Viagra är det första och kändaste potensmedlet som används för att behandla impotens (erektil dysfunktion, potensstörningar). Läkemedlet innehåller det aktiva ämnet sildenafil. Viagra hör till gruppen av PDE5-hämmare.

Hur fungerar Viagra som potensmedel?

Viagra utvecklades ursprungligen som ett läkemedel för att behandla högt blodtryck och kärlkramp. Man märkte dock snabbt att läkemedlet passade bättre för att behandla impotens

Manlig impotens innebär att en man inte kan uppnå en tillfredsställande erektion, eftersom penisen inte styvnar i tillräcklig mån för att kunna ha ett lyckat samlag. Alternativt slappnar penisen av under samlaget.

En erektion uppstår av att signalsubstansen cGMP frigörs och upprätthålls av att enzymet fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som gör att penisen slappnar av, hämmas tack vare PDE5-hämmare. Impotens uppstår av att denna process rubbas och penisen inte får tillräckligt med blod för att upprätthålla en erektion. Därför används sildenafil, det aktiva ämnet i Viagra, eftersom det hjälper blodtillförseln i penisen. Erektionen håller på så sätt i sig en längre tid.

Det som ändå krävs för att Viagra ska fungera är att det finns en sexuell stimulering. Om det inte gör det kan sildenafil inte verka.

Vilka biverkningar har Viagra?

Viagra kan, liksom alla andra läkemedel, ha biverkningar. De flesta får inte dessa biverkningar, men det är ändå viktigt att notera att de kan uppkomma, så att man kan uppsöka läkarvård vid behov. De flesta biverkningarna är inte farliga och de försvinner ofta efter att läkemedlet slutat verka.

Vanliga och tillfälliga biverkningar av Viagra

De vanligaste besvären är huvudvärk, illamående, yrsel, ansikts- eller överkroppsrodnad, diarré, matsmältningsproblem, snuva, ögon- och öronproblem, muskel- och ryggbesvär, värk i kroppen och hjärtklappningar. Även nästäppa kan uppstå vid användning av Viagra, men detta tillstånd går snabbt om. En av tio patienter drabbas av en eller flera av dessa biverkningar.

Andra vanliga besvär är influensa, blödningar i ögat, ögonirritation, rinnande näsa, anemi, sömnlöshet, hemorrojder, ångest, ansamling av vatten i vävnad, darrningar, viktökning, inflammation i magen och tarmen, spänningar i buken, feber och värkande muskler.

Vid genetiska defekter kan man få en försämrad syn. Man känner oftast igen problemet av en stark överkänslighet mot ljus. Patienten ser färger annorlunda och dimsyn kan uppstå. Endast en av 50 män som använder Viagra rapporteras drabbas av detta problem.

Allvarliga och sällsynta biverkningar av Viagra

Sällsynta biverkningar är överkänslighet, kräkningar, näsblod, maktlöshet, långvarig eller smärtsam erektion och blödning i hjärtkärlen. Dessa biverkningar uppstår hos färre än 1 av 100 patienter.

Vid allvarliga biverkningar är det viktigt att man slutar äta Viagra och söker läkarvård. Dylika biverkningar är svåra hjärtproblem, för lågt eller för högt blodtryck, stroke och svimningar.

I mycket sällsynta fall har det rapporterats om cirkulationsstörningar i synnerven. Detta kan, i värsta fall, leda till synnedsättning och blindhet.

Även hörförmågan kan vara så allvarligt nedsatt att dövhet kan uppstå. I vissa fall har till och med dödsfall rapporterats, men i dessa fall har de flesta lidit av hjärtproblem sedan tidigare.

Vissa patienter har visat sig vara allergiska mot sildenafil. Om man observerar allergiska reaktioner efter att man tagit Viagra är det viktigt att omedelbart sluta ta läkemedlet.

Vanliga biverkningar Mindre vanliga biverkningar Sällsynta biverkningar
Yrsel Muntorrhet Näsblod
Nästäppa Utslag Maktlöshet
Rodnad i ansiktet Muskelsmärta Lågt eller högt blodtryck (hypertoni)
Matsmältningsbesvär Illamående & kräkningar Plötslig dövhet
Dimsyn Trötthet eller dåsighet

Använd den föreskrivna dosen

För att minimera biverkningarna och dess effekter är det viktigt att du inte överstiger den dagliga dosen av Viagra som din läkare föreskrivit. Om du tycker att dosen är för låg och inte har någon verkan ska du vända dig till din läkare för konsultation. Den största möjliga dosen är 100 mg sildenafil och en högre dos ska aldrig överskridas.

