Metformin är ett receptbelagt läkemedel som används för att hantera blodsockernivåerna hos personer som har typ 2-diabetes. Du har förmodligen hört att läkemedlet även kan användas för viktminskning. Är ryktena om metformin och viktnedgång sanna? Svaret är kanske. Läkemedelsverket har inte godkänt metformin som ett läkemedel för viktminskning. Det innebär att det finns en begränsad mängd information om metformin och viktnedgång. Här får du veta det du behöver känna till om läkemedlets koppling till viktnedgång, samt varför din läkare kan förskriva det till dig. Det är dock viktigt att du är medveten om att metformin inte är det magiska bantningspiller som många väntar på.

Är metformin ett läkemedel för viktnedgång?

Metformin är inte ett läkemedel som är framtaget specifikt för viktnedgång. Det används istället för att behandla diabetes. Flera studier har dock visat att det även kan användas av icke-diabetiker som vill gå ner i vikt, då läkemedlet kan minska hungern.

Varför associeras metformin med viktnedgång?

Det kan vara så att din övervikt beror på att din kropp producerar alltför mycket insulin, särskilt om din fettinlagring främst sker i magen. När du äter mat ökar blodsockernivån i kroppen. Ju högre den blir, desto mer insulin utsöndras av bukspottkörteln. Insulin kan göra dig fet genom att det verkar i hjärnan och får dig att känna dig hungrig, samt att det får din lever att tillverka fett och fettcellerna i din mage att fyllas med fett.

Därför är den rekommenderade behandlingen för denna typ av fetma att du undviker de livsmedel som skapa de största ökningarna av blodsockernivåerna, samt att du tar läkemedel för att förhindra dina blodsockernivåer från att bli alltför höga. Metformin är ett läkemedel som sänker insulinnivåerna i kroppen, vilket förhindrar många av de biverkningar som diabetes för med sig. Det kan även användas av personer som inte har diabetes som vill gå ner i vikt.

Kan metformin främja viktnedgång?

En alltför hög produktion av insulin är en vanlig orsak till viktuppgång. Förutom övervikt kan en hög insulinproduktion bland annat leda till polycystiskt ovariesyndrom hos kvinnor. Enligt forskning på området kan metformin hjälpa dig att gå ner i vikt. Det är dock oklart varför detta läkemedel kan främja viktnedgång. En teori är att det får dig att äta mindre genom att minska din aptit. Det kan även förändra det sätt på vilket din kropp använder och lagrar fett.

Även om studier har visat att metformin kan främja viktnedgång, är läkemedlet inte en snabb och enkel lösning på övervikt. Enligt en studie med ett längre perspektiv sker viktnedgång orsakad av metformin gradvis över ett till två år. Hur många kilon du kan tappa med hjälp av denna behandling är högst individuellt. I den nämnda studien var den genomsnittliga vikt som deltagarna hade förlorat efter två eller fler år mellan 2 och 3,5 kg.

Vad krävs för att metformin ska ge viktnedgång?

Att ta metformin utan att även ha andra hälsosamma vanor leder inte till någon viktnedgång. Om du äter en hälsosam kost och motionerar samtidigt som du tar läkemedlet kommer du maximera din viktminskning. Detta beror på att metformin tros öka förbränningen av kalorier i samband med fysisk aktivitet. Om du inte tränar, kommer du sannolikt inte att ha denna fördel.

Det är också så att din viktnedgång eventuellt endast varar under den tid då du använder läkemedlet. Det innebär att sannolikheten är stor att du kommer få tillbaka din ursprungliga vikt om du slutar ta metformin. Även om du fortsätter att ta läkemedlet, kommer du långsamt få tillbaka de kilon du har förlorat. En av fördelarna med metformin är dock att läkemedlet, till skillnad från vissa andra mediciner som används för att behandla typ 2-diabetes, inte orsakar någon viktuppgång.

Hur kan metformin främja min viktnedgång?

Metformins verkningsmekanism är unik jämfört med andra antihyperglykemiska preparat. Metformin ökar produktionen av glukos i levern, minskar upptaget av glukos i tarmen och ökar insulinkänsligheten genom att öka upptaget och användningen av glukos i musklerna. Man tror att metformin främjar viktnedgång genom en förlust av fettvävnad snarare än genom en förändring av energiförbrukningen, vilket är fallet med motion och träning. Exakt hur metformin hjälper dig att gå ner i vikt vet vi ännu inte.

Vad visar studier på metformin och viktnedgång?

Två stora studier har utförts av Diabetes Prevention Program Research Group för att utvärdera kopplingen mellan metformin och viktnedgång. I den studie som publicerades 2009 tilldelades de deltagare som slumpmässigt valts att förändra sin livsstil vikt i början, men återfick gradvis den vikt de förlorat under den kommande 10-årsperioden. De patienter som istället hade givits metformin förlorade mindre vikt i början av studien (i snitt 2,5 kg), men kunde istället bibehålla sin vikt under de kommande 10 åren.

