Viagra är utan tvekan den mest kända behandlingen i världen mot erektil dysfunktion (ED). Miljontals män världen över behandlar sina potensproblem med hjälp av den lilla blå tabletten. Såväl unga som äldre svenska män använder regelbundet potensmedlet för att få stånd. Du som överväger att börja ta Viagra undrar säkert hur läkemedlet egentligen fungerar och hur det verkar i kroppen. Här kan du läsa om hur dess aktiva ingrediens sildenafil ökar möjligheterna för att en erektion ska uppstå när du tar läkemedlet. Vi berättar även hur snabbt och hur länge Viagra verkar, och varför potensmedlet ibland inte fungerar för vissa män.

Hur fungerar Viagra på män?

Den världsberömda receptbelagda läkemedelsbehandlingen mot erektil dysfunktion - Viagra - har förändrat det sätt på vilket vi betraktar erektionsproblem. Det lilla blå pillret har fört upp ämnet på tapeten och inlett en diskussion världen över. Viagra har sedan det släpptes på marknaden i slutet av 90-talet blivit ett av de mest populära receptbelagda läkemedlen någonsin, och har har förbättrat sexlivet för miljontals män med erektil dysfunktion. Här tittar vi närmare på hur Viagra fungerar på män.

viagra tabletter

Viagra ökar blodflödet och skapar möjligheter för en erektion att uppstå

Den startdos som de flesta män med potensproblem förskrivs är 50 mg Viagra. Kort efter att du har svalt en tablett Viagra tillsammans med lite vatten kommer sildenafil, läkemedlets verksamma ingrediens, börja hämma ett enzym som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE5). Genom att blockera detta enzyms verkan gör läkemedlet det möjligt för den glatta muskulaturen kring blodkärlen runt om i kroppen, bland annat den som förser penis svällkroppar med blod, att slappna av. Detta leder till att blodflödet förbättras.

Det är viktigt att komma ihåg att ett förbättrat blodflöde inte är samma sak om en erektion. Sexuell stimulans krävs för att framkalla en erektion som är styv nog för sexuell aktivitet. Om du var orolig för att du genom att ta Viagra skulle förlora kontrollen över dina erektioner och få en vid fel tillfälle kan du alltså vara lugn. Detta är generellt sett inte fallet med potensmedel som detta.

Vilken effekt har Viagra?

Den process som leder fram till en erektion är beroende av en kemikalie som kallas cGMP. När din hjärna är upphetsad skickar den neurologiska signaler till din penis. Nervceller i penis vävnad börjar då producera kväveoxid (NO), vilket är en kemikalie som kroppens celler använder för att kommunicera med varandra. Detta leder till att cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) bildas, vilket reglerar vissa hormoner i kroppen. Tack vare det cGMP som bildats vidgas blodkärlen i penis och blodflödet ökar. Detta leder till en erektion.

För att detta ska ske krävs en tillräcklig blodtillförsel, ett friskt nervsystem och en sexuell åtrå. Vissa psykologiska eller medicinska tillstånd, bland annat högt blodtryck, diabetes, högt kolesterol, depression och användning av vissa typer av läkemedel, kan påverka dessa faktorer och därmed leda till erektil dysfunktion (ED). Ett ämne som avgör huruvida en erektion uppstår eller inte är fosfodiesteras typ 5 (PDE5). Detta enzym förekommer i penis och bryter ner cGMP när sexakten är avslutad. Detta leder till att blodflödet till penis minskar och att penis på nytt blir slak.

Viagra fungerar endast då du är sexuellt upphetsad, och verkar då genom att hämma PDE5. Detta ökar nivåerna av cGMP i kroppen och underlättar för dig att få en erektion. Den verksamma ingrediensen i läkemedlet kallas sildenafilcitrat. Sildenafil blockerar PDE5, vilket gör att cGMP inte bryts ner vilket annars skulle ske. Därmed ökar nivåerna av cGMP och ökar blodflödet till din penis. Det ökade blodflödet skapar och bibehåller en erektion. När du har ejakulerat avtar din erektion på naturlig väg.

Vilka faktorer påverkar hur min kropp svarar på Viagra?

Huruvida du känner hur läkemedlet verkar inom en halvtimme, varpå läkemedlet efter en timme når full effekt och effekten därefter gradvis avtar under de efterföljande 11 timmarna beror på ett antal olika faktorer. För det första har detta att göra med huruvida du tar rätt dos av Viagra för dina behov. 50 mg är den vanliga startdosen, men du bör betrakta denna som just en startdos och inte en definitiv dos. Högre eller lägre doseringar av läkemedlet finns att tillgå. Läkare vill gärna förskriva den lägsta dos som ger effekt utan att öka risken för biverkningar, och 50 mg är i dessa avseenden den rätta dosen för många män. Vilken dos som är den rätta är dock i slutändan individuellt betingat.

Andra faktorer som påverkar hur väl du svarar på behandlingen är allvarhetsgraden av dina erektionsproblem och huruvida du har andra medicinska besvär. Kroniska sjukdomstillstånd såsom högt blodtryck, diabetes och fetma är några exempel på tillstånd som kan förvärra dina potensproblem. Därför kan Viagra vara mindre effektivt om du samtidigt har någon av dessa sjukdomar. Generellt sett fungerar läkemedlet bättre ju friskare du är och ju mer hälsosam din livsstil är. Därför rekommenderar många läkare att du förändrar dina levnadsvanor när du tar Viagra.

