Potensmedlet Cialis, som innehåller det aktiva ämnet tadalafil, används för att behandla manlig impotens (erektil dysfunktion). Cialis finns i doserna 5 mg, 10 mg, 20 mg. Doseringen av läkemedlet bestäms alltid av en läkare och beror på olika faktorer, så som mannens hälsotillstånd. Cialis används av män som är över 18 år gamla.

Hur Cialis (tadalafil) verkar

Cialis hör till gruppen av fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare). Läkemedlet fungerar vid sexuell upphetsning på så sätt att det verksamma ämnet, tadalafil, hämmar att enzymet fosfodiesteras bryts ner av cyklo-guanosinmonofosfat (cGMP), ett enzym som gör att blodet kan flyta in i penisen. Tack vare att penisens svällkropp inte slappnar av möjliggör detta enzym följaktligen att en erektion kan uppstå i penisen.

Cialis börjar verka cirka trettio minuter efter att man tagit läkemedlet. Nämnvärt är att Cialis inte fungerar om patienten inte är sexuellt stimulerad. Läkemedlet orsakar således inte en erektion, utan det avlägsnar endast hindren för en lyckad erektion.

Hur doseras Cialis?

För att få Cialis föreskrivet måste man först konsultera en läkare. Denne gör en grundläggande undersökning för att säkerställa att läkemedlet passar patienten och dennes hälsotillstånd. Cialis ordineras därefter i tillämplig dos. I det följande går vi igenom de olika doserna och när och hur de tas.

Cialis 2,5mg

Cialis 2,5 mg är den lägsta dosen, som ofta används speciellt då patienten lider av diabetes eller har en benign prostatahyperplasi. Även män som inte tolererar högre doser av en eller annan anledning får denna dos utskriven. Denna dosering kommer i en förpackning med 28 tabletter.

Cialis 5mg

Cialis 5 mg är den näst högsta dosen, som ordineras till män som antagligen kommer att använda läkemedlet flera gånger i veckan. I så fall är Cialis 10 mg en för hög dos. Även denna dos kommer i förpackningar med 28 tabletter.

Denna dos används ändå även vid urinvägsproblem som uppkommer i samband med benign prostatahyperplasi. Då påverkar läkemedlet musklerna i prostatan och urinblåsan och gör att de slappnar av.

Då Cialis 5 mg används vid impotens tas dosen (en tablett) vid samma tidpunkt en gång om dagen. Tabletten ska sväljas med vatten.

Cialis förpackning

Cialis 10mg

Den vanligaste dosen är Cialis 10 mg. Som vanligt tas tabletten 30 minuter före planerat samlag och sväljs samtidigt med vatten. Denna dos kommer i en förpackning med fyra tabletter; dock kan patienten antingen ta en tablett med 10 mg tadalafil eller välja att ta två tabletter med 5 mg tadalafil.

Cialis 20mg

Den högsta dosen är Cialis 20 mg. Denna dos ordineras om de andra doserna är verkningslösa. Även Cialis 20 mg kommer i en förpackning med fyra tabletter i varje förpackning.

Cialis 5mg

Hur ordineras doserna?

Om doseringen av Cialis antingen måste ökas eller sänkas bör man konsultera en läkare. Detta kan ske både på grund av fysiska orsaker, att hälsotillståndet förändras eller andra omständigheter, som gör att man behöver en högre dos av ämnet. Cialis ska tas endast en gång om dagen, oberoende om det handlar om Cialis 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg.

Om ingen dos passar patienten kan läkaren till slut ordinera ett annat potensmedel. Om Cialis tas fortlöpande, vilket kan vara fallet då det rör sig om Cialis 5 mg eller 2,5 mg, ska detta ske under medicinsk övervakning. Det bör ändå noteras att det kan ta till och med sju eller åtta gånger innan Cialis har den önskade effekten. Därför bör man använda läkemedlet vid ett par olika tillfällen och om effekten inte framkommit då, ska en läkare uppsökas. Kom även ihåg att Cialis endast fungerar om sexuell stimulering förekommer. Läkemedlet fungerar alltså inte som sådant, utan kräver alltid sexuell stimulering.

Cialis biverkningar

Cialis kan ha biverkningar, så som huvudvärk, migrän, yrsel, magsmärtor och hjärtklappningar. För en full översyn av biverkningarna bör du kontrollera bipacksedeln; Cialis har ändå färre biverkningar än de flesta andra potensmedel. Om du drabbas av sällsynta biverkningar ska du sluta ta Cialis. Sådana biverkningar är en långvarig och/eller smärtsam erektion, ångeststörningar, tryck i bröstet, bröstsmärtor, hörselsvårigheter, minnesförlust och förlust av synen.

Cialis biverkningar innefattar:

Vanliga: Mindre vanliga: Sällsynta:
Huvudvärk och migrän Magsmärtor Svullna ögonlock och röda ögon
Värk i kroppen Ögonsmärtor eller dimmig syn Ångeststörningar
Rodnad i ansiktet
och på överkroppen
Ökad tårbildning Känsla av maktlöshet
Illamående och kräkningar Andningsbesvär Tryck över bröstet
Uppsvälldhet och diarré Hjärtklappningar Stela muskler
Nästäppa Högt eller lågt blodtryck Tillfälliga hörselproblem
Ryggsmärta Tinnitus Överkänslighet
Värmekänsla Blod i urin eller sperma Minnesförlust
Halsbränna Konjunktivit Höga eller låga blodsockervärden
Yrsel Svettningar, darrningar
eller näsblod
Långvarig och/eller smärtsam erektion

Kontraindikationer vid användande av Cialis

Tadalafil kan påverka eller påverkas av kärlvidgande läkemedel som är alfa-sympatolytiska eller nitro-baserade. Andra sjukdomar som behandlas med läkemedel som kan ha interaktioner med Cialis är angina pectoris, hjärt- och kärlsjukdomar, arytmi, hjärtsvikt eller hjärtattack eller stroke (inom de senaste sex månaderna).

Cialis kan även påverkas av grapefruktjuice och därför ska grapefrukt inte alls ätas under behandlingen. Även alkohol kan påverka läkemedlet och kan förstärka biverkningarna. Undvik därför att dricka alkohol med läkemedlet.

Användningsbegränsningar

Cialis ska inte tas om man är överkänslig mot det verksamma ämnet tadalafil eller ett annat ämne i Cialis. Likaså ska man inte äta läkemedlet med läkemedlen som räknades upp ovan. Cialis ska inte heller ätas av barn och ungdomar under 18 år, samt kvinnor.


Källor:

 1. Tadalafil (By mouth), PubMed Health. URL: ncbi.nlm.nih.gov
 2. Initial Use of Ambrisentan plus Tadalafil in Pulmonary Arterial Hypertension, Nazzareno Galiè, M.D., et al. The New England Journal of Medicine. URL: nejm.org
 3. A once-daily dose of tadalafil for erectile dysfunction: compliance and efficacy, Washington, S. et al. Drug Design, Development and Therapy (2010). URL: ncbi.nlm.nih.gov
 4. Comparison of the efficacy and safety of 5-mg once-daily versus 5-mg alternate-day tadalafil in men with erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms, Choi, H. et al. International Journal of Impotence Research (2015). URL: nature.com

Senast uppdaterad: 2 dec 2016

 • Beställ endast recept för Cialis

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Cialis till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Cialis nu