Spedra är ett läkemedel som används för behandling av impotens (erektil dysfunktion) hos vuxna män. Dess effekt uppnås genom den aktiva substansen avanafil, som finns i tablettform. Ämnet hör till så kallade PDE-5-hämmare, som orsakar bland annat en avkoppling och utvidgning av blodkärlen i penisen.

Läkemedlet finns i olika höga doser. Patienterna tolererat det i allmänhet väl. Ändå kan vissa biverkningar och läkemedelsinteraktioner förekomma. Dessutom finns det vissa faktorer som talar emot användning av läkemedlet.

Intag av Spedra får därför endast ske vid samråd med läkare. Läkemedlet är receptbelagt, så det kan endast fås mot uppvisande av ett recept.

Spedras biverkningar

Varje läkemedel kan dessutom orsaka negativa effekter utöver den önskade effekten. Dessa biverkningar kan förekomma, men visar sig nödvändigtvis inte hos varje användare.

Vanliga biverkningar
 • Huvudvärk
 • Värmekänsla
 • Nästäppa
Mindre vanliga biverkningar
 • Yrsel
 • Dåsighet
 • Oregelbundna hjärtslag
Sällsynta biverkningar
 • Sömnlöshet
 • Matsmältningsbesvär
 • Höjt blodtryck

Vanliga biverkningar

Inte alla möjliga biverkningar är av samma allvarlighetsgrad. De vanligaste biverkningarna, det vill säga sådana som uppstår hos ungefär en av 10 personer, är värmekänsla, huvudvärk och nästäppa.

Om det uppstår en erektion som varar fyra timmar eller längre vid intag av Spedra är det fråga om en så kallad priapism. Detta tillstånd måste omedelbart behandlas medicinskt, annars kan det skada penisvävnaden och kan leda till en permanent förlust av potensen.

En annan möjlig allvarlig biverkning är plötslig minskning eller förlust av syn eller hörsel. I dessa fall måste intaget stoppas omedelbart och en läkare kontaktas så snart som möjligt för att påbörja den nödvändiga behandlingen.

Mindre vanliga biverkningar

Ibland rapporterar användare av Spedra om sömnighet och yrsel och synnedsättning. Dessutom kan det förekomma hjärtklappning och andfåddhet vid ansträngning. Symtom som illamående, kräkningar, mag- och matsmältningsproblem uppstår ibland som en bieffekt av Spedra.

Vissa användare klagar på muskelspänningar och ryggont eller känner sig alltför trötta eller sömniga. Ibland öka leverenzymer. Dessutom observeras ibland överbelastning av sekret i näsan och/eller smärtor i bihålorna. Av dessa tillfälliga biverkningar påverkas upp till en procent av användarna.

Sällsynta biverkningar

I mer sällsynta fall, det vill säga hos upp till en av 1000 användare, uppstår inflammation i näsan och halsen och influensaliknande symtom, så som förhöjd kroppstemperatur, rinnande näsa, obstruktion av de övre luftvägarna och en torr mun. I sällsynta fall klagar användare på spontana erektioner (utan sexuell stimulering), tidig utlösning, penisstörningar, klåda i underlivet och täta urinträngningar.

Dessutom upplever patienter i sällsynta fall humörstörningar och mental oro. Oavsett observeras ibland ospecifika reaktioner. Dessa inkluderar allergiska reaktioner och utslag, viktökning, högt blodtryck, blod i urinen, sömnlöshet, gikt, svaghetskänsla, muskelvärk och kramper, bröstsmärtor och angina pectoris.

Om man upplever en eller flera av dessa biverkningar ska en läkare eller farmaceut omedelbart konsulteras.

Det är viktigt att notera att på grund av att biverkningar inte kan uteslutas kan användningen av Spedra innebära att användningen av tunga maskiner och körförmågan kan vara nedsatt. Därför rekommenderas det inte att man använder tunga verktyg och maskiner, eller rör sig i trafiken, vid användning av läkemedlet.

