Genitala vårtor orsakas av HPV (humant papillomvirus) och de överförs vid sexuell aktivitet. Denna sjukdom behandlas med podofyllotoxin, som finns bland annat i Wartec kräm (Warticon). Wartec (Warticon) kan till exempel orsaka ytlig hudirritation. Vilka andra biverkningar och interaktioner kan detta läkemedel ha?

Vad är genitala vårtor?

Genitala vårtor är en könssjukdom, som kan uppstå i underlivet och i de anala delarna. Ibland kan genitala vårtor dock även uppstå i urinröret eller ändtarmen. Vårtorna orsakas av HPV-virus, som vid inflammation tränger sig in i mukosal och därigenom mänskliga celler. Infektionen sker vid samlag, eftersom slemhinnorna i underlivet kommer i direkt kontakt med varandra. Smittan kan även uppstå via munslemhinnan. Smittan sker inte via saliv, blod eller sperma.

Det är mycket vanligt att man smittas av genitala vårtor. Ca 70 % av alla människor smittas förr eller senare av HPV-virus. Man bör använda kondom för att skydda sig mot smitta.

Då vårtorna bildas är de oftast inte större än knappnålshuvuden. Man känner oftast inte alls av dem; ofta orsakar de ingen smärta och kan endast ibland orsaka en brännande känsla eller klåda. Kroppen läker oftast själv. Tills huden igen läker helt och hållet bör patienten avhålla sig från att ha samlag.

Då man en gång smittas med HPV-virus förblir viruset i kroppen. Viruset är ändå smittsamt genom vårtorna som bildas på huden.

Vad är Wartec (Warticon)?

Wartec innehåller det aktiva ämnet podofyllotoxin. Detta ämne är helt växtbaserat och utvinns från fotblad. Podofyllotoxin finns i olika krämer, lösningar och geler, varav en är Wartec kräm.

HPV-virus, som orsakar genitala vårtor, fungerar på så sätt att de består av döda strukturer, vars genetiska information består av RNA eller DNA. Vid samlag förökar sig cellerna genom penetrering i värdcellen.

Wartec appliceras på de genitala vårtorna. Podofyllotoxinet förhindrar att cellvävnaden delar sig. Ämnet tränger in i de genitala vårtorna och hämmar celldelningen av celler som infekterats av viruset. Därmed dödas de gamla cellerna och till slut börjar frisk hud växa på det infekterade området.

Wartec behandlar ändå endast infektionen. Själva viruset finns kvar i kroppen och detta kan inte botas. Därmed kan i ca 20% av fallen nya genitala vårtor bildas under de kommande sex månaderna. I så fall kan Wartec igen appliceras för att behandla symtomen.

Vilka biverkningar kan man få vid användning av Wartec (Warticon)?

När Wartec används är det mycket vanligt att man får frekvent hudirritation på det området där krämen applicerats på. Här kan hudrodnad (erytem), klåda (pruritus) eller en brännande känsla uppstå på huden. I sällsynta fall uppstår en överreaktion, så som bildning av sårskorpor, sår, blåsor, svullnad, torrhet, blödningar och brännskador med sårsekretion. För män kan det uppstå inflammationer, svullnader, förhårdnader och åtstramning av förhuden.

Vanliga
(1 av 10)
Mindre vanliga
(1 av 100)
Ovanliga
(1 av 1000)
Hudirritation Pustler Allergiska reaktioner
Klåda Kräkningar -
Rodnad Yrsel -

Om kontaktallergiska reaktioner inträffar kan preparatet tas bort omedelbart från det drabbade området av huden med en mild tvål och vatten. I detta fall bör en läkare kontaktas genast.

Ingredienser såsom propyl-4-hydroxibensoat och metyl-4-hydroxibensoat kan utlösa senare allergiska reaktioner, som från och med den andra eller tredje dagen efter starten av behandlingen leder till betydande obehag. Om dessa biverkningar kan kännas av tydligt är det nödvändigtvis viktigt att man informerar en läkare om detta.

Användning och interaktioner med andra läkemedel

Det finns tyvärr inga omfattande studier gällande Wartecs interaktioner med andra läkemedel. Under behandlingen rekommenderas det starkt att man inte använder alkohol. Genom att använda alkohol kan nämligen de oönskade biverkningarna av läkemedlet öka, eftersom alkoholen ökar podofyllotoxinets toxicitet och på så sätt påverkas absorptionen.

När ska man inte använda Wartec (Warticon)?

Barn och ungdomar under 18 år bör inte använda läkemedlet. Under graviditet och amning ska man avstå från behandling med detta medel mot genitala vårtor. Om du redan tar andra läkemedel med podofyllin eller podofyllotoxin bör du undvika att använda dessa samtidig som du använder Wartec (Warticon).

Krämen får inte appliceras på slemhinnorna i underlivet. Detta gäller i synnerhet ändtarmen, slidan och urinröret (uretra). Om det under behandlingen av misstag sker en ögonkontakt med produkten ska det drabbade ögat sköljas omedelbart med vatten. Efter detta bör en läkare konsulteras omedelbart.

Andra användningsbegränsningar av läkemedlet Wartec (Warticon) är vid öppna sår efter kirurgi, inflammerade eller blödande vårtor, om du är allergisk mot någon av dess ingredienser, återkommande herpes simplex-infektioner, Bowens sjukdom och syfilis.

Vad bör du tänka på när du använder Wartec (Warticon)?

För att undvika hudirritation är det viktigt att du följer instruktionerna för hur krämen appliceras. Wartec appliceras två gånger om dagen under tre dagar. Behandlingen kan igen upprepas efter fyra dagar om den inte har den önskade effekten.

Vid användning av Wartec kräm ska du noggrant rengöra och torka området där du applicerar krämen. Krämen ska bara användas på det hudområde som har vårtor. Undvik att applicera krämen på friska hudpartier. Du kan använda en bomullspinne för att applicera krämen.

Efter applikationen ska du inte tvätta detta område, utan låta krämen sugas in i huden. För att minimera biverkningar, som kan uppstå när medlet kommer i kontakt med frisk hud, rekommenderas det även att du väntar i ca 60 sekunder innan du klär på dig igen.

Källor:

  1. A multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled study of cryotherapy versus cryotherapy and podophyllotoxin cream (Wartec®/Warticon®) as treatment for external anogenital warts, Gilson, RJC. et al. 16th Biennial Meeting of the International Society for Sexually Transmitted Diseases Research (2005). URL: ucl.ac.uk
  2. Podophyllin office therapy against condyloma should be abandoned, von Krogh, G. et al. Sexually Transmitted Infections (2001). URL: sti.bmj.com
  3. Efficacy and safety of imiquimod versus podophyllotoxin in the treatment of anogenital warts, Komericki, P. et al. PubMed.gov (2011). URL: ncbi.nlm.nih.gov
  4. HPV – humant papillom virus, 1177. URL: 1177.se