Övervikt och fetma är ett allt allvarligare hälsoproblem i Sverige och hela världen. För att behandla fetma och övervikt används Xenical. Xenical innehåller det aktiva ämnet orlistat, som verkar direkt på matsmältningen och hur fett smälts. På så sätt är detta ett väldigt effektivt läkemedel. Innan du börjar ta Xenical är det viktigt att förstå exakt hur läkemedlet fungerar.

Hur fungerar Xenical?

Xenical tas i bruk under vissa omständigheter. Först och främst ska patienten ha provat på att motionera och äta hälsosamt; endast om detta inte haft någon effekt tas Xenical i bruk.

Dessutom ska läkemedlet endast användas för patienter med ett BMI som är över 28 och som därtill riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar. Dessa sjukdomar är till exempel diabetes typ 1 eller 2, högt blodtryck och lipidmetabolism. Alternativt ska patienten ha en sjuklig fetma, som innebär att patientens BMI är över 30. BMI beräknas genom att man multiplicerar kroppslängden i meter och dividera vikten i kg med det talet.

Hur verkar orlistat?

Orlistat, det aktiva ämnet i Xenical, verkar genom att hämma enzymet lipas i samband med fettbrytningen. Lipas bryter stora mängder fett, som kommer in i tarmen via matsmältningen På grund av orlistat kan lipas ändå inte fungera som normalt och gör att endast kring 60 % av fettet bryts i tarmen. Resultatet är att fettet passerar obrutet genom tarmen och ut med matsmältningen. Slutligen minskar vikten, eftersom en mindre mängd fett upptas av kroppen.

Varför livsstilsförändringar är nödvändiga

Xenical kan endast användas om patienten samtidigt gör livsstilsförändringar. Som sagt kan Xenical tas i bruk endast om man först ätit en fettsnålare kost och motionerat. Dessa livsstilsförändringar ska hålla i sig när man äter Xenical.

Vilka biverkningar kan Xenical ha?

Xenical kan, liksom alla andra läkemedel, ha olika biverkningar. Dessa biverkningar kan vara olika i sin svårighetsgrad beroende främst på doseringen av läkemedlet. Dessutom beror biverkningarna på om man följer rekommendationerna om en fettsnål kost. Om man inte gör det finns det risk för att biverkningarna förvärras. Man kan särskilt drabbas av fet och oljig avföring och avföringsinkontinens.

Mycket vanliga biverkningar av orlistat är ökad och oljig avföring och uppblåshet. Vanliga biverkningar är buksmärtor, infektion i de övre luftvägarna, influensa, huvudvärk, lös avföring, urinvägsinfektion, ökad menstruation, tand- och tandköttsbesvär och anussmärtor.

Mindre vanliga biverkningar är förstoppning, lätta efterblödningar, ett konstant behov att tömma tarmen, tarmblödningar, inflammation i levern, gallblåseinflammation och överkänslighet.

Hur länge håller biverkningarna i sig?

Biverkningarnas svårighetsgrad varierar beroende på dosen av Xenical och hur individen reagerar på läkemedlet. Man ska alltid kontrollera bipacksedeln om man är osäker på biverkningarna.

Det är även varierande hur länge biverkningarna håller i sig. De uppstår när man börjar ta läkemedlet och upphör oftast när man slutat äta Xenical. Om biverkningarna ändå håller i sig en längre tid eller på annat sätt är svåra, är det viktigt att man diskuterar med en läkare. Doseringen kan justeras och på så sätt lindras även biverkningarna. Alternativt kan en annan behandlingsform diskuteras.

Mycket vanliga biverkningar Vanliga biverkningar Oregelbundna biverkningar
Uppblåshet Fetting och oljig avföring Konstant behov att tömma tarmen
Avföringsinkontinens Buksmärtor Förstoppningar
Hudutslag Bronkospasm Lätta efterblödningar

Interaktioner mellan Xenical och andra läkemedel

Xenical kan påverka och påverkas av olika läkemedel. För att undvika obehagliga biverkningar är det viktigt att du känner till dessa interaktioner.

Xenical kan påverka läkemedel med antiarytmisk amiodaron så att de mister sin verkan. Därför är det viktigt att en läkare följer upp patientens hjärtaktivitet.

Samtidigt bör Xenical inte användas tillsammans med antikoagulantia. Om de båda läkemedlen tas samtidigt är det viktigt att man kontrollerar patientens blodkroppsvärden.

Om Xenical äts samtidigt som olika fettlösliga vitaminer, så som E, D, K och A, kan orlistat påverkas. Således kan man få vitaminbrist av att äta Xenical och man bör därför få i sig vitaminer på andra sätt. Du ska därför äta mat med vitaminer enligt din läkares rekommendationer.

Xenical kan påverka akarbos och därför ska de inte användas samtidigt. Akarbos används för att sänka blodsockernivån. Samtidigt kan man heller inte använda cyklosporin samtidigt med Xenical. Det här är farligt för patienter som gått igenom en organtransplantation; interaktionen kan leda till ett organavslag.

Även levotyroxin (sköldkörtelhormon) kan påverkas, så att dosen måste justeras. Därtill kan antiepileptiska läkemedels upptagning försämras (till exempel lamtotrigin och valproinsyra).

Sist, men inte minst, kan hormonella preventivmedel påverkas av Xenical. Xenical kan påverka matstmältningen, vilket gör att man får diarré. På detta sätt kan upptagningen av hormonet i preventivmedlet påverkas och skyddet mot en oönskad graviditet försämras. Därför ska man använda ett annat preventivmedel, så som kondom, under den tiden som man tar Xenical.

Vilka användningsbegränsningar finns det för Xenical?

Det finns vissa situationer som gör att Xenical inte ska användas. Först och främst ska du inte använda läkemedlet om du är överkänslig mot orlistat eller märker att du får allergiska reaktioner av ämnet; i så fall ska du omedelbart sluta använda Xenical. Du ska heller inte använda läkemedlet mot fetma och övervikt om du har gallastas eller malabsorption (en störd växtnäringsabsorbering).

Xenical kan påverka vid njursjukdom och göra att oxalsyra ackumuleras i högre mängder i njuren Detta är ett ovanligt fenomen, men det finns ändå en risk för detta och därför bör man följa upp och kontrollera patientens hälsotillstånd.

Xenical ska inte användas om man är gravid och när man ammar. Det finns nämligen inga studier som visar hur läkemedlet påverkar patienten.

Orlistat ska inte heller användas av barn och ungdomar. Personer under 18 år ska alltså inte äta Xenical, eftersom det inte finns tillräckligt med studier för denna användargrupp.

Källor:

 1. Xenical: EPAR, European Medicines Agency. URL: ema.europa.eu
 2. Orlistat, a lipase inhibitor, for weight maintenance after conventional dieting: a 1-y study, O Hill, J. et al. The American Journal of Clinical Nutrition. URL: http://ajcn.nutrition.org/
 3. Effect of orlistat treatment on body composition and resting energy expenditure during a two-year weight-reduction programme in obese Finns, Karhunen, L. Int J Obes Relat Metab Disord. URL: ncbi.nlm.nih.gov
 4. Fetma, 1177. URL: 1177

Senast uppdaterad: 28 nov 2016

 • Beställ endast recept för Xenical

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Xenical till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Xenical nu