De flesta könssjukdomar kan behandlas enkelt och effektivt. För att garantera en framgångsrik behandling är det viktigt att infektionen upptäcks tidigt. Vissa symtom indikerar att man smittats av en könssjukdom.

Vanliga tecken på och symtom av könssjukdomar

Även om könssjukdomar orsakas av olika patogener och kan ha olika effekter finns det vissa allmänna tecken som tyder på en könssjukdomsinfektion. För att diagnostisera en specifik könssjukdom och behandla den framgångsrikt bör man kontakta en läkare om dessa symtom uppträder och könssjukdomen testas därefter.

De första typiska könssjukdomssymtomen är klåda och sveda eller smärta vid urinering. Även om dessa besvär inte begränsar sig till att man infekterats av en könssjukdom bör de ändå kontrolleras och utvecklingen följas upp.

symtom vid könssjukdomar Könssjukdomars symtom

En stor del av könssjukdomarna kan kännas igen på grund av en förändring av flytningar från könet. Flytningar från slidan, penisen eller anus kännetecknas av en obehaglig lukt, ovanlig konsistens (skummande, slemmig) och en ovanlig färg (gulaktig, grönaktig, brunaktig ). Det bör noteras att förändringar i flytningar hos kvinnor sker under menstruationscykeln. Vid mindre ändringar handlar det inte om könssjukdomar. Detta är särskilt fallet när flytningen är vit eller lätt gulaktig.

Det finns några könssjukdomar som orsakar smärta under analt eller vaginalt sex. Detsamma gäller för besvär i buken. Det kan även vara frågan om en annan sjukdom som orsakar dessa besvär, så en läkare rekommenderas alltid.

Om kvinnor observerar störningar i sin månatliga cykel kan detta vara ett tecken på en könssjukdom. Om menstruationsblödningen uteblir, om vaginal blödning sker utanför cykeln eller om man får en oregelbunden menstruation bör en läkare konsulteras. Speciellt i kombination med andra beskrivna symtom kan menstruationsrubbningar indikera på en könssjukdom.

Dessutom finns det könssjukdomar som, efter sin inkubationstid, visar sig som influensaliknande symtom. Dessa innefattar till exempel:

 • Aptitlöshet
 • Kräkningar
 • Feber
 • Halsont
 • Ihållande trötthet

Att känna igen könssjukdomar på deras symtom

En könssjukdom kan kännas igen genom allmänna symtom. Men vissa könssjukdomar har särdrag genom vilken en sjukdom kan diagnostiseras. Även om man misstänker att man har en könssjukdom baserat på vissa symtom kan endast en läkare ge en definitiv diagnos och rekommendera den optimala behandlingen.

Hudförändringar indikerar på könsherpes, genitala vårtor och syfilis

Hudskador och hudutväxter är typiska tecken på syfilis, kondylom och könsherpes. Könsherpes manifesteras genom vätskefyllda blåsor i underlivet. Dessa är mycket smittsamma och bör inte röras vid direkt. Om man får blomkålsliknande hudutväxter är det oftast frågan om genitala vårtor. Även om dessa anses vara "godartade" hudförändringar, som inte orsakar cancer, är de smittsamma, kliande och kan orsaka komplikationer.

Om syfilis föreligger skapas vid den punkt vid vilken bakterien har kommit in i kroppen en liten, mörkröd noder. Efter en tid omvandlas noden till ett skarpt avgränsat, sipprande sår, som är mycket smittsamt. Det kan samtidigt förekomma fler sår.

Eftersom könsherpes, genitala vårtor och syfilis överförs genom olika sexuella aktiviteter uppstår hudförändringarna främst på följande kroppsdelar:

 • Penis
 • Blygdläppar
 • Rumpan (internt och/eller externt)
 • Munnen (internt och/eller externt)

De flesta hudförändringar som uppstår vid könssjukdomar bildas efter några veckor om sjukdomen går delvis eller helt utan behandling. Denna process är en del av könssjukdomars normala sjukdomsförlopp. Detta betyder inte att sjukdomen botas. Snarare förblir infektionen i kroppen och bryter ofta ut igen vid en senare tidpunkt i en akut form.

Tecken på gonorré

Ungefär tio dagar efter en infektion uppträder de första symtomen på gonorré i underlivet, mun, svalg, ögon eller i anus. Hos män och kvinnor kan gonorré kännas igen av följande symtom:

 • tjocka, slemmiga, ibland blodiga flytningar
 • akut brännande eller smärtsam urinering
 • anal klåda

Kvinnor som är infekterade med gonorré har också anmärkningsvärt rikliga menstruationer eller blödning mellan menstruationsblödningar.

Klamydia är ofta symtomlös

Bakterieinfektioner är svåra att upptäcka i ett tidigt stadium. Ofta vet patienten inte att de lider av klamydia, eftersom sjukdomen hos 50% av män och 80% av kvinnor först inte har några symtom alls. De första tecknen förekommer också tidigast tre veckor efter en infektion och kan inte alltid kännas igen som sådana. Även när sjukdomen är symtomfri, eller symtom uppkommer först senare, kan sexuella partners vara smittade.

Klamydia kan upptäckas av följande symtom:

 • Smärtsam urinering
 • Oregelbundna menstruationer
 • Flytningar hos män och kvinnor
 • Kvinnor: smärta vid samlag
 • Män: smärta i testiklarna

HIV kan endast tillförlitligt diagnostiseras med ett test

HIV-viruset kan bara med säkerhet diagnostiseras genom ett test. Patienter observerar ofta följande symtom i de tidiga stadierna av HIV, men de är inte alltid omedelbart förknippade med en HIV-infektion:

 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Svullna lymfkörtlar
 • Ihållande feber
 • Utslag
 • Streptokocker i halsen

Dessa första symtomen försvinner vanligtvis efter 7 till 30 dagar. Men patienter är mycket smittsamma under denna period. Efter dessa inledande HIV-symtom uppträder andra symtom först ett tiotal år senare.

Tester för könssjukdomar ger klarhet

Om man tror att man drabbats av en könssjukdom bör en läkare kontaktas omedelbart. Även om det finns specialistläkare som urologer, gynekologer och specialister inom hud- och könssjukdomar kan alla läkare med en mottagning utföra ett test för könssjukdomar. Infektionsdiagnosen sker genom att utföra ett test. Detta test utförs vanligtvis med hjälp av cell-, blod- eller urinprov.

Test för könssjukdomar: bra timing är nödvändig

Testtiden bestäms beroende på diagnosen. Dessa följande riktlinjer kan användas för att få tillförlitliga testresultat:

 • Klamydia: svabb efter en till tre veckor
 • Gonorré: svabb inom de första veckorna
 • HIV: blodprov tidigast tre månader efter symtom uppträder, eftersom virus endast i sällsynta fall kan kännas igen efter två till sex veckor
 • Syfilis: svabb efter ca 21 dagar i kombination med serologiska blodprov

Källor:

 1. Sexually Transmitted Diseases, National Institute of Allergy and Infectious Diseases. URL: niaid.nih.gov
 2. STD Communications Database Interviews with NGI MSM, Centers for Disease Control and Prevention. URL: cdc.gov
 3. STI symptoms that need checking, National Health Service (NHS). URL: nhs.uk

Senast uppdaterad: 2 dec 2016