Bantningspiller kan hjälpa dig att nå en mer hälsosam kroppsvikt. För att dra nytta av en läkemedelsbehandling som exempelvis Xenical, behöver du även hålla dig till en hälsosam kost med ett lågt kaloriinnehåll. Här får du all information du behöver om vad bantningspiller är och hur de kan främja en framgångsrik viktnedgång. Vi berättar om receptbelagda bantningspiller samt receptfria sådana, örtmediciner och kosttillskott. Du får bland annat veta hur effektiva denna typ av läkemedel egentligen är samt vilka möjliga biverkningar de kan orsaka. Här får du även veta om just du bör använda bantningspiller eller inte, samt hur du beställer dessa.

Vad är bantningspiller och kan de främja viktnedgång?

Att äta mindre och röra på sig mer är grunderna för en hållbar viktnedgång. För vissa människor är en god kosthållning och regelbunden motion dock inte tillräckligt för att nå en hälsosam kroppsvikt. Om du har ett BMI på 30 eller högre, eller om ditt BMI är åtminstone 27 och du har ett sjukdomstillstånd som kan vara orsakat av din övervikt, kan din läkare förskriva dig ett bantningspiller. Innan han eller hon kan göra detta, är det dock viktigt att du uppger relevant medicinsk information. Denna inkluderar eventuella allergier och andra sjukdomstillstånd som du har, läkemedel och kosttillskott du använder (även receptfria läkemedel och naturläkemedel), huruvida du är gravid eller ammar, samt om du planerar att bli gravid.

Ibland kan receptbelagda läkemedel för viktnedgång, så kallade "bantningspiller", användas om du behöver ytterligare hjälp för att gå ner i vikt. Dessa läkemedel kombineras ofta med en kost som har ett lågt fett- och kaloriinnehåll, samt regelbunden fysisk aktivitet. För bästa effekt bör du kombinera läkemedlets effekt med en god kosthållning och regelbunden motion. Personer som är överviktiga eller feta och har ett hälsotillstånd bör konsultera sin läkare innan de påbörjar ett program för fysisk aktivitet eller viktnedgång.

Kan jag köpa bantningspiller utan recept?

Det finns väldigt få receptfria bantningspiller som främjar en effektiv viktnedgång. Ett preparat som finns tillgängligt utan recept är Alli (orlistat). Det innehåller samma aktiva ingrediens som den receptfria behandlingen Xenical, men i en lägre dos. Många människor som försöker gå ner i vikt använder sig av örtmediciner eller kosttillskott, men dessa produkter har inte studerats tillgängligt, varken vad gäller säkerhet eller effektivitet. Naturläkemedel är inte godkända av Läkemedelsverket som behandlingar för viktnedgång. Konsultera gärna din läkare för råd kring användning av örtmediciner eller kosttillskott för att gå ner i vikt.

Xenical

Är bantningspiller på recept bättre än receptfria piller?

Receptbelagda läkemedel för viktnedgång kan vara ett alternativ om du har en riskfaktor såsom högt blodtryck, typ 2-diabetes eller högt kolesterol och inte kan kontrollera din vikt genom att enbart äta rätt och motionera. Dessa läkemedel bör dock inte användas som ett substitut för en hälsosam kost och regelbunden motion. Bäst effekt får du genom att kombinera dessa tre faktorer.

Finns det bantningspiller som fungerar snabbt?

Huruvida det finns ett bantningspiller som fungerar snabbt eller ej beror på vad som menas med snabbt. När du under ett års tid använder ett läkemedel för viktnedgång medan du försöker gå ner i vikt, kan du tappa cirka 5 till 10 procent av din ursprungliga kroppsvikt. Detta förutsätter dock att du förutom att använda läkemedlet äter hälsosamt och motionerar regelbundet.

Hur effektiva är bantningspiller för viktnedgång?

Läkemedel för viktnedgång fungerar inte nödvändigtvis för alla individer. Det är vanligtvis rekommenderat att du går ner ett halvt till ett kilo i veckan. Detta anses vara en säker takt för en framgångsrikt viktnedgång.

Hur snabbt kan jag gå ner i vikt med hjälp av ett bantningspiller?

Under en 12-månadersperiod kan du generellt sett gå ner cirka 5 till 10 procent i kroppsvikt genom att använda dig av ett bantningspiller, samtidigt som du äter hälsosamt och motionerar. Om du till exempel väger 100 kilo, skulle detta motsvara en viktnedgång på cirka 5 till 10 kilo på ett år, vilket ligger inom riktlinjerna för vad som anses vara hälsosamt. Även om denna mängd kan verka liten, kan det vara tillräckligt mycket för att hjälpa till att sänka ditt blodtryck eller ha en positiv effekt på ditt blodsocker.

Är det lämpligt för mig att använda bantningspiller?

Generellt sett bör de flesta överviktiga individer till en början försöka gå ner i vikt genom att äta mer hälsosamt och motionera. Receptbelagda läkemedel för viktnedgång används främst i mer allvarliga fall, där personen i fråga inte har lyckats gå ner i vikt och där övervikten eller fetman är förenad med allvarliga hälsorisker. Receptbelagda bantningspiller bör dock inte användas som en fristående behandling, utan tillsammans med en god kosthållning och motion.

När är det olämpligt att använda bantningspiller?

