är diabetes?

Det finns olika typer av diabetes som alla har en sak gemensamt: halterna av socker i blodet är förhöjt. I alla delar av världen, inklusive i Sverige, blir diabetes en allt vanligare sjukdom. Man räknar med att det år 2030 kommer att finnas betydligt fler än 600 000 patienter med diabetes i vårt land. Faktum är att diabetes är den sjukdom som ökar mest av alla sjukdomar. Det finns fyra olika typer av diabetes, vilka vi kommer att gå igenom nedan.

De olika typerna av diabetes

De vanligaste diabetessjukdomarna är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Ungefär 50 000 personer i vårt land är drabbade av typ 1-diabetes, en sjukdom som innebär att insulinproduktionen i kroppen helt eller delvis har upphört att fungera. Denna form av diabetes kan personer av alla åldrar drabbas av, även från födseln. Detta är den vanligaste diabetessjukdomen som barn drabbas av.

Typ 2-diabetes har ungefär 350 000 svenskar, vilket motsvarar 3-4 procent av den totala befolkningen. Långt ifrån alla som är drabbade av sjukdomen känner till det. Denna variant av diabetes är vanligare högre upp i åldrarna och risken för att drabbas av den ökar med åren. Åtminstone 10 procent, kanske uppemot 20 procent, av alla över 75 år beräknas ha typ 2-diabetes och andelen drabbade ökar i såväl Sverige som i övriga delar av världen.

Graviditetsdiabetes och LADA

Graviditetsdiabetes är en variant av diabetes som gravida kvinnor kan drabbas av. Om kroppen inte klarar av att på egen hand producera tillräckligt mycket insulin utvecklas sjukdomen diabetes. Under hela graviditeten, men i synnerhet senare i graviditeten, är man mindre känslig för insulin. Denna minskade känslighet orsakas främst av de hormoner som tillverkas i moderkakan. Det leder till att bukspottskörteln måste öka produktionen av insulin. Om insulinbehovet inte tillgodoses, stiger blodsockernivån och orsakar graviditetsdiabetes.

LADA är en variant av typ 1-diabetes som ger upphov till färre symptom och har ett långsammare insjuknande. Det är en autoimmun sjukdom som angriper immunförsvaret och förstör detta, bland annat de celler i bukspottskörteln som producerar insulin utsätts för detta angrepp.

Varför drabbas man av typ 2-diabetes?

Den allmänna uppfattningen är att typ 1-diabetes är mer ärftlig än typ 2, men sanningen är faktiskt det motsatta. Undersökningar har gjorts där forskarna har undersökt enäggstvillingar, vilka har identiska arvsanlag. Resultaten visar att i de fall den ena enäggstvillingen drabbas av typ 2-diabetes är risken för att även den andra ska insjukna 90 procent. Motsvarande siffra för typ 1-diabetes är mellan 25 och 50 procent.

Genetiken är en viktig faktor när det gäller typ 2-diabetes. Uppskattningsvis bär över en miljon svenskar, det vill säga drygt 15 procent, på arvsanlag för typ 2-diabetes. En annan viktig faktor är levnadsvanorna. Kost, stillasittande och övervikt har nämligen betydelse för utvecklingen av sjukdomen. Andra faktorer som kan leda till att man utvecklar typ 2-diabetes är rökning och stress.

Vilka är symptomen på typ 2-diabetes?

Blodsockervärdet hos personer som drabbats av typ 2-diabetes tenderar att öka med tiden. Därför kan symptomen uppkomma långsamt och de är inte alltid särskilt tydliga. Ibland ger sjukdomen inte upphov till några som helst symptom, vilket gör att många människor inte känner till att de har typ 2-diabetes.

 • En känsla av trötthet och kraftlöshet
 • Ökad törst
 • Ökad urinering, avseende såväl frekvens som volym
 • Synförsämring och dimsyn
 • Klåda i underlivet

Hur diagnostiseras typ 2-diabetes?

Du kan få lämna såväl urinprov som blodprov för att ge läkaren det underlag som denne behöver för att diagnostisera typ 2-diabetes. HbA1C är en typ av blodprov som kallas långtidssockerprov och visar blodsockerhalten under de senaste 2-3 månaderna. P-glukos är ett blodprov som visar det aktuella blodsockervärdet vid provtillfället.

Dessa blodprover visar huruvida du har diabetes eller ej, men inte vilken form av diabetes du eventuellt har. Personer över 40 års ålder, med bukfetma och anlag för typ 2-diabetes har sannolikt typ 2-diabetes. Ibland kan ytterligare blodprover krävas innan läkaren kan fastslå vilken diabetessjukdom du har drabbats av.

Om blodsockervärdet under en längre tid är förhöjt, kan det leda till ökad risk för karies och tandlossning. En annan effekt av ett långsiktigt högt blodsockervärde är att blodkärl i näthinnan kan skadas, vilket kan resultera i försämrad syn.

Hur kan man förebygga typ 2-diabetes?

Det finns flera olika saker du kan göra för att hålla nere blodsockervärdet. Genom att sluta röka, motionera mer och ha goda matvanor kan du sänka blodsockervärdet och förebygga diabetes. Ökad motion och bättre kostvanor kan också göra att du som är överviktig går ner i vikt, vilket även det har en positiv effekt på blodsockervärdet.

