Tadalafil (handelsnamn: Cialis) tillhör en ny generation av läkemedel med potenshöjande effekt. Ämnet har utvecklats av det amerikanska läkemedelsbolaget Lilly och används i Sverige i läkemedlet Cialis.

Tadalafil: Definition och verkan

Den aktiva substansen tadalafil tillhör gruppen av PDE5-hämmare, som verkar på samma sätt som det i Viagra inkluderade ämnet sildenafil. Tadalafil används för behandling av impotens. Tadalafil finns i tablettform, det tas oralt och är ett av de mest populära potenspillrena på marknaden.

Tadalafil är en selektiv hämmare av typen fosfodiesteras, som man inom kemin känner till elva stycken av. Om det finns sexuell stimulering dessförinnan säkerställer tadalafil att vissa enzymer som är ansvariga för nedbrytningen av en erektion är blockerade. Således kan män få hårdare erektioner och de varar under en längre tid.

Efter intag av tadalafil tar det 0,5 till sex timmar (2 timmar i genomsnitt) tills maximal plasmakoncentration uppnås, effekten kan dock redan observeras före detta. En avgörande skillnad i jämförelse med andra potensmedel med PDE5-hämmare är den relativt långa halveringstid på 17,5 timmar. Således behöver man inte planera den sexuella akten och enligt kliniska studier är en erektion möjlig även efter 36 timmar.

Följande tabell sammanfattar viktiga fakta om den aktiva substansen tadalafil:

Namn på aktiva beståndsdelen: Tadalafil
Aktiv substans: PDE5-hämmare
Verkningsmekanism: Enzymhämning av PDE5
Molekylformel: C22H19N3O4
Tillverkare: Lilly Pharma
Handelsnamn: Cialis
Halveringstid: 17,5 timmar

Hur verkar tadalafil och hur tillförlitliga är ämnet?

Effekten av tadalafil baserar sig på det faktum att det erektionsnedbrytande enzymet fosfodiesteras-5 (PDE5) hämmas. På detta sätt förhindras nedbrytning av den andra budbäraren cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat), varigenom vaskulära muskler slappnar av i svällkropparna och ger ett optimalt inflöde av blod, så att en erektion kan uppstå. Funktionen av tadalafil som PDE5-hämmare har bekräftats i ett flertal studier. Så även i en studie av en grupp internationella forskare under ledning av professor Hartmut Porst.

I USA och Europa deltog totalt 348 män med en medelålder på 57 år, som lider av impotensproblem, i hans studie. I två fyraveckors intagsfaser fick de antingen 20 mg tadalafil eller en placebo. Resultatet blev att mer än hälften av de män som tog tadalafil kunde få en erektion även 24 och 36 timmar efter att ha tagit läkemedlet. Av de män som tog en placebo uppnådde endast 30 procent av männen detta.

Tadalafils strukturformel Tadalafils strukturformel

Tadalafil: Användningsområde och dosering

För vilka användningsändamål används tadalafil?

Läkemedlet med tadalafil, Cialis, föreskrivs till män, som inte har kunnat uppnå en erektion inom en viss tidsperiod eller inte har kunnat hålla den tills utlösning. I dessa fall föreligger impotens eller erektil dysfunktion.

Tadalafil används även, dock inte under namnet Cialis, under produktnamnet Adcirca för speciella former av hypertoni (pulmonell hypertension), samt för vissa typer av prostataförstoring eller godartad prostataförstoring.

I vilken dos tadalafil kan tas?

Cialis finns i doser om fem, tio och 20 milligram av tadalafil och är receptbelagt. Efter överenskommelse med den behandlande läkaren kan ett dagligt intag av 2,5 milligram eller 5 milligram ske. Vid en dos av initialt 10 eller 20 mg, tas tadalafilpreparatet idealt 30 till 60 minuter före samlag. I vilket fall som helst bör medicinska instruktioner och instruktionerna på bipacksedeln följas.

Tadalafils biverkningar, kontraindikationer och interaktioner

Biverkningar

Tadalafil tolereras enligt huvudregeln väl, men det kan ibland orsaka biverkningar som alla andra receptbelagda läkemedel. Vi har sammanställt en översikt över de vanligaste av dem:

Vanliga biverkningar Sällsynta biverkningar Mycket sällsynta biverkningar
Huvudvärk (ca. 14%) Muskel- och ryggsmärta (5%) Ögonsmärta
Halsbränna (ca. 10%)

Illamående

Störning av färgseende (ca 0,1%)
Värmekänsla Yrsel Påverkan på blodtrycket

Det så kallade "blåseendet" (en känd biverkning av Viagra) förekommer i princip inte för tadalafil, eftersom läkemedlet har en låg affinitet för isoenzymet fosfodiesteras 6 (som ingår i näthinnan).

Resultat från kliniska studier

Tadalafil är effektivare än vardenafil, avanafil & udenafil

En studie som också bekräftar effekten av tadalafil publicerades år 2013 av forskare vid det kinesiska universitetet i Hong Kong.

För att komma fram till sina resultat har forskarna genomfört en meta-analys. Det vill säga att de analyserade 118 befintliga studier, som totalt 31,195 patienter deltagit i.

PDE5-hämmare tadalafil, vardenafil, avanafil och udenafil jämfördes med placebon i samtliga studier. Här har PDE5-hämmare alltid visat sig vara effektiviteten i jämförelse med placebon. Dessutom har alla effektiva läkemedel ungefär på samma sätt visat sig tolereras väl och vara säkra att använda. Dessutom upptäckte forskare från Hong Kong i sin meta-analys att tadalafil visat sig ha den bästa effekten, efterföljt av vardenafil och därefter udenafil.

Ytterligare studier bekräftar effekten av tadalafil för behandling av impotens

I detta sammanhang kan en kanadensisk studie omnämnas. Här deltog 1112 män med mild till svår impotens, som hade blivit utvalda av urologer vid University of Western Ontario. Testpersonerna var 22-82 år gamla och var därför uppdelade i ett slumpmässigt urval i fem grupper.

I fyra grupper gavs tadalafil under en period av 12 veckor som en daglig dos på 2,5, fem, tio eller 20 milligram. I en annan grupp fick deltagarna bara en placebo. Testpersonerna kunde själva välja intagningstiden. Dock skulle de inte äta mat eller dricka alkohol i samband med detta.

I början av intagningsfasen och i slutet av den gavs testpersonerna det standardiserade frågeformuläret "International Index of Erectile Function". Detta är ett självtest med fem frågor om impotens. Utvärderingen kan leda till mellan 1 och 25 poäng.

Jämfört med de uppgifter som har gjordes i början var resultatet för deltagarna i gruppen som tog 20 milligram 7,9 poäng högre efter 12 veckor. Dessutom framgick det att dessa testpersoner framgångsrikt har utfört samlag i 75 procent av fallen. 81 procent av dessa deltagare rapporterade också förbättrad erektion, medan endast 35 procent gjorde detta i placebogruppen. Här tolererades tadalafil väl, med huvudvärk och matsmältningsbesvär som oftast nämndes som biverkningar.

Källor:

 1. CIALIS (tadalafil) tablets, for oral use, Lilly. URL: lilly.com
 2. Tadalafil (By mouth), PubMed Health. URL: ncbi.nlm.nih.gov
 3. Initial Use of Ambrisentan plus Tadalafil in Pulmonary Arterial Hypertension, Nazzareno Galiè, M.D., et al. The New England Journal of Medicine. URL: nejm.org
 4. Cialis, 1177. URL: 1177.se

Senast uppdaterad: 23 nov 2016

 • Beställ endast recept för Cialis

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Cialis till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Cialis nu