Könsvårtor är hudfärgade eller vitaktiga knölar på dina genitalier eller kring anus. Du kan även ha kondylom utan att uppvisa några symptom på könsvårtor. Ibland händer det att könsvårtor försvinner av sig själva, men de kan också bestå, växa sig större eller växa i antal. Konsultera din läkare om möjliga behandlingar för kondylom. Könsvårtor kan avlägsnas på flera olika sätt. Här på Medilico kan du snabbt och enkelt beställa din behandling och börja behandla dina könsvårtor. Du rekommenderas påbörja din behandling så snart du har fått bekräftat av en läkare att du har kondylom.

Vad är könsvårtor, och är det samma sak som kondylom?

Könsvårtor (kondylom) är en vanligt förekommande könssjukdom. Den orsakas av vissa typer av HPV-virus. Kondylom är ett tillstånd som kan vara irriterande att ha, men det är behandlingsbart och ofarligt.

Är könsvårtor och kondylom samma sak?

Könsvårtor och kondylom är två namn syftar till samma könssjukdom. Det medicinska namnet på sjukdomen är kondylom, men i folkmun kallas den även könsvårtor. Könsvårtor är ett begrepp som även syftar på de vårtor som ofta orsakas av kondylom.

Vilket virus orsakar könsvårtor?

Könsvårtor dyker upp på huden kring dina genitalier och kring anus. De orsakas av olika former av humant papillomavirus (HPV). Du kanske har hört att vissa former av HPV-virus kan orsaka cancer, men dessa är inte samma virus som ger kondylom.

Infektioner orsakade av HPV-virus kan vara svåra att förstå sig på. De är den vanligaste formen av könssjukdomar, men för det mesta försvinner de av sig självt. Ibland kan vissa HPV-infektioner utvecklas till cancer om de inte behandlas. Andra kan istället ge upphov till könsvårtor på din vulva, vagina, livmoderhals, penis eller pung. Kondylom kan även orsaka könsvårtor i rektum och anus.

Hur får man könsvårtor?

Du kan få kondylom genom att din hud har kontakt med huden tillhörande en person som är smittad, ofta genom vaginal-, oral- eller analsex. Könsvårtor kan spridas även om ingen av er får orgasm, och penis behöver inte penetrera vagina eller anus för att smittas. Du kan sprida kondylom även om du inte har några synliga vårtor eller andra symptom, även om detta är mindre vanligt. Du kan även överföra könsvårtor till barnet i samband med vaginal barnafödsel, men detta är relativt ovanligt.

Könsvårtor skiljer sig åt från de vårtor du kan få på andra delar av kroppen. Du kan därför inte få könsvårtor genom att vidröra dig själv eller din partner med en vårta du har på handen eller foten. Risken att du smittar andra med kondylom är högre när du upplever symptom på sjukdomen. Om du upptäcker att du har könsvårtor bör du därför låta dig testas och behandlas, för att minska risken för att du överför sjukdomen till din partner.

Vilka symptom på könsvårtor bör jag känna till?

Könsvårtor, eller kondylom, visar sig som vitaktiga eller hudfärgade vårtor i underlivet. De är ganska lika små bitar av blomkål. Du kan antingen ha endast en vårta eller flera stycken, och de kan vara mindre såväl som större. De kan ge upphov till klåda, men för det mesta gör de inte ont

Kan jag ha könsvårtor men inte kondylom

Alla knölar i underlivet är inte könsvårtor. Det finns även andra infektioner och hudåkommor som kan se ut som vårtor men i själva verket är någonting annat. Om du tror att du har könsvårtor bör du låta dig testas av en läkare, som kan bekräfta huruvida du har kondylom eller inte. Kondylom och könsvårtor är dock samma sak, så du kan inte ha könsvårtor men inte kondylom. Du kan dock ha kondylom utan att få synliga könsvårtor.

Hur lång tid tar det att få könsvårtor?

Det kan ta flera veckor, månader eller till och med år från det att du har haft sexuell kontakt med någon som är smittad med kondylom tills du själv vår könsvårtor. Detta är anledningen till att det är svårt att veta när du fått den HPV-infektion som orsakar dessa. Därför är det ibland också svårt att veta vem som har smittat dig.

Du kan få viruset men aldrig få könsvårtor. Du kan därför vara smittad med kondylom utan att uppvisa symptom. Vissa personer smittas endast en gång med könsvårtor, och får sedan aldrig dem igen. Andra får återkommande utbrott med könsvårtor.

Kan jag omedvetet smitta min partner med kondylom?

Om du får könsvårtor, kanske du tror att din partner har varit otrogen mot dig. Det är dock inte nödvändigtvis sant. Ibland kan det ta lång tid innan du får könsvårtor från det tillfälle då du smittats med kondylom, så det är möjligt att du själv eller din partner har smittats för länge sedan. Ibland kan viruset leva i kroppen under månader eller år innan det orsakar könsvårtor.