Ökad motion

Det allra mest effektiva sättet att öka insulinkänsligheten är att ägna sig åt fysisk aktivitet. Om insulinkänsligheten ökas, kommer cellerna att snabbare ta upp det socker som förekommer i blodet efter måltider, vilket gör att blodsockernivån hålls på en mer normal nivå. Motion i form av exempelvis en rask promenad eller 30-40 minuter på en motionscykel gör att känsligheten för insulin förhöjs under uppemot två dygn.

Tre promenader per vecka är en bra start, men det är bättre om du kan hinna med fler promenader än så. Varje promenad bör vara i ungefär en halvtimme. Ytterligare sätt på vilka du kan öka den vardagliga motionen är att:

 • Cykla till jobbet istället för att ta bilen
 • Gå i trappor istället för att ta hissen
 • Stiga av tåget eller bussen tidigare och istället gå den sista biten

Goda kostvanor

Genom att äta en hälsosam kost kan du påverka blodsockervärdet, minska i vikt och även reducera risken för en rad olika sjukdomar. Några exempel på livsmedel som har visat sig ha en positiv effekt vid diabetes är följande:

 • Frukt, grönsaker, rotfrukter och baljväxter
 • Fisk
 • Fullkornsprodukter
 • Nötter inklusive jordnötter
 • Kaffe

Vilka risker är förenade med obehandlad typ 2-diabetes?

Diabetes som inte behandlas kan resultera i följdkomplikationer. Om blodsockervärdet tillåts vara högt kan det leda till att känseln i fötterna försämras. Detta utan att den drabbade personen lägger märke till försämringen av känseln. Det kan resultera i att det tar längre tid innan skavsår och andra sår upptäcks. Det är därför viktigt för personer som drabbats av diabetes att varje dag undersöka sina fötter, för att kontrollera om sår har uppstått.

Om ett sår uppstår kan det också vara så att det tar längre tid att läka eftersom blodcirkulationen är försämrad. Det gör också att risken för infektioner är högre. Infekterade sår som inte ses efter kan orsaka kallbrand. Det är därför rekommenderat att du uppsöker vården så fort du har ett sår som är infekterat och feber. Typ 2-diabetes är dessutom en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. Två av tre patienter som har typ 2-diabetes riskerar nämligen att drabbas av en hjärt-kärlsjukdom. Idag saknas dock förståelse för sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom, vilket gör att forskning krävs på området för att hjärtsjukdomar hos diabetespatienter ska kunna förebyggas.

Hur behandlar man typ 2-diabetes?

Stora resurser har lagt på forskning kring diabetes. Detta har inte bara lett till att vi har fått en ökad förståelse om sjukdomen, utan också till att läkemedel som kan användas för behandling av diabetessjukdomar såsom typ 2-diabetes har uppfunnits. I de fall där ökad motion och omläggning av kosten inte är tillräckligt för att blodsockervärdet ska sänkas, helst till ett blodsockervärde som ligger i närheten av värdet hos personer som inte har diabetes, kan behandling med läkemedel krävas. Syftet med en sådan behandling är att förebygga de besvär som kan uppstå till följd av förhöjt blodsockervärde, exempelvis skador i blodkärl.

Ungefär hälften av alla svenska patienter med typ 2-diabetes får insulinbehandling, antingen fristående eller kombinerat med tablettbehandling. En vanlig orsak till att behandling med insulin krävs är att tablettbehandlingen inte har givit önskad effekt. Det finns flera olika typer av insulinbehandling: kombinationsbehandling, endosbehandling, tvådosbehandling och flerdosbehandling.

Hur gör jag för att beställa en behandling mot typ 2-diabetes?

Ett av de läkemedel som kan användas för att sänka blodsockernivåerna är Metformin. Det är ett preparat som under 40 års tid har använts för att behandla typ 2-diabetes på ett säkert och effektivt sätt. Metformin är dessutom den behandling som oftast förskrivs mot diabetes.

Du kan beställa Metformin av oss, efter att du har genomgått en kostnadsfri konsultation online. Den går till på så vis att du fyller i ett kort medicinskt formulär, varpå en av våra läkare sedan granskar den information du lämnat. Först när läkaren har godkänt din behandling kommer betalningen för din beställning att dras. Ditt läkemedel skickas sedan till dig från ett av våra brittiska apotek. Leverans sker vanligtvis inom 24 timmar, förutsatt att du gör din beställning en helgfri vardag före klockan 17 och väljer expressleverans med UPS.


Källor:

 1. Om diabetes. Diabetesförbundet. URL: diabetes.se
 2. Diabetes typ 2. 1177 Vårdguiden. URL: 1177.se
 3. What causes diabetes?. Diabetes UK. URL: diabetes.org.uk

Uppdaterad: 2017-01-06

Vår service
  • Välj din behandling

   Välj en behandling och ange dos och kvantitet för att gå vidare till din nätkonsultation.

  • Fyll i ett hälsoformulär

   Fyll i ditt konsultationsformulär online så att vår läkare har all information som krävs för att fatta ett beslut gällande din behandling.

  • Läkaren skriver ut din behandling

   Om vår läkare anser att behandlingen är rätt för sig så skrivs ett recept som skickas direkt till vårt apotek för utskick av läkemedlet redan samma dag.

  • Ditt läkemedel levereras nästa dag

   Vårt apotek skickar ut läkemedlet så att du kan ha det tillhands redan nästa arbetsdag.