Det är inte enkelt att bryta ett snusberoende. Med hjälp av din familj, dina vänner och din läkare har du dock möjligheten att framgångsrikt sluta snusa. Med hjälp av en kombination av nikotinersättning, receptbelagda läkemedel, rådgivning och/eller andra slags behandlingar kan du öka dina möjligheter till en framgångsrik behandling. Du kommer inte kunna sluta snusa på en dag, men om du tror på dig själv och håller dig till det program du tagit fram i samråd med din läkare, kan du utveckla hälsosamma vanor. När det är dags för dig att sluta snusa för gott, kan du köpa din behandling här på Medilico.

Är snus farligt eller inte?

Snus är inte bara väldigt beroendeframkallande, utan det är även skadligt för din hälsa. Du kanske tror att det inte är lika farligt att snusa som att röka eftersom du inte andas in rök i dina lungor, men faktum är att snus ändå kan ha en negativ inverkan på din kropp. Likt andra sorters tobak, innehåller snus cancerframkallande ämnen. Att använda snus kan därför medföra en ökad risk för olika sorters cancer, bland annat följande:

 • Näs- och bihålecancer
 • Orala cancerformer
 • Cancer i matstrupen
 • Bukspottkörtelcancer

Snus ökar dock inte bara risken för cancer. När du snusar löper du även en ökad risk att drabbas av olika sjukdomstillstånd. Några exempel på dessa är:

 • Högt blodtryck
 • Hjärtsjukdom
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke

Är snus farligare än cigaretter?

Det anses vara mindre farligt att snusa än att röka. Med det sagt är snusandet förknippat med flera hälsorisker, utöver de vi listar ovan. Om du är gravid och snusar, ökar till exempel risken för för tidig födsel och dödfödsel.

När du använder snus kan även dina tänder gulna och din andedräkt surna. Du kan även få karies och tandköttsinfektioner. I vissa fall kan du till och med tappa tänder. Du kan även utveckla problem inuti käken till följd av benförlust, vilket kan göra ditt ansikte missformat.

Kan jag sluta snusa med hjälpmedel?

Eftersom snus är beroendeframkallande, kan det vara svårt att sluta snusa. Om du har utvecklat en vana eller ett beroende att snusa, och vill bli fri från detta, kan du boka en tid hos din läkare. Han eller hon kan hjälpa dig att ta fram en plan för att sluta. Du kan till exempel rekommenderas en kombination av nikotinersättning, receptfria läkemedel, rådgivning och/eller andra hjälpmedel för att sluta snusa.

Nikotinersättning

Nikotinabstinens kan ge upphov till obehagliga symptom. För att hjälpa dig hantera dessa kan din läkare rekommendera dig att använda en nikotinersättning. Det är en behandlingsmetod där du får doser med nikotin, men utan de andra skadliga ämnen som finns i snuset. Dessa produkter inkluderar bland annat de nikotinplåster och nikotintuggummin som du kan hitta på ditt lokala apotek. Du behöver inte något recept för att få köpa dessa.

Receptfria läkemedel som hjälpmedel för att sluta snusa

Vissa receptbelagda läkemedel kan vara användbara hjälpmedel när du slutar snusa. Du kan till exempel förskrivas vareniklin (Champix) eller bupropion av din läkare. Konsultera gärna din läkare för mer information om dessa läkemedels fördelar och risker.

Hur kan läkemedlet vareniklin hjälpa mig att sluta snusa?

Allt fler svenskar använder produkter för snusavvänjning. I flera studier har det visat sig att nikotinersättning och bupropion inte är effektiva behandlingar för patienter som snusar. Vareniklin (Champix) verkar på samma receptorer som nikotin, vilket gör det till ett effektivt läkemedel för dig som vill sluta röka eller snusa. I en skandinavisk studie slog forskarna fast att vareniklin på ett effektivt sätt kan hjälpa personer som vill sluta snusa att göra just detta. I studien deltog 431 patienter med en medelålder på 44 år, varav 89 procent var män.

Vareniklin effektivt och väl tolererat

Innan studien började snusade de enligt egen utsago 15 till 16 gånger om dagen, och i genomsnitt hade de snusat under mer än 20 år. Deltagarna gavs antingen vareniklin eller placebo under 12 veckor. Andelen person som inte snusade under vecka 9 till 12 av behandlingen var högre bland de deltagare som fick vareniklin (59 procent, jämfört med 39 procent i placebogruppen). Även mätt under vecka 9 till 26 var deltagarna i gruppen som fått vareniklin mer avhållsamma (45 procent respektive 34 procent). Dessutom var det endast ett fåtal patienter som avbröt studien på grund av biverkningar av vareniklin, och den vanligaste av dessa var illamående.

Vilka andra metoder eller hjälpmedel för att sluta snusa finns att tillgå?