Pfizer Avslutning av behandling vid svåra biverkningar Viagra (sildenafil) bör användas först efter samråd med en läkare, särskilt om befintliga sjukdomar redan föreligger. Viagra bör tas en gång per 24 timmar. En dos av 100 mg bör ej överskridas Blåsyn är en möjlig biverkan, men denna biverkan avtar Allergiska reaktioner mot den aktiva substansen i Viagra, sildenafil, är möjliga

Interaktioner av Viagra med andra mediciner

När du tar Viagra måste man ta i beaktande vilka andra läkemedel patienten möjligen fortsättningsvis måste ta. Av denna anledning är den preliminära konsultationen med en läkare absolut nödvändig för att undvika allvarliga skador genom användning av sildenafil för att behandla impotens.

Grapefrukt och grapefruktjuice
 • Grapefruit und Grapefruitsaft
 • Ökar nivåerna av sildenafil i kroppen och orsakar lågt blodtryck och biverkningar.

Alkohol
 • Alkohol
 • Alkoholkonsumtionen kan öka risken för biverkningar, såsom yrsel och sömnighet.

Blodtryckssänkande mediciner
 • Bluthochdruck Präparate
 • En kombination av blodtryckssänkande läkemedel och Viagra kan resultera i en massiv sänkning av blodtrycket, vilket potentiellt kan vara dödligt.

Nitrater
 • Nitrate
 • Nitrater ökar Viagras vasodilatationskapacitet, som kan sänka blodtrycket till en farlig nivå.

Vilka interaktioner kan Viagra ha?

Viagra kan påverka och påverkas av andra läkemedel. Antingen kan interaktionen leda till att Viagra eller det andra läkemedlet mister sin verkan, den försämras eller så kan det leda till att de aktiva ämnena förstärker varandra. Problemet är speciellt att man inte kan förutse exakt hur interaktionen sker, eftersom varje person reagerar olika på denna. Därför är det viktigt att man alltid lyssnar på den behandlande läkarens rekommendationer gällande vilka läkemedel som kan tas samtidigt.

Läkemedel som innehåller nitroglycerin, som används för behandling av akuta hjärtsjukdomar, isosorbiddinitrat, som används för att behandla kärlkramp/koronar ateroskleros, isosorbidmononitrat, som används för att behandla kärlkramp, samt molsidomin, som används för behandling av profylax av angina pectoris, ska aldrig användas i samband med Viagra.

Viagra ska inte användas om man använder läkemedel vid pulmonell arteriell hypertension, hepatit C eller HIV. Även läkemedel med antibiotika och nitrater kan ha en interaktion med sildenafil.

Vid användning av alfablockerare är det viktigt att man diskuterar detta med sin läkare. Sildenafil kan ha en interaktion med alfa-receptorblockerare, så att symtomatisk hypotension eller en allvarlig nedgång av blodtrycket uppstår.

Även om man använder blodförtunnande medel är det viktigt att man diskuterar detta med sin läkare. Viagra ska nämligen inte användas samtidigt med dessa läkemedel, men i sista hand kan läkaren avgöra om det är möjligt i individuella fall.

Sildenafil kan även påverkas av grapefrukt och därför är det viktigt att man inte äter grapefrukt eller dricker grapefruktjuice när man använder Viagra.

Dessutom ska Viagra inte användas samtidigt med alkohol. Levern bryter nämligen ner både Viagra och alkohol, vilket kan leda till problem om den måste göra båda samtidigt.

Källor:

 1. Onset and duration of action of sildenafil for the treatment of erectile dysfunction, Eardley, I. et al. URL: ncbi.nlm.nih.gov
 2. Erectile dysfunction drugs and skin cancer — should you worry?, Pendick, D. URL: health.harvard.edu
 3. Long-term safety and effectiveness of sildenafil citrate in men with erectile dysfunction, McMurray, J. et al. URL: ncbi.nlm.nih.gov
 4. Viagra, 1177. URL: 1177

Senast uppdaterad: 28 nov 2016

 • Beställ endast recept för Viagra

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Viagra till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Viagra nu