Avanafil är ett läkemedel som används för behandling av manlig impotens (erektil dysfunktion). Tillsammans med potensmedlen sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) och vardenafil (Levitra) tillhör avanafil läkemedelsgruppen fosfodiesteras typ 5 hämmare (PDE5-hämmare). Avanafil godkändes i USA år 2012 under varumärket Stendra. I EU godkändes läkemedlet under varumärket Spedra ett år senare.

Hur uppstår en erektion?

En erektion uppstår på grund av komplexa fysiologiska processer, som involverar det centrala nervsystemet, blodcirkulationen och penisens muskler. På cellnivå kontrolleras processen av enzymer och olika neurala budbärare.

Anatomin av en erigerad penis Anatomin av en upphetsad penis

Vid sexuell stimulering blir de tre svällkropparna i penisen väl försedda med blod, vilket gör att de kan bli tre till fyra gånger större. Denna process utlöses av kväveoxid (NO), som bildas direkt i de kavernösa kropparna, och som i sin tur aktiverar produktionen av enzymet guanylatcyklas och därmed också av signalsubstansen cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat).

cGMP sänker kaliumnivåerna i muskelcellerna så att de slappna av. Genom avslappning av den glatta muskulaturen i penisens artärer uppstår blodflödet till svällkropparna och därigenom en erektion. Denna avtar när enzymet fosfodiesteras typ 5 (PDE5) börjar med nedbrytningen av cGMP. Detta gör att artärerna dras samman igen och blodflödet i svällkropparna stoppas.

Hur uppstår en erektion (förstyvning av penisen) Hur en erektion uppstår

Orsaker till impotens

Impotens föreligger när åtminstone 70 procent av alla planerade samlag inte kunnat genomföras inom det senaste halvåret, eftersom ingen erektion uppstår eller om en erektion uppstår, men den inte är tillräcklig för att fullborda sexuellt umgänge.

Orsaker till impotens är ofta kärlförändringar, metabola sjukdomar, stress och andra psykologiska besvär, samt diabetes. På cellnivå handlar det alltid om en störd balans mellan cGMP och PDE5.

Hur verkar avanafil?

Avanafil hämmar utsöndringen av PDE5. Således motverkas en förtida nedbrytning av cGMP, vilket främjar uppkomsten, styrkan och varaktigheten av en erektion. Så länge som dess effekt kvarstår är flera erektioner möjliga utan att man tar flera tabletter.

Det är viktigt att notera att avanafil endast verkar vid sexuell stimulering. Avanafil möjliggör således processen för att en erektion ska uppstå, men för att få en erektion måste det finnas sexuell stimulering.

Mekanismen av PDE5-hämmare Mekanismen av PDE5-hämmare

Den största fördelen med avanafil dock att läkemedlet kan ge en erektion så snabbt som efter 15 minuter. Kliniska studier har visat att 80 % av patienterna kunde uppnå en tillfredsställande erektion.

Forskare fann under forskningsskedet av avanafil att det nya potensmedlet fungerar lika bra som Viagra, men inte för patienter med lågt blodtryck som tar nitroglycerin.

En annan fördel, jämfört med andra läkemedel från gruppen av PDE5-hämmare, är att avanafil fungerar genom att rikta sig in på PDE5 och inte samtidigt påverkar andra enzymer i PDE-gruppen. Biverkningarna kan således minskas.

Dosering och intag av avanafil

Avanafil (Spedra) finns i tablettform med ämneskoncentrationer som är 50 mg, 100 mg eller 200 mg. Den rekommenderade startdosen är 100 mg och därefter justeras doseringen beroende på hur patienten reagerar på läkemedlet. Tabletterna ska sväljas hela med lite vatten. Intaget efter en fettrik måltid kan minska effekten av avanafil.

Erektionsfrämjande effekten börjar inom en halvtimme, efter 30 till 45 minuter har den högsta koncentrationen uppnåtts i blodplasman. Avanafil verkar mellan sex till 17 timmar, under denna tidsperiod ska inte fler tabletter tas.

