Xenical 120 mg är ett godkänt europeiskt läkemedel som används för att behandla näringsrelaterad övervikt (fetma). På grund av att patienter tål läkemedlet väldigt bra är Xenical det första läkemedelsvalet då man vill behandla övervikt och fetma. Det fungerar ändå endast om man samtidigt ändrar sina dietvanor i början av behandlingen.

Xenicals användningsområden

Xenical 120 mg är lämpligt för behandling av överviktiga patienter som har ett kroppsmasseindex (BMI) som är större än eller lika med 30 kg/m².

Dessutom rekommenderar läkarna baserat på betydande studier att det aktiva ämnet i Xenical, orlistat, används vid behandling av överviktiga vuxna med ett BMI som är större än eller lika med 28 kg/m². Hos överviktiga personer med diabetes mellitus lämpar sig Xenical bra. Det senare är speciellt fallet när riskfaktorer som är sammankopplade till diabetes redan förekommer.

Övervikt och fetma innebär betydande hälsorisker. Patienter har en betydligt ökad risk för att insjukna i diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck.

Huvudsakligen bör man vid den dagliga administreringen av Xenical, som sker i tre dagliga doser, beakta att den önskade effekten endast kan inträffa om medicinering tas i kombination med en lätt och kalorifattig kost. Mellan de viktigaste måltiderna ska man avstå från fettiga livsmedel, så som kakor eller choklad.

Efter ca 12 veckor måste den första behandlingens möjliga framgång kontrolleras. Dessa kännetecknas av en viktminskning som är åtminstone fem procent av den ursprungliga vikten. Annars kan effekten av orlistat inte bekräftas och ett annat behandlingsalternativ bör väljas.

Xenicals verkningsmekanism

Den aktiva ingrediensen i Xenical, orlistat (120 mg), fungerar inte som ett aptitnedsättande medel. Orlistat hämmar lipas direkt i mag- och tarmkanalen. Det aktiva ämnet hämmar lipaser, som är enzymer som klyver och bryter ned fetter. Huvuduppgiften för dessa enzymer ligger i nedbrytning av fetter som kommer in i tarmen genom den mat man äter.

Riktad hämning med orlistat av enzymer förhindrar att fetter, som ingår i livsmedlet, bryts ned. Dessa fetter passerar direkt genom tarmen och utsöndras osmält. Således minskar vikten, eftersom mindre fett upptas av kroppen.

Hur orlistat verkar Hur orlistat verkar

I detta avseende bör det noteras att sockerhaltiga livsmedel med högt kalorivärde trots behandling med Xenical smälts normalt och kan leda till viktökning.

Orlistat tillåter att upp till 32 procent av dessa fetter passerar osmält genom tarmen och inte längre är tillgänglig för kroppens egna processer. Till exempel kommer de inte längre i fråga vid energivinningen. Motsvarande fetter kan inte längre omvandlas till oönskat fett.

Tack vare dessa processer i mag- och tarmkanalen verkar Xenical vid regelbunden användning som ett viktreducerande medel i kombination med en balanserad kost. Den optimala effekten av Xenical kan endast ske i enlighet med läkarens rekommendationer och en hälsosam dietplan.

Xenicals verkningstid

Från den tidpunkt att den första dosen tas ökar fekal fettutsöndring efter 24 till 48 timmar. När behandlingen med Xenical 120 mg justeras nås fettinnehållet i avföringen ungefär liknande värden som i början av läkemedelsbehandlingen vanligtvis inom 48 till 72 timmar.

Behandling med Xenical bör avbrytas så snart BMI understiger ett värde av 25. Personer med ett BMI som är 19 till 25 anses vara av normal vikt.

Under sju huvudstudier av ordineringen av Xenical deltog 3000 feta eller överviktiga personer. Under en period på fyra år tog patienterna Xenical tre gånger om dagen.

