Alla receptbelagda läkemedel bör tas med försiktighet. Anledningen till detta är att det kan vara farligt att använda vissa läkemedel samtidigt, och att vissa sjukdomstillstånd kan göra att det är olämpligt för dig att använda en viss läkemedelsbehandling. Genom att vidta de försiktighetsåtgärder som rekommenderas, och låta din läkare göra en bedömning av huruvida det är säkert för dig att ta Viagra eller inte, kan du minimera risken för att skadliga och potentiellt sett farliga biverkningar uppstår. Här berättar vi om de kontraindikationer och varningar som gäller vid användning av potensmedlet Viagra. Kontrollera om du bör använda potensmedlet eller använda ett annat sådant.

Vilka försiktighetsåtgärder gäller vid användning av Viagra?

I likhet med andra receptbelagda läkemedel är Viagra inte alltid lämpligt att använda för varje enskild patient. Med bakgrund av detta är det väldigt viktigt att iaktta försiktighet vid användning av läkemedlet. Vissa personer bör på grund av bakomliggande sjukdomstillstånd eller användning av andra läkemedel inte ta Viagra överhuvudtaget. När du genomgår en läkarkonsultation med din läkare, oavsett om detta sker på nätet eller på traditionellt vis, bör du därför vara öppen om din hälsa. På så vis kan din läkare säkerställa att det inte är farligt för dig att använda läkemedlet och att läkemedlet kommer ge önskad effekt. På denna sida går vi igenom några av de faktorer du bör ha i åtanke när det gäller huruvida Viagra är säkert att använda för just dig.

Till att börja med är det viktigt att konsumera alkohol med måtta när man använder Viagra. Det går att dricka alkohol och ta Viagra, men läkemedlet kan vara mindre effektivt när du gör detta. En överdriven konsumtion av alkohol ökar dessutom risken för potentiellt sett allvarliga biverkningar. Att äta en stor måltid innan du tar Viagra kan även det minska upptaget av läkemedlet samt fördröja dess effekt.

mat kost Viagra

Eftersom Viagra kan göra dig dåsig bör du inte köra bil eller hantera tunga maskiner när du använder läkemedlet. Viagra är dessutom endast avsett för, och godkänt för, användning av män över 18 år. Som kvinna bör du därför inte använda läkemedlet. Viagra är inte heller lämpligt för barn under 18 års ålder att använda.

Vad ska jag tänka på innan jag använder Viagra?

Innan du överväger att ta Viagra finns det flera försiktighetsåtgärder som bör vidtas. Du bör bland annat vara säker på att din erektila dysfunktion inte är ett symptom på ett annat bakomliggande sjukdomstillstånd utan att tillståndet har fysiska orsaker, snarare än psykologiska. Under din medicinska konsultation här på Medilico kommer du få besvara ett antal frågor för att säkerställa att Viagra är den mest lämpliga behandlingen för dina potensproblem. Du kommer även ombes att delge eventuell ytterligare information om din hälsa, eftersom såväl receptbelagda som receptfria läkemedel kan interagera med det verksamma ämnet i Viagra (sildenafil) genom att bland annat minska dess effekt.

Det är även väldigt viktigt att du är i tillräckligt god hälsa för att ha sex, eftersom vissa män med hjärtsjukdomar avråds av sina läkare från detta på grund av risken för att drabbas av en hjärtattack. Om detta stämmer in på dig kommer du inte förskrivas Viagra.

Vilka läkemedel bör inte tas samtidigt som Viagra?

Den allra viktigaste kontraindikationen, det vill säga en situation då en patient inte bör använda ett visst läkemedel, när det gäller Viagra är personer som använder läkemedel med nitrater. Detta inkluderar receptbelagda läkemedel som används för behandling av kranskärlssjukdom, vilka kan tas på flera olika sätt: i tablettform, under tungan, som plåster på huden, intravenöst eller med hjälp av en inhalator. Denna kontraindikation gäller även så kallade "fritidsdroger" som innehåller nitrater, såsom "poppers". Inga läkemedel med nitrater bör kombineras med något potenspiller mot erektil dysfunktion, då kombinationen kan leda till en potentiellt sett livshotande sänkning av blodtrycket. Du bör inte ta nitrater inom 24 timmar från det att du använder Viagra.

En annan varning gäller den potentiella interaktionen mellan Viagra och de alfablockerare som används för att behandla benign prostatahyperplasi (BPH), det vill säga godartad prostataförstoring. Även om erektil dysfunktion (ED) och BPH är två vitt skilda sjukdomstillstånd är bägge vanliga, i synnerhet bland äldre män. Även här är det största orosmolnet en sänkning av blodtrycket, men detta är ett större problem med äldre alfablockerare än med de nyare läkemedlen i denna kategori. Du bör dock använda den lägsta möjliga dosen av alfablockerare som behandlar din godartade prostataförstoring, och därefter försiktigt börja använda den lägsta dosen av Viagra för att vid behov öka dosen efter hand.

viagra och andra läkemedel

Vilka andra läkemedel kan interagera med Viagra?