En möjlig metod för att sluta snusa är rådgivning. En rådgivare kan hjälpa dig att övervinna ditt beroende och utveckla mer hälsosamma vanor. Han eller hon kan även hjälpa dig att kontrollera de utlösande faktorer som får dig att vilja snusa, hantera din abstinens samt bibehålla din motivation. Du kan be din läkare att hänvisas till en rådgivare.

Socialt stöd

Även om vissa personer föredrar rådgivning på tu man hand, kan andra individer uppleva att deras behandling blir mer framgångsrik i en mer social miljö. Det finns stödgrupper för personer som försöker bli kvitt sitt nikotinberoende. Genom att gå med i en av dessa kan du träffa andra personer som försöker sluta använda tobaksprodukter. Tillsammans kan ni ge varandra stöd och motivation. Du kan även få ta del av konkreta strategier som kan hjälpa dig att förändra din livsstil.

En annan viktig faktor för framgång är dina vänner och din familj, och det viktiga stöd som dessa personer i din närhet kan ge dig. Berätta för dem om ditt mål att sluta snusa och hur de kan hjälpa dig. Om till exempel vissa platser eller aktiviteter ökar ditt begär att snusa, kan du be dem undvika dessa utlösande faktorer när ni umgås.

Vad händer i kroppen när jag försöker sluta snusa?

När du slutar snusa kommer du sannolikt uppleva symptom på abstinens. Några exempel på dessa symptom är:

 • depression
 • ångest
 • ilska
 • rastlöshet
 • viktuppgång
 • huvudvärk
 • insomni

Med tiden kommer dock dessa symptom börja avta, och du kommer må bättre. Om du upplever abstinens kan du konsultera din läkare kring hur du kan begränsa och hantera dessa symptom. Du kan göra detta med hjälp av till exempel nikotinersättning, receptbelagda läkemedel och rådgivning.

Vilka fördelar ger det att sluta snusa?

Om du lyckas sluta snusa gynnas din hälsa på flera sätt. Genom att sluta använda snus och andra tobaksprodukter minskar risken för att du utvecklar cancer, hjärtsjukdom och högt blodtryck. Du kommer även ge din mun möjligheten att återhämta sig om du har utvecklat infektioner eller sår på läppar, tandkött eller på insidan av kinderna.

Hur kan jag hålla mig snusfri när jag väl har slutat snusa?

Att sluta snusa kan ge abstinens på två sätt: fysiskt och psykiskt. De fysiska symptomen kan vara irriterande men inte livshotande. Samtidigt måste du vara redo att motstå dem, eftersom de kan fresta dig att återgå till att snusa igen. Nikotinersättning och andra läkemedel kan hjälpa till att lindra många av dessa symptom. De flesta människor som använder tobak upplever istället den mentala delen av att sluta snusa som en större utmaning.

Om du har snusat under en längre tid, har det blivit en del av din vardag och kopplats samman till många av de saker du gör - till exempel att vakna upp på morgonen, äta, läsa, titta på tv och dricka kaffe. Det tar tid att bryta denna koppling mellan vardagliga aktiviteter och snusandet. Därför kan du ha ett starkt begär att snusa även om du använder nikotinersättning eller ett receptbelagt läkemedel för snusavvänjning.

Det är svårt att undvika fallgropar

Ett sätt att övervinna begäret att snusa är att uppmärksamma de fallgropar du stöter på. Det kan till exempel handla om en tanke som verkar rätt för stunden, men som inte är baserad på verkligheten. Om du väljer att tro på en sådan tanke, även under en kort stund, kan det vara ett sätt att rättfärdiga snusandet. Om du tidigare har försökt sluta snusa, kan du känna igen flera av dessa rationaliserande tankar:

 • "Livet är inte roligt utan snus."
 • "Jag snusar bara en gång för att ta mig igenom en svår stund."
 • "Idag är ingen bra dag, jag slutar snusa imorgon."
 • "Snuset är min enda last."
 • "Hur farligt är det egentligen att snusa? Det finns ju de som snusat hela livet och ändå blir över 90 år."
 • "Luftföroreningar är förmodligen lika hälsovådliga som snus."

Fler tankar kan läggas till denna lista. Skriv upp de tankar som slår dig under de första dagarna av din snusavvänjning. På så vis kan du senare gå tillbaka och titta på dessa, eftersom de alltid kommer dyka upp när du försöker sluta snusa.

Kan jag köpa en behandling på nätet som hjälper mig att sluta snusa?

Här på Medilico kan du köpa en receptbelagd läkemedelsbehandling för att öka dina möjligheter att sluta snusa. Vi tillhandahåller Champix, vilket är en effektiv produkt för tobaksavvänjning. I studier på rökning har det visat sig att möjligheterna att sluta mer än fördubblas vid användning av denna behandling.

Hur beställer jag en behandling för snusavvänjning?

Eftersom Champix med den aktiva ingrediensen vareniklin är en receptbelagd behandling, kan den endast köpas mot recept. Du kan dock få detta läkemedel förskrivet av våra läkare. För att påbörja processen behöver du bara fylla i ett kortare medicinskt formulär.

Källor:

Uppdaterad: 2017-08-31