Redan efter det första året registrerades en genomsnittlig viktminskning på ca 6,1 kg. I kontrast till detta rapporterade forskarna i placebogruppen att en reduktion i vikt av 2,6 kg hade skett.

Vetenskapliga rön om effekterna av Xenical

I en dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie av en forskargrupp från Kentucky, studerades effektiviteten av den aktiva ingrediensen orlistat i ett dagligt intag av Xenical 60 mg. Totalt 391 måttligt överviktiga patienter behandlades och dessa testpersoner tog 60 mg orlistat eller placebo tre gånger om dagen under 16 veckor. Samtidigt höll alla sig till en kalorireducerad kost.

Under intagningsperioden mättes bland annat förändringen i kroppsvikt, höfterna, BMI (Body Mass Index), blodfetter, fasteblodglukos och blodtryck. Både orlistat och placebogruppen tappade vikt under behandlingsperiod.

I gruppen med orlistat var viktminskning högre redan i den andra behandlingsveckan i jämförelse med placebogruppen. Medan testpersonerna i orlistatgruppen minskade sin vikt i genomsnitt med 3,05 kg, minskade testpersonerna i placebogruppen i genomsnitt endast 1,90 kg av sin vikt.

Men då man endast tar i beaktande de testpersoner som faktiskt höll sin diet i mer än 16 veckor plus genomgick läkemedelsbehandling, var viktminskning i placebogruppen 3,1 kg, och i gruppen som tog orlistat var den 4,8 kg.

Vid behandling med orlistat 60 mg dag registrerades ytterligare fördelar förutom viktminskning. Läkemedlet förbättrade även blodtryck och blodfettsnivåer, som är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar.

Biverkningar och interaktioner

Så som alla andra läkemedel kan Xenical ha biverkningar. Dessa inkluderar diarré, oljig och fet avföring, influensaliknande symtom, smärtor i undre delarna av magen, tand- och tandköttsbesvär, urinvägsinfektion, trötthet, ångest, samt, för kvinnor, menstruationsrubbningar. Kvinnor bör även vara medvetna om att diarré som biverkning kan påverka p-pillers effektivitet. För att skydda sig från oönskade graviditeter bör kvinnor som äter p-piller även använda ett annat preventivmedel vid samlag, så som kondom.

Andra biverkningar som kan uppkomma efter intag av Xenical är allergiska reaktioner, ansiktssvullnad, efterblödningar, tarmblödningar, klåda, hudbesvär och förändringar i blodets koagulation. Ovanligare biverkningar är leverinflammation, allvarlig gallsten och oxalsyra i njuren.

Xenical kan, förutom biverkningar, även ha interaktioner med andra läkemedel. Främst påverkas absorptionen av vitamin A, E, K och D, som är fettlösliga vitaminer. Därför bör patienten även äta vitamintillskott.

Läkemedlet bör inte heller användas om man är allergisk mot orlistat. Man ska inte äta Xenical om man har störningar i absorptionen av näringsämnen, vid gallastas, graviditet, amning eller om man är under 18 år gammal.

Källor:

 1. Randomised placebo-controlled trial of orlistat for weight loss and prevention of weight regain in obese patients. European Multicentre Orlistat Study Group, Sjöstrom, L. et al. URL: ncbi.nlm.nih.gov
 2. Orlistat inhibition of intestinal lipase acutely increases appetite and attenuates postprandial glucagon-like peptide-1-(7-36)-amide-1, cholecystokinin, and peptide YY concentrations, Ellrichmann M, et al. J Clin Endocrinol Metab. URL: ncbi.nlm.nih.gov
 3. Orlistat, a lipase inhibitor, for weight maintenance after conventional dieting: a 1-y study, O Hill, J. et al. The American Journal of Clinical Nutrition. URL: http://ajcn.nutrition.org/
 4. Xenical, 1177. URL: 1177

Senast uppdaterad: 28 nov 2016

 • Beställ endast recept för Xenical

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Xenical till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Xenical nu