Erektil dysfunktion (impotens) är ett vanligt tillstånd som drabbar många män. Som tur är finns hjälp att få i form av receptbelagda läkemedel tillhörande läkemedelsgruppen PDE5-hämmare. Dessa inkluderar bland annat det världsberömda blå pillret Viagra och "helgpillret" Cialis. För att kunna köpa en behandling mot impotens behöver du dock ha ett giltigt recept. Medilico erbjuder en smidig tjänst genom vilken du kan förskrivas ett läkemedel mot erektil dysfunktion, varpå du kan göra din beställning av läkemedlet på nätet. För att påbörja processen behöver du bara fylla i ett kortare medicinskt frågeformulär. Du väljer sedan önskad behandling, och våra läkare granskar därefter din information och godkänner en lämplig läkemedelsbehandling.

Vad är potensmedel och hur kan de motverka min impotens?

När en man blir sexuellt upphetsad, skickar hans hjärna nervsignaler till hans penis och framkallar en erektion. Detta går till på så vis att nerverna ökar blodflödet till penis och ser till att vävnaden expanderar och hårdnar. Erektil dysfunktion (ED), även kallat impotens, är ett tillstånd som innebär att man inte kan få eller bibehålla en tillräckligt hård erektion för att kunna genomföra en tillfredsställande sexuell aktivitet. Detta begrepp kan även syfta till en brist på sexuellt åtrå (minskad sexlust).

Är impotens samma sak som tidig utlösning?

Impotens är ett väldigt vanligt tillstånd och man tror att det, på ett eller annat sätt, påverkar ungefär 50 procent av alla män i åldern 40-70 år. Impotens skiljer sig åt från problem relaterade till utlösning (såsom tidig utlösning), där upphetsningen, orgasmen och utlösningen sker alltför snabbt. Syftet med potensmedel är att hjälpa män att få en tillräcklig erektion för att kunna ha sex. Vilken behandling som är bäst för just dig beror på vad som orsakar ditt problem.

Vad orsakar impotens?

Innan vi kan förklara hur potensmedel fungerar, behöver vi reda ut orsakerna till erektil dysfunktion. Impotens kan orsakas av såväl fysiska som psykologiska faktorer. Dessa kan bland annat inkludera:

 • Ångest, stress, depression, relationsproblem och andra psykologiska orsaker.
 • Fysiska problem som är kopplade till antingen nervsystemet eller blodcirkulationen kan orsaka erektil dysfunktion. De blodkärl som leder till penis kan bland annat smalna av till följd av högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes och andra faktorer. Tillståndet kan även bero på en skada eller uppkomma till följd av ett kirurgiskt ingrepp. Även hormonella förändringar kan resultera i impotens.
 • Vissa läkemedel kan orsaka impotens.

hur

Vad är skillnaden mellan psykologiskt och fysiskt betingad impotens?

Du kan uppleva att det ibland är enkelt att få en erektion och ibland svårare. Du kan till exempel få stånd på morgonen och när du onanerar, men inte när du försöker ha sex tillsammans med din partner. I ett sådant scenario är det troligt att orsaken till din impotens är av psykologisk art. Det kan till exempel röra sig om stress. Om du inte under några som helst omständigheter kan få en erektion, är orsaken till ditt problem förmodligen fysiskt.

Vilket potensmedel är bäst?

I Sverige finns fyra olika PDE5-hämmare tillgängliga:

 • Viagra med den aktiva ingrediensen sildenafil
 • Cialis med den aktiva ingrediensen tadalafil
 • Levitra med den aktiva ingrediensen vardenafil
 • Spedra med den aktiva ingrediensen avanafil

Viagra och Levitra är två potensmedel vars effekt är som störst fyra till åtta timmar efter att du har tagit dem. Cialis verkar längre, cirka en och en halv dag, vilket gör detta potensmedel till mer lämpligt för dig som behöver en långvarig behandling, till exempel över en hel helg. Detta är också anledningen till att Cialis ibland kallas för "helgpillret". Alla dessa tre behandlingar mot impotens börjar verka inom en halvtimme till en timme. Potensmedlen verkar fortare om du tar dem på tom mage. Du kan äta en måltid en timme efter att du har tagit dem utan att påverka deras effektivitet.

Vilket potensmedel bör jag välja?

Du bör konsultera din läkare angående vilket potensmedel som kan vara rätt för just dig. Vilken behandling mot impotens som passar dig bäst beror bland annat på huruvida du har använt något av ovanstående potensmedel tidigare samt hur ofta du har tänkt ha sex. Om du är allergisk mot något av dessa läkemedel, eller har upplevt biverkningar, kan det vara en god idé att testa något av de andra potensmedlen.

Om ett visst potensmedel inte fungerar, kan du fundera över om du väntade för lång eller kort tid på att läkemedlet skulle ge effekt, om du tog en tillräckligt hög dos samt huruvida du var sexuellt upphetsad. Du behöver nämligen stimuleras sexuellt för att få en erektion även när du använder ett potensmedel. Att ett läkemedel som till exempel Viagra skulle kunna ge dig en erektion utan sexuell upphetsning är en myt.

Hur fungerar potensmedel?

