Vardenafil (Levitra) hör, liksom sildenafil och tadalafil, till läkemedelsgruppen PDE5-hämmare och verkar genom att inrikta sig på att hämma fosfodiesteras 5. Det ursprungliga användningsändamålet var att behandla angina pectoris.

Det var först i ett senare skede som man upptäckte att ämnet hade en positiv verkan på manlig impotens (erektil dysfunktion). Detta resulterade i ett flertal studier och ytterligare forskning. Vardenafil, som är mycket lik PDE5-hämmaren sildenafil i sin kemiska struktur, har forskats kring och utvecklats av läkemedelsföretaget Bayer Healthcare och blev godkännt i mars 2003.

Hur uppstår en erektion?

cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat) är en cellulär signal budbärare som är ansvarig bland annat för uppmjukning av musklerna i blodkärlen. Ju högre cGMP-koncentrationen är i kroppen, desto större är effekten på avslappningseffekten på blodkärlen med en naturlig expansion som följd.

Hur uppstår en erektion (förstyvning av penisen) Hur en erektion uppstår

Detta tillstånd underlättar blodflödet i svällkropparnas blodkärl i penisen och utgör grunden för att en erektion möjliggörs tillsammans med sexuell stimulering.

Enzymet fosfodiesteras typ 5 är ansvarigt för att en erektion avtar genom att bryta ned den cellulära signalbudbäraren cGMP. Detta minskar uppmjukning av blodkärlen och erektionens avtagande är resultatet.

Om interaktionen mellan aktiveringen av budbäraren och fosfodiesteras 5 störs måste fosfodiesteras 5 vara specifikt inhiberad. Detta uppnås genom användning av vardenafil, en selektiv PDE-hämmare.

Vardenafils verkningsmekanism

Om det inte finns någon degradering av signalsubstansen cGMP genom enzymet fosfodiesteras 5 orsakas en fortsättning av den kärlutvidgande effekten av den cellulära signalbudbäraren.

Mekanismen av PDE5-hämmare Mekanismen av PDE5-hämmare

Vid denna punkt ingriper vardenafil och inhiberar cGMPs nedbrytning genom att avbryta aktiviteten av fosfodiesteras typ 5 för att på så sätt upprätthålla den erektionsfrämjande effekten av cGMP. Tack vare sitt ihållande avslappnade tillstånd av blodkärlen i svällkroppen uppstår en erektion som håller i sig en längre tid.

Terapeutisk effekt som påvisats genom flera studier

En av de dubbelblinda studier som Bayer Heahltcare genomförde i samarbete med olika institut och universitet visade effekten av vardenafil mycket tydligt. Som studiedeltagare bjöds det in 1650 män med impotens och de fick i mer än tolv veckor vardenafil eller en placebo. Efter 26 veckor undersöktes verkan.

Studien visade en signifikant förbättring av impotensen från och med en dos av fem milligram vardenafil. Samtidigt kunde det också visas fantastiska resultat i placebogrupperna.

Även om dessa var lägre än för den grupp som gavs vardenafil visade resultatet ändå att psykologiska faktorer har stor påverkan på erektil funktion. Ytterligare faktorer upptäcktes för de enskilda doseringarna. Vid den lägsta möjliga dosen, som är fem milligram, svarade redan 48-68 procent positivt på PDE5-hämmare. En ökning av doseringen från tio milligram till 20 milligram ökade andelen av behandlade patienter endast i viss mån.

Behandling av impotens med vardenafil

Impotens, som förekommer hos 20 procent av män i åldersgruppen 30 till 80 år, är en relativt vanlig störning av manlig potens. I åldersgruppen 60 till 70 år förekommer impotens hos 40 procent av alla män och cirka 60 procent av alla människor som drabbas lider av impotens lider av nedstämdhet.

