P-piller är hormonella preventivmedel, som förhindrar graviditeter väldigt effektivt. Det finns olika sorters p-piller; både kombinationspiller med två hormoner och minipiller. Dessa skiljer sig ändå inte mycket åt från varandra i fråga om hur de påverkar motverkan av graviditeter. P-piller är säkra att använda om man följer instruktionerna för hur de ska användas.

Hur använder man p-piller?

P-piller kommer i p-pillerförpackningar, vilka var och en innehåller en pillerkarta. Dessa pillerkartor innehåller 21, 22 eller 28 p-piller. Varje pillerkarta används så att ett piller äts varje dag tills kartan är slut och sedan följer en paus tills man igen börjar på nästa karta. Denna paus beror på pillerkartans storlek. Om man äter 21 piller är pausen 7 dagar och om man äter 22 piller är pausen 6 dagar. Om man äter 28 piller tar man ingen paus överhuvudtaget. P-pillren sväljs hela med eller utan vatten. P-piller är effektiva, eftersom skyddet mot en oönskad graviditet består även under pausen.

Schema för p-pillerintag 21/7 Schema för användning av p-piller

Efter pausen får man oftast en blödning som håller i sig i sex till sju dagar. Blödningarna skiljer sig från menstruationsblödningar på så sätt att de ofta är svagare och varar en kortare tid. Blödningarna börjar oftast under den andra till fjärde dagen under pausen. Därefter blöder man i ca tre till fem dagar. Efter sex till sju dagar fortsätter man äta p-pillren normalt, även om man ännu har blödningar.

När under menstruationscykeln ska du börja äta p-piller?

När man börjar äta p-piller under sin menstruationscykel beror på olika omständigheter, så som om man byter sitt preventivmedel eller om man använt p-piller förut.

Om man byter preventivmedel

Om du använt ett hormonellt preventivmedel, så som p-plåster eller p-ring, och vill byta till p-piller ska du börja använda p-pillret efter att du pausat i sex till sju dagar. Om du däremot byter från en karta med 28 piller eller från minipiller till en p-pillerkarta som innehåller 21 eller 22 piller behöver du ändå inte ta en paus. På detta sätt fortsätter skyddet mot en oönskad graviditet utan uppehåll.

Om man inte använt ett hormonellt preventivmedel

Ifall du inte använt ett hormonellt preventivmedel under den föregående månaden ska du ta p-pillret på menstruationens första dag. Annars kan man börja äta p-pillret under menstruationens andra till femte dag.

Om man börjar äta p-pillret på menstruationens första dag börjar p-pillren verka direkt och förhindrar graviditeter. Om man ändå börjar äta pillren under den andra till femte dagen börjar preventivmedlet verka först efter ungefär en vecka. Då bör man använda ett annat preventivmedel, så som en kondom, under tiden.

När under dygnet sa man äta p-pillret?

Du väljer själv när du äter ditt piller, men p-pillret ska tas varje dag vid samma tidpunkt. En rekommendation är att man tar pillret på kvällen precis före man går och sova. Man kan nämligen ibland känna sig yr efter att ha ätit p-pillret.

Vad ska du göra om du glömmer att ta ett p-piller?

Det är viktigt att man äter p-piller samma tid varje dag. Ibland händer det dock att man glömmer att ta ett piller och då kan det vara att man inte skyddas från oönskad graviditet. Detsamma gäller om du kräks upp pillret eller har kraftig diarré under de första 120 minuterna efter att du ätit det.

Specifikt vad du ska göra om du glömmer att ta ett piller beror på i vilket skede av menstruationscykeln som du befinner dig i. Om det går mer än 12 timmar sedan du borde ha tagit ditt piller, och således 36 timmar mellan två tabletter, kan det vara att skyddet mot en oönskad graviditet avtar.

Om du är i första veckan ska du genast ta det piller som du glömt att ta, även om du således tar två piller samtidigt. Sedan fortsätter du på normalt sätt med nästa piller, dock bör du under de kommande sju dagarna använda ett annat preventivmedel, till exempel kondom, för att försäkra dig om att du skyddas från graviditet.

Är du i din andra menstruationscykelvecka ska du äta p-pillret så fort du kommer ihåg att göra det. Här behöver du inte använda extra preventivmedel.

Ifall du däremot glömmer att ta två eller flera piller är det viktigt att du använder kondom eller ett annat preventivmedel fram tills att menstruationscykeln tar slut. P-pillret kan i detta fall vara verkningslöst.

Om du glömmer att ta två eller fler p-piller under den tredje veckan av din menstruationscykel ska du använda din karta till slut och sedan helt enkelt fortsätta använda nästa karta. Skyddet kvarstår i detta fall.

Alternativt kan du ta en paus genast då du märker att du glömt ta ett p-piller. I så fall äter du inte klart den p-pillerkarta som du redan påbörjat. Du tar alltså en paus som varar i sex till sju dagar. Om du tar en paus måste du även använda ett annat preventivmedel.

Hur slutar man äta p-piller?

Om du vill sluta äta p-piller kan du helt enkelt äta din karta till slut och sedan låta bli att påbörja en ny karta. Du kan även sluta äta en karta genast, men du kan i detta fall få oregelbundna blödningar. Observera att du måste använda ett alternativt preventivmedel för att undvika att bli gravid.

Hur snabbt din mens börjar efter att du slutat äta p-piller varierar från person till person. För vissa börjar den genast och för vissa kan det ta flera månader.

Källor:

  1. Association of Hormonal Contraception With Depression, Skovlund CW. et al. JAMA Psychiatry. URL: jamanetwork.com
  2. Oral Contraceptives and Cancer Risk, National Cancer Institute. URL: cancer.gov
  3. Design and Interpretation of Oral Contraceptive Drug-Drug Interaction Studies, Purohit V. et al. URL: fda.gov
  4. P-piller, 1177. URL: 1177.se

Senast uppdaterad: 28 nov 2016