I den studie som publicerades 2012 hade deltagarna i den ursprungliga studien erbjudits möjligheten att fortsätta använda metformin för viktnedgång. Den totala viktnedgången under behandlingsperioden på 7-8 år var i genomsnitt 1,9 kg. Hos de patienter som ansågs vara särskilt mottagliga för metformin var den genomsnittliga viktnedgången 3,1 kg.

Kan jag förskrivas metformin av min läkare?

Om du har typ 2-diabetes, eller löper stor risk att få diabetes, och är överviktig eller fet, kan din läkare skriva ut metformin åt dig för att hjälpa dig att hantera din diabetes eller för att minska risken att du drabbas av tillståndet. Det ses också som en bonus att läkemedlet kan hjälpa dig att gå ner i vikt. Faktum är att din läkare kan skriva ut metformin för viktnedgång även om du inte har diabetes.

Vilken dos gäller för viktnedgång med metformin?

Om din läkare förskriver dig metformin, kommer han eller hon avgöra vilken som är den rätta dosen för dig. Du kommer sannolikt få en låg startdos och gradvis öka den under de kommande veckorna. På så sätt minimeras risken för biverkningar.

Är det säkert att min viktnedgång beror på metformin?

Om du går ner i vikt medan du tar metformin, är det inte säkert att din viktminskning beror på läkemedlet. Du kan även gå ner i vikt av en rad andra faktorer. Vissa sjukdomstillstånd kan till exempel minska din aptit, vilket kan leda till att du går ner i vikt. Dessa tillstånd inkluderar följande:

 • depression
 • ångest
 • stress
 • kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • cancer
 • AIDS
 • Parkinsons sjukdom
 • matsmältningsbesvär såsom diarré, infektioner i mage eller inälvor, kirurgiska ingrepp i mage eller inälvor samt irritabelt tarmsyndrom

Även andra läkemedel du använder kan göra att du går ner i vikt. Läkemedel som används i samband med kemoterapi kan ha denna effekt genom att din aptit dämpas. Vissa läkemedel för sköldkörtelproblem främjar ämnesomsättningen, vilket även det kan orsaka en viktnedgång. Andra läkemedel som kan främja viktnedgång är läkemedel mot ADHD.

Vad ska jag göra om jag oroar mig över min viktnedgång med metformin?

Du bör ha i åtanke att metformin är en relativt säker läkemedelsbehandling att använda och att dess biverkningar vanligtvis är övergående. Om du går ner i vikt när du använder läkemedlet bör viktnedgången ske gradvis och vara så pass liten att du inte behöver oroa dig över den. Om du är orolig över den mängd vikt du förlorat under din behandling med metformin bör du konsultera din läkare. Han eller hon kan hjälpa dig att avgöra vad som orsakar din viktnedgång och om någonting behöver göras åt denna.

När behöver jag söka vård för min viktnedgång?

Oavsett om du tar metformin eller inte, bör du konsultera din läkare om du går ner i vikt snabbt och inte har någon aptit eller energi. Du bör även söka vård om du har gått ner mer än 5 kg i vikt under de senaste 6-12 månaderna utan att veta varför. Generellt sett bör du ringa sjukvårdsupplysningen så fort du har frågor om din hälsa eller vikt.

Vad bör jag tänka på gällande metformin och viktnedgång?

Vägen till viktnedgång skiljer sig åt mellan olika individer. Den metod för viktminskning som rekommenderas av de flesta läkare är dock en kombination av en hälsosam kost och regelbunden motion. Metformin och andra läkemedel som kan hjälpa dig att gå ner i vikt bör endast ses som ett komplement till din kost och motion.

Var hittar jag mer information om metformin och viktnedgång?

För att få mer information om metformin och viktnedgång bör du konsultera din läkare. Din läkare kan rekommendera dig ett kost- och träningsprogram för viktminskning, samt ge dig råd kring huruvida du bör använda ett läkemedel för att gå ner i vikt. Du kan även höra av dig till vår patientservice för rådgivning.

Kan jag köpa Metformin på nätet?

Du kan köpa Metformin här på Medilico. Metformin är den behandling mot typ 2-diabetes som förskrivs i störst utsträckning. Förutom att kontrollera och sänka blodsockernivåerna kan du enligt forskning på området även gå ner i vikt med hjälp av denna läkemedelsbehandling.

Hur gör jag för att beställa Metformin online?

För att beställa Metformin genom oss behöver du genomgå en medicinsk konsultation på nätet. Du gör detta genom att fylla i ett kort frågeformulär om din hälsa. Därefter kontrollerar en läkare din information och fattar beslut kring huruvida du bör förskrivas Metformin eller ej.

Källor:

Uppdaterad: 2017-08-31

 • Beställ endast recept för Metformin

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Metformin till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Metformin nu