Vareniklin är den aktiva ingrediensen i Champix, vilket är ett läkemedel som används av personer som vill sluta röka. Genom att använda detta läkemedel kan du mer än fördubbla dina möjligheter att fimpa cigaretterna för gott. Här berättar vi mer om hur vareniklin kan hjälpa dig att sluta röka. Du får även information som kan hjälpa dig att avgöra huruvida denna läkemedelsbehandling är rätt för just dig. Om du har bestämt dig för att påbörja din resa mot ett rökfritt liv, och är över 18 år gammal, kan du köpa Champix här på Medilico. Allt du behöver göra för att påbörja processen är att fylla i ett kortare medicinskt frågeformulär.

Vad är vareniklin och vad används det till?

Som du säkert redan har förstått, används vareniklin för att hjälpa rökare att sluta röka. Det är den aktiva substansen i läkemedlet Champix, som är framtaget för detta ändamål. Denna läkemedelsbehandling ökar dina möjligheter att fimpa cigaretterna, men läkemedlet i sig kan inte få dig att sluta röka. Du behöver fortfarande använda din egen beslutsamhet och viljekraft för att göra detta, och det är viktigt att du får så mycket stöd du bara kan när du försöker sluta. Detta kommer nämligen öka dina möjligheter till en framgångsrik behandling. Förutom personer i din omgivning kan även din läkare eller lokala apotekare utgöra ett stöd under behandlingsperioden.

Hur effektivt är vareniklin för rökavvänjning?

Vareniklin ökar dina möjligheter att sluta röka. I vissa studier har forskarna undersökt hur pass effektivt läkemedlet är för rökavvänjning. I studierna har man jämfört effekten av vareniklin med effekten av placebo. I genomsnitt lyckades 21 av 100 personer som tog vareniklin sluta röka, medan endast 8 av 100 personer som gavs placebo blev rökfria. Vareniklin ger dig därmed en mer än dubbelt så stor möjlighet att sluta röka.

Hur fungerar vareniklin?

Vareniklin finns i de tabletter som marknadsförs som Champix. Detta ämne verkar på samma receptorer i hjärnan som nikotin, men detta läkemedel skiljer sig åt från de behandlingar som kallas nikotinersättning. Det är alltså inte samma sak som att till exempel använda ett nikotinplåster.

Vareniklin verkar genom att stimulera de receptorer i hjärnan som stimuleras av nikotin. Detta ger effekten att ditt begär att röka lindras. Dina symptom på abstinens när du slutar röka minskar också när du tar vareniklin.

Vad händer om jag röker när jag tar nikotin?

Eftersom receptorerna i din hjärna är upptagna med vareniklin, förhindras dessutom nikotin från att verka på dessa. På så sätt får du inte den belönande och njutbara effekt när du tar nikotin som du brukar få. Eftersom du inte får den förväntade effekten av att röka, blir det förhoppningsvis mindre intressant för dig att göra detta i fortsättningen.

Hur ska jag ta vareniklin?

Den vanliga dosen av vareniklin är 0,5mg en gång om dagen under de första tre dagar av behandlingen. Därefter tas 0,5mg två gånger om dagen (på morgonen och kvällen) under de kommande fyra dagarna. Efter den första veckan höjs dosen vanligtvis till 1mg två gånger om dagen, vilket är den rekommenderade dosen för de kommande 11 veckorna. Du bör dock följa din läkares anvisningar angående dosering.

Vad bör jag tänka på när jag ska ta vareniklin?

Du bör svälja dina tabletter tillsammans med vatten eller annan dryck. Huruvida du tar dem på tom mage eller i samband med en måltid har ingen betydelse. Du bör bestämma dig för att datum då du kommer sluta röka och sedan börja ta vareniklin en till två veckor före detta datum. På så sätt ger du läkemedlet tid att börja verka.

Hur länge ska jag ta vareniklin?

När du har tagit vareniklin under 12 veckor bör du konsultera din läkare. Vissa patienter känner att de helt har slutat röka vid det här laget och din läkare kan du rekommendera dig att sluta använda läkemedlet. I vissa fall är det rekommenderat att du gradvis sänker dosen, eftersom detta kan undvika att du återfår ditt begär att röka. Genom att göra detta kan även symptom på abstinens, såsom irritabilitet, depression och insomni, undvikas. Vissa personer som avslutar behandlingen med vareniklin abrupt kan uppleva dessa symptom.

Vad händer om en kur med vareniklin inte är tillräckligt?

Efter kuren på 12 veckor kan det också vara så att du inte är helt säker på att du inte kommer börja röka på nytt. Om så är fallet kan din läkare rekommendera dig att påbörja ännu en kur på 12 veckor. Om du inte har slutat röka inom de första 12 veckorna av behandlingen, är det dock mindre sannolikt att vareniklin kommer ge önskad effekt. Du bör därför tillsammans med din läkare överväga andra metoder för att sluta röka.

Vad bör jag känna till innan jag börjar använda vareniklin?

Vareniklin kan göra dig sömnig eller yr. Du bör därför undvika att köra eller använda maskiner innan du vet hur läkemedlet påverkar dig. När du är säker på att det inte påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter på ett säkert sätt, kan du återgå till att utföra dem.

Kan jag dricka alkohol och ta vareniklin samtidigt?

