Viagra, med det aktiva ämnet sildenafil, kommer i tre doser för att behandla impotens (erektil dysfunktion). Närmare bestämt finns läkemedlet med doser om 25 mg, 50 mg eller 100 mg av sildenafil. Doseringen är individuell och bestäms av den behandlande läkaren. En dosjustering kan göras enligt individuella behov.

Hur fungerar Viagra?

Viagra fungerar på så sätt att det aktiva ämnet sildenafil, som hör till gruppen av PDE5-hämmare, hämmar utsöndringen av fosfodiesteras. Fosfodiesteras är ansvarig för nedbrytningen av cellulära budbärare cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat), vilka skickar signaler från hjärnan till den erektila vävnadens celler för att blodet ska kunna flyta här. Vid impotens flödar blodet ut för tidigt, eftersom fosfodiesteras produceras för tidigt.

Dosen beror på patientens individuella behov

Patientens dosering beror på dennes hälsosituation. Därför är det viktigt att patienten uppger sanningsenlig information gällande eventuella läkemedel som används och hälsoproblem. På så sätt kan läkaren bestämma vilken dos som passar patienten bäst och ger upphov i minst antal biverkningar.

Viagra kan ha biverkningar som förekommer olika ofta och är av olika svårighetsgrad. Till exempel kan man drabbas av huvudvärk, diarré, yrsel, ögonbesvär, sömnlöshet och viktökning.

Biverkningarna är ovanliga och enligt en studie drabbas mindre än 2 % av patienterna av dem. De kan ändå aldrig helt och hållet uteslutas.

Viagra kan ha interaktioner med andra läkemedel och även på grund av detta måste din läkare veta vilka läkemedel du tar för att utesluta dessa interaktioner. Dessa interaktioner kan komma ifråga då du använder Viagra:

 • Alfa-receptorblockerare; tillsammans med Viagra kan detta läkemedel leda till en skadlig sänkning av blodtrycket.
 • Nitroglycerin; används vid behandling av akut kärlkramp).
 • Isosorbiddinitrat; används vid behandling av kranskärlssjukdomar.
 • Isosorbidmononitrat; används vid behandling av kärlkramp.
 • Molsidomin; används vid behandling av profylax vid kärlkrampsattacker.
 • Läkemedel som används för att bota halsont.
 • Läkemedel som innehåller proteashämmare; används till exempel vid en HIV-infektion.

Viagra 25 mg

Viagra 25 mg tas vid mild impotens. Viagras lägsta dos tas även ofta av äldre män. Viagra kan nämligen orsaka biverkningar och interaktioner och dessa män har ofta hälsoproblem, speciellt hjärt- och kärlsjukdomar. Viagra 25 mg har mycket färre och lindrigare biverkningar än de högre doserna.

Viagra 25mg

Viagra 50 mg

Den vanligaste doseringen är Viagra 50 mg. Denna dos ordineras till män utan relaterade hälsorisker. Ifall kraftiga biverkningar ändå uppstår kan man ta den lägre dosen i bruk. Ifall Viagra 50 mg inte ger önskad effekt, kan läkaren ordinera en starkare dos. Detta ska ändå inte ske omedelbart; för vissa män verkar läkemedlet inte direkt och man måste fortsätta ta samma dos för att verkan ska uppstå. Dock ska man inte ta mer än ett piller i dygnet.

Viagra 50mg

Viagra 100 mg

Om man lider av en svår impotens kan läkaren ordinera den starkaste dosen, Viagra 100 mg. Ibland hjälper inte heller denna dos, eller så kan den ge upphov i svåra biverkningar, och då bör man diskutera med en läkare för att se om man istället ska välja ett annat potensmedel.

Viagra 100mg

Har en högre dos sildenafil bättre effekt?

Enligt studier har en högre dos Viagra inte alltid en bättre effekt i jämförelse med de lägre doserna – dosens effektiv är primärt individuell. 63 % av de män som använde Viagra 25 mg ansåg att denna dos var tillräcklig. Av de som åt Viagra 50 mg ansåg 74 % att dosen var tillräcklig. 82 % av de som använde Viagra 100 mg ansåg denna dos vara effektiv.

