Övervikt är ett utbrett problem i Sverige och hela världen. Å ena sidan belastas hälso- och sjukvårdssystemet i hög grad. Å andra sidan resulterar sjukdomen i fråga en allvarlig förlust av livskvaliteten. I det följande belyses de vanligaste följdsjukdomarna av fetma.

Översikt

Fetma är en svår form av övervikt. Fetma förekommer hos både barn och vuxna. För att identifiera denna sjukdom används body mass index (BMI). Beräkningen av BMI görs genom att multiplicera kroppslängden i meter och dividera vikten i kg med det talet.

Risken för att man får följdsjukdomar ökar i proportion till hur högt ens BMI är. Normalviktiga människor har en genomsnittlig risk för att insjukna i dessa sjukdomar. Personer med övervikt har en ökad risk för komplikationer. Om man har ett BMI på 40 finns det en extremt hög risk att man drabbas av följdsjukdomar.

Följdsjukdomar av övervikt och fetma Följdsjukdomar av fetma

De första tecknen på följdsjukdomar

I likhet med normala sjukdomsförlopp utvecklar sig följdsjukdomarna, som uppkommer vid fetma, gradvis. Personer med fetma bör vara uppmärksamma på hälsotillståndets förändringar.

Kroppens varningssignaler är bland annat:

 • Sömnapné (andningsstopp under sömnen i mer än 10 sekunder)
 • Andnöd mellan trappsteg
 • Ökad svettning
 • Smärtor i höfter och rygg

Andningssvårigheter som en följd av fetma

Ett kraftigt ökat BMI är orsaken till bildningen av fetthaltiga avlagringar i buken och membranet. I enskilda fall är de övre luftvägarna hopträngd på grund av kroppens fett. Detta leder, till exempel, till syrebrist.

Ytterligare bevis på denna diagnos är kronisk trötthet under dagen eller ett konstant högt tryck vid lungorna. I extrema fall kan man få en plötslig hjärtdöd.

Sömnapné

Denna sjukdom tillhör gruppen av andningsproblem och kännetecknas av tillfälliga andningsuppehåll under sömnen. I detta sammanhang kan även pickwicksyndrom uppstår, vilket innebär att utebliven nattsömn leder till dagtrötthet med andningsbesvär.

Effekter av fetma på det muskuloskeletala systemet

Det muskuloskeletala systemet påverkas negativt av övervikt. Mest frekvent klagar överviktiga patienter på smärta i ryggen, eftersom den är överdrivet belastad. Dessutom är feta människors muskler ofta otillräckligt tränade och kan inte kompensera för eventuella hållningsproblem.

Gikt

Vid permanent överätande uppstår en kontinuerlig ökning av halten urinsyra i blodet (hyperurikemi), vilket i slutändan kan orsaka den metaboliska störningen gikt. Vid gikt deponeras urinsyreskristaller i lederna, vävnader och njurarna.

Dessa avlagringar orsakar reumatiska sjukdomar, så som svullnad och inflammation. Svår gikt kan begränsa patienternas rörelseförmåga.

Högt blodtryck och hjärtsjukdomar hos överviktiga

Högt blodtryck (hypertoni) är en patologisk förhöjning av trycket i varje artär. Då är blodtrycket genomsnittligen 140/90. I jämförelse rekommenderar läkare en normal nivå, som är 120/80. För varje tiotal kilo övervikt ökar det första värdet (systoliskt blodtryck) med tre och det andra (diastoliskt blodtryck) med två mmHg.

Kranskärlssjukdomar

I kombination med fetma utvecklas ofta kranskärlssjukdomar. Dessa är en förträngning av kranskärlen. Detta i sin tur utlöser hjärtsjukdomar (angina pectoris) eller hjärtattack.

Diabetes mellitus typ 2 som ett resultat av långvarigt överätande

Fyra av fem diabetespatienter är kraftigt överviktiga. Därför är fetma en större orsak till att man diagnostiseras med diabetes och är till och med en större orsak än genetiska orsaker. Övernäringen som sker under en lång tid leder till ett överutbud av glukos och permanent förhöjda insulinnivåer.

Förhöjda nivåer av insulinkänsligheten under en lång tid minskar antalet insulinreceptorer, varvid glukos inte kan reduceras i tillräcklig utsträckning. För att kompensera för förlusten av insulinreceptorer måste kroppen bilda nytt insulin. På grund av denna överanvändning av insulinbildande betaceller utvecklas diabetes typ 2.

Efter en lyckad diagnostisering måste den berörda personen kompensera för brist på insulin med medicinering. Genom en strikt diet och regelbunden motion är det möjligt att få sjukdomen under kontroll och sluta använda medicinering.

Fetma orsakar dyslipidemi

Det finns två olika typer av höga blodfetter. Om dessa uppkommer på grund av genetiska anlag talar experter om en primär hyperlipidemi. Externa orsaker, så som övervikt eller fetma, anses viktiga triggers till sekundär hyperlipidemi.

I kombination med ogynnsamma levnadsvanor, så som rökning, brist på motion eller överdriven alkoholkonsumtion, ökar risken för uppkomsten av höga blodfetter.

Hos överviktiga patienter gäller detta särskilt om de också lider av diabetes typ 2 och/eller annan hjärtsjukdom. Enligt läkare beror detta främst på aterosklerotiska förändringar i blodkärlen. Avgörande för diagnostiserat högt kolesterol är ett test, som görs på morgonen, av blodfetter och kolesterolvärden i fastande tillstånd.

Gallblåsesjukdomar

Överviktiga patienter har också ökade kolesterolnivåer. En permanent hög utsöndring av kolesterol via gallan är orsaken till utvecklingen av sjukdomar i gallblåsan. Hit hör till exempel gallsten.

Osteoartrit (arterioskleros)

Förträngning av blodkärl på grund av förhöjt kolesterol och andra riskfaktorer leder till bildandet av artros. Dessa sjukdomar är förknippade med svår smärta i de drabbade områdena i kroppen.

Andra sjukdomar som kan uppstå på grund av fetma

Överviktiga patienter har också en ökad risk när det gäller:

 • Bildningen av en emboli
 • Risken för trombos
 • Följdverkningar av bedövning eller kirurgi
 • Vissa cancerformer (bl.a. bröstcancer, livmoderhalscancer, gallblåse-, kolon- eller prostatacancer)
ökad cancerrisk av fetma Förhöjd cancerrisk vid fetma

Behandlingsalternativ för fetma

Till skillnad från tidigare fokuserar nya behandlingsmetoder inte i första hand på extrem minskning av vikt. Snarare är det viktigt att viktminskningen sker långsamt. En framgångsrik behandling för överviktiga patienter har följande funktioner:

 • Viktminskning hos åtminstone 5 procent till över 50 procent av alla patienter
 • 20 procent av dem som behandlas mister åtminstone 10 procent av den ursprungliga vikten.

Den förväntade livslängden för överviktiga patienter ökar väsentligt med varje förlorat kilo kroppsvikt. Om ingen behandling påbörjas ökar ändå risken för allvarliga sjukdomar märkbart. Medellivslängden är kraftigt reducerad.

Källor:

 1. What Are the Health Risks of Overweight and Obesity?, National Heart, Lung, and Blood Institute. URL: nhlbi.nih.gov
 2. The medical complications of obesity, Malnick, S.D.H., QJM – An International Journal of Medicine. URL: qjmed.oxfordjournals.org
 3. The Health Effects of Overweight and Obesity, Centers for Disease Control and Prevention. URL: springer.com

Senast uppdaterad: 2 dec 2016