Det är möjligt att du blir mer känslig för effekterna av alkohol när du tar vareniklin. Du bör därför begränsa den mängd alkohol du konsumerar tills du vet hur kombinationen av alkohol och vareniklin påverkar dig. Om du då upplever att det går bra för dig att kombinera vareniklin och alkohol, är det riskfritt att dricka alkohol under behandlingsperioden. Som med det mesta annat här i livet är dock en måttlig konsumtion att rekommendera.

Vilka personer bör inte ta vareniklin?

Det finns vissa situationer då vareniklin inte är ett lämpligt läkemedel att använda. Detta gäller bland annat om du är allergisk mot läkemedlet. Kvinnor som är gravida eller ammar bör inte använda denna läkemedelsbehandling.

Vilka personer bör ta en lägre dos vareniklin?

Om du har något av nedanstående sjukdomstillstånd, bör du ta en lägre dos vareniklin eller använda läkemedlet med försiktighet:

 • Njurproblem
 • En sjukdom som påverkar ditt hjärta eller dina blodkärl (hjärt-kärlsjukdom)
 • Epilepsi
 • Om du tidigare har haft en psykiatrisk sjukdom såsom depression, bipolär sjukdom eller schizofreni

Kan jag drabbas av biverkningar när jag slutar röka?

Det är viktigt att komma ihåg att processen då du slutar röka, oavsett om du använder en läkemedelsbehandling för att göra detta eller ej, kan orsaka olika symptom. Dessa inkluderar humörsvängningar (depression, irritabilitet, ångest och frustration), sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, minskad hjärtrytm, förstoppning, ökad aptit och viktuppgång. Även användning av läkemedel för att sluta röka kan resultera i biverkningar, vilka du kan läsa mer om nedan.

Vilka biverkningar är möjliga när man tar vareniklin?

Följande biverkningar är några av de biverkningar som är möjliga när du använder vareniklin för att sluta röka. Det är oklart huruvida dessa biverkningar orsakas av läkemedlet i sig, eller av att du slutar röka. Att en biverkningar listas här innebär inte att alla patienter som använder vareniklin kommer uppleva dessa, utan alla individer reagerar olika på läkemedel. Väldigt vanliga biverkningar, som drabbar fler än 1 av 10 användare, inkluderar: illamående, huvudvärk, insomni, onormalt drömmande.

Vareniklin kan även orsaka ovanliga och sällsynta biverkningar. Till de vanligare biverkningar, vilka drabbar mellan 1 till 10 och 1 till 100 användare av läkemedlet, hör följande:

 • Tröthetssymptom
 • Yrsel
 • Förändrat smaksinne
 • Förstoppning, diarré, kräkningar, magsmärta, uppsvälldhet, matsmältningsbesvär och flatulens
 • Klåda eller hudutslag)
 • Ökad aptit och viktuppgång
 • Muntorrhet

Kan jag ta vareniklin samtidigt som jag tar andra läkemedel?

Det är viktigt att du berättar för din apotekare eller läkare vilka läkemedel du redan använder, innan du börjar ta vareniklin. Detta inkluderar de preparat du har köpt receptfritt och naturläkemedel. Du bör även kontrollera med din apotekare att det är säkert för dig att använda eventuella nya läkemedel under din behandling med vareniklin.

Det är rekommenderat att du inte använder andra läkemedel för rökavvänjning samtidigt som du tar vareniklin. Personer som har använt nikotinersättning samtidigt som detta läkemedel har drabbats av illamående, huvudvärk, kräkningar, yrsel, matsmältningsbesvär, trötthetssymptom och lågt blodtryck, jämfört med då de endast använde nikotinersättning. Därmed är denna kombination inte att rekommendera.

Kan vareniklin interagera med andra läkemedel?

Om du har svåra njurproblem bör du inte ta cimetidin samtidigt som du använder vareniklin. Detta då denna kombination kan leda till att en större förekomst av vareniklin i blodomloppet. Värt att notera är att du som har diabetes och röker behöver du sannolikt mer insulin, eftersom rökning minskar mängden insulin som tas upp i blodomloppet när du injicerar det under huden. Om du försöker sluta röka och har diabetes, bör du därför konsultera din läkare kring en eventuell sänkning av din insulindos.

Kan jag köpa vareniklin online?

Här på Medilico kan du beställa Champix, vilket är ett läkemedel för rökavvänjning. Den aktiva ingrediensen i Champix är vareniklin. Tack vare sitt unika verkningssätt är vareniklin en väldigt populär behandling för rökavvänjning!

Hur beställer jag vareniklin på nätet?

Allt du behöver göra för att beställa vareniklin är att fylla i ett kort medicinskt frågeformulär på vår webbplats. Därefter granskar vår läkare din information, och om denne godkänner din behandling kan du köpa Champix med vareniklin direkt här på Medilico. Receptet följer med i paketet.

Källor:

Uppdaterad: 2017-08-30

 • Beställ endast recept för Champix

  En av våra läkare kan skriva ut ett recept efter en snabb nätkonsultation. Receptet kommer att skickas till dig och kan användas på svenska apotek.

  Beställ recept nu
  ELLER
 • Beställ Champix till din dörr

  Vårt apotek skickar din behandling hem till dig eller till ditt närmaste postombud. Recept och expressleverans ingår i priset du ser.

  Beställ Champix nu