Hur effektiva är Viagradoseringarna Effektivitet av Viagradosering

Man börjar oftast ta Viagra 50 mg, eftersom denna dos passar de flesta. Den högsta dosen tas endast om hälsosituationen tillåter detta. Det bör hållas i minnet att risken för att man drabbas av biverkningar är väldigt mycket högre vid den högre dosen.

Har Viagra 25 mg och 50 mg färre biverkningar?

Viagras biverkningar beror i mångt och mycket på doseringen. En lägre dos har en lägre risk för biverkningar, och även interaktioner, medan en högre dos har en högre risk för biverkningar och interaktioner. Även biverkningarnas styrka beror på doseringen. Biverkningar förekommer sällan, men när de gör det ska patientens hälsotillstånd tas i beaktande för att bestämma dosering.

Biverkning 25 mg 50 mg 100 mg Placebo
Huvudvärk 16% 21% 28% 7%
Värme-vallningar 10% 19% 18% 2%
Digestions-besvär 3% 9% 17% 2%
Dimsyn 1% 2% 11% 1%
Nästäppa 4% 4% 9% 2%
Ryggsmärtor 3% 4% 4% 2%
Muskel-smärtor 2% 2% 4% 1%
Yrsel 2% 3% 3% 1%
Svindel 3% 4% 3% 2%
Hudutslag 1% 2% 3% 1%

Hur använder man Viagra för bästa effekt?

Viagra börjar verka efter ca trettio till sextio minuter efter att man ätit potensmedlet. Man äter Viagra genom att svälja pillret med vatten. Detta är viktigt, eftersom Viagras effekt annars kan försämras.

Läkemedlets verkan fördröjs ändå om man äter fettrik mat vid intaget. Dessutom kan alkoholkonsumtion påverka effektiviteten. Även grapefruktjuice påverkar Viagra och män som äter Viagra ska helt och hållet avstå från att äta grapefrukt när de använder Viagra. Grapefrukten påverkar nämligen nedbrytningen av det aktiva ämnet sildenafil och på så sätt finns det en högre risk för att biverkningar uppstår.

Viagra kan endast vara verksamt om det finns en sexuell stimulans samtidigt. Viagra orsakar således inte själva erektionen, utan möjliggör den vid sexuell stimulans.

Under inga omständigheter ska man överdosera och ta mer än ett piller i dygnet. Detta gäller även om läkemedlet inte har den önskade effekten. En överdos kan nämligen ha livshotande konsekvenser, eftersom blodtrycket kan sjunka kraftigt. Om Viagra inte genast har den önskade effekten ska man använda potensmedlet under en viss tidsperiod. Om potensmedlet inte verkar under denna tidsperiod ska man vända sig till en läkare, som antingen höjer dosen eller skriver ut recept för ett annat potensmedel.

Användningsbegränsningar

Om man avråds från all sexuell aktivitet, på grund av att detta påverkar hjärtat i alltför hög grad, ska man heller inte äta Viagra, eftersom läkemedlet inte har någon funktion i detta fall. Dessutom ska Viagra endast tas i undantagsfall om man lider av mag- och tarmsjukdomar, sicklecellanemi, leukemi, svåra leverskador och blödningssjukdom. Även en allergi mot sildenafil innebär en användningsrestriktion.

Kvinnor ska inte använda Viagra. Detsamma gäller barn och ungdomar under 18 år.

Källor:

 1. Oral Sildenafil in the Treatment of Erectile Dysfunction, Goldstein, I. et al. URL: nejm.org
 2. Viagra, FDA. URL: fda.gov
 3. Viagra, FASS. URL: fass.se
 4. Onset and duration of action of sildenafil for the treatment of erectile dysfunction, Eardley, I. et al. URL: ncbi.nlm.nih.gov

Senast uppdaterad: 28 nov 2016

 • Beställ endast recept för Viagra

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Viagra till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Viagra nu