PDE5-hämmande potensmedel främjar kroppens naturliga svar på sexuell stimulans, genom att blockera enzymet fosfodiesteras typ 5 i penis glatta muskelceller. I dessa celler finns guanosinmonofosfat (GMP) alltid tillgängligt, och när kväveoxid förs in i cellerna omvandlas GMP till cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Detta ämne bidrar till att du får en erektion, genom att blodflödet till penis svällkroppar ökar.

Cykliskt guanosinmonofosfat hämmas vanligtvis av fosfodiesteras typ 5 (PDE-5), men PDE5-hämmande potensmedel förhindrar detta från att inträffa. Det innebär att cGMP stannar kvar i de glatta muskelcellerna under en längre tid, vilket innebär att erektionen vara längre. Det betyder att läkemedlen i sig inte framkallar en erektion, utan de understödjer snarare kroppen naturliga svar på sexuell stimulans.

PDE5-hämmare

Hur använder jag potensmedel på rätt sätt?

Vissa män som hävdar att deras potensmedel inte fungerar har använt det på fel sätt. Det största missförståndet är att läkemedel mot impotens skapar en erektion bara genom att du tar läkemedlet. För att ditt potensmedel ska fungera krävs dock sexuell stimulans. Det innebär att du och din partner kan behöva ägna er åt förspel. Du bör därför inte ta ditt piller och sedan gå och diska eller eller ta hand om någon annan hushållssyssla, för att senare mötas i sovrummet i tron att du är redo för sex. Potensmedel fungerar inte på det sättet.

Hur länge varar effekten av ett potensmedel?

Hur länge ett potensmedels effekt varar beror på flera olika faktorer. Vissa läkemedel bryts ner i kroppen snabbare än andra. Varaktigheten varierar därför från cirka fyra timmar till mer än ett dygn (det senare gäller för högre doser av Cialis). Varje dos bör vara tillräckligt hög för att du ska kunna genomföra ett helt samlag, från erektion till klimax. Det är inte säkert att alla potensmedel gör det möjligt för dig att ha sex två gånger på en dag. Om du vill ha sex mer än en gång om dagen är Cialis att rekommendera.

Kan alla män använda potensmedel?

Män som har hjärt- och kärlsjukdomar såsom kranskärlssjukdom bör använda potensmedel med försiktighet. Konsultera gärna din läkare om detta gäller dig. Sex kan vara ett bra sätt att förbättra hjärt-kärlhälsan på, men du behöver säkerställa att du är i tillräckligt god fysisk form för att kunna använda läkemedlet på ett säkert sätt. Om du har ett anatomiskt problem med din penis, såsom Peyronie sjukdom, behöver du också konsultera din läkare för att säkerställa att det är säkert för dig att använda ett potensmedel.

Vilka läkemedel bör inte kombineras med potensmedel?

Om du tar vissa läkemedel som innehåller nitrater bör du inte använda potensmedel. Att kombinera nitrater och PDE5-hämmare kan nämligen vara väldigt skadligt för ditt hjärta. Om du drabbas av priapism (en smärtsam erektion som varar i flera timmar), eller om du tar långvariga alfablockerare (ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck), bör du vara väldigt försiktig när du samtidigt använder potensmedel. Tala därför med din läkare innan du gör detta.

Under vilka omständigheter bör potensmedel inte användas?

Om inte din läkare har sagt annat, bör du inte använda potensmedel om du:

 • har blivit tillsagd att inte ha sex, eller att inte delta i sexuella aktiviteter som kan vidga dina blodkärl
 • har lågt blodtryck
 • nyligen har haft en stroke
 • har en instabil angina
 • har haft en hjärtattack
 • tidigare har haft en icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt (NAION)

Vilka biverkningar kan potensmedel ge?

Potensmedel såsom Viagra, Cialis, Levitra och Spedra kan bland annat ge följande biverkningar:

 • smärta i muskler, rygg eller huvud
 • migrän
 • rodnad
 • matsmältningsbesvär
 • illamående eller sjukdomskänsla
 • nästäppa eller rinnsnuva
 • synförändringar

Vilka specifika biverkningar orsakar olika potensmedel?

Cialis biverkningar inkluderar rygg- och muskelvärk. Viagra och Levitra kan ge en synförändring där din syn får en blå ton. Forskning utförd i laboratoriemiljö indikerar att Spedra sannolikt ger upphov till färre biverkningar än övriga potensmedel.

Kan jag köpa potensmedel på nätet?

Du kan såväl de mest populära potensmedlen köpa Viagra och Cialis här på Medilico, såväl som uppstickarna Levitra och Spedra. På respektive produktsida finner du mer detaljerad information om de olika produkterna. Om du känner dig osäker på vilken du bör välja är du välkommen att kontakta vår patientsupport för rådgivning.

Behöver jag inte ett recept för att kunna köpa potensmedel?

Det stämmer att ovanstående potensmedel är receptbelagda. Tack vare vår läkarservice kan vi dock tillhandahålla dessa även om du för närvarande inte har ett giltigt recept. Detta då våra läkare har möjlighet att förskriva de olika läkemedlen, vilket gör att du får ett recept i samband med denna process.

Källor:

Uppdaterad: 2017-08-30