Här kan du hitta användbara länkar till vår hemsidas regler och villkor, vår Sekretesspolicy och information om patientansvar. All information relaterad till skydd av information kan läsas under Sekretesspolicy. Länkar till externa hemsidor innebär inte ett vi erhållit ett samtycke av det länkade företaget, myndigheten eller organisationen.

En av de vanligaste frågorna vi får på medilico är huruvida vi agerar i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Svaret på detta är ja. Vi följer svensk och europeisk lag (inom EU). För våra kunder innebär detta att de, för eget bruk, kan beställa läkemedel från ett annat EU-land för upp till 1 års personligt bruk. Lagstiftningen kan väldigt enkelt förklaras på följande sätt. Det är helt lagligt att beställa läkemedel online (så länge läkemedlet kommer från ett annat EU-land, eventuellt EES-land) om:

  • Utskrivande doktor är verksam inom EU/EES
  • Apoteket som skickar läkemedlet är registrerat inom EU/EES
  • Ifall läkemedlet är receptbelagt i antingen avsändarland, eller mottagarland; krävs att läkemedlet är utskrivet av behörig förskrivare (läkare, farmaceut, eller liknande) inom EU/EES

Mer information om vår utskriftsprocess finns här

Mer information om vad som gäller ur ett juridiskt perspektiv i Sverige för avsändande och mottagande av läkemedel finns här.

Läkemedelsverket har kontrollerat vår verksamhet, och har bekräftat att medilico följer all rådande lagstiftning inom EU.

Vår Apotekare

På medilico är det vår strikta policy att endast samarbeta med apotek som är registrerade inom EU. Vi använder betrodda tjänster för att paketera och skicka ut beställda varor. Detaljer för utskickande apotek finns listade nedan, om du av någon anledning skulle vilja eller behöva kontakta dem.

Apotekare: Vijay H Patel (Registrationsnummer 2044966)
Adress: Pearl Chemist Ltd
159 Mitcham Road, London SW17 9PG, United Kingdom
Telefonnummer: +08 4468 3692

Om du behöver någon ytterligare information om vår apotekare eller apotek, klicka då på länken nedan.

Apoket: http://www.pharmacyregulation.org/registers/pharmacy

Apotekare: http://www.pharmacyregulation.org/registers/pharmacist

Doktorernas Tjänster

De tjänster som medilico doktorer erbjuder kommer från e-med Private Medical Services Ltd. Detta är ett registrerat vårdföretag hos CareQuality Commission (CQC) under registreringsnumret 1-179645951.

Om du endast vill beställa ett EEA-recept, utan att beställa själva läkemedlet, ber vi dig kontakta oss på 08 4468 3692. Vår patientsupport kan tillhandahålla priser för den här tjänsten.

Externa Länkar

europeiska läkemedelsverketEMA

Det Europeiska Läkemedelsverket (EMA) ansvarar för prövning och godkännande av läkemedel avsedda för användning inom Europeiska unionen (EU). EMA är även ansvariga för att upprätthålla att dessa produkter är säkra, och har en tillräckligt hög nivå av kvalitet, effektivitet och säkerhet i enlighet med EU:s regler.

MHRA
MHRAMHRA (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) är den brittiska motsvarigheten till läkemedelsverket i Sverige. De är ansvariga för att regulera annonsering och marknadsföring av medicinska och örtbaserade produkter, samt garantera att riktlinjerna för marknadsföring online följs inom Storbrittanien. MHRA är också ansvariga för att garantera att alla läkemedel som introduceras på den brittiska marknaden är säkra att använda.

GMCGMC
GMC betyder The General Medical Council. Det är en myndighet för alla verksamma doktorer inom Storbrittanien. Deras funktion är att garantera att alla riktlinjer och bestämmelser följs, och framförallt garantera patienters säkerhet. Alla doktorer i Storbrittanien måste vara registrerade inom denna organisation. Du kan enkelt kontrollera våra doktorers status på listan över registrerade medicinska utövare genom att klicka här.

CQC

CQC är en oberoende tillsynsmyndighet för all hälso- och sjukvård i England, bland annat all den fria sjukvården i England (NHS) och privata medicinska tjänsteleverantörer.(varav en är E-med, de doktorer som medilico använder.)

Data Protection
ICOArbetet som IOC (Information Comissioner's Office) utför är till för att garantera att en korrekt hantering av personlig information utförs av alla företag som på ett eller annat sätt insamlar och sparar kunders information, och för att främja en god informationshantering.

Vi är registrerade vid IOC (Information Comissioner's Office) under numret Z2900979.