Gravida kvinnor bör inte använda bantningspiller. Alla läkemedel för viktnedgång är kontraindicerade under graviditet. En viktnedgång ger i detta fall ingen potentiell fördel och riskerar samtidigt att skada fostret. En viss viktökning, snarare än viktnedgång, rekommenderas för närvarande för alla gravida kvinnor, inklusive de kvinnor som redan är överviktiga eller feta.

På de flesta receptbelagda läkemedel för viktnedgång står det på förpackningen vilka krav som bör uppfyllas för att du ska kunna använda dem. Det kan till exempel röra sig om att man bör ha ett visst BMI och/eller ha en allvarlig riskfaktor innan man använder läkemedlet. Bantningspiller rekommenderas vanligtvis för feta personer med ett BMI på över 30, eller överviktiga personer med ett BMI på över 27, samtidigt som de har andra riskfaktorer (såsom högt blodtryck, typ 2-diabetes eller högt kolesterol). Andra exempel på medicinska risker som kan göra användning av bantningspiller till ett lämpligt val är hjärtsjukdom, ökad risk för stroke samt sömnapné.

Vilka biverkningar associeras med bantningspiller?

Vilka biverkningar som olika bantningspiller kan ge varierar beroende på vilken typ av läkemedel du använder och hur detta fungerar. Stimulantia kan leda till insomni, ökat blodtryck, snabbare hjärtrytm, rastlöshet, läkemedelsberoende och missbruk, samt symptom på abstinens. Läkemedel som påverkar upptaget av fett, såsom orlistat (Alli och Xenical) kan istället leda till oljig och lös avföring samt flatulens. Bantningspiller som påverkar neurotransmittorer i hjärnan, såsom bupropion, kan orsaka huvudvärk, illamående och kräkningar, förstoppning, muntorrhet och yrsel.

Många läkemedel för viktnedgång som faller inom kategorin stimulantia rekommenderas endast för kortvarig användning (upp till 12 veckor). Detta på grund av risken för att du utvecklar ett beroende, samt på grund av andra biverkningar associerade med denna typ av läkemedel. Xenical och Alli kan dock användas för en långsiktig viktnedgång, samt för att bibehålla den viktnedgång du redan åstadkommit. Alli kan köpas receptfritt på apotek medan Xenical är ett receptbelagt läkemedel.

Vad behöver jag tänka på när jag använder bantningspiller?

Nyare receptbelagda bantningspiller såsom bupropion är framtagna för kronisk, långvarig användning, men endast om du åstadkommer en tillräcklig viktnedgång. Om du inte har förlorat 3 till 4 procent av din ursprungliga kroppsvikt inom 12 till 16 veckor, avbryts behandlingen vanligtvis. I annat fall kan du fortsätta använda läkemedlet.

För bästa resultat används bantningspiller tillsammans med en lågkaloridiet och ett träningsprogram som är godkänt av läkare. Det är också viktigt att ha i åtanke att de flesta människor kommer återfå en del av, eller hela, sin kroppsvikt när de slutar använda sitt läkemedel för viktnedgång. Det är därför viktigt att du fortsätter anstränga dig för att bibehålla din vikt genom att äta hälsosamt och motionera regelbundet, även efter avslutad behandling.

Vilka är nycklarna för en framgångsrik viktnedgång med bantningspiller?

Om du uppfyller kriterierna för att förskrivas en receptbelagd behandling för viktnedgång, kan du tillsammans med din läkare väga de potentiella fördelarna med behandlingen mot de möjliga riskerna med att ta läkemedlet. Priset på läkemedlet är en faktor som du behöver ta hänsyn till. Det är inte säkert att de bantningspiller du bör använda omfattas av högkostnadsskyddet. På grund av de biverkningar som kan uppstå kan det också vara svårt att hålla sig till planen för behandlingen.

Hur vet jag att jag är redo att börja använda bantningspiller?

När du överväger att börja använda bantningspiller, bör du säkerställa att du anstränger dig till ditt yttersta för att motionera och förändra din kosthållning, samt göra eventuella ytterligare förändringar av din livsstil som har bidragit till att du har gått upp i vikt. Bantningspiller är inte att betrakta som ett enkelt svar på det problem som stavas övervikt eller fetma. De ska istället ses som ett användbart verktyg för att hjälpa dig att göra de nödvändiga förändringar av din livsstil och kosthållning som krävs för att gå ner i vikt. Att hålla borta de kilon du förlorar under behandlingen är dock en pågående process. Därför återfår många patienter, trots sina ansträngningar, sin ursprungliga kroppsvikt.

Kan jag köpa bantningspiller online?

Du kan köpa bantningspiller online här på Medilico. Vi tillhandahåller det receptbelagda läkemedlet Xenical. Det innehåller den verksamma ingrediensen orlistat (i dubbelt så hög dos som Alli), vilket har bevisats kan främja en framgångsrik viktnedgång.

Hur gör jag för att beställa bantningspiller på nätet?

På Medilico kan du köpa dina bantningspiller på nätet. Vi ger dig möjligheten att köpa bantningspillret Xenical med den aktiva ingrediensen orlistat. För att påbörja din beställning fyller du i vårt korta medicinska frågeformulär. En av våra läkare kommer sedan att granska din beställning och godkänna behandlingen om den anses vara lämplig för dig.

Källor:

Uppdaterad: 2017-08-31