P-piller är ett hormonellt preventivmedel. I likhet med andra läkemedel kan p-piller ha biverkningar och interaktioner med andra läkemedel. P-piller är ett av de populäraste preventivmedlen och det är viktigt att kvinnor som äter läkemedlet är medvetna om dess möjliga biverkningar och interaktioner.

Allmänt om p-piller

P-piller finns som kombinationspiller med två hormoner eller helt utan östrogener. P-piller äts varje dag vid samma tidpunkt och kommer i förpackningar med 21, 22 eller 28 piller i varje karta. Kartor med 21 och 22 piller äts i ett streck med en veckas paus för menstruationsblödningar. Kartor med 28 piller äts i ett streck och därefter påbörjar man genast en ny karta.

P-piller

Tillsammans med en läkare ska man välja det preventivmedlet som passar bäst för en själv. Därefter bör man följa upp för att säkerställa att preventivmedlet fungerar som det ska. På så sätt kan man byta preventivmedel ifall svåra biverkningar eller interaktioner uppstår.

Allvarligare biverkningar och interaktioner uppstår endast i enstaka fall. Det är ändå viktigt att läkaren gör en nytto- och riskbedömning för att säkerställa att p-piller passar dig.

Hur verkar p-piller?

P-piller innehåller hormoner som normalt finns i kvinnokroppen. Kombinerade p-piller innehåller de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Det finns även piller utan östrogen. P-piller påverkar menstruationscykeln på så sätt att ägglossningen förhindras. Dessutom påverkas slemmet i livmoderhinnan och gör det mycket tjockare. Således kan spermier inte ta sig igenom och fästa sig i livmodern.

P-piller erbjuder ett väldigt säkert skydd mot graviditet. Däremot kan de vara ineffektiva om du har diarré eller kräks. Det tar nämligen kring fyra timmar för kroppen att ta upp hormonerna i p-piller. I så fall ska du använda ett annat preventivmedel, så som kondom.

Vilka biverkningar kan p-piller ha?

P-piller kan, liksom andra läkemedel, ha olika biverkningar, som kan vara vanliga, mindre vanliga och ovanliga. P-pillerförpackningens bipacksedel listar alla de biverkningar man känner till, så var noga med att läsa den.

Normalt försvinner milda biverkningar efter en tid av sig själva. Det är ändå viktigt att uppsöka läkarhjälp om du känner av svårare biverkningar eller interaktioner.

P-pillrets biverkningar i tabellöversikt:

Fysiska besvär
(Lätt) huvudvärk Svindel
Migrän Magont
Viktökning Mellanblödningar
Rågad cystit Bröstspänningar
Svampinfektion Illamående
Vätskeansamling Hormonella störningar
Psykiska störningar
Nedstämdhet Ångest
Humörsvängningar Förlust av libido (sexuell lust)

Hur vet du om du drabbats av allvarligare biverkningar?

Det finns olika sätt att känna av om man drabbats av allvarligare biverkningar. Om man observerar sådana symtom ska man kontakta en läkare så fort som möjligt.

Dylika besvär och symtom inkluderar väldigt svår buksmärta, tecken på graviditet, akut gulsot och bröstklumpar. Speciellt viktigt är det att ta i beaktande möjliga tecken på venös och/eller arteriell trombos. Om man tror att man drabbats ska man genast sluta äta p-piller och konsultera en läkare.

Dessa inkluderar svår och plötslig smärta i bröstet och denna smärta strålar i den vänstra armen, oförklarlig hosta och andnöd, akut smärta och/eller smärta i benet, svår och ovanlig huvudvärk, försvårad migrän, dubbelseende, talproblem, synförlust, yrsel och domning i ena sidan av kroppen.

Man ska även sluta använda p-piller om man märker av dessa besvär och symtom:

  • Hirsutism
  • Kloasma
  • Erytem
  • Ärftligt angioödem
  • Förhöjt blodtryck (hypertoni)

Kan p-piller orsaka cancer?

P-piller kan öka risken för bröstcancer om du redan har genetiska anlag för bröstcancer. Du ska således undvika att äta p-piller om bröstcancer förekommer i din familj. Det finns ändå viss kritik av forskning som tyder på förhöjd cancerrisk och i vissa studier har det inte framkommit något samband mellan bröstcancer och p-piller.

Däremot skyddar p-piller mot cancer i äggstockar, livmoderslemhinnan och tarmar. Risken för bröstcancer är lägre än skyddet mot dessa cancerformer.

Varför uppkommer mellanblödningar?

Mellanblödningar kan förekomma under den första tiden du äter p-piller, det vill säga de första två till fem månaderna. Mellanblödningar är inte farliga, men du ska ta kontakt med en läkare om blödningarna fortsätter utöver de första två till fem månaderna.

Vilka läkemedelsinteraktioner kan p-piller ha?

P-piller kan ha olika läkemedelsinteraktioner. Ett samtidigt intag av p-piller och dessa läkemedel innebär att antingen de andra läkemedlens eller p-pillrens effekt försämras eller alternativt att läkemedlen tar ut varandra. Dessa läkemedel inkluderar betablockerare, antibiotika, antiepileptika, diabetesläkemedel, migränmediciner, antidepressiva medel, tuberkulosmedel, läkemedel med teofyllin, vissa laxermedel, preparat med johannesört och lugnande medel.

Om du är osäker ska du kontrollera bipacksedeln och konsultera en läkare eller apotekspersonal. På så sätt kan du säkerställa att du inte drabbas av interaktioner.

Vilka användningsrestriktioner (kontraindikationer) finns det för p-piller?

Det finns vissa användningsbegränsningar för p-piller. Desto fler sjukdomar eller besvär som en kvinna lider av, desto starkare rekommenderas det att hon väljer ett annat preventivmedel.

Användningsbegränsningar inkluderar kvinnor som haft en stroke eller hjärtinfarkt, kvinnor med blödarsjuka (det vill säga en brist på protein S, protein C och antitrombin), högt blodtryck, svår diabetes, höga blodfetter och hyperhomocysteinemia. Även om man genomgått en operation nyligen eller av annan orsak är långvarigt sängliggande, vaginal blödning utan någon fastställd orsak eller avsaknad av månatlig menstruationsblödning på grund av diet eller överbelastning utgör användningsbegränsningar.

Ytterligare utgör vissa sjukdomar (antingen om man lider av dem för närvarande eller har tidigare haft en av sjukdomarna) användningsbegränsningar. Dessa sjukdomar inkluderar leversjukdom, levertumör, transitorisk ischemisk attack, kärlkramp och migrän.

Kvinnor som är överkänsliga eller allergiska mot en komponent i p-piller ska inte använda dem som preventivmedel. Även rökare ska välja ett annat läkemedel, eftersom rökning höjer risken för bl.a. högt blodtryck.

Droger och alkohol påverkar inte p-piller. Du kan således konsumera alkohol samtidigt som du äter p-piller.

Källor:

  1. Design and Interpretation of Oral Contraceptive Drug-Drug Interaction Studies, Purohit, V. et al. URL: fda.gov
  2. Association of Hormonal Contraception With Depression, Skovlund, CW. et al. JAMA Psychiatry. URL: jamanetwork.com
  3. Evaluation of extended and continuous use oral contraceptives, Wright, K. et al. Therapeutics and Clinical Risk Management (2008). URL: ncbi.nlm.nih.gov

Senast uppdaterad: 8 dec 2016