Biverkningar

Den vanligaste biverkningen av avanafil är huvudvärk, som drabbar mer än tio procent av användarna. Ibland kan läkemedlet orsaka dåsighet, yrsel, oregelbundna hjärtslag eller palpitation, det vill säga att man känner sina hjärtslag.

Bland sällsynta biverkningar finns influensaliknande symtom, humörsvängningar , sömnlöshet, högt blodtryck, hjärtsjukdomar, för tidig utlösning och förändringar av vissa blodparametrar eller urinet.

Mycket sällan inträffar hörsel- eller synskador upp till tillfällig förlust av hörsel och syn. Andra sällsynta komplikationer inkluderar smärtsamma permanenta erektioner utan sexuell njutning.

Vid överdosering sker oftast biverkningar som är väldigt svåra. Avanafil utsöndras inte genom njurarna, vilket innebär att man bör uppsöka läkarhjälp omedelbart vid överdosering.

Vanliga biverkningar
Huvudvärk Värmekänsla Nästäppa
Mindre vanliga biverkningar
Yrsel Dåsighet Oregelbundna hjärtslag
Sällsynta biverkningar
Sömnlöshet Matsmältningsbesvär Hypertoni
Mycket sällsynta biverkningar/th>
Hörsel- eller synproblem Tillfällig förlust av hörsel eller syn Priapism

Interaktioner

Nitrat och vissa andra NO-givare (amylnitrit, glycerol nitrat) ska inte användas tillsammans med avanafil. Interaktioner kan orsaka ett livshotande blodtrycksfall.

Några virusstatika, HIV-behandlingar (atazanavir, nelfinavir, ritonavir), vissa medel för att behandla svamp, antibiotika och antiepileptiska läkemedel ska inte heller användas tillsammans med avanafil.

Försiktighet rekommenderas vid en parallell användning av alfa-receptorblockerare. De är föreskrivna för att behandla högt blodtryck och godartade förändringar i prostatan. Här är det dock oftast möjligt att ändra preparatet till ett som är förenligt med avanafil.

Vid användning av avanafil ska inga större mängder alkohol drickas, eftersom alkohol sänker blodtrycket och förmågan att uppnå en erektion reduceras.

Användningsbegränsningar (kontraindikationer)

Avanafil finns bara som ett receptbelagt läkemedel och får endast användas av vuxna män. Avanafil ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år eller kvinnor.

Strikta kontraindikationer är:

 • Om man känner till en allergi mot detta läkemedel.
 • Tunga funktionella begränsningar i lever och njurar.
 • Svåra hjärt- och cirkulationssjukdomar.
 • Icke-justerad hypertoni.
 • För lågt blodtryck med ett systoliskt värde <90 mmHg.
 • Vissa ögonsjukdomar (störningar i synnerven, ärftliga retinala sjukdomar) eller en familjehistoria av detta.
 • Om man under de senaste sex månaderna har haft en hjärtattack, stroke eller en livshotande arytmi.

Vid mild till måttligt nedsatt lever- och njurfunktion eller kardiovaskulära sjukdomar ska avanafil förordnas först efter en särskilt noggrann nytto- och riskbedömning.

Detsamma gäller män som lider av missbildningar i penisen, kraftiga blodtryckssvängningar, blodkroppssjukdomar, aortans sammandragningar och blodbrist. Om någon av dessa sjukdomar förekommer ska en läkare först och främst göra en helhetsbedömning av fördelar och nackdelar av att äta Spedra (avanafil). Om läkaren ger grönt ljus till patienten att använda avanafil är det viktigt att en strikt medicinsk kontroll genomförs regelbundet.

Källor:

 1. Spedra, European Medicines Agency. URL: ema.europa.eu
 2. Avanafil for the treatment of erectile dysfunction: a multicenter, randomized, double-blind study in men with diabetes mellitus, Goldstein, I. et al. Mayo Foundation for Medical Education and Research (2012). URL: ncbi.nlm.nih.gov
 3. Tolerability and pharmacokinetics of avanafil, a phosphodiesterase type 5 inhibitor, Jinah Jung, MD. et al. Clinical Therapeutics (2010). URL: sciencedirect.com

Senast uppdaterad: 12 dec 2016

 • Beställ endast recept för Spedra

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Spedra till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Spedra nu