Hur snabbt verkar Viagra?

Viagra tas upp av kroppen ganska snabbt, beroende på olika faktorer såsom din ämnesomsättning och fysiska storlek. Inom en kvart till en timme kan du vara förmögen att få en erektion enklare än du skulle vara om du inte tog Viagra, men om så inte är fallet kan du vara lugn. Bara för att vissa män får resultat inom cirka 15 minuter innebär det inte att alla får det. Faktum är att det på bipacksedeln står att Viagra bör tas inom en halvtimme till en timme före sexuell aktivitet. Hur pass snabbt läkemedlet verkar beror på flera olika fysiologiska faktorer. Oavsett om du kan få en erektion inom en kvart eller inte, har läkemedlet redan börjat verka trots att effekterna av det ännu inte är påtagliga.

Om du inte märker några förändringar inom de första 15 minuterna från det att du har tagit Viagra, kommer du sannolikt göra detta inom cirka 30 minuter från intaget. Den genomsnittliga tid det tar för Viagra att börja verka är 27 minuter, trots att det på förpackningen står att du ska ta tabletten mellan en halvtimme och en timme innan du ska ha sex. Om din kropp är redo är det bara sätta igång. Även om du kanske inte kan få en tillräckligt kraftfull erektion än, kommer du förmodligen ändå märka att någonting händer. Det är viktigt att komma ihåg att snittet på 27 minuter är just ett genomsnitt och ingenting annat. Den tid det tar för just din kropp att svara på läkemedlet beror på dina individuella fysiologiska förutsättningar.

viagra verkningstid

Hur länge varar erektionerna när jag tar Viagra?

Efter cirka en timme når läkemedlet sin topp hos de flesta män. När detta inträffar kommer din förmåga att få erektion vara som störst. Detta beror på att läkemedlet då når sin högsta nivå av koncentration i ditt blod. Därav ges rådet att du bör ta Viagra cirka en timme före sex. Den erektion du får när Viagra är som mest aktivt i blodet är vanligtvis kraftfulla, och de kan även vara en längre tid. Det är inte ovanligt att erektioner varar en halvtimme till en timme, men om din erektion varar längre än 4 timmar bör du kontakta sjukvården.

Om du kunde få en kraftfull erektion två timmar efter att du tagit Viagra finns möjligheten att du även kan få en tio timmar efter intaget. Även 12 timmar efter att du har tagit läkemedlet kan du få enklare att få stånd, även om dina erektioner nu varar cirka en kvart snarare än en halvtimme. Viagra stannar kvar i kroppen efter 12 timmar, vilket gör att du sannolikt kan få en erektion enklare än om du hade givits placebo, men nu bör effekten börja klinga av.

Kan långvariga erektioner vara skadliga?

De varningar på bipacksedeln som meddelar att du bör söka vård om du får en erektion som varar 4 timmar eller längre bör du inte strunta i. Det är nämligen väldigt viktigt att du gör detta om det skulle inträffa, eftersom en erektion som varar så pass länge anses vara ett akut medicinskt tillstånd som kan orsaka skada på vävnaden och ärrbildning inuti din penis. Beroende på flera olika faktorer kan ett sådant fall behandlas med hjälp av läkemedel, ispåsar eller i värsta fall ett kirurgiskt ingrepp. Du bör därför ta dessa varningar på allvar.

Vad gör jag om Viagra inte fungerar?

Viagra fungerar inte alltid på första försöket, men det innebär inte att läkemedlet inte kommer fungera vid ett senare tillfälle. Även om ingenting händer första gången du använder läkemedlet, kan det vara mer effektivt nästa gång du tar det. Läkare rekommenderar därför att du tar Viagra vid åtta separata tillfällen innan du ger upp och testar en högre dos eller ett annat potensmedel.

Hur bryts Viagra ner i kroppen?

Sildenafil (Viagra) bryts ner i levern av framför allt enzymet CYP3A4 men även av CYP2C9. Denna nedbrytning resulterar främst i N-desmetylerad sildenafil, vilken sedan bryts ner ytterligare. En mindre del av den verksamma ingrediensen sildenafil utsöndras via urinen (cirka 13 procent av dosen). Om läkemedlet tas tillsammans med en fettrik måltid minskar upptaget i kroppen, vilket fördröjer tiden tills läkemedlet är som mest verksamt i blodet med cirka en timme, och samtidigt minskar den maximala koncentrationen av läkemedlet i blodet med nästan en tredjedel.

Kan vissa ämnen påverkar effekten av Viagra?

Ja, alkohol kan begränsa Viagras effekt liksom fettrika livsmedel. För bästa resultat bör läkemedlet därför tas på tom mage. Andra läkemedelsbehandling mot erektil dysfunktion, såsom Cialis och Levitra, kan tas tillsammans med en måltid utan att deras effekt påverkas. Inte heller dessa potensmedel bör dock kombineras med alkohol. Om det är viktigt för dig att äta i samband med intaget av ditt potensmedel bör du därför överväga att istället använda något av dessa läkemedel.

Källor:

Uppdaterad: 2017-07-06

 • Beställ endast recept för Viagra

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Viagra till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Viagra nu