Även andra läkemedel förutom nitrater och alfablockerare kan skapa farliga interaktioner när de tas tillsammans med Viagra. Flera läkemedel kan höja nivåerna av potensmedlens verksamma substaner i blodet genom att hämma de enzymer som normalt sett bryter ner potenspillret i kroppen. En av dessa är cimetidin, vilket är ett läkemedel som minskar mängden magsyra. Andra läkemedel som åstadkommer samma effekt är receptbelagd antibiotika såsom eritromycin och klaritromycin samt läkemedelsbehandlingar mot HIV.

Listan över kontraindikationer och läkemedelsinteraktioner kan till en början verka omfattande men är faktiskt ganska kort, särskilt när man tänker på det stora antalet läkemedel som används. Samtidigt slutar varningarna inte här, utan det är även värt att nämna att grapefruktsaft kan öka nivåerna av Viagra i blodet samt att upptaget i kroppen kan minska om du tar läkemedlet på full mage. Även alkohol kan interagera med Viagra, men att dricka måttliga mängder alkohol när man tar läkemedlet anses generellt sett vara säkert.

Vilka patientgrupper bör inte ta Viagra?

Det finns vissa patientgrupper som anses vara riskgrupper. Personer som tillhör någon av följande patientgrupper kan använda Viagra, men bör iaktta särskild försiktighet:

 • Äldre män
 • Män som lider av nedsatt leverfunktion
 • Män som drabbats av ett sjukdomstillstånd som påverkar hjärta eller blodkärl
 • Män med blödarsjukdom såsom hemofili
 • Män med aktivt magsår
 • Män vars penis är fysiskt desformerad

Viagra bör inte användas av personer som stämmer in på något av följande:

 • Har nyligen drabbats av en hjärtattack
 • Har nyligen haft en stroke
 • Har lågt blodtryck (hypotension)
 • För tillfället tar nitrater
 • Har problem med levern
 • Har drabbats av en allvarlig ögonsjukdom
 • Är allergisk mot någon av ingredienserna i Viagra
viagra och ens hjärta

Vad bör jag tänka på när jag tar Viagra?

När du tar Viagra är det viktigt att du inte tar läkemedel som du inte har berättat för din läkare att du använder. Det är även viktigt att du inte på egen hand ökar den dos som du har förskrivits utan att först konsultera din läkare. Du bör inte ta tabletter vars bäst-före-datum har gått ut, och du bör se till att förvara tabletterna på en sval plats utom räckhåll för barn.

Vilka varningar i övrigt gäller vid användning av Viagra?

Viagra bör användas med försiktighet av patienter med deformerad penis samt patienter som har sjukdomstillstånd som kan öka risken för priapism (till exempel sicklecellanemi, leukemi eller multipel myelom. Det finns dock i dagsläget ingen data från kontrollerade kliniska studier på Viagras säkerhet eller effekt på patienter med något av dessa tillstånd.

Långvariga erektioner som varar i mer än 4 timmar och priapism (en långvarig erektion som varar i drygt 6 timmar) har i sällsynta fall upplevts av män som har tagit Viagra. Om du skulle få en erektion som varar i mer än 4 timmar bör du genast söka vård. Priapism är ett tillstånd som, om det inte omedelbart behandlas, kan orsaka skada på penis vävnad och leda till att du permanent förlorar din potens.

Vad mer bör jag känna till när jag tar Viagra?

Du bör sluta ta Viagra och genast söka vård om du skulle uppleva att din hörsel plötsligt försämras eller helt försvinner. Om du upplever hörselförändringar kan du även drabbas av yrsel och tinnitus, vilka är biverkningar som kan uppstå tillfälligt vid användning av potensmedel som Viagra. Det går inte att avgöra huruvida dessa händelser har en direkt koppling till läkemedlet eller till andra faktorer.

Om du skulle drabbas av en plötslig synförlust på ena ögat eller bägge ögonen bör du genast söka vård. Detta kan eventuellt tyda på att du har drabbats av en icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION), vilket är ett sällsynt tillstånd som kan försämra synen eller leda till att du förlorar synen. Baserat på den forskning på området som finns tillgänglig tror man att förekomsten av NAION är 2,5-11,8 fall per 100 000 män över 50 års ålder. Även om risken för att detta skulle inträffa är väldigt liten, kan det vara bra att känna till detta orsakssamband.

Källor:

Uppdaterad: 2017-07-07

 • Beställ endast recept för Viagra

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Viagra till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Viagra nu