Vardenafil lämpar sig som partiell eller enda behandling för impotens och har visat sig ha mycket måttliga biverkningar. Förutom organiska orsaker är ytterlig psykoterapeutisk behandling eller minskning av vissa stressfaktorer framgångsrik och främjar på medellång till lång sikt en lyckad behandling.

Vardenafil hos diabetiker

Diabetes mellitus typ 1 och typ 2 kan vara orsaken till impotens. En särskild dubbelblind studie som undersökte diabetiker visade en klar framgång vid behandling av impotens hos diabetespatienter med diabetes av båda typerna.

Testgruppen bestod av 452 män med diabetes och impotens. Under en period på tolv veckor administrerades vardenafil i en dos av tio och 20 milligram.

13 procent av deltagarna i placebogruppen rapporterade en förbättring av impotens. I vardenafilgruppen var behandlingsresultatet 72 procent med god tolerabilitet.

Dosering och användning av vardenafil

Den rekommenderade dosen av vardenafil är tio milligram, startdosen hos äldre bör inte överstiga fem milligram. Detta motiveras med nedsatt eliminering av vardenafil i högre åldrar. Den maximala dosen 20 mg.

Patienter med nedsatt lever- och njurfunktion påbörjar behandling även med den minsta dosen, det vill säga fem milligram, med långsam dosjustering och undersökning av kompatibilitet.

Läkemedlet tas maximalt en gång per dag i ca 25 till 60 minuter före sexuell aktivitet, men effekten fördröjs om man samtidigt äter livsmedel med mycket fett. Varaktigheten av effekten av vardenafil är cirka fem timmar.

Biverkningar av vardenafil

Läkemedlet tolereras väl och har få biverkningar. Dessa manifesteras genom huvudvärk, plötslig hudrodnad, värmekänsla och milda rinit.

I sällsynta fall får man matsmältningsbesvär, bihåleinflammation och influensaliknande symtom. Liksom alla PDE5-hämmare kan vardenafil också orsaka hjärtklappning, lågt blodtryck och trötthet.

Vardenafils biverkningar av i tabellöversikt:

Vanliga biverkningar
Huvudvärk Yrsel Matsmältningsbesvär
Sällsynta biverkningar
Hjärtklappning Trötthet Illamående
Mycket sällsynta biverkningar
Förändringar i blodtrycket Svimningar Angina

Vardenafils interaktioner

I jämförelse med andra PDE-5-hämmare har vardenafil få interaktioner. Grapefruktjuice påverkar under ogynnsamma förhållanden negativt på vardenafil. Därför ska du inte äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice under tiden som du använder vardenafil.

När du tar antibiotikan erytromycin bör du avstå från behandling med vardenafil. Alternativt ska du konsultera en läkare innan du påbörjar en behandling.

Användningsbegränsningar (kontraindikationer) av vardenafil

Samtidig administrering av kärlvidgande läkemedel, så som nitroglycerinspray och vardenafil, kan leda till livshotande hypotension. Allergiska reaktioner mot läkemedlet och de efterföljande resultaten anses också vara en kontraindikation. Dessa är bland annat:

 • Läkemedel för behandling av en HIV-infektion
 • Intagande av medicin för behandling av svampinfektioner
 • Om man drabbats av stroke eller hjärtinfarkt inom den senaste tiden
 • Lågt blodtryck
 • Ärftliga ögonsjukdomar
 • Befintlig dialys

Hos äldre och personer med viss lever- och njurstörningar ska den minsta möjliga startdosen, som är fem milligram, först användas.

Källor:

 1. Levitra, vardenafil, European Medicines Agency. URL: ema.europa.eu
 2. The efficacy and tolerability of vardenafil, a new, oral, selective phosphodiesterase type 5 inhibitor, in patients with erectile dysfunction: the first at-home clinical trial, Porst, H. et al. International Journal of Impotence Research (2001). URL: europepmc.org
 3. Levitra, 1177. URL: 1177

Senast uppdaterad: 12 dec 2016

 • Beställ endast recept för Levitra

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Levitra till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Levitra nu