Du kan ha det HPV-virus som orsakar könsvårtor men inte själv uppleva några symptom på kondylom, men ändå smitta någon annan med denna könssjukdom. Den person du smittar kan då få synliga könsvårtor. Att veta exakt när du fick kondylom och vem som gav dig sjukdomen är därför svårt. Det kan underlätta att prata med sin partner och sin läkare för att försöka reda ut detta.

Hur kan jag veta om jag har könsvårtor?

Om du tror att du har vårtor på eller omkring dina genitalier och/eller anus, bör du låta en läkare undersöka dig snarast möjligt. Andra könssjukdomar såsom herpes i underlivet och syfilis kan se ut som könsvårtor men kräva en annan behandling. Det är därför viktigt att diagnostisera din könssjukdom.

Det är även möjligt att den knöl du tror är en vårta snarare är ett födelsemärke, en hudflik, hemorrojd eller någon annan hudåkomma. Din läkare kan ofta ställa en diagnos genom att endast titta på din hud. Det är inte säkert att du behöver ta ett blodprov eller något annat prov för att läkaren ska kunna diagnostisera din eventuella könssjukdom.

Hur diagnostiseras kondylom?

När du väl har genomgått en undersökning kan du känna dig lugnare. Om du faktiskt har kondylom är det bättre att påbörja behandlingen så tidigt som möjligt. Tala gärna med din läkare om möjliga behandlingsmetoder och hur du ska gå tillväga för att förhindra smittspridning till andra personer.

Var kan jag låta mig undersökas för kondylom?

Du kan låta dig undersökas av din läkare på din lokala hälsocentral, eller på din ungdomsmottagning. Att testa sig för könssjukdomar ingår vanligtvis inte i regelbundna hälsokontroller eller gynekologiska undersökningar, utan du behöver be om att få göra detta. Var ärlig med din läkare så kan han eller hon hjälpa dig att ta reda på vilka test du behöver. Du behöver inte känna att det är pinsamt - din läkare finns där för att hjälpa dig, inte för att döma dig.

Bör jag behandla mina könsvårtor?

Det är upp till dig själv att i samråd med din läkare avgöra huruvida du bör inleda en behandling mot kondylom. Din kropps immunförsvar kan eventuellt bekämpa det virus som orsakar könsvårtor, och det är möjligt att dina könsvårtor försvinner utan ytterligare behandling.

När bör kondylom behandlas?

Det är dock möjligt att dina könsvårtor består, och de kan ge upphov till obehag samt smitta andra människor. Om du är gravid kommer din läkare sannolikt vilja avlägsna dina könsvårtor så de inte orsakar problem under födseln. Genom att behandla din kondylom kan du även minska riskerna för att smitta din(a) sexpartner(s) med sjukdomen.

Hur behandlas kondylom?

Det finns flera sätt att behandla kondylom på, beroende på var dina könsvårtor är belägna och hur pass stor hudyta de täcker. Likt alla ingrepp och läkemedel kan dessa behandlingar vara förenade med vissa biverkningar, kostnader och fördelar. Konsultera därför din läkare kring vilken behandling av könsvårtor som är bäst för just dig. Möjliga behandlingar av kondylom inkluderar:

  • Applicering av kemikalier på vårtorna för att förhindra att dem växer sig större samt för att avlägsna dem. Denna typ av behandling kan utföras på en klinik.
  • Applicering av en receptbelagd kräm som du själv applicerar på vårtorna under några veckor.
  • Avlägsning av vårtorna genom att frysa dem (kryoterapi).
  • Avlägsning av vårtorna genom att bränna dem med hjälp av elektrisk ström.
  • Avlägsning av vårtorna genom ett kirurgiskt ingrepp med kniv.

Vissa av dessa behandlingar kan låta skrämmande, men de avlägsnar dina könsvårtor och därigenom dina symptom. De minskar även risken att du sprider HPV-infektionen som orsakade dessa till någon annan. Din läkare kan även förskriva en bedövande kräm som kan minska besvären.

Kan ni rekommendera någon huskur mot kondylom?

Huskurer mot kondylom har ingen vetenskapligt bevisad effekt. Du bör inte heller använda receptfria behandlingar mot vårtor på händer och fötter för att behandla könsvårtor. Värt att notera är också att det inte finns någon behandling mot det HPV-virus som orsakar vårtor, men det finns ett vaccin som kan förebygga de flesta sorters könsvårtor och även vissa former av cancer.

Kan jag beställa en behandling på nätet som gör att mina könsvårtor försvinner?

Här på Medilico kan du beställa en behandling mot könsvårtor (kondylom). Vi tillhandahåller följande behandlingar för denna könssjukdom: Condyline, Aldara och Wartec. Läs gärna mer om de olika behandlingarna på respektive produktsida.

När ska jag börja behandla min kondylom?

Ju tidigare du börjar behandla din kondylom, desto bättre. Beställ därför din behandling så snart du har fått diagnosen könsvårtor. När du beställer någon av ovanstående läkemedelsbehandlingar på Medilico får du snabbt hem ditt läkemedel och kan påbörja din behandling.

Källor:

Uppdaterad: 2017-08-31