Interaktioner mellan Spedra och andra läkemedel

Samtidig användning av två eller flera läkemedel kan orsaka interaktioner. Detta kan å ena sidan innebära att effekten av de två läkemedlen tar ut varandra. Alternativt kan ett läkemedel förstärka effekten av ett annat läkemedel. Resultatet kan det vara farligt för hälsan, till och med livshotande i värsta fall.

Spedra förpackning

Avanafil, den aktiva substansen i Spedra, förstärker till exempel den hypotensiva effekten av nitrater, så dessa två aktiva ingredienser kan i varje fall inte tas inom 12 timmar från att ena ämnet används. Avanafil förstärker också effekten av andra blodtryckssänkande medel, så det kan uppstå medvetenhets- och yrselbesvär och till och med medvetslöshet.

Alkohol kan i samband med Spedra orsaka ett plötsligt blodtrycksfall, därför rekommenderas inte samtidigt intag av dessa.

För att inte störa nedbrytningen av avanafil genom enzymer i kroppen ska läkemedlet inte tas samtidigt med följande läkemedel:

 • Antibiotika (klaritromycin, telitromycin)
 • Antidepressiva medel (nefazodon)
 • Antimykotika (itrakonazol, ketokonazol)
 • Virushämmare (saquinavir, atazanavir, nelfinavir, indinavir, ritonavir)

Vissa läkemedel innehåller ingredienser som lätt kan störa nedbrytningen. Dessutom ingår här vissa virushämmare (amprenavir, fosamprenavir), medel mot svamp (flukonazol) och antibiotika (erytromycin) och vissa blodtryckssänkande medel (diltiazem, verapamil) och preparat motillamående och kräkningar (aprepitant).

De som använder dessa läkemedel bör vid samtidig användning av Spedra se till så att det går åtminstone 48 timmar mellan doserna och låta bli att äta den högsta tillåtna dosen.

Omvänt finns det bevis för att effekten av avanafil kan påverkas av läkemedel som påskyndar nedbrytningen av avanafil. Exempel som kan nämnas här är enskilda virushämmare (efavirenz), tuberkulosmedel (rifampicin) och antileptika (karbamazepin, fenobarbital).

Användningsbegränsningar (kontraindikationen)

Det finns olika faktorer som hindrar användningen av Spedra. Dessa absoluta kontraindikationer inkluderar bland annat om man är överkänslig eller allergisk mot avanafil eller en annan komponent av produkten. Om man under de senaste sex månaderna har haft en hjärtattack, en livshotande arytmi eller en stroke ska man också avstå från att ta Spedra.

Vid vissa sjukdomar är användningen av Spedra generellt uteslutet. Detta inkluderar permanent högt eller lågt blodtryck, allvarlig lever- eller njurdysfunktion, kärlkramp, en hjärtmuskelsjukdom och ett flertal särskilda, delvis ärftliga, retinala sjukdomar och sjukdomar i synnerven.

Vid andra sjukdomar kan det krävas en fullständig och noggrann bedömning gällande fördelar och risker av läkaren. Sådana situationer innefattar till exempel missbildningar av penisen, befintliga hjärt- och kärlsjukdomar, kraftiga svängningar i blodtryck, blodbrist, blodproppssjukdomar och aortans sammandragning. I dessa fall är dock en strikt medicinsk kontroll nödvändig.

Källor:

 1. Mechanisms of action of PDE5 inhibition in erectile dysfunction, Corbin J. et al. International Journal of Impotence Research. URL: jamanetwork.com
 2. Spedra (avanafil), European Medicines Agency. URL: ema.europa.eu
 3. Erectile dysfunction (impotence) - Treatment, NHS. URL: nhs.uk
 4. Avanafil: A Review of Its Use in Patients with Erectile Dysfunction, Sanford, M. Drugs Aging (2013) 30: 853. URL: springer.com

Senast uppdaterad: 2 dec 2016

 • Beställ endast recept för Spedra

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